| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4
Vydáno dne 02. 08. 2008 (4228 přečtení)Když jako blesk přichází náš podíl? 3/4

Janova Apokalypsa © Zdeněk Patrick - 1945/2008 Praha

Evangelium Sv. Matouže

Kap. 24./ verš 27.
Nebo jako? blesk vychází od východu Slunce, a ukazuje se až na západ,
Tak bude i příchod Syna člověka

Dovolil jsem si vypsat, pro mne vzácné texty nikoli proto, abych dokumentoval brzký druhý příchod Mesiáše jen?, skrze poselství Sv. Matouže, připodobňuje svůj příchod záblesku zřejmě prvních slunečních paprsků a tvrdého záření, jež shodou okolností, právě při východu Slunce, výtryskem pronikají skrze chabou ozonovou ochrannou vrstvu, až k samému povrchu planety. Přičemž ze souhvězdí Bootes nasměrovaný paprsek gama záření, o němž právě hovořím, je přinejmenším doposud nepoznanou zvláštností. Když i ve své mohutnosti prý předčil všechny ostatní (do dnešního dne) astronomy pozorované a zaznamenané.

Českým patriotům v této souvislosti připomínám, že naši starověrečtí čeští Slávové vítali tyto paprsky každoročně, přičemž jedenkrát dokonce v sedmiletém obětním cyklu v místech, kde se poprvé, právě 28. září dotkly posvátné paprsky České země, "Velkou obětí", jež pro starověrecké Slávy, vystoupila v podobě Svantovida (Svatého světla) a pro české Slávy křesťanského ritu naopak v podobě Svatého Václava, dne 28. září roku 928 (!), na nebesa.

Co? je ve své podstatě, jak z pohledu starověreckých, tak křesťanských předků jednostejná proměna, o které se společně dohodli na sněmu na Turském poli. Svolaném kvůli svědecké vypovědi ?reců, kteří Velkou oběť vykonali (zdůvodnění této úvahy zveřejním ve své nové knize, či článcích o skutečných dějinách naši rodné země.).
Z téhož pohledu vidím nároky katolické církve na chrám Svatého Víta (Svantovidovu svatyni) pravdou pouze poloviční. Tedy nepravdou!
Neuvažující ostatní lid.

Jakkoliv nejsilnější záblesk úzce nasměrovaného gama záření přicházel ze souhvězdí Bootes (Pastýře - Čecha, respektive ze souhvězdí Přemysla Orátaje) 19. března 2008, tedy v den Sv. Josefa - někdejšího Ježíšova pěstouna, z míst ze kterých přišli na tuto planetu legendární předci předků českých Slávů, jsem přesvědčen, že druhý příchod Krista má dozajista jinou podstatu, respektive podobu a průběh, než Jeho dávné člověčenství.

Pokud se mohu odvážit, pak se domnívám, že zdávna přichází do našeho Světa skrze děti a ten lid, či jedince, kteří již, narozdíl od mnohých z nás, dosáhli dosud netuženého souladu a vyspělosti ducha.

A vnímat světelný gama maxi záblesk (kupodivu astronomy dosud nepojmenované hvězdy), v podobě zakódované zprávy, údajně ovlivňující jen religiozně motivované, se mi jeví jako účelový podnět k monitorování libovolné skupiny lidí, v libovolném počtu. Podobnému někdejšímu pronásledování jednotlivců, rodin i celých skupin lidí vymy?lením si satanského nepřítele církevních otců latinského ritu.

A v této souvislosti podpírám své úvahy o stovky a tisíce jiných viditelných záblesků tvrdého záření, či energetických svazků, jež lze spatřit na nočním nebi již několik let. A jak jsem již jednou řekl, pokud by se jednalo o efekt signalizující přeměnu Sluncí v Novy, černé díry, či hmotné elektronové hvězdy, pak bychom tímto tempem v brzké době přišli o vesmír, tak jak jej znali naši předci i my.

Záření gama má vlnovou délku menší než 0,1 nm, o frekvenci 10 na devatenáctou Hz (?), o energii 10 na dvacátou až 10 KeV, a neuvažuji-li jejich přeměnu na v kosmickém věku použitelnou energii zasílanou úzce soustředěným gama laserovým paprskem do vzdálených části Vesmíru, pak nezbývá než konstatovat, že astronomové opět přípoměli vtip o nočním hlídači, jenž při své práci spíše spí.

Nebo záměrně nehovoří celou pravdu. Mají zřejmě jiné, možná inkviziční úkoly, v důmyslně marných spolcích! Poměřovat, skrze svoji mluvčí, zdatnou odbornici na dvojramenné páky, veškeré vesmírné veličiny a zejména zábavné TV pořady, newtonovskou fyzikou.
Jakkoliv připouštím, že se mohu, jako vždy, mýlit!

Gama laser, neuvěřitelných parametrů, zasílající úzce soustředěný paprsek o veliké razanci k určenému cíli. Tedy kupodivu k naši planetě.

A navíc, mohu-li uvěřit pramenům, jež se stávají v podivných temných dobách z nepravděpodobných podzemních úniků, velmi pravděpodobnými, - pak s namodulovaným signálem 40 Mhz. Přiná?ející zprávu, jež přichází kupodivu v dobře načasovaný okamžik!
Při alternaci systémuj, jenž může zneužít cokoliv.
Tedy i mohutného výbuchu v souhvězdí Bootes!

Zatímco sna?iví ho?i z frakce šíleného světového managmentu, samovolně vystrkujícími zánovní a jedinečně nový fašistický rohatý pozdrav, právě usilují o praktické naplnění subdominantní části Janovy vize... (?) Přičemž jsem, a to zdůrazňuji ....neuvažoval ani reálné technicko - fyzikální jevy prohánějící se nad našími hlavami, zlé, ani "dobré" mimozemce. Ani ty, jež nás prý zachrání!

Jakkoliv naše záchrana, či naopak záhuba, spočívá většinou jen v nás samých a ?

dokončení pří?tě?


Strážci a Svatí duchové České země... ?
Co zjevnější?
Jsem. Přicházím. I am. I Come.
Jsem. Přicházím. I am. I Come. část 2/4
Jsem. Přicházím. I am. I Come. část 3/4
Jsem. Přicházím. I am. I Come. část 4/4


Tvé cesty a osudy národe český...


Modlitba za Českou zemiSouvisející články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLI? "?IKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak pře?ít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té ?elmy... (28.07.2011)
Čipo?elmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí ho?i z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Mar?anské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlá?ení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zapla? můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porá?ku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
?koda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
?patné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sr?áni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá m?e? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a ?áci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlá?ené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátuž (09.03.2008)
Kosovo = Srbsko (18.02.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické haražení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické haražení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
?oková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když Sv. Jan na ostrově Patmos prážil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Pova?te prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 4 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1658 hl.)
 
Ne (1048 hl.)
 
Možná (1022 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 3728

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0