| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4
Vydáno dne 02. 08. 2018 (5138 přečtení)

V souhvězdí Aurigae se objevují nové a nové výbuchy hvězd v přibližujících se intervalech. Stále blíže a blíže. Jako by se fronta velké mezihvězdné války již přibližovala k nám.

Arthur C. Clark
Původní pramen: Jitro kouzelníků (1969)Průšvih nebo prostá dekadence? 4/4

Apokalypsa © Zdeněk Patrick - 1945/2008 Praha

Jakkoliv naše záchrana spočívá většinou jen v nás samých a snaze stát se konečně lidmi. Jedno je však zcela jisté, že zdroj a centrum rekordního výtrysku překvapivě úzce nasměrovaného gama záření, přicházejícího ze směru souhvězdí Bootes je nejistý. Přichází totiž podstatně z větších vzdáleností?

Souhvězdí Pastýře (Bootes), sumerský Pastýř, českými Slávy nazývané souhvězdí Přemysla Oráče, s třetí nejjasnější hvězdou zářící na severní obloze - Arkturem (Alfa Bootes), jenř si ve vzdálenosti cca 36 světelných let od Slunce uhání vlastními silami, zběsilou rychlostí cca 2.28 obloukové vteřiny/rok, vesmírem.

Červený obr 117 x svítivější než Slunce, s průměrem 26 x větším. Snad součást menší galaxie, kterou před 10 miliardami let pohltila Mléčná dráha, tedy naše galaxie.

Souhvězdí vedle Velké Medvědice (Velkého vozu). Když Arktur může být chápán jako Strážce medvěda (Arktouros), respektive Strážce Severu.

Mufrid - Eta Bootes - . Zářivost 7,5 Sluncí, vzdálenost 34 světelných let.

Gama Bootes. Pulsační proměnná hvězda, vzdálenost 94 světelných let od Slunce

Epsilon Bootes - Izar? (Epsilon Pastýře) - Dvojhvězda, vzdálenost 230 světelných let od Slunce.

Delta Alkalurops - trojhvězda, zářivost 18 Sluncí, vzdálenost 125 (max 275) světelných let.

Nyní něco z novodobých legend:

11. října 1928

Opožděné signály jistě nejsou čtenářům fenoménem neznámým a tak pro osvěžení paměti si připomeňme, že poprvé 4. dubna 1927 (a pak opakovaně na tyto signály s konstantním a později i různým intervalem zpoždění, upozornil norský inženýr Halls (firma Philips - Eidhoven). Zpoždění (z 11. října 1928) se projevovalo od 3 do 15 vteřin. Halls se domníval, že zachytil signály z Měsíce!

V roce 1960 astronom R. N. Bracewell přišel s teorii o sondě vyspělé mimozemské cilivilizace, jež krouží kolem Země ve vzdálenosti asi 300 000 km(!) a jež se marně snaží navázát s místními domorodci kontakt.

A tehdy nadešla slavná chvíle Duncana Lunana, jenž nanesl opožděné signály na osu x a na osu y jejich pořadí. Získaný jednoduchý obraz dostal vzhled neúplného souhvězdí Pastýře (bez dvojhvězdy Izar (Epsilon Bootes). Ovšem, tak jak souhvězdí Bootes vypadalo (ze Země) z před 13000 lety. Uvážíme-li pohyb a změnu polohy Arcturu.

Teorie Duncana Lunana nebyla vědeckými obry nikdy přijata a tak tiše koluje podzemními strukturami a ufologickými databázemi. Zatímco nad našimi hlavami létají oficiálně "neexistující" fenomény a Svět může být, kupodivu velmi lehce zatažen do hvězdných válek s těžce kontrolovatelnými temnými silami nebes!

27. května 1933 Roku 1893 se v Chicagu konala výstava zasvěcená technickému pokroku a tak velmi se líbila, že dne 27. května 1933 se konala repríza téhož a nelze jinak, než přiznat chicagské výstavě "Století pokroku" z 27. května 1933 i jisté nečekané vymoženosti. A protože byla uvažována vzdálenost nejjasnější hvězdy severní oblohy Alfa Bootes (Pastýře) Arktur (Arcturus) právě 40 světelných let, rozhodli výstavní otcové, že skrze dalekohled v Yerkesově observatoři, fotočlánek a spínané relé spustí osvětlení chicagské výstavy Století pokroku, světlem Arkturu z časů první výstavy.

Jakkoliv prý technici observatoře jsou v podezření, že měli v případě selhání nebeských komodit, k dispozici hned několik silných baterek. Nicméně jiní odborníci tvrdí, že v případě neúspěchu byl připraven na výstavišti dostatečně velký vypínač.

Nicméně povedlo se.

Dne 23. ledna 1999 Exploze v souhvězdí Pastýře (Bootes). ČTK

Ze směru souhvězdí Pastýře - Bootes, respektive ze vzdálenosti nás 9 miliard světelných let. Exploze gama záření, viditelná okem, uvolnila, během několika vteřin, takové množství energii, kterou prý vyzářilo naše Slunce za celou dobu své existence..

Další mohutná exploze přicházející z téhož směru, tedy ze souhvězdí Bootes, avšak tentokráte úzce nasměrované na naši planetu, vzdálené od centra výbuchu 7 miliard světelných let, se konala letos 19. března 2008.

Výtrysk gama záření s namodulovaným signálem?

Není nic tak nejistého a přesto tak nadějně slibného?

V časech, kdy z rodné půdy tisíce let zúrodňované našimi předky, škrtem zlopověstného pera, úsilovně tuneluji zemědělskou půdu do podob industriálních pouští, velkokapacitních super marketů a dávno plánovaných dálnic na Východ. Aby, krátce poté, co programově zničili potravinovou soběstačnost, vyhlásili celosvětový hladomor.

Když v mezičase, přemalovaní na zeleno, hystericky vřískají před televizními kamerami, aby upoutali pozorné oko Bafometových strážných milicí.

Takže by bylo logické aktivitu Bož ích mlýnů i vyhlížet.

Nicméně, celý problém však prozatím spočívá v zcela odlišných aktivitách, jež se sice vymykají všemu , co průměrný domorodec hodlá pochopit, jež jsou však frakcemi Nových světových fašistických pořádků mediálně uplácány do srozumitelných, respektive systémově žádoucích podob?

Kdykoliv upotřebitelných v jakékoli šílené variantě?

I když přiznávám, že bleskové poselství: "Jsem. Přicházím.", zní v průběhu vyslovených i úsilovně potlačovaných televizních hrobovin, velmi sympaticky.


Strážci a Svatí duchové České země...
Co zjevnější?
Jsem. Přicházím. I am. I Come.
Jsem. Přicházím. I am. I Come. část 2/4
Jsem. Přicházím. I am. I Come. část 3/4
Jsem. Přicházím. I am. I Come. část 4/4


Tvé cesty a osudy národe český...


Modlitba za Českou zemiSouvisející články:
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLIŠ "ŠIKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak přežít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té šelmy... (28.07.2011)
Čipošelmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí hoši z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Marťanské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...2/3. část (06.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...1/3. část (04.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zaplať můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porážku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Množství jistot nedaleko černé díry... (21.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
Škoda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
Špatné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sršáni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá mše? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a žáci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlášené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátu? (09.03.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
Šoková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když sv. Jan na ostrově Patmos prášil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Považte prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 4 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

https://www.youtube.com/watch?v=9rAvJxuhe_I&feature=youtu.be/


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2028 hl.)
 
Ne (1301 hl.)
 
Možná (1294 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4623

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0