| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!



  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Čas mého svítání, utkaného Rudou září
Vydáno dne 21. 08. 2011 (3920 přečtení)

Abych předešel dalším nedorozuměním a vážený čtenář měl konečně jasno, kdo jsem a jaké ctím hodnoty a z čeho vyplývá má neústupnost, dovoluji si v následujícím článku poodhalit některé osobní údaje:

Kdo jsem, kam směřuji a s kým nehodlám dýchat stejný vzduch.

Abych jasněji, možná jen sám sobě k upamatování, vyslovil, nebo jen lehce naznačil, co je vlastně životní energií mého, a netvrdím, že snového světa, jsem si dovolil sepsat malé Curriculum Vitae.



Zdeněk Šmitmajer (Toho jména druhý).

Narozen 14. 7. 1945 v Praze 2. u Apolináře. Tam i křtěn. Narozen v rodině Josefa a Emilie rozené Krizsanové, ze slovenského rodu Jána Krizsana, mého vzácného dědy Ambrože Krizsana, z rodu Justíny rozené Remanárové, z rodu Patrick a Štefanik.

Po otci z rodu Josefa Šmitmajera a Anny rozené Zemanové z Týnovltavska. Kdysi mírně kudrnatý, doposud modrých oči, výška 182 cm, kdysi váhy velterové. Dnes snad polotěžké, spíše těžké. Po důkladném mikrovlném ataku na eliminaci běsných psů po mozkové mrtvici, s atrofii svalstva, okraden a rozkulačen těžce chodící a navíc zděšen, nikoli úpornou odezvou falešných přátel, kvůli níž jsem prošel peklem beznaděje v bezzákonnosti duchovní nouze, při vzpomínce na geniálního WIESNERA A JEHO KNIHU "DO RÁJE PROJDEŠ PERKLEM". Poděkování patří primáři Fixovy JIP, že mou dlouhodobou paměť zchránil i za cenu mého neporozumění s některými pro mne snovými praktikami vstupujícího Zla, kterému se nelíbila má poznámka "A to proto jen, že jsem měl svou zem tak rád".

Mateřský jazyk: slovenština

Rodný jazyk: čeština

Rodná země: Velká, slovanská a celá, celičká moje. Navzdory hlupákům. Obdivuhodná svými dějinami a vírou v čestnost skrze vítězící pravdu, zaslepená i moudrá, hašteřící se i radující.

Náboženství smíšené: Skrze slovenské předky nejen řecko evangelické

Skrze české předky: protestantské a podobojí. Vzdělán v katolickém ritu.

Vlast, ke které se hlásím a na kterou jsem přísahal: Československo

Vyučen: Strojní zámečník

Střední vzdělání: SPŠS Betlémská

Vysokoškolské: PFUK Retigová, z části VŠ Strojní Dejvice, směr technické obory a další přidružené: matematika, fyzika, mechanika (statika, dynamika, hydro a termo), psychologie, sociologie, pedagogika.

Další obory: Elektronika a mikroelektronika.

Povolání: Do roku 1986: údržbář, do 1989 vedoucí metodického oddělení. Od 1989 středoškolský učitel.

Majitel 8 infarktů myokardu: řekli odborníci, pěti bypasů, dvou umělých čoček modré mutace, a několika obřích kamenů nevalné ceny.

Ostatní vzdělání: hudební (housle, foukací harmonika, kytara, kytarbasa, bicí nástroje), certifikovaný revizor tlakových nádob, certifikovaný poradce pro IT, státně zkoušený svářeč autogen, el. oblouk, CO2, radista 1. třída, radiodálnopisec 1. třída, velitel radiostanice R118 a R121 - V1p/Wozduch, (dnes již neexistující) protivzdušná obrana státu, ve svém volném čase velitel čety neboť vyučující morze (bez problému lapal 240 znaků/min těžkého šifráku, při slyšitelnosti QSA 2), elektrotechniky a dálnopisného spojení (usmažil vajíčka na Daliboru více než 400 znaky těžkého šifráku/min) a právě proto, tehdy v souladu s rozkazem velitele Praporu v poddůstojnické škole Vú 4453, na dnes dokonale vykradeném letišti Žatec, zvaném "Korea". Vegetující též ve Větrušících na odloučeném pracovišti - radiostanici R118. Nedegradovaný podvojín, kterému zadarmo půjčovali 1x týdně k sborce a rozborce, či vyčistění zajištěný samopal vzor 24 a vzor 26 s ohnutou hlavní. A jednou dokonce z dálky ukázali vypreparovanou atrapu granátu. Podvojín, velitel stanice r118 aV1p v dnes neexistující záloze ČSLA.jenž měl 3 týdny před 21 srpnem povolávací rozkaz na 21. srpna 1968. V čase válečném určený moudrými soudruhy, co levný zkužební vzorek, do prvních linií a minových polí, jemuž mělo být povoleno zpívat pouze v plynové masce a smát se jen s nohou na nášlapné mině, při těžké fyzické námaze, nebo při nedalekém atomovém výbuchu.

