| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4
Vydáno dne 00. 00. 0000 (4708 přečtení)Utajování pravdy - močál l?í a dohadů? 2/4

Janova Apokalypsa © Zdeněk Patrick - 1945/2008 Praha

Zpracováno nejen podle událostí z 19. března 2008 (středa)

Doporučení a výzva US Evropské unii (okamžitě) použít vůči náboženským sektám přísná (tvrdá) opatření v souvislosti s ?kosmickou zprávou (ze dne 19.3. 2008)

Cosmic Message? Prompts US-EU Crackdown On Religious Cults

(¨http://www.whatdoesitmean.com/index1089.htm)

Autorem je kdosi, pí?ící pod značkou "Sorcha Fall". Neznámá, prý téměř mystická žena (snad petrohradská rodačka), jež zároveň editující údajně americko-britsko-kanadský webový magazín www.WhatDoesItMean.com.

Informace pocházející z tohoto pramene jsou mnohdy zdánlivě na rozhraní mystiky, nezaměnitelných realit pravd a dalších nadstandardních informací, za nimi? lze možná vypozorovat úsilí pravděpodobně nejen ruských informačních služeb.
Jestli?e pí?i nadstandardních a ruských, pak vyjádření mých úvah o informačním prameni jsou přesné do té míry, uvažujeme-li v souvislosti s Sorcha Faal několika denní (ale i týdenní) předstih před informacemi světových tiskových agentur. Pokud vůbec kdy vydají k některým událostem jakoukoliv zprávu. Dalo by se tvrdit, že Sorcha Faal má obvykle zprávy z dobře informovaných a nejmenovaných zdrojů.
Z mnoha důvodů tedy upozorňuji váženého čtenáře, aby přistupoval k následující informaci zdr?enlivě, nebož nejenže autor je neznámý, ale i zdroj informací není tak zcela jistý.
Nicméně považuji informace ze Sorcha Faal ze velmi zajímavé.

Podle posledních zpráv prý v Kremlu koluje kuriozní zpráva plukovníka Borise Sokolova z Ministerstva obrany, jednoho z ruských vy?etřovatelů případů U.F.O., začleněný v posledních měsících do vy?etřování záznamu největšího kosmického výbuchu.

Výsledky vy?etřování potvrdily, že úzce na naší planetu nasměrované GRB (Gama Ray Burst) 080319B měly namudulovány 40 MHz radiové vlny se zakódovaným signálem, jenž by mohl povzbudit elektromagnetickou cestou aktivaci zejména nábožensky motivované lidi. Vyslaný signál by prý mohl způsobil značné a zejména politicky nežádoucí změny v jejich mozkových frekvencích.
Ze souhvězdí Bootes vyslaná zpráva byla prý dekodována ve francouzském výzkumném středisku montreálské univerzity. Podstata záměru studia vyslaného signálu bylo odhalení neurálních korelací (sladění) s možným mystickým zážitkem.
Plukovník Sokolov ve své zprávě o kosmické zprávě tvrdí, že této kosmické zprávě porozumí více zasvěcený a religiozně oddaný věřící, jehož mozek je (díky víře?) naladěn na frekvence radiových vln 40 MHz .
Dále výzkum předpokládá vysoký nárůst těchto ovlivněných lidí v náboženských sektách.
Nejpodivnějším výsledkem tzv. "Kosmické zprávy" úzce nasměrované na naši Zemi je skutečnost, že Spojené státy a Evropská Unie současně vypustili současně doporučení zavést tvrdá opatření proti religiozním kultům s cílem vyhledat a eliminovat ty, kteří byli signály ovlivněni.
Sorcha Faal pak tvrdí, že nedávná akce 400 policistů v jižním Německu směřovala k zatknutí těchto ovlivněných.
Podobnou akcí ve Spojených Státech proti sektě Mormonů, jež byla aktivována podvrženým telefonátem, bylo podle týchž pramenů, z téhož dúvovodového soudku.
Podobně tak i v Rusku, kde se ovlivnění lidé s předstihem uchýlili do podzemních jeskynních systémů.
Nejzajímavější částí je plukovníka lakonické sdělení obsahu Kosmické zprávy:
Jsem. Přicházím. (I am. I Come).

A nyní si dovolím několik poznámek:

Zejména na noční obloze lze pozorovat mimo čtyřech přiznaných záblesků ze souhvězdí Bootes, sta a tisíce jiných, s centry rozprostřenými téměř po celé nebeské báni. Přičemž nehlučné světelné záblesky se opakovaně objevují z týchž center.

Mimo tyto záblesky lze pozorovat nad územím ČR neobvyklé "letecké" aktivity, jež paralelně s letouny rozsévajícími smrt v podobě chemtrails, uzákoněným špiclováním a přípravou plošné čipizace obyvatelstva společně s dalšími příznaky šílenosti současného světového managmentu vytváří, skrze absurdní informace mediálních prostitů naprosto neuvěřitelnou a bohužel Janově vizi podobající se, reálnou fiktivní realitu. Co se týká těchto nehlučných světelných záblesků, li?ících se intenzitou, pak vysvětlení astronomů, že se jedná o výbuchy, respektive o přeměnu velkých hvězd v černé díry, či hmotné elektronové hvězdy, mne vedou skrze četnost výtrysků této viditelné energie k prostému závěru, že tímto tempem bychom v brzké době přišli o celý vesmír.

Tyto záblesky jsou tedy jiné provenience!

Zcela jedinečnou výjimkou je tedy výtrysk úzce na naši planetu nasměrovaného gama záření o němž astronomové tvrdí, že je výsledkem přeměny, zdůrazňuji že prozatím nikým nepojmenované hvězdy (dle energie až 40 x větší než na?e Slunce) v elektronovou hvězdu.

Úzce, na naši planetu nasměrovaný paprsek gama záření?
Nebývalé a dosud nezaznamenané!
V této souvislosti lze jen předpokládat zařízení několikanásobně schopnější než gama laser. A modulace "sly?itelných" frekvencí na vysoké frekvence gama"
Tak nějak pracuje i běžný heterodyn. I když v jiných frekvenčních korelacích?

Pokračování pří?tě?


Strážci a Svatí duchové České země... ?
Co zjevnější?
Jsem. Přicházím. I am. I Come.
Jsem. Přicházím. I am. I Come. část 2/4
Jsem. Přicházím. I am. I Come. část 3/4
Jsem. Přicházím. I am. I Come. část 4/4


Tvé cesty a osudy národe český...


Modlitba za Českou zemiSouvisející články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLI? "?IKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak pře?ít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té ?elmy... (28.07.2011)
Čipo?elmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí ho?i z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Mar?anské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlá?ení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zapla? můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porá?ku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
?koda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
?patné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sr?áni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá m?e? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a ?áci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlá?ené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátuž (09.03.2008)
Kosovo = Srbsko (18.02.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické haražení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické haražení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
?oková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když Sv. Jan na ostrově Patmos prážil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Pova?te prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1658 hl.)
 
Ne (1048 hl.)
 
Možná (1022 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 3728

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0