Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 00. 00. 0000Utajování pravdy - močál l?í a dohadů? 2/4

Janova Apokalypsa © Zdeněk Patrick - 1945/2008 Praha

Zpracováno nejen podle událostí z 19. března 2008 (středa)

Doporučení a výzva US Evropské unii (okamžitě) použít vůči náboženským sektám přísná (tvrdá) opatření v souvislosti s ?kosmickou zprávou (ze dne 19.3. 2008)

Cosmic Message? Prompts US-EU Crackdown On Religious Cults

(¨http://www.whatdoesitmean.com/index1089.htm)

Autorem je kdosi, pí?ící pod značkou "Sorcha Fall". Neznámá, prý téměř mystická žena (snad petrohradská rodačka), jež zároveň editující údajně americko-britsko-kanadský webový magazín www.WhatDoesItMean.com.

Informace pocházející z tohoto pramene jsou mnohdy zdánlivě na rozhraní mystiky, nezaměnitelných realit pravd a dalších nadstandardních informací, za nimi? lze možná vypozorovat úsilí pravděpodobně nejen ruských informačních služeb.
Jestli?e pí?i nadstandardních a ruských, pak vyjádření mých úvah o informačním prameni jsou přesné do té míry, uvažujeme-li v souvislosti s Sorcha Faal několika denní (ale i týdenní) předstih před informacemi světových tiskových agentur. Pokud vůbec kdy vydají k některým událostem jakoukoliv zprávu. Dalo by se tvrdit, že Sorcha Faal má obvykle zprávy z dobře informovaných a nejmenovaných zdrojů.
Z mnoha důvodů tedy upozorňuji váženého čtenáře, aby přistupoval k následující informaci zdr?enlivě, nebož nejenže autor je neznámý, ale i zdroj informací není tak zcela jistý.
Nicméně považuji informace ze Sorcha Faal ze velmi zajímavé.

Podle posledních zpráv prý v Kremlu koluje kuriozní zpráva plukovníka Borise Sokolova z Ministerstva obrany, jednoho z ruských vy?etřovatelů případů U.F.O., začleněný v posledních měsících do vy?etřování záznamu největšího kosmického výbuchu.

Výsledky vy?etřování potvrdily, že úzce na naší planetu nasměrované GRB (Gama Ray Burst) 080319B měly namudulovány 40 MHz radiové vlny se zakódovaným signálem, jenž by mohl povzbudit elektromagnetickou cestou aktivaci zejména nábožensky motivované lidi. Vyslaný signál by prý mohl způsobil značné a zejména politicky nežádoucí změny v jejich mozkových frekvencích.
Ze souhvězdí Bootes vyslaná zpráva byla prý dekodována ve francouzském výzkumném středisku montreálské univerzity. Podstata záměru studia vyslaného signálu bylo odhalení neurálních korelací (sladění) s možným mystickým zážitkem.
Plukovník Sokolov ve své zprávě o kosmické zprávě tvrdí, že této kosmické zprávě porozumí více zasvěcený a religiozně oddaný věřící, jehož mozek je (díky víře?) naladěn na frekvence radiových vln 40 MHz .
Dále výzkum předpokládá vysoký nárůst těchto ovlivněných lidí v náboženských sektách.
Nejpodivnějším výsledkem tzv. "Kosmické zprávy" úzce nasměrované na naši Zemi je skutečnost, že Spojené státy a Evropská Unie současně vypustili současně doporučení zavést tvrdá opatření proti religiozním kultům s cílem vyhledat a eliminovat ty, kteří byli signály ovlivněni.
Sorcha Faal pak tvrdí, že nedávná akce 400 policistů v jižním Německu směřovala k zatknutí těchto ovlivněných.
Podobnou akcí ve Spojených Státech proti sektě Mormonů, jež byla aktivována podvrženým telefonátem, bylo podle týchž pramenů, z téhož dúvovodového soudku.
Podobně tak i v Rusku, kde se ovlivnění lidé s předstihem uchýlili do podzemních jeskynních systémů.
Nejzajímavější částí je plukovníka lakonické sdělení obsahu Kosmické zprávy:
Jsem. Přicházím. (I am. I Come).

A nyní si dovolím několik poznámek:

Zejména na noční obloze lze pozorovat mimo čtyřech přiznaných záblesků ze souhvězdí Bootes, sta a tisíce jiných, s centry rozprostřenými téměř po celé nebeské báni. Přičemž nehlučné světelné záblesky se opakovaně objevují z týchž center.

Mimo tyto záblesky lze pozorovat nad územím ČR neobvyklé "letecké" aktivity, jež paralelně s letouny rozsévajícími smrt v podobě chemtrails, uzákoněným špiclováním a přípravou plošné čipizace obyvatelstva společně s dalšími příznaky šílenosti současného světového managmentu vytváří, skrze absurdní informace mediálních prostitů naprosto neuvěřitelnou a bohužel Janově vizi podobající se, reálnou fiktivní realitu. Co se týká těchto nehlučných světelných záblesků, li?ících se intenzitou, pak vysvětlení astronomů, že se jedná o výbuchy, respektive o přeměnu velkých hvězd v černé díry, či hmotné elektronové hvězdy, mne vedou skrze četnost výtrysků této viditelné energie k prostému závěru, že tímto tempem bychom v brzké době přišli o celý vesmír.

Tyto záblesky jsou tedy jiné provenience!

Zcela jedinečnou výjimkou je tedy výtrysk úzce na naši planetu nasměrovaného gama záření o němž astronomové tvrdí, že je výsledkem přeměny, zdůrazňuji že prozatím nikým nepojmenované hvězdy (dle energie až 40 x větší než na?e Slunce) v elektronovou hvězdu.

Úzce, na naši planetu nasměrovaný paprsek gama záření?
Nebývalé a dosud nezaznamenané!
V této souvislosti lze jen předpokládat zařízení několikanásobně schopnější než gama laser. A modulace "sly?itelných" frekvencí na vysoké frekvence gama"
Tak nějak pracuje i běžný heterodyn. I když v jiných frekvenčních korelacích?

Pokračování pří?tě?


Strážci a Svatí duchové České země... ?
Co zjevnější?
Jsem. Přicházím. I am. I Come.
Jsem. Přicházím. I am. I Come. část 2/4
Jsem. Přicházím. I am. I Come. část 3/4
Jsem. Přicházím. I am. I Come. část 4/4


Tvé cesty a osudy národe český...


Modlitba za Českou zemi