| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace?
Vydáno dne 19. 03. 2012 (3161 přečtení)

Je-li lichva moderním prostředkem tr?ní pařáty, v procesu zákonného vymáhání dluhů, (které se prý mají platit, i když samo zadlužení je nanejvýš podivné a odvozeně i sporné...), jejíž výše, rozuměj přetučný zisk, byl nedávno v TV zdůvodněn "léty náročného právnického studia" vymahačských uskupení.

Můj specifický názor, nechávám stále "u ledu", nicméně jsem byl chvilkově popostrčen E-mailem pana Mgr. Petra Hanniga, v němž nabizí několik, pro mne zajímavých postřehů. Včetně výzvy vyslovit se k danému tématu, trápící služnější část stejně ohrožených občanů (Nebož, co není zákonem zakázáno je prý i podle Ústavy ČR povoleno. Hledal jsem ten odstavec: A co myslíte? Je to tam!)...
Panu Petrovi Hannigovi, pak následujícím článkem umožním nahlédnout až na samou podstatu svého vymezení se o proti EU (Franko-Nemeth Magne), odkud zrůdný po?adavek na destabilizaci národní i statní - skrze vůdce EU vlastně i pochází.Supí pařát chtivého gangsterizmu, který výhružně visí nad každým méně pozorným občanem ČR?

Země Zlaté hvězdy Margity © Zdeněk Patrick - Praha 2012
© Nezávislé dějiny podivně závislé Evropy


Mgr. Petr Hannig: Exekuce epidemie, která může zasáhnout, kdekoho... Odkaz na hannig.blog.idnes.cz

Vážený pane Hannigu, Vaší emailovou poznámku, že Vás zajímá můj názor na Exekuce, považuji za sice nezávazný a očekávatelný řečnický obrat, přesto si dovolím poznamenat, že ačkoliv Vás i mne, jako? i všechny služné občany ČR, masové zneužívání exekucí trápí stejnou měrou, můj názor lze s úspěchem pokládat za vyhraněný. Jakkoliv odvozený jen z doslechu, nicméně a to bych rád zdůraznil, z mého pohledu a poznání - v souhrnu devastačních položek, nikoli názor nelogický.

Domnívám se, že "exekuce" tak, jak v ČR praktikovaná - není epidemií. Nýbr? surovou systémovou zbraní vděčně parazitujících asociopatů, kteří mají v palebném kříži nejen celou střední vrstvu, mediálně masírovanou k vy?dímání. A navíc páchána v tak masovém měřítku (I co do formy a obsahu), že zásadně odporující nejen dobrým mravům, ale i očekáváním. neboť zákony zdravé společnosti slouží výlučně vždy jen ve prospěch občanů, rodin, odvozeně k rozkvětu a prosperitě rodné země.

Nikoli k vytváření nerovnová?ných stavů směřujících, společně s jinými infiltrovanými asociopatickými výmysly, k urychlené destabilizaci české státnosti a snadnější výměně národa. Skrze jeho řízené vymírání.
Bohužel.

Od exekučních praktik nelze vidět odděleně tvrdě prosazovaný světonázor, který má, ve třetím tisíciletí, podpořit paletu mně zcela cizorodých fašizoidních doktrín, spjatých s vadnými religiozními dogmaty, s jedinečným cílem ospravedlnit neospravedlnitelné.

Nicméně... Jsem na tvrdo přesvědčen, že tak, jako se odkrývají masové hroby, co důkazy globalizovaných zločinů proti lidskosti, budou přísedícími sčítáni mrtví a na smeti?tě nelidskosti odhození a do morku kosti rozdupaní bezdomovci.

Aby titíž asociopaté drancující naši rodnou zemi, byli na samý závěr globální veselice sčítáni, neboť zcela programově ?mírovali a odesílali na zahynutí další a další exekucemi rozdělené, nepochybně i zcela zničené rodiny.

A mohl bych dny a noci pokračovat v neutěšeném výčtu, aniž dopočítám konce gigantického tunelu.

Jsem zklamán, neboť mé naděje se po celý život upínaly ke kvalitám lidské bytosti, neboť sám ve své podstatě velmi chybující. Místo kvality, po chvilce nadechnutí, opět jen zdávna vystrojené a drze vnucované l?i a programově sestavený a mediální prostitucí prosazovaný úpadek a dehonestace zásadních... zdůrazňuji: Zásadních lidských hodnot.

Aniž Vám chci upírat snahu o moudré pojmenování jednoho z neobyčejných úkazů současné fašizoidní veselice, mohu se oprávněně domnívat, že se nestydatě řízený fašizoidní proces právě nachází v nerovnová?né a obtížně kontrolovatelné fázi. A jakákoliv moudrá moderace (zpomalení možných politických dopadů) může být naopak urychlující zpětnou vazbou.

Urychlující lavinovitou devastaci.
S pozdravem Zdeněk Patrick


Mgr. Petr Hannig: Exekuce epidemie, která může zasáhnout, kdekoho... Odkaz na hannig.blog.idnes.cz

Poznámka pod čarou:

K Vaší poznámce "Hole?ovská výzva": Má všetečná poznámka: "Národní rada: Kterého národa je to národní radouž"Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
PŘÍLI? "?IKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak pře?ít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té ?elmy... (28.07.2011)
Čipo?elmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí ho?i z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Mar?anské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlá?ení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zapla? můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porá?ku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
?koda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
?patné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sr?áni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá m?e? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a ?áci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlá?ené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátuž (09.03.2008)
Kosovo = Srbsko (18.02.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické haražení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické haražení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
?oková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když Sv. Jan na ostrově Patmos prážil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Pova?te prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 8 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1658 hl.)
 
Ne (1048 hl.)
 
Možná (1022 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 3728

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0