| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Oran?ově nízko letící...
Vydáno dne 27. 07. 2009 (5088 přečtení)

...ohnivě plápolající objekt nad Prahou?

MAIN_UFO © Zdeněk Patrick - 1994 - 2009 Praha

26. července 2009 Praha 22:00:00

Krásný oblačný den, kdy se zdá, ?e mraky se dokonale léčí z chemtrails ataků. Zítra ráno to v?ak ji? nebude pravda. Desítky letadel roznesou své chemtrails svinstvo nad Prahou (v pomyslné trajektorii Slunce), aby se v odpoledních hodinách proměnilo v podivný opar klesající k zemi.
Zvlá?tním "koment" soudruhům z KPUFO přeji dobrou chu?, čistý dech, pevné zdraví a jasnou mysl.
Udivuje mne i mediální prostitut, hovořící o zásadní změně klimatu, ani? jakýmkoli způsobem zmíní alespoň jednu z hlavních příčin. Udivuje mne bezobsa?ně mektající hysterický webový slídil s očividně patologickými příznaky psychopatie agenta, rozpracovaný pod různými "nicky" na několika stránkách, jeho? příznačné chování, postrádající prvky základní slu?nosti, pletoucího si drze pojmy s dojmy, aby je nestydatě předkládal co věrohodné argumenty, ani? budu nadále tolerovat jiného podivína, jeho? vymáznu z komentářů, kdykoli nenapí?e srozumitelnou my?lenku. Jinými slovy: Buď bardi pový?í své znalosti a očekávané triky o několik tříd vý?e, nebo je s čistým svědomím kdykoli vyma?i.
Nebo ponechám. Co já vím?
Zkrátka vývoj dospěl a? tam, kam směřoval.Předev?ím chci vá?eného čtenáře upozornit na skutečnost, ?e na počátku vzniku tohoto webu i mých kní?ek, vzhledem k narůstajícímu informačnímu marasmu, stálo rozhodnutí: Pokud mo?no nečerpat informace jinak, ne? z vlastních zdrojů. A to se týká zejména technicko fyzikálních jevů, je? zásadním způsobem, ve své nejvlastněj?í podstatě, vyvolávají zuřivé negace ze strany tzv. KPUFO. Co? mů?e být naopak příznakem mo?né infiltrace státními hlupáky.

S pověřením vybudovat inkviziční pevnosti "naučené nevědomostí".
Nebě?í ji? o to, zda UFO jsou, či nejsou, ale o samou podstatu Prů?vihu. Tedy to, k čemu celé lidské společenství směřuje a čemu bude muset čelit. Ve v?ech oblastech lidského konání. I kdy? je pravděpodobné, ?e vzhledem k postupující v?eobecné devastaci, si ničeho nepov?imneme a budeme se v?ím, v souladu s názory čilých mediálních prostitutů, radostně souhlasit. Co? je také jedna z cynických alternativ mo?ného konce.

Včera večer 26. července 2009 ve 22:00:00 zpozoroval můj nedaleký přítel let oran?ově pulzující objektu, jen? vylétl zpoza severního okraje kunratického rybníku ?eberák (pouze orientační bod), aby v nízkém pomalém letu směřoval ?ikmo vzhůru směrem k nejji?něj?í oblasti obce Libu?e, či k Písnici. Byl jsem nedaleko a upozornění na tento neobvyklý jev mě vytrhlo z nečinné leno?ivosti, v čase kdy jsem dávno rezignoval, pro četnost výskytu jiných, očividně stejně podivných létajících objektů, je? nejsou dlohodobě v mediální oblibě.
Během několika krátkých okam?iků se mi podařilo vstát "z hrobu", abych společně se svým přítelem sledoval (A dá se říci, ?e v jistém v okam?iku téměř z bezprostřední blízkosti.) to, o čem ji? mnozí psali a co jsem, vzhledem k stávající zoufalé mediální desinformovanosti, byl nucen stále pova?ovat sice za mo?né, av?ak za nepříli? důvěryhodné. Snad i proto, ?e jsem v tý? čas, co jiní viděli pulzující oran?ové koule, vídal jiné fenomény jiných barev.
Pokusím se nyní vá?enému čtenáři, v čistém sdělit mo?ná opět nesdělitelné: Viděl jsem to, o čem jsem měl vá?né pochyby, ačkoliv jsem viděl mnoho jiných druhů podobně oficiálně neoblíbených fenoménů.
Objekt letěl nyní kolem nás a nedaleko. Jeho velikost byla i díky čistému vzduchu, překvapující:

V úrovni polovičního Měsíce.

Letěl ti?e a oran?ově ?hnul několik desítek metrů nad místním lesíkem. Chvílemi se zdálo, ?e vidím plápolající plameny a malý oran?ově zbarvený bod ve velikosti hvězdy první velikosti, pohybující se v konstantní vzdálenosti před oran?ově plápolajícím objektem (přítel mi malý objekt nepotvrdil a tak jej musím pokládat za optický klam mých umělohmotných čoček, je? vlastním z pooperačních dob tuhého ?edého zákalu). Právě nás objekt míjel a na pozadí jasné oblohy byly vidět na povrchu objektu zřetelné plameny, je? se v?ak na uspěchaném videozáznamu neobjevily. Velikost objektu nyní dosahovala svého maxima. Pokud bych mohl opět poměřovat, tak průměr oran?ově ?hnoucího objektu by dosahoval velikosti délky velkého dopravního letadla. Nyní se mohl pohybovat ve vý?ce cca 250 metrů a v my?lené nakloněné rovině tá?ně stoupal ve směru na ji?ní okraj obce Libu?e. Kameru jsme objevili právě, kdy se ve výhledu "schová za stromem", aby po chvíli opět vyplul v podstatně vět?í vý?ce i vzdálenosti. Jeho relativní velikost se zmen?ovala, a? jeho zář zcela pohasla.
Během pozorování nelétala v této oblasti ?ádná letadla, jakkoliv krátce před tím i poté jich bylo plné nebe. Včetně chemtrails rozsévačů.

PS. Mimo případu se zelenou kouli, zveřejňuji pouze ta pozorování, které sledoval minimálně je?tě jeden nezávislý svědek.

Navíc si dovolím poznamenat, ?e bě?né video kamery nejsou schopné zaznamenat detaily, je? vidí i umělohmotně mizerně vyzbrojené oko pozorovatele. Naopak... Současné videokamery a digitální fotoaparáty se zdájí být programově uspořádany tak, aby svého majitele přesvědčily o marnosti my?lenky.Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Divné? (09.10.2010)
Létám, létá?, létáme? (19.07.2010)
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo? (11.06.2010)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera je?tě slunečná a nejplodněj?í planeta v ?irém okolí... (12.02.2010)
Ač si nepřipou?tím, přepadají mne rovně?? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Chemtrails asistence... (01.12.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o zalo?ení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteří? zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strá?ci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelí? mne slu?ební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečněj?í... (18.01.2009)
Kdy? vládne imperiální Smrtono? ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví ?míráci:... (03.11.2008)
Vá?ení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad na?imi hlavami (07.10.2008)
Sestřelen nad Prahou? (11.09.2008)
Ani? víme, co je dobré? (03.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Sci-fi pohádka na dobrou noc... 3 část (17.06.2008)
Kdy? i pravda ji? pláče fale?ně... (10.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? .... 2. část (05.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? (02.06.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! - 2. část (20.05.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Kdy? vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Dru?ice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být toté?... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (14.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Velký "český" náčelník opět doma (16.10.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Kdy? nám vládnou Mar?ané (08.06.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do polo?ky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Je-li kdo mrtev, je to zřejmě na nav?dy... (29.03.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze ?ivotopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Kdy? hvězdnaté nebe brázdila prý jen le? (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo je?tě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
?ílení astronauté na obě?né dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Byd?ovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý ji? dávno odlétly! (23.08.2006)
Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem I. (12.03.2006)
Blízká setkání čtvrtého druhu? (15.01.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 5 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0