| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků
Vydáno dne 03. 12. 2007 (4145 přečtení)

29. 11. 2007 čtvrtek

Údaje smrsknuté do čipu

Ministerstvo vnitra má plán nacpat občanku, řidičák i kartičku pojišťovny do čipu jedné kreditní karty...

Praha - Elektronická občanka by mohla vypadat jako bankovní karta a zároveň by sloužila jako občanka, řidičský průkaz, či průkaz pojištěnce?

A Češi by mohli díky takovým kartám nahlížet do vlastní zdravotní databáze.

Petr Holeček a idnes.cz

Celý projekt má na starost náměstek ministra vnitra pana Langera, soudruh Zajíček Zdeněk.

Metropolitní Expres

Vydává MAF_RA a. s. Praha 5 Karla Engliše 519
V síti českých drah vydavatelství GRAND PRINC
Tiskárna MAFRAPRINT PrahaElektronické harašení a čiípizace Zlatých zítřků

© Zdeněk Patrick 2007

Údajně nový plán nejmenovaného ministerstva vnitra, není vůbec žádným novým plánem. Je přesně určenou etapou mezinárodního organizovaného spiknutí směřujícího k potlačení lidských práv a svobod, s cílem zotročit a satelitním systémem zcela ovládnout soukromí každého jednotlivce na této planetě.

Jakkoliv není k mání, vzhledem k několikamiliardovým počtům lidské populace, hardware s potřebnými kapacitami.

V této souvislosti mohou úvahy možné fašistické pseudoelity směřovat i k drastickému omezování plodnosti, k omezeným válečným konfliktům a cíleným smrtelným nákazám, potažmo i k hromadným hrobům (viz tajná instrukce vlády slovenského státu směřující do jednotlivých regionů, jejíž obsah byl "nezodpovědnou" pracovnicí příslušného odboru vyzrazen roku 2006.)

V článku závažného tématu vulgárně použitá slova "vecpat", "smrsknout", !nový plán", "výhoda elektronické občanky", mají přesně určený cíl. Účelovým zlehčováním závažného tématu usnadnit konečné řešení planetárního dosahu.

Jedná se o propagaci fašistické doktríny.

Dovolím si nyní parafrázovat slova prezidenta Reagana, když mu byl kdysi předložena pilotní verze téhož "nového" plánu spočívající v tetování čísel novorozencům, "že je to příliš podobné číslům, které němečtí fašisté tetovali otrokům v koncentračních táborech"

A připomíná děje Janovy Apokalypsy, až je již autorem kdokoliv!

Zároveň se zdá být mnohem jasnější případ nedávné, skrz naskrz podivně zinscenované záměny novorozenců.

Za chvíli uslyšíme, že čipizace novorozenců je spásným východiskem.

Zprvu jeden zlý hlásek tu a tam, a pak silná mediální kampaň všude.

Jak podivně surová hra je rozehrána s nejzákladnějšími city matky, když otec bude rovněž na pořadu dne. V časech, kdy zdravá, ekonomicky a ve výsledku i politicky nezávislá rodina, bude mediální prostitucí označována za nadbytečnou instituci.

Součástí přípravných manipulací "veřejného mínění" bude policejní a medializační kriminalizace matek, odmítajících rodit v porodnicích, čí "svévolně" opouštějících porodnici. Odvlékání novorozenců do ústavní péče strachujících se údajně o zdraví dítěte. Vše téměř v přímém přenosu.

Jedná se totiž o zásadní preventivní masáže společnosti, vedoucí ke zločinné čipizaci, kdy každé dítě musí odcházet z porodnice se svým vlastním čipem (z nedávné TV masáže o genetické prevenci).

Nejsem náboženský fanatik, nicméně suže konstatuji vážení rudomodří soudruzi, že ten, kdo v organizovaném spiknutí s nekalými úmysly koná, či propaguje, nebo jakkoliv (i nekonáním dle zákonů ČR ) podporuje fašistické hnutí směřující k masovému potlačování lidských práv a svobod, respektive k zotročení lidstva, je důvodně podezřelý, že páchá, či již spáchal odporný zločin, jenž již nepatří pouze pod jurisdikci ČR, ale před mezinárodně, či spíše celosvětově ustavený soudní dvůr.

Neúprosně prosazovaná čipizace, její průběh a usilovná mediální propagace zvráceností, podpůrné komodity, jednoznačně ukazují na spáchání takových zločinů.

Vyzývám tedy orgány činné v trestním řízení, aby konaly v souladu se zákonem a Ústavou ČR.

Cynická zákeřnost celého projektu spočívá ve spojení s kartou pojištěnce, účtem spořitele a zákazem platby v hotovosti.

