Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace?

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 19. 03. 2012

Je-li lichva moderním prostředkem tržní pařáty, v procesu zákonného vymáhání dluhů, (které se prý mají platit, i když samo zadlužení je nanejvýš podivné a odvozeně i sporné...), jejíž výše, rozuměj přetučný zisk, byl nedávno v TV zdůvodněn "léty náročného právnického studia" vymahačských uskupení.

Můj specifický názor, nechávám stále "u ledu", nicméně jsem byl chvilkově popostrčen E-mailem pana Mgr. Petra Hanniga, v němž nabizí několik, pro mne zajímavých postřehů. Včetně výzvy vyslovit se k danému tématu, trápící slušnější část stejně ohrožených občanů (Nebož, co není zákonem zakázáno je prý i podle Ústavy ČR povoleno. Hledal jsem ten odstavec: A co myslíte? Je to tam!)...

Panu Petrovi Hannigovi, pak následujícím článkem umožním nahlédnout až na samou podstatu svého vymezení se o proti EU (Franko-Nemeth Magne), odkud zrůdný požadavek na destabilizaci národní i statní - skrze vůdce EU vlastně i pochází.Supí pařát chtivého gangsterizmu, který výhružně visí nad každým méně pozorným občanem ČR?

Země Zlaté hvězdy Margity © Zdeněk Patrick - Praha 2012

© Nezávislé dějiny podivně závislé Evropy


Mgr. Petr Hannig: Exekuce epidemie, která může zasáhnout, kdekoho... Odkaz na hannig.blog.idnes.cz

Vážený pane Hannigu, Vaší emailovou poznámku, že Vás zajímá můj názor na Exekuce, považuji za sice nezávazný a očekávatelný řečnický obrat, přesto si dovolím poznamenat, že ačkoliv Vás i mne, jakož i všechny služné občany ČR, masové zneužívání exekucí trápí stejnou měrou, můj názor lze s úspěchem pokládat za vyhraněný. Jakkoliv odvozený jen z doslechu, nicméně a to bych rád zdůraznil, z mého pohledu a poznání - v souhrnu devastačních položek, nikoli názor nelogický.

Domnívám se, že "exekuce" tak, jak v ČR praktikovaná - není epidemií. Nýbrž surovou systémovou zbraní vděčně parazitujících asociopatů, kteří mají v palebném kříži nejen celou střední vrstvu, mediálně masírovanou k vyždímání. A navíc páchána v tak masovém měřítku (I co do formy a obsahu), že zásadně odporující nejen dobrým mravům, ale i očekáváním. neboť zákony zdravé společnosti slouží výlučně vždy jen ve prospěch občanů, rodin, odvozeně k rozkvětu a prosperitě rodné země.

Nikoli k vytváření nerovnovážných stavů směřujících, společně s jinými infiltrovanými asociopatickými výmysly, k urychlené destabilizaci české státnosti a snadnější výměně národa. Skrze jeho řízené vymírání.

Bohužel.

Od exekučních praktik nelze vidět odděleně tvrdě prosazovaný světonázor, který má, ve třetím tisíciletí, podpořit paletu mně zcela cizorodých fašizoidních doktrín, spjatých s vadnými religiozními dogmaty, s jedinečným cílem ospravedlnit neospravedlnitelné.

Nicméně... Jsem na tvrdo přesvědčen, že tak, jako se odkrývají masové hroby, co důkazy globalizovaných zločinů proti lidskosti, budou přísedícími sčítáni mrtví a na smetiště nelidskosti odhození a do morku kosti rozdupaní bezdomovci.

Aby titíž asociopaté drancující naši rodnou zemi, byli na samý závěr globální veselice sčítáni, neboť zcela programově šmírovali a odesílali na zahynutí další a další exekucemi rozdělené, nepochybně i zcela zničené rodiny.

A mohl bych dny a noci pokračovat v neutěšeném výčtu, aniž dopočítám konce gigantického tunelu.

Jsem zklamán, neboť mé naděje se po celý život upínaly ke kvalitám lidské bytosti, neboť sám ve své podstatě velmi chybující. Místo kvality, po chvilce nadechnutí, opět jen zdávna vystrojené a drze vnucované lži a programově sestavený a mediální prostitucí prosazovaný úpadek a dehonestace zásadních... zdůrazňuji: Zásadních lidských hodnot.

Aniž Vám chci upírat snahu o moudré pojmenování jednoho z neobyčejných úkazů současné fašizoidní veselice, mohu se oprávněně domnívat, že se nestydatě řízený fašizoidní proces právě nachází v nerovnovážné a obtížně kontrolovatelné fázi. A jakákoliv moudrá moderace (zpomalení možných politických dopadů) může být naopak urychlující zpětnou vazbou.

Urychlující lavinovitou devastaci.

S pozdravem Zdeněk Patrick


Mgr. Petr Hannig: Exekuce epidemie, která může zasáhnout, kdekoho... Odkaz na hannig.blog.idnes.cz

Poznámka pod čarou:

K Vaší poznámce "Holešovská výzva": Má všetečná poznámka: "Národní rada: Kterého národa je to národní radou?"