Již apokalyptičtí jezdci cválají...

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 03. 03. 2010

?el Satan, jen na velmi mrtvé kobyle...

Článek nedoporučuje deset ze šesti nadosmrti mrtvých "zEUthanázovaných" brouků Pytlíků... Nebo je tomu naopak?... Tě?ko říci! Mrtví si již na nic většinou nestě?ují. Snad jen tě?ce, ach... Jak přetě?ce vlekoucím se Bož ím mlýnům.

Jak nejlépe cválat na mrtvé kobyle

Zrzouni a kudrnatí modroocí ničemové.... aneb, stě?ejní výběr z neomylné inkvizitorské publikace "Kladivo na "modrovoukony"" zpracováno: rychle a hlavně s bystrým nadhledem...
Autor: zpracoval zasloužilý soudruh s krycím jménem Böblig

Známý filantrop Bill Gates, jehož klon nazývají zasvěcenci prostě "Kill Bill", nedávno ještě ?tědře a zdarma rozdávající prý "na věčné časy" neexistující licence pro M?MT, opět projevil svoji filantropickou slabost: Nikoli vyvra?dit 6 miliard lidí, ale snad dokonce o jednu miliardu, či dokonce dvě? Méně? Dle představ skupiny, jejichž zájmy klon Kill Bill rozvádí do bohatší formy a které se již dlouhodobě (od ?edesátých let minulého století) úspěšně až do dne?ních chvil praktikují, lze podle Gatese téhož efektu - dramatického sní?ení počtu obyvatel planety - docílit řízeným sní?ením populace. Za účinné pomoci politiků a mediálních prostitutů. Nejen tedy uměle vyvolanými válečnými konflikty a lokálním vyvra?ďovaním typu "Humanitární bombardování", hladomorem, smrtícími nákazami, nýbrž prudce sní?enou plodností všech domorodců bez výjimky.Rozuměj vážený čtenáři: Biochemickou, mikrovlnou, vysokofrekvenční a rukodělnou sterilizací. Známý filantrop se přiklání k povinnému, či jinak průchozímu plošnému očkování, v odezvě na jakoukoliv mediálními, či vojenskými kampaněmi vyvolanou smrtící nákazu. Ta nedávná, jež nám měla zaručit tyto výjimečné vymo?enosti, mediálně nasílená hysterií konkrétních prostitutů a státních představitelů, již zcela beztrestně (vy?uměla) společné se snahami Zelených o fašistický puč s cílem sesadit řádně zvoleného prezidenta ČR.

... aneb "Odkud vítr vlastně fouká"?.

Zanedbávaná historie lidstva

Plo?nou sterilizaci (rozuměj: vymy?kováním, též rukodělnou kastrací) např. upravenými potravinami, GM plodinami, drogami, zubními pastami, pitnou nepitnou vodou, lze úspěšně praktikovat výjimečnými zákony, při vyhlá?ení stanného práva (z důvodu světového ohrožení populace. Což je nepochybně ta nejsympatičtější zpráva všech dob za celou existenci lidstva :=))
Součástí těchto kampaní je nutné prosazovat skrze všehoschopné lidumily - zemské škůdce, zejména při cíleném oslabení národní sounále?itosti, globálně zakázaných vlasteneckých "pudů" a nebezpečně šířícího se lokalpatriotizmu. Překá?kou se jeví i jakákoliv soběstačnost (atd. nemám již ?aludek vypisovat všechny filantropické (lidumilné) operace směřující k radostné devastaci planety a jejích obyvatel). V souvislosti s těmito snahami je nutné vydupat ze země nového vnitřního i vnějšího nepřítele: Od zinscenovaných volných pádů budov, Kejdy, přes blodýnky, zrzouny a modrovokouny.
Proč to všechno? Kvůli nepříčetnému p?oukání domorodců, v čase kdy letadla ve statisících prá?kují planetu (tak, že celá planeta se setměla) a asfaltové, pneumatikové a ropné mafie zapáchají po celé ČR i celé planetě?
Proč?
Být invazním generalissimem, velitelem několika set tisíc bojovníků s bojovou tradicí táhnoucí se nekonečným vesmírem hezkou řádku několika miliard světelných let, nikterak bych, byť skvěle a nad všechna očekávání vyzbrojen, nespěchal na planetu, kde by mě, ve svém množství "utloukli čepicemi" suroví pozem??ané. Počkám si! Proč taky spěchat, jestliže "?pinavou" a energeticky náročnou práci za mne obstarají dosazení vládci planety a deprivovaní Idioti.