Nechcete podkožní čip (neboť právě tím směrem zločinci vykročili)?

Nemáte tedy nárok ani na zdravotní péči!

Nemáte nárok ani na své úspory.

Nemáte právo volného pohybu.

Jste zcela nesvéprávný tvor se všemi důsledky!

Úvážíme-li, že čipové hospodářství předpokládá centrální databáze ovládané ze satelitních systémů, pak suše konstatuji, že představitelé vnitra, v rozporu s Ústavou ČR, chystají otrocky a zcela servilně předávat všechna data občanů ČR cizímu a zcela neznámému společenství. Skrze nám neznámé výzvědné služby, jejichž praktiky lze usouzovat, jako stejně zločinné a fašistické!

Nebo hodlá snad pan Langer vyvinout ryze český šmírovací systém, příslušné programové a hardwarové vybavení a vypustit satelitní systém made in Böhmen und Mähren? Vnucuje se podezření, že se jedná o závažně nebezpečné mezinárodní spiknutí orlwellovského typu, směřující k vybudování policejního státu.

Co předcházelo?

Nezákonný rozpad Československé republiky od roku 1986 tajně připravovaný vybranými pracovníky Československé národní banky v Bayern Bank (SRN).

Likvidace systémově nepřijatelných politických stran, infiltrací agentů do vedoucích postů a následnou rozvratnou činností.

Zničení potravinové soběstačnosti, rušení konkurence schopných podniků, zničení systému obrany státu.

Rozdmýchávání nespokojenosti etnik, která podle očekávání nejvíce pociťovala a dodnes pociťují dopad právě budovaného asociálního systému, byla mediálními masážemi nasměrována proti stejně (i když v mnohem mírnějí postiženým) občanům české národnosti.

Množící se xenofobní útoky neznámé provenience v podobě řízeného antičechizmu.

Nezákonná a ústavně neplatná volba Václava Havla, jenž byl zvolen za prezidenta teprve ve třetím kole, když jeden hlas, jenž by tomu zabránil, jakkoliv s poslaneckou imunitou, byl v době zásadní volby, zatčen a vyslýchán.

Připomínám, že Havel se stal prezidentem pouze díky tomuto zločinnému jednání.

Přesto Václav Havel, vědom si volebního podvodu, funkci prezidenta přijímá a orgány činné v trestním řízení tentokrát naopak nekonají, jakkoliv v případě nadbytečného nevoliče konaly velmi bystře!

V souladu s nátlakem a pro vládu suverénního státu nepřijatelnými požadavky EU a NATO, vláda vydává interní příkaz k omezení toku veškerých pravdivých informací.

Prodej drog na Václavském náměstí albánskými mírovými teroristy, přispěl k financování nákupu zbraní a teroristických kurzů prováděných jak na území SRN, tak v americké okupační zóně v Srbsku.

Václav Havel mediálně vyzývá k porušování mezinárodního práva a žádá "Humanitární bombardování" Jugoslávie, s cílem konečného odtržení nedělitelného srbského regionu Kosova albánskými teroristy.

Státní zlatý poklad, nedotknutelný a symbolizující českou státnost je zločinně beznadějně zašantročen.

Mediální prostituti začínají šířit antičechizmus a propagaci nepřirozeností, jež se kupodivu téměř vzápětí stávají postupně zákonnou normou.

Množí se mediálně řízené útoky proti Českému jazyku, jenž prý z pohledu čipizace nesplňuje požadavky.

Český jazyk přestává být ústavně zaručeným jazykem v České republice!

Vedle rozmáhající se šikany, skupinového mobingu a soukromých šmírovacích agentů, se množí pracovní mobing. Mladí středoškoláci a vysokoškoláci jsou vyháněni z práce, odmítnou-li pracovat v místech 2 000 až 5 000 km vzdálených detašovaných pracovištích.

Jsou nepřijatelní i tehdy, když odmítnou nabídku, že dispoziční práva s nakládáním platební karty (kam je ukádána mzda) přecházejí, v případě potřeby, na zaměstnavatele.

Pracovní doba a vytíženost mladých pracovníků (v plodném věku) dosahuje již dnes úrovně feudalistického nevolnictví.

Zatím, co koruna je cíleně podhodnocována, ceny vzrůstají, mzdy však leží dlouhodobě v úrovni sociálního příspěvku průměrného evropského povaleče.

Mediální masáže nasíleně směřují k vyhánění mladých lidí za pomyslně lepšími mzdami do ciziny. Odcházejí, nikoli jako plemenní býci, ale jako oběti asociality systému.

Mediální masáže cíleně směřují k nemateřství, poživačnosti a propagaci homosexuality.

Neuvěřitelný zákon o zákazu umělého těhotenství pro ženy nad 40 let se stal skutečností.

