| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Již apokalyptičtí jezdci cválají...
Vydáno dne 03. 03. 2010 (3777 přečtení)

Šel Satan, jen na velmi mrtvé kobyle...

Článek nedoporučuje deset ze šesti nadosmrti mrtvých "zEUthanázovaných" brouků Pytlíků... Nebo je tomu naopak?... Těžko říci! Mrtví si již na nic většinou nestěžují. Snad jen těžce, ach... Jak přetěžce vlekoucím se Bož ím mlýnům.

Jak nejlépe cválat na mrtvé kobyle

Zrzouni a kudrnatí modroocí ničemové.... aneb, stěžejní výběr z neomylné inkvizitorské publikace "Kladivo na "modrovoukony"" zpracováno: rychle a hlavně s bystrým nadhledem...
Autor: zpracoval zasloužilý soudruh s krycím jménem Böblig

Známý filantrop Bill Gates, jehož klon nazývají zasvěcenci prostě "Kill Bill", nedávno ještě štědře a zdarma rozdávající prý "na věčné časy" neexistující licence pro MŠMT, opět projevil svoji filantropickou slabost: Nikoli vyvraždit 6 miliard lidí, ale snad dokonce o jednu miliardu, či dokonce dvě? Méně? Dle představ skupiny, jejichž zájmy klon Kill Bill rozvádí do bohatší formy a které se již dlouhodobě (od šedesátých let minulého století) úspěšně až do dnešních chvil praktikují, lze podle Gatese téhož efektu - dramatického snížení počtu obyvatel planety - docílit řízeným snížením populace. Za účinné pomoci politiků a mediálních prostitutů. Nejen tedy uměle vyvolanými válečnými konflikty a lokálním vyvražďovaním typu "Humanitární bombardování", hladomorem, smrtícími nákazami, nýbrž prudce sníženou plodností všech domorodců bez výjimky.Rozuměj vážený čtenáři: Biochemickou, mikrovlnou, vysokofrekvenční a rukodělnou sterilizací. Známý filantrop se přiklání k povinnému, či jinak průchozímu plošnému očkování, v odezvě na jakoukoliv mediálními, či vojenskými kampaněmi vyvolanou smrtící nákazu. Ta nedávná, jež nám měla zaručit tyto výjimečné vymoženosti, mediálně nasílená hysterií konkrétních prostitutů a státních představitelů, již zcela beztrestně (vyšuměla) společné se snahami Zelených o fašistický puč s cílem sesadit řádně zvoleného prezidenta ČR.

... aneb "Odkud vítr vlastně fouká"?.

Zanedbávaná historie lidstva

Plošnou sterilizaci (rozuměj: vymyškováním, též rukodělnou kastrací) např. upravenými potravinami, GM plodinami, drogami, zubními pastami, pitnou nepitnou vodou, lze úspěšně praktikovat výjimečnými zákony, při vyhlášení stanného práva (z důvodu světového ohrožení populace. Což je nepochybně ta nejsympatičtější zpráva všech dob za celou existenci lidstva :=))

Součástí těchto kampaní je nutné prosazovat skrze všehoschopné lidumily - zemské škůdce, zejména při cíleném oslabení národní sounáležitosti, globálně zakázaných vlasteneckých "pudů" a nebezpečně šířícího se lokalpatriotismu. Překážkou se jeví i jakákoliv soběstačnost (atd. nemám již žaludek vypisovat všechny filantropické (lidumilné) operace směřující k radostné devastaci planety a jejích obyvatel). V souvislosti s těmito snahami je nutné vydupat ze země nového vnitřního i vnějšího nepřítele: Od zinscenovaných volných pádů budov, Kejdy, přes blodýnky, zrzouny a modrovokouny.

Proč to všechno? Kvůli nepříčetnému pšoukání domorodců, v čase kdy letadla ve statisících práškují planetu (tak, že celá planeta se setměla) a asfaltové, pneumatikové a ropné mafie zapáchají po celé ČR i celé planetě?

Proč?

Být invazním generalissimem, velitelem několika set tisíc bojovníků s bojovou tradicí táhnoucí se nekonečným vesmírem hezkou řádku několika miliard světelných let, nikterak bych, byť skvěle a nad všechna očekávání vyzbrojen, nespěchal na planetu, kde by mě, ve svém množství "utloukli čepicemi" suroví pozemšťané. Počkám si! Proč taky spěchat, jestliže "špinavou" a energeticky náročnou práci za mne obstarají dosazení vládci planety a deprivovaní Idioti.

