Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Dýmající zrcadlo 1.díl, Vydáno dne: 02. 08. 2018

V souhvězdí Aurigae se objevují nové a nové výbuchy hvězd v přibli?ujících se intervalech. Stále blíže a blíže. Jako by se fronta velké mezihvězdné války již přibli?ovala k nám.

Arthur C. Clark
Původní pramen: Jitro kouzelníků (1969)Průšvih nebo prostá dekadence? 4/4

Apokalypsa © Zdeněk Patrick - 1945/2008 Praha

Jakkoliv naše záchrana spočívá většinou jen v nás samých a snaze stát se konečně lidmi. Jedno je však zcela jisté, že zdroj a centrum rekordního výtrysku překvapivě úzce nasměrovaného gama záření, přicházejícího ze směru souhvězdí Bootes je nejistý. Přichází totiž podstatně z větších vzdáleností?

Souhvězdí Pastýře (Bootes), sumerský Pastýř, českými Slávy nazývané souhvězdí Přemysla Oráče, s třetí nejjasnější hvězdou zářící na severní obloze - Arkturem (Alfa Bootes), jenř si ve vzdálenosti cca 36 světelných let od Slunce uhání vlastními silami, zběsilou rychlostí cca 2.28 obloukové vteřiny/rok, vesmírem.

Červený obr 117 x svítivější než Slunce, s průměrem 26 x větším. Snad součást menší galaxie, kterou před 10 miliardami let pohltila Mléčná dráha, tedy naše galaxie.
Souhvězdí vedle Velké Medvědice (Velkého vozu). Když Arktur může být chápán jako Strážce medvěda (Arktouros), respektive Strážce Severu.

Mufrid - Eta Bootes - . Zářivost 7,5 Sluncí, vzdálenost 34 světelných let.

Gama Bootes. Pulsační proměnná hvězda, vzdálenost 94 světelných let od Slunce
Epsilon Bootes - Izar? (Epsilon Pastýře) - Dvojhvězda, vzdálenost 230 světelných let od Slunce.
Delta Alkalurops - trojhvězda, zářivost 18 Sluncí, vzdálenost 125 (max 275) světelných let.

Nyní něco z novodobých legend:

11. října 1928
Opo?děné signály jistě nejsou čtenářům fenoménem neznámým a tak pro osvě?ení paměti si připomeňme, že poprvé 4. dubna 1927 (a pak opakovaně na tyto signály s konstantním a později i různým intervalem zpo?dění, upozornil norský in?enýr Halls (firma Philips - Eidhoven). Zpo?dění (z 11. října 1928) se projevovalo od 3 do 15 vteřin. Halls se domníval, že zachytil signály z Měsíce!
V roce 1960 astronom R. N. Bracewell přišel s teorii o sondě vyspělé mimozemské cilivilizace, je? krouží kolem Země ve vzdálenosti asi 300 000 km(!) a jež se marně snaží navázát s místními domorodci kontakt.
A tehdy nade?la slavná chvíle Duncana Lunana, jenž nanesl opo?děné signály na osu x a na osu y jejich pořadí. Získaný jednoduchý obraz dostal vzhled neúplného souhvězdí Pastýře (bez dvojhvězdy Izar (Epsilon Bootes). Ovšem, tak jak souhvězdí Bootes vypadalo (ze Země) z před 13000 lety. Uvážíme-li pohyb a změnu polohy Arcturu.
Teorie Duncana Lunana nebyla vědeckými obry nikdy přijata a tak tiše koluje podzemními strukturami a ufologickými databázemi. Zatímco nad našimi hlavami létají oficiálně "neexistující" fenomény a Svět může být, kupodivu velmi lehce zata?en do hvězdných válek s tě?ce kontrolovatelnými temnými silami nebes!

27. května 1933 Roku 1893 se v Chicagu konala výstava zasvěcená technickému pokroku a tak velmi se líbila, že dne 27. května 1933 se konala repríza téhož a nelze jinak, než přiznat chicagské výstavě "Století pokroku" z 27. května 1933 i jisté nečekané vymo?enosti. A protože byla uvažována vzdálenost nejjasnější hvězdy severní oblohy Alfa Bootes (Pastýře) Arktur (Arcturus) právě 40 světelných let, rozhodli výstavní otcové, že skrze dalekohled v Yerkesově observatoři, fotočlánek a spínané relé spustí osvětlení chicagské výstavy Století pokroku, světlem Arkturu z časů první výstavy.

Jakkoliv prý technici observatoře jsou v podezření, že měli v případě selhání nebeských komodit, k dispozici hned několik silných baterek. Nicméně jiní odborníci tvrdí, že v případě neúspěchu byl připraven na výstavišti dostatečně velký vypínač.
Nicméně povedlo se.

Dne 23. ledna 1999 Exploze v souhvězdí Pastýře (Bootes). ČTK

Ze směru souhvězdí Pastýře - Bootes, respektive ze vzdálenosti nás 9 miliard světelných let. Exploze gama záření, viditelná okem, uvolnila, během několika vteřin, takové množství energii, kterou prý vyzářilo naše Slunce za celou dobu své existence..

Další mohutná exploze přicházející z téhož směru, tedy ze souhvězdí Bootes, avšak tentokráte úzce nasměrované na naši planetu, vzdálené od centra výbuchu 7 miliard světelných let, se konala letos 19. března 2008.

Výtrysk gama záření s namodulovaným signálem?
Není nic tak nejistého a přesto tak nadějně slibného?
V časech, kdy z rodné půdy tisíce let zúrodňované našimi předky, ?krtem zlopověstného pera, úsilovně tuneluji zemědělskou půdu do podob industriálních pouští, velkokapacitních super marketů a dávno plánovaných dálnic na Východ. Aby, krátce poté, co programově zničili potravinovou soběstačnost, vyhlásili celosvětový hladomor.
Když v mezičase, přemalovaní na zeleno, hystericky vřískají před televizními kamerami, aby upoutali pozorné oko Bafometových strážných milicí.
Takže by bylo logické aktivitu Bož ích mlýnů i vyhlížet.
Nicméně, celý problém však prozatím spočívá v zcela odlišných aktivitách, jež se sice vymykají všemu , co průměrný domorodec hodlá pochopit, jež jsou však frakcemi Nových světových fašistických pořádků mediálně uplácány do srozumitelných, respektive systémově ?ádoucích podob?
Kdykoliv upotřebitelných v jakékoli šílené variantě?

I když přiznávám, že bleskové poselství: "Jsem. Přicházím.", zní v průběhu vyslovených i úsilovně potlačovaných televizních hrobovin, velmi sympaticky.


Strážci a Svatí duchové České země... ?
Co zjevnější?
Jsem. Přicházím. I am. I Come.
Jsem. Přicházím. I am. I Come. část 2/4
Jsem. Přicházím. I am. I Come. část 3/4
Jsem. Přicházím. I am. I Come. část 4/4


Tvé cesty a osudy národe český...


Modlitba za Českou zemi