Předražené potraviny postrádají životně důležité látky, jež jsou odděleně prodávány za neuvěřitelně nadsazených cen.

Daň z přidané hodnoty se u převážné většiny mění na daň z ukradené hodnoty.

Množí se případy vyzrazení nucené sterilizace u tzv. rizikových občanů ČR. Podobnost s případy ve Francii, Norsku a dalších zemí EU je rovněž neuvěřitelnou skutečností.

V distribuční síti se objevují kvalitní léky, jejichž vedlejší účinky způsobují zásadní sterilizaci pacienta.

Státem zaručená bezplatná lékařská péče se mění na propagaci euthanasie.

Tedy odborně asistovaného uvraždění.

Ruží se školy a navyšuje počet žáků ve třídě. Jakkoliv procento nevzdělatelnosti dětí (narušených chemickou, biologickou, biochemickou, mikrovlnnou a psichoelektronickou a potravinovou deprivací), několikanásobně vzrostl. A po roce 1989 nabývá tragických rozměrů. Ruší se podpůrná střediska pro děti zaměstnaných matek.

Ženy v plodném věku, nemající ještě založené rodiny jsou diskriminovány při hledání zaměstnání.

Dle interního příkazu jedné nejmenované instituce, byly jako první vyhazovány z práce ženy mateřského typu.

železniční doprava je umenšována a vládní propaganda směřuje k budování dálnic, skrze chráněné oblasti ČR. Pod taktovkou ministra Šimonovského se na neúměrnou míru nasiluje nesmyslná kamionová doprava. Její neúměrně nadužívání je prý důvodem k čipizaci aut a budování mikrovlnných snímačů, které budou kupodivu nahrazeny, v souladu s podivným Shengenem za satelitní kontrolu všech a všude.

Pokrytí území ČR tlf a mikrovlnným signálem je již stoprocentní! Jakékoliv informace o problematice vážně poškozeného zdraví mikrovlnnými a elektromagnetickými systémovými přístroji jsou tabuizovány.

Objevují se statisíce podivných letadel beznadějně znečisťujících oblohu tak, že Slunce obtížně prosvítá nakupenými chemikáliemi. Vláda, ministersvo vnitra, poslanci, senátoři mlčí. Mediální prostituti hovoří o smogu z automobilových výfuků.

Výsledkem nepřirozeného stmívání a mizení přirozené noční i denní oblohy je zákon přikazující "Svítit ve dne", známý ze zahraničí, které bylo postiženo chemetrails podstatně dříve, než území ČR.

Podstatným snížením sluneční svítivosti a nezodpovědnými pokusy s přirozenou cirkulací vybuzené přírodní katastrofy umožnili zaváděnému fašistickému systému manipulaci tvrzením o nevratných klimatických změnách.

Což, jak tyto nekalé síly předpokládají, je opravňuje ke všemu nezákonnému.

A právě zde leží celá podstata klimatických změn.

V souvislosti s chemtrails se vynořuje důvodné podezření, že je součástí umělého umenšování českého obyvatelstva, jehož úbytek, co do rychlosti a kvantity, není souměřitelný již ani s pobělohorskou genocidou.

Stresování obyvatelstva hrozbou smrtelných nákaz směřuje k vyšším ziskům chemicko-léčebného průmyslu

Státní bezpečnostní složky beznadějně zmizely z ulic, jež se tak zákonitě staly doménou gangů, polosoukromých silových složek, drogových mafií a násilí.

Na stížnosti občanů ČR odpověděl prezident policie, mimo běžného mektání o ničem, aby lidé neprovokovali a chodili pouze osvětlenými prostorami.

Cílem této etapy byla zvýšená kriminalita. Což v konečném efektu dává padný důvod k "zákonné" aktivaci dlouho připravovaného projektu masové kamerizace.

V rámci šmírovacích aktivit nastoupila mediální masírovací kampaň o nebezpečí terorizmu. Pokud mohu, tak nadneseně konstatuji, že bin Ladin splnil svůj úkol na hvězdičku s pochvalou, neboť zatímco on si odpočívá v pokoji, poskytl neoddiskutovatelnou příčinu k hysterické Public Relations a potřebný důvod, proč šmírovat možná možné zločince, rozumějme "průměrného" občana.

Z téhož důvodu byla uvalena cenzura na jakékoliv pravdivé informace a pravda o čemkoli nahrazena vytrvalým mektáním o sporech a hádkách politiků zvolených systémem demo gratias.

Prorůstání zločinu do nejvyšších sfér společnosti nebylo řešeno, pokud neuvážím zčásti řešené vydíráním, mobingem, nájemnými vraždami, či útěky do Seyšel.