A jak pak je tam u Vás doma? Volby za dveřmi...Asakra... Nebo snad teprve na oběžné dráze? Kdo ví...

© Zdeněk Patrick - 2010 Praha

Jak dalece projekt osvojování si planety deprivovanými klony postoupil, lze lehce odečíst z okna svých domovů, z mediální a politické prostituce a okupační TV: jež s arogancí okupantů plive na vše, co bylo hezké, tedy nejen to "české", národní a vlastenecké.

Uvažuji-li astronomické sumy tajně vynakládané za nákup a instalaci komponentů, el. rozvodů a spojových sítí lavinovitě kupících se kamer a souvisejících šmírovacích aparatur na pražských budovách, vidím-li tytéž systémy nasílené odposlechy i uvnitř budov, v každé ulici a dokonce i na těch nejmenších křižovatkách, ale i na WC v podprůměrných hospodách.

Mohu-li z vlastních zkušeností posoudit, tak v každém domě, kde byla ustavena samospráva sestávající se z někdejších rudochů a agentů bývalé nomenklatury, jsou ustaveny rodinné šmírující jednotky vybavené vyspělou mikrovlnnou technikou lehce, jak nůž máslem, pronikající do soukromí svých sousedů, zvážím-li veškeré snahy o kontrolu a mapování veškerého našeho pohybu skrze očipované karty, tlf a GPS.

Opomenu-li vysokou kvalitu nezbytného satelitního šmírování, ale i neobyčejně urychleně postupující čipizaci a urychlené snahy, pod záminkou boje proti terorizmu, uzákonit zákaz platby v hotovosti. Pozoruji-li horečnaté vytváření megadatabázi veškerých záznamů (vedených od nejútlejšího dětství genetickými inženýry, odborníky na náhradní orgány, lékaři, zubaři, mateřskými školkami, školami, podniky, peněžními ústavy, matrikami, výzkumnými ústavy, tajnými službami, policií, ale i polosoukromými silovými složkami.) vedených prakticky proti každému obyvateli naši vlasti i této planety, odmyslím-li zároveň "poslušné" domorodé vykonavatele těchto dramatických změn (vládu, zákonodárce, Ústavní soudy, magistráty, tajné služby a polosoukromé organizace), pak z téhož (a zapamatujme si slůvko "všech") vyplývá první jednoznačný dojem:

1) Zdá se, že velmi nezbytně potřebují mega kontrolu všeho a všech, se snahou roztřídit veškerý lidský materiál podle:

a) kvality DNK

b) kvality zdravotní i mentální

c) uplatnění náhradních orgánů

d) výše finančních prostředků

e) velikosti hmotného a nehmotného majetku

f) úrovně životních nákladů a vynaložené energetické náročnosti

g) rozdělení dle zájmů, rodin a společenských vazeb.

Nenechte se mýlit říkám-li "všech", pak zcela jistě, dle věrohodných příznaků, nemají na mysli šest , či sedm miliard. Otázku: Kdo? Od když Proč? K čemu to bude dobré: V čí prospěch? Nechávám prozatím bez povšimnutí.

2) "Všech?"

a) Peníze sbírané "humanitárními" organizacemi určené pro hladovějící etiopské děti skončily u prodejců zbraní, odvozeně v seifech bankovních rodin.

b) Primitivními triky "nabídkových balíčků" půjček, neobyčejnými podvody při určování délky a procentuálními machinacemi měsíčních splátek vyplývající bezúnikové zadlužení důvěřivých občanů byly průběžně zruinovány jen u nás stovky tisíc rodin a podnikatelů. Zisk zůstal pouze na straně bankovních korporací, které následně prodávaly "balíčky", obsahující dluhy dlužníků, těm peněžním ústavům, jejichž výsledná nestabilita, nemohla způsobit celosvětovou krizi?

A přesto ji způsobila (Neuvažuji v tomto zkráceném výčtu: Drancování, tunelovaní a veškeré nezákonosti v ČR)

c) Odečtu-li však veškerou asocialitu zákonů a nezákonů v ČR, pak výslednicí je jakoby mimoděk prováděná likvidace střední vrstvy, tedy úmyslně prováděná likvidace státnosti. S nedávno vřele očekávaným úbytkem (včetně masových obětí uměle vyvolané prasečí chřipky) v úrovni pěti až šesti milionů. Tedy i s připravenými masovými hroby a odvozy nákladními auty typu "A".