A jak pak je tam u Vás doma? Volby za dveřmi...Asakra... Nebo snad teprve na oběžné dráze? Kdo ví...

© Zdeněk Patrick - 2010 Praha

Jak dalece projekt osvojování si planety deprivovanými klony postoupil, lze lehce odečíst z okna svých domovů, z mediální a politické prostituce a okupační TV: jež s arogancí okupantů plive na vše, co bylo hezké, tedy nejen to "české", národní a vlastenecké.

Uva?uji-li astronomické sumy tajně vynakládané za nákup a instalaci komponentů, el. rozvodů a spojových sítí lavinovitě kupících se kamer a souvisejících ?mírovacích aparatur na pra?ských budovách, vidím-li tytéž systémy nasílené odposlechy i uvnitř budov, v každé ulici a dokonce i na těch nejmenších kři?ovatkách, ale i na WC v podprůměrných hospodách.

Mohu-li z vlastních zkušeností posoudit, tak v každém domě, kde byla ustavena samospráva sestávající se z někdejších rudochů a agentů bývalé nomenklatury, jsou ustaveny rodinné ?mírující jednotky vybavené vyspělou mikrovlnnou technikou lehce, jak nů? máslem, pronikající do soukromí svých sousedů, zvá?ím-li veškeré snahy o kontrolu a mapování veškerého našeho pohybu skrze očipované karty, tlf a GPS.
Opomenu-li vysokou kvalitu nezbytného satelitního ?mírování, ale i neobyčejně urychleně postupující čipizaci a urychlené snahy, pod záminkou boje proti terorizmu, uzákonit zákaz platby v hotovosti. Pozoruji-li horečnaté vytváření megadatabázi veškerých záznamů (vedených od nejútlejšího dětství genetickými in?enýry, odborníky na náhradní orgány, lékaři, zubaři, mateřskými školkami, školami, podniky, pěně?ními ústavy, matrikami, výzkumnými ústavy, tajnými službami, policií, ale i polosoukromými silovými složkami.) vedených prakticky proti každému obyvateli naši vlasti i této planety, odmyslím-li zároveň "poslužné" domorodé vykonavatele těchto dramatických změn (vládu, zákonodárce, Ústavní soudy, magistráty, tajné služby a polosoukromé organizace), pak z téhož (a zapamatujme si slůvko "všech") vyplývá první jednoznačný dojem:

1) Zdá se, že velmi nezbytně potřebují mega kontrolu všeho a všech, se snahou roztřídit veškerý lidský materiál podle:

a) kvality DNK
b) kvality zdravotní i mentální
c) uplatnění náhradních orgánů
d) výše finančních prostředků
e) velikosti hmotného a nehmotného majetku
f) úrovně životních nákladů a vynaložené energetické náročnosti
g) rozdělení dle zájmů, rodin a společenských vazeb.

Nenechte se mýlit říkám-li "všech", pak zcela jistě, dle věrohodných příznaků, nemají na mysli šest , či sedm miliard. Otázku: Kdo? Od když Proč? K čemu to bude dobré: V čí prospěch? Nechávám prozatím bez povšimnutí.

2) "V?ech?"