V přípravě čipizace a kamerizace mediální masáže občanů ČR vyvrcholily zákony o povinné podkožní čipizaci koní, psů a dobytka.

Mediální Public Rellations - Propagace očipovaných náramků pro školní mládež.

Připomínám, že očipované náramky se používají ve Spojených státech pro kontrolu pohybu nejtěžších zločinců.

Pod vedením Pavla Béma rozhodli pracovníci magistrátu hl. města Prahy, v tichém souhlasu vlády a parlamentu, ve spolupráci s psychiatrickou léčebnou o preventivní sběr a nucenou hospitalizaci občanů v nadstandardním režimu. Tedy nadužíváním psychiatrických léčeben.

Pavle Béme, porušujete nejen Ústavu České republiky, ale i mezinárodně ustanovené listiny Základních lidských práv a svobod!

Jednáte s lidskými bytostmi a jejich blízkými jako s kusem hadru!

Zdeněk Patrick (Šmitmajer) ročník 1945

Pokud se totiž stanete obětí Bémova smetáku a nedáte-li "dobrovolně" k takové hospitalizaci písemný souhlas, pak o vašem dalším osudu rozhodne soud. Na podkladě všeho, co lze proti Vám použít. Tedy i pravdivých informací! Vaše hospitalizace se protáhne zřejmě na více než jeden rok.

Jediným východiskem je v této situaci pro občana ČR jedině souhlas. Pak jste hospitalizován a léčen na ty nejtěšší psychické potíže chemikáliemi provenience IG Farben.

Nemáte-li příbuzné, stáváte se obětí tohoto zvrhlého systému v nadužívání psychiatrických léčeben.

Během několika dní ztratíte zaměstnání, ztratíte kontakt s běžným životem, ztratíte byt, jehož nájem nikdo neplatí, podnikáte-li, ztratíte zdroj obživy.

V tomto případě se nestáváte bezdomovcem, ale nuceným obyvatelem "speciálních" důchodových ústavů, neboť jste neschopný řešit své sociální problémy. Soudně budete zbaven svéprávnosti. Když na počátku byla prý prevence pomoci a snaha magistrátu vyčistit Prahu od nekalých živlů.

Jakkoliv právě nekalé živly nadále prosperují a ryze české obyvatelstvo ze středu Prahy zcela mizí. A tak, aby byl ve sředu Prahy český ruch zabezpečen alespoň symbolicky, musí občané z celé Prahy a širokého okolí vystávat fronty na řidičské průkazy před budovou, jež byla i podle mediálních zpráv nevýhodně pronajata magistrátem hl. m. Prahy za podivných okolností.

Což lze, v dnešním stavu věcí, zřejmě považovat za normální a zákonné.

Jakkoliv bych kdykoli před rokem 1989 neváhal jakoukoliv demokratickou iniciativu Spojených států uvítat, dnes pod tíhou stávajícího průšvihu, jen suše konstatuji: Státní a nadstátní propaganda ve prospěch zdraví prospěšnému bezbolestnému radaru vrcholí popřením vědecky fundováné zprávy, jejíž autoři se naopak vyslovili o té vládní (a nyní parafrázuji: "Kdyby takto vypracoval svoji semestrální práci student, byl by shledán a hodnocen jako nanejvýš neúspěšný".

Co je nejpodivnější, "bezbolestný" radar, jenž bude kterýmkoli směrem od zákonných povinností vždy servilní, vládou prosazen, pracuje na stejných frekvencích, na nichž pracují i biorytmy lidského mozku.

V konečném důsledku lze s úspěchem tvrdit, že po roce 1948 všechny vlády Československé a po roce 1993 i České republiky podivně rezignovaly na své povinnosti směřující k ochraně občana, rodiny a společnosti a naopak napomáhaly, v úzké spolupráci s cizími státy, budovat na výsostném území našeho státu, komunisticko-fašistické pseudoelitární uskupení, manipulující informacemi s cílem, získat nekontrolovatelnou moc v systému feudálně policejního státu s typickými rysy neootrokářství.

Pro takové konání není omluvy.Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLIŠ "ŠIKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak přežít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té šelmy... (28.07.2011)
Čipošelmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí hoši z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Marťanské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...2/3. část (06.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...1/3. část (04.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zaplať můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porážku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Množství jistot nedaleko černé díry... (21.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
Škoda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
Špatné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sršáni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá mše? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a žáci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlášené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátu? (09.03.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
Šoková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když sv. Jan na ostrově Patmos prášil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Považte prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

https://www.youtube.com/watch?v=9rAvJxuhe_I&feature=youtu.be/


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2029 hl.)
 
Ne (1301 hl.)
 
Možná (1295 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4625

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0