Trestán: Jednou krát tatínkem. Líbám na stotisíckrát jeho upracovanou a laskavou ruku. A obě, za krásné dětství a nevšední svět poznání, naší statečné mamince.

Mé srdce radostí poskakuje a odhazuje by_pasy, při vzpomínce na tety Justinku, Ilonku, tetu Zemanovou původem z Vodňan a tetu Annu. A čas od času, k večeru, při Slunce západu, tiše volám jejich jména do lesní tišiny, aby přišly, neboť mi velmi chybí jejich neobyčejná laskavost a duchovní inspirace. A možná, za vlahých nocí, když je konstelace příznivá, na naší pralesní mýtinku s chajdou i přicházejí a neslyšně usedají kolem nás, aby trpělivě naslouchaly našim stezkům i radostem.

Obviněn: Na falešné a podlé udání. Dodnes se marně pokoužím vzpamatovat ze sociálního šoku z počátku puč samovlády pravdoláskovců Václava Havla.

Bezúhonný a ženat 48 let.

Jazykové vybavenosti: mizerně několik (asi 6 jazyků, když slovanské (ruštinu, srbochorvatštinu, slovinštinu, polštinu) počítám za jeden, a u ostatních (chaldejský klínopis, francouzština, angličtina, němčina a sanskrt, se složitě přelamuji a na zvlášť zajímavou staroruštinu Velesovy knihy jsem motivován a připraven.).

Smím-li se pochlubit: Když nedobrý v jazycích, alespoň solidně popojíždím s parní i dieselelektrickou lokomotivou, aniž jsem kdy vyhloubil náhodně přidružený tunel pod Bohdalcem.

Od roku 1980 - 1985 poslanec v Praze 4, za tzv. nestraníky, pod podmínkou, že nechám při jednání s předsedou národního výboru, své stále nažhavené kolty za dveřmi. žádný problém, neboť to byl, na rozdíl od jiných komunistů, velmi hodný a vnímavý člověk.

Vztah k socialistickému táboru: Sychravě nevlídný, ač srdce na levém místě, mysl ovlivněna kriminalizaci a vězněním mého tatínka - strojního zámečníka, číslo vězně - mukla 20054, prý horší vraha, neboť nebezpečný Benešovec. (Psal se rok 1958. Nezapomenu soudruzi.). Kriminalizovaného na podkladě závazku poslance Štefana Bíly, který si dal na tehdejší Praze 14 socialistický závazek: Do čtrnácti dnů zružit všechny tvrdohlavé, soukromě se živící řemeslníky. Svůj socialistický závazek, na počest (co já vím) 61. výročí Velké Říjnové Socialistické Revoluce splnil na 150 procent.

Aby mohl dva dny po uvěznění mého tatínka neruženě rozkrást stroje a vybavení dílny včetně kola, které jsem díl po dílu sestavil.

Přistižen mnou při činu. Čest jeho práci - soudruzi trockisté a vykořeněnci.

Živil jsem se, v bohatě rozvíjející se socialistické a již, věřte neveřte, beztřídní společnosti Antonína Novotného, abych nezemřel hladem, od svých 12 let tu a tam pohozenými chlebovými kůrkami, ale i jako samostatný sběrač šrotu cca 30 - 50 Kč denně, navíc obohacen prodejem nálepek od zápalek za jednu housku. Při matčině socialisticky vlídné výplatě 300 Kč.

Od čtrnácti let tramp, kamarády nazývaný Šmíťa. S oblíbenými řekami vltavotýnskou Vltavou, Medníkovou Sázavou a šloukovickou Berounkou. Obdivovatel barevného Dunaje, Tater a hvězdné oblohy pod širákem. Nezmínit se o svém nejlepším příteli z dětství, bych pokládat za vlastní selhání. Přítele, se kterým jsem se nestačil rozloučit, neboť tak rychle komunisté spěchali s uvězněním mého tatínka. A poté, když čas uběhl, mí rodiče přede mnou léta tajili, kde pobýval. Dnes vím, že u dobrých lidí, nedaleko od mne - na Libuši. Jmenoval se Arga a dodnes žije alespoň v mém pěti bypasovém srdci a slza slz patří i jeho skvostné duži. Nezapomenu.

Sporty: V průměrné i níže položené úrovni: kopaná, hokej, box, vzpírání, cyklistika, kanoistika, lyžování - sjezd i běžky, střelba z malorážky, a na stará kolena skvěle motivující lukostřelba, elektrocyklistika (ryze na sluneční energii).

Někdejší člen hudební skupiny Truckers, Country&Expres, Rodeo&Ladislav Vodička (později Vodomilové) a Ohaři.