a) Peníze sbírané "humanitárními" organizacemi určené pro hladovějící etiopské děti skončily u prodejců zbraní, odvozeně v seifech bankovních rodin.
b) Primitivními triky "nabídkových balíčků" půjček, neobyčejnými podvody při určování délky a procentuálními machinacemi měsíčních splátek vyplývající bezúnikové zadlužení důvěřivých občanů byly průběžně zruinovány jen u nás stovky tisíc rodin a podnikatelů. Zisk zůstal pouze na straně bankovních korporací, které následně prodávaly "balíčky", obsahující dluhy dlužníků, těm peně?ním ústavům, jejichž výsledná nestabilita, nemohla způsobit celosvětovou krizi?
A přesto ji způsobila (Neuvažuji v tomto zkráceném výčtu: Drancování, tunelovaní a veškeré nezákonosti v ČR)
c) Odečtu-li však veškerou asocialitu zákonů a nezákonů v ČR, pak výslednicí je jakoby mimoděk prováděná likvidace střední vrstvy, tedy úmyslně prováděná likvidace státnosti. S nedávno vřele očekávaným úbytkem (včetně masových obětí uměle vyvolané prasečí chřipky) v úrovni pěti až šesti milionů. Tedy i s připravenými masovými hroby a odvozy nákladními auty typu "A".
Uvá?ím-li rychlý nárůst nezaměstnaných (povět?inou odmítajících zadlužit se a s dostatečně našetřenými úsporami) na ně? si úmyslně nefugující stát, ničemní poslanci, vláda a dnes i vrchní EU sovět činí laskominy tvrzením, že i ještě nenarozená nemluvňata dluží komusi neznámému desetitisíce za splácení úroků z fiktivních dluhů. Komuž Blí?e nedefinovaným věřitelům, tedy bankovním rodinám!
d) Zničením technologii, vyprodáním a likvidací konkurenčně zdatných podniků, zničením zemědělství a šílenou výstavbou předražených dálnic dává současná i minulá úplatná korporace tzv. parlamentních stran (?ádnou nevyjímaje), jasně najevo, že je občan ČR vůbec nezajímá: Jejich vůdcové plní jiné úkoly:
Jaké úkoly?
Kým zadané?

Na otázku jaké úkoly je lehká odpověď. Ty úkoly, které úzce souvisejí s předchozí lehce nastíněnou potřebou mega kontrol všeho a všech!

A nyní ruku na srdce: Nemyslím si, že naši političtí Idioti jsou natolik pracovití, či deviantní, aby se kochali pohledem vlastní ubohosti na právě vra?děnou rodnou Zemi, postupující bídy, zkomírající ubožáky a devastaci všeho logického.
Nikoli!
Jsou to jen ustražení náhle zbohatlí nuzáci, jimž zřejmě kráčí život jako "o život". Je přeci nesmyslné řezat si pod sebou a svými dětmi vlastní větev. A přesto se tvářít jako velký neomylný vůdce, jenž však v tichosti poslužně koná ve svůj i náš neprospěch.
Ti co mají atomové zbraně a všichni vědí, že je nemají mít (av?ak mlčí protože je mají), hodlají zautočit na země, které je prý mají, ačkoliv je nemají, ale právě kvůli útoku těch, které je nemají, ale mají, aby je mohli mít zaútočí, ačkoliv je nemají mít, ale mají? Neuvěřitelné, ale jak mimozemsky reálné!

Pro koho tedy Oni pracují? Zdá se, že i to tuší jen zbytkově. Pokud jim nebyli ukázáni a ukázany některé utajované skutečnosti, aby si příliš nevyskakovali.

Celosvětový puč, se sice nevyvedl podle předem určeného plánu, a již vůbec na jedničku s hvězdičkou, nicméně se tiše a urychlené přípravy na slavnostní sestup svatých dětí z "nebes" konají. Se vším v?udy! Každým TV ?těkem, každým dalším ustraženým plivancem bezectných vlastizrádců, každým dalším zákonem, každým dalším rozhodnutím parlamentních prostitutů : Od deseti k pěti a pak od nikud nikam.

"Od nikud nikam" - přesná definice v pasti užtvané oběti nízkoenergetického lovu. A tak mediálně vyřvávaný slogan je téměř tak milosrdný, jako bezvýchozí: "Tak se konečně neva?te a odva?te se. U?ívejte si a utrácejte: (Nikdo s Vámi již nepočítá. Jen smrt a lovci vašich práv a svobod.).

A ten čtenář, který se zajímá, kdo vlastně je tím lovcem, nechť si doplní vzdělání jinde, dokud je ještě čas?
Z téhož důvodu se mi zdají být slaboduchými naučená nevědomost a idiotské pronásledování vnitřního nepřítele, jindy zrzavých a mateřskými znaménky poďobaných čarodějnic a dnes dokonce i "modrovokounů". Co všechno tajné služby a idioti neudělají pro "chléb a inkviziční hry typu "Running Man"?

Odkaz:

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/ze-zahranici/bill-gates-priznal-vakciny-maji-snizit-populaci/