Oranžově nízko letící...

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: U.F.O., Vydáno dne: 27. 07. 2009

...ohnivě plápolající objekt nad Prahouž

MAIN_UFO © Zdeněk Patrick - 1994 - 2009 Praha

26. července 2009 Praha 22:00:00

Krásný oblačný den, kdy se zdá, že mraky se dokonale léčí z chemtrails ataků. Zítra ráno to však již nebude pravda. Desítky letadel roznesou své chemtrails svinstvo nad Prahou (v pomyslné trajektorii Slunce), aby se v odpoledních hodinách proměnilo v podivný opar klesající k zemi.
Zvlá?tním "koment" soudruhům z KPUFO přeji dobrou chuž, čistý dech, pevné zdraví a jasnou mysl.
Udivuje mne i mediální prostitut, hovořící o zásadní změně klimatu, aniž jakýmkoli způsobem zmíní alespoň jednu z hlavních příčin. Udivuje mne bezobsa?ně mektající hysterický webový slídil s očividně patologickými příznaky psychopatie agenta, rozpracovaný pod různými "nicky" na několika stránkách, jehož příznačné chování, postrádající prvky základní služnosti, pletoucího si drze pojmy s dojmy, aby je nestydatě předkládal co věrohodné argumenty, aniž budu nadále tolerovat jiného podivína, jehož vymáznu z komentářů, kdykoli nenapíše srozumitelnou myšlenku. Jinými slovy: Buď bardi povýší své znalosti a očekávané triky o několik tříd výše, nebo je s čistým svědomím kdykoli vymaži.
Nebo ponechám. Co já vím?
Zkrátka vývoj dospěl až tam, kam směřoval.Předev?ím chci váženého čtenáře upozornit na skutečnost, že na počátku vzniku tohoto webu i mých knížek, vzhledem k narůstajícímu informačnímu marasmu, stálo rozhodnutí: Pokud možno nečerpat informace jinak, než z vlastních zdrojů. A to se týká zejména technicko fyzikálních jevů, jež zásadním způsobem, ve své nejvlastnější podstatě, vyvolávají zuřivé negace ze strany tzv. KPUFO. Což může být naopak příznakem možné infiltrace státními hlupáky.

S pověřením vybudovat inkviziční pevnosti "naučené nevědomostí".
Nebě?í již o to, zda UFO jsou, či nejsou, ale o samou podstatu Průšvihu. Tedy to, k čemu celé lidské společenství směřuje a čemu bude muset čelit. Ve všech oblastech lidského konání. I když je pravděpodobné, že vzhledem k postupující všeobecné devastaci, si ničeho nepovšimneme a budeme se vším, v souladu s názory čilých mediálních prostitutů, radostně souhlasit. Což je také jedna z cynických alternativ možného konce.

Včera večer 26. července 2009 ve 22:00:00 zpozoroval můj nedaleký přítel let oranžově pulzující objektu, jenž vylétl zpoza severního okraje kunratického rybníku Šeberák (pouze orientační bod), aby v nízkém pomalém letu směřoval šikmo vzhůru směrem k nejjižnější oblasti obce Libuše, či k Písnici. Byl jsem nedaleko a upozornění na tento neobvyklý jev mě vytrhlo z nečinné leno?ivosti, v čase kdy jsem dávno rezignoval, pro četnost výskytu jiných, očividně stejně podivných létajících objektů, jež nejsou dlohodobě v mediální oblibě.
Během několika krátkých okamžiků se mi podařilo vstát "z hrobu", abych společně se svým přítelem sledoval (A dá se říci, že v jistém v okamžiku téměř z bezprostřední blízkosti.) to, o čem již mnozí psali a co jsem, vzhledem k stávající zoufalé mediální desinformovanosti, byl nucen stále považovat sice za možné, avšak za nepříliš důvěryhodné. Snad i proto, že jsem v tý? čas, co jiní viděli pulzující oranžové koule, vídal jiné fenomény jiných barev.
Pokusím se nyní váženému čtenáři, v čistém sdělit možná opět nesdělitelné: Viděl jsem to, o čem jsem měl vážné pochyby, ačkoliv jsem viděl mnoho jiných druhů podobně oficiálně neoblíbených fenoménů.
Objekt letěl nyní kolem nás a nedaleko. Jeho velikost byla i díky čistému vzduchu, překvapující:

V úrovni polovičního Měsíce.

Letěl tiše a oranžově ?hnul několik desítek metrů nad místním lesíkem. Chvílemi se zdálo, že vidím plápolající plameny a malý oranžově zbarvený bod ve velikosti hvězdy první velikosti, pohybující se v konstantní vzdálenosti před oranžově plápolajícím objektem (přítel mi malý objekt nepotvrdil a tak jej musím pokládat za optický klam mých umělohmotných čoček, jež vlastním z pooperačních dob tuhého ?edého zákalu). Právě nás objekt míjel a na pozadí jasné oblohy byly vidět na povrchu objektu zřetelné plameny, jež se však na uspěchaném videozáznamu neobjevily. Velikost objektu nyní dosahovala svého maxima. Pokud bych mohl opět poměřovat, tak průměr oranžově ?hnoucího objektu by dosahoval velikosti délky velkého dopravního letadla. Nyní se mohl pohybovat ve výšce cca 250 metrů a v myšlené nakloněné rovině tážně stoupal ve směru na jižní okraj obce Libuše. Kameru jsme objevili právě, kdy se ve výhledu "schová za stromem", aby po chvíli opět vyplul v podstatně větší výšce i vzdálenosti. Jeho relativní velikost se zmenšovala, až jeho zář zcela pohasla.
Během pozorování nelétala v této oblasti žádná letadla, jakkoliv krátce před tím i poté jich bylo plné nebe. Včetně chemtrails rozsévačů.

PS. Mimo případu se zelenou kouli, zveřejňuji pouze ta pozorování, které sledoval minimálně ještě jeden nezávislý svědek.

Navíc si dovolím poznamenat, že běžné video kamery nejsou schopné zaznamenat detaily, jež vidí i umělohmotně mizerně vyzbrojené oko pozorovatele. Naopak... Současné videokamery a digitální fotoaparáty se zdájí být programově uspořádany tak, aby svého majitele přesvědčily o marnosti myšlenky.