Podnikání: Po vyhození z práce, v souladu s černou listinou třídních nepřátel, aktivisty OF - podnikal v oblasti VT a správy sítí. Fotovoltaika a obnovitelné a na stávajícím fašistickém systému nezávislé energie.

Postavil jsem s manželkou Vlastou dva domky, zplodil syna a dceru, kterou zabily mirkovlnami, vyproutkařil a vyhloubil vodnatou studnu, zasadil několik stromků.

Půtkami s idioty - provokatéry, sám podstaty zhrublé, vždy a okamžitě připraven k tvrdé odpovědi, mysli zlehka i přitroublé, neboť prvotně vždy důvěřivé a navíc tvrdohlavě sangvinicko cholerické. Nedarující nic, co bylo sprostou podpásovkou.

Starší bratr Milan, alias velký Šmíťa (na cimpr campr ve Finsku převálcovaný komunistickou MK ULTRA a dopracovaný doma všeho schopnými odborníky. Nezapomenu soudruzi.).

Nejlepší přátelé z řad komunistů: Ano, také - někteří. neboť čestní a přátelé do deště. Aniž kdy podrazili.

Nejlepší přátelé z řad právě opačných, dýchajících stejný vzduch jako já: ano, neboť podobných osudů. A navíc stejně spolehliví, jak očekávali ode mne a já od nich.

Nepřátelé: až na několik zatvrzelých houževnatců, většinou mrtví, či trvale poškozeni vlastním zlem.

Vztah k současnému EU zřícení: Zcela záporný, až neslučitelný se životem, neboť zhoubně infarktový.

Čas mého svítání utkaného Rudou září

© Zdeněk Patrick - Praha 2011

© All rights reserved.& smit.wz.cz © Zdeněk Patrick

Co všechno jsem věděl (pane Vláďo) při nástupu do života? Co jsem mohl vědět o své budoucnosti a národu, který se měl stát mým domovem. Pane Vláďo, ach... Vám to neřeknu ani náhodou.).

Abych však dostál svému slovu, pokusím se, co nejpřesněji a bez obalu vypsat pro ostatní čtenáře své skutečné pocity a vize možné budoucnosti, skrze... A nyní si dovolím doslovně citovat paní Cibulkovou z článku "O Českém národě" (A hovoří-li se zde o Českém národě jedním dechem je hovořeno i o národě Moravském, Lužicko Srbském, Slezském i Slovenském) cituji:

"Co přinášíš, český národe, do mých cest - co mi kladeš do kolébky, do vínku? Jsi nadán vzácnou, nevšední a velmi silnou duchovní vlohou. S tebou se v tvém duchovním poslání spojuje Kristus.

Tebe inspiruje Boží moudrost a v duži mluví láska. Co učiníš pro budoucnost, aby byla realizací Božskou?

Jak budeš myslet, mluvit i jednat, aby univerzální mír byl životem národů, od tebe začal jako dítě od svých rodičů?

Kristus odpovídá za národ s Ním spojený v utrpení poroby zlem i ve vítězství nad ním: "

Já si nyní dovolím, v mezivstupu glosovat (ZP): "Poslyšte papežové, kteří jste nazvali Český národ kacíři a bezvěrci, jak Vám odpovídá, za Vámi poplivaný a vlastizrádci stále dehonestovaný, avšak vědoucí i když mlčící český národ, sám Kristus:"

"Já, národ český, duchovní České království, přijal jsem od Boha a v sobě nosím, a svým životem, činností, službou a prací projevuji duchovní misi:

Božské obrody života - Božské osvěty života - Božské služby životu, který je dnes i zítra, který je věčnou budoucností . . .

To je mé kratičké vyznání: Nikoli má slabost, mé nádherné dětství, mé dospívání, má cílevědomá síla, má mocná ochrana, mé veškeré schopnosti, můj domov a vlast, čest mých předků, má v pokoře skloněná hlava, můj nedostižný sen, má strašlivá pomsta, má rodná zem a vlast, moji přátelé a bratři, má cesta, má slza slz, má sladká tišina žalu, má vzpurnost i touha, mé radosti, mé hledání lidskosti, moje dobrodružná i nesdělitelná setkání, mé setrvání v lásce, zdroj víry v odpuštění, má Naděje, můj sen a Pravda o jedině možné budoucnosti...

Zdeněk Patrick Šmitmajer



Související články:
Mnichov 1938 jinak (04.10.2018)
Fukušima 1? (26.03.2011)
Z hluboka dýchat... (05.03.2011)
Ve znakové řeči.. pro Vás: (12.05.2010)
Černý pasažér... (25.04.2010)
Kvalitu světa nezničily děti... (06.04.2010)
A dýchat smím? (26.03.2010)
Tehdy, až Strach a Hrůza samou hrůzou zkamení? (26.02.2010)
Dávno, dávno, odstