Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 02. 08. 2008Když jako blesk přichází náš podíl? 3/4

Janova Apokalypsa © Zdeněk Patrick - 1945/2008 Praha

Evangelium Sv. Matouše

Kap. 24./ verš 27.
Nebo jakož blesk vychází od východu Slunce, a ukazuje se až na západ,
Tak bude i příchod Syna člověka

Dovolil jsem si vypsat, pro mne vzácné texty nikoli proto, abych dokumentoval brzký druhý příchod Mesiáše jenž, skrze poselství Sv. Matouše, připodobňuje svůj příchod záblesku zřejmě prvních slunečních paprsků a tvrdého záření, jež shodou okolností, právě při východu Slunce, výtryskem pronikají skrze chabou ozonovou ochrannou vrstvu, až k samému povrchu planety. Přičemž ze souhvězdí Bootes nasměrovaný paprsek gama záření, o němž právě hovořím, je přinejmenším doposud nepoznanou zvláštností. Když i ve své mohutnosti prý předčil všechny ostatní (do dnešního dne) astronomy pozorované a zaznamenané.

Českým patriotům v této souvislosti připomínám, že naši starověrečtí čeští Slávové vítali tyto paprsky každoročně, přičemž jedenkrát dokonce v sedmiletém obětním cyklu v místech, kde se poprvé, právě 28. září dotkly posvátné paprsky České země, "Velkou obětí", jež pro starověrecké Slávy, vystoupila v podobě Svantovida (Svatého světla) a pro české Slávy křesťanského ritu naopak v podobě Svatého Václava, dne 28. září roku 928 (!), na nebesa.

Což je ve své podstatě, jak z pohledu starověreckých, tak křesťanských předků jednostejná proměna, o které se společně dohodli na sněmu na Turském poli. Svolaném kvůli svědecké vypovědi žreců, kteří Velkou oběť vykonali (zdůvodnění této úvahy zveřejním ve své nové knize, či článcích o skutečných dějinách naši rodné země.).
Z téhož pohledu vidím nároky katolické církve na chrám Svatého Víta (Svantovidovu svatyni) pravdou pouze poloviční. Tedy nepravdou!
Neuvažující ostatní lid.

Jakkoliv nejsilnější záblesk úzce nasměrovaného gama záření přicházel ze souhvězdí Bootes (Pastýře - Čecha, respektive ze souhvězdí Přemysla Orátaje) 19. března 2008, tedy v den Sv. Josefa - někdejšího Ježíšova pěstouna, z míst ze kterých přišli na tuto planetu legendární předci předků českých Slávů, jsem přesvědčen, že druhý příchod Krista má dozajista jinou podstatu, respektive podobu a průběh, než Jeho dávné člověčenství.

Pokud se mohu odvážit, pak se domnívám, že zdávna přichází do našeho Světa skrze děti a ten lid, či jedince, kteří již, narozdíl od mnohých z nás, dosáhli dosud netušeného souladu a vyspělosti ducha.

A vnímat světelný gama maxi záblesk (kupodivu astronomy dosud nepojmenované hvězdy), v podobě zakódované zprávy, údajně ovlivňující jen religiozně motivované, se mi jeví jako účelový podnět k monitorování libovolné skupiny lidí, v libovolném počtu. Podobnému někdejšímu pronásledování jednotlivců, rodin i celých skupin lidí vymyšlením si satanského nepřítele církevních otců latinského ritu.

A v této souvislosti podpírám své úvahy o stovky a tisíce jiných viditelných záblesků tvrdého záření, či energetických svazků, jež lze spatřit na nočním nebi již několik let. A jak jsem již jednou řekl, pokud by se jednalo o efekt signalizující přeměnu Sluncí v Novy, černé díry, či hmotné elektronové hvězdy, pak bychom tímto tempem v brzké době přišli o vesmír, tak jak jej znali naši předci i my.

Záření gama má vlnovou délku menší než 0,1 nm, o frekvenci 10 na devatenáctou Hz (?), o energii 10 na dvacátou až 10 KeV, a neuvažuji-li jejich přeměnu na v kosmickém věku použitelnou energii zasílanou úzce soustředěným gama laserovým paprskem do vzdálených části Vesmíru, pak nezbývá než konstatovat, že astronomové opět přípoměli vtip o nočním hlídači, jenž při své práci spíše spí.

Nebo záměrně nehovoří celou pravdu. Mají zřejmě jiné, možná inkviziční úkoly, v důmyslně marných spolcích! Poměřovat, skrze svoji mluvčí, zdatnou odbornici na dvojramenné páky, veškeré vesmírné veličiny a zejména zábavné TV pořady, newtonovskou fyzikou.
Jakkoliv připoužtím, že se mohu, jako vždy, mýlit!

Gama laser, neuvěřitelných parametrů, zasílající úzce soustředěný paprsek o veliké razanci k určenému cíli. Tedy kupodivu k naši planetě.

A navíc, mohu-li uvěřit pramenům, jež se stávají v podivných temných dobách z nepravděpodobných podzemních úniků, velmi pravděpodobnými, - pak s namodulovaným signálem 40 Mhz. Přinášející zprávu, jež přichází kupodivu v dobře načasovaný okamžik!
Při alternaci systémuj, jenž může zneužít cokoliv.
Tedy i mohutného výbuchu v souhvězdí Bootes!

Zatímco snaživí hoši z frakce šíleného světového managmentu, samovolně vystrkujícími zánovní a jedinečně nový fašistický rohatý pozdrav, právě usilují o praktické naplnění subdominantní části Janovy vize... (?) Přičemž jsem, a to zdůrazňuji ....neuvažoval ani reálné technicko - fyzikální jevy prohánějící se nad našími hlavami, zlé, ani "dobré" mimozemce. Ani ty, jež nás prý zachrání!

Jakkoliv naše záchrana, či naopak záhuba, spočívá většinou jen v nás samých a ž

dokončení příště?


Strážci a Svatí duchové České země... ?
Co zjevnější?
Jsem. Přicházím. I am. I Come.
Jsem. Přicházím. I am. I Come. část 2/4
Jsem. Přicházím. I am. I Come. část 3/4
Jsem. Přicházím. I am. I Come. část 4/4


Tvé cesty a osudy národe český...


Modlitba za Českou zemi