Uvážím-li rychlý nárůst nezaměstnaných (povětšinou odmítajících zadlužit se a s dostatečně našetřenými úsporami) na něž si úmyslně nefugující stát, ničemní poslanci, vláda a dnes i vrchní EU sovět činí laskominy tvrzením, že i ještě nenarozená nemluvňata dluží komusi neznámému desetitisíce za splácení úroků z fiktivních dluhů. Komu? Blíže nedefinovaným věřitelům, tedy bankovním rodinám!

d) Zničením technologii, vyprodáním a likvidací konkurenčně zdatných podniků, zničením zemědělství a šílenou výstavbou předražených dálnic dává současná i minulá úplatná korporace tzv. parlamentních stran (žádnou nevyjímaje), jasně najevo, že je občan ČR vůbec nezajímá: Jejich vůdcové plní jiné úkoly:

Jaké úkoly?

Kým zadané?

Na otázku jaké úkoly je lehká odpověď. Ty úkoly, které úzce souvisejí s předchozí lehce nastíněnou potřebou mega kontrol všeho a všech!

A nyní ruku na srdce: Nemyslím si, že naši političtí Idioti jsou natolik pracovití, či deviantní, aby se kochali pohledem vlastní ubohosti na právě vražděnou rodnou Zemi, postupující bídy, skomírající ubožáky a devastaci všeho logického.

Nikoli!

Jsou to jen ustražení náhle zbohatlí nuzáci, jimž zřejmě kráčí život jako "o život". Je přeci nesmyslné řezat si pod sebou a svými dětmi vlastní větev. A přesto se tvářít jako velký neomylný vůdce, jenž však v tichosti poslužně koná ve svůj i náš neprospěch.

Ti co mají atomové zbraně a všichni vědí, že je nemají mít (avšak mlčí protože je mají), hodlají zautočit na země, které je prý mají, ačkoliv je nemají, ale právě kvůli útoku těch, které je nemají, ale mají, aby je mohli mít zaútočí, ačkoliv je nemají mít, ale mají? Neuvěřitelné, ale jak mimozemsky reálné!

Pro koho tedy Oni pracují? Zdá se, že i to tuší jen zbytkově. Pokud jim nebyli ukázáni a ukázány některé utajované skutečnosti, aby si příliš nevyskakovali.

Celosvětový puč, se sice nevyvedl podle předem určeného plánu, a již vůbec na jedničku s hvězdičkou, nicméně se tiše a urychlené přípravy na slavnostní sestup svatých dětí z "nebes" konají. Se vším všudy! Každým TV štěkem, každým dalším ustrašeným plivancem bezectných vlastizrádců, každým dalším zákonem, každým dalším rozhodnutím parlamentních prostitutů : Od deseti k pěti a pak od nikud nikam.

"Od nikud nikam" - přesná definice v pasti uštvané oběti nízkoenergetického lovu. A tak mediálně vyřvávaný slogan je téměř tak milosrdný, jako bezvýchozí: "Tak se konečně nevažte a odvažte se. Užívejte si a utrácejte: (Nikdo s Vámi již nepočítá. Jen smrt a lovci vašich práv a svobod.).

A ten čtenář, který se zajímá, kdo vlastně je tím lovcem, nechť si doplní vzdělání jinde, dokud je ještě čas?

Z téhož důvodu se mi zdají být slaboduchými naučená nevědomost a idiotské pronásledování vnitřního nepřítele, jindy zrzavých a mateřskými znaménky poďobaných čarodějnic a dnes dokonce i "modrovokounů". Co všechno tajné služby a idioti neudělají pro "chléb a inkviziční hry typu "Running Man"?

Odkaz:

https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/ze-zahranici/bill-gates-priznal-vakciny-maji-snizit-populaci/Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Dny "Mlčení"... (07.06.2012)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLIŠ "ŠIKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak přežít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té šelmy... (28.07.2011)
Čipošelmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí hoši z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Marťanské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...2/3. část (06.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...1/3. část (04.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zaplať můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Poděkování za porážku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Množství jistot nedaleko černé díry... (21.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
Škoda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
Špatné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sršáni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá mše? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a žáci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlášené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátu? (09.03.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
Šoková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když sv. Jan na ostrově Patmos prášil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Považte prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 37 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

...


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1318 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4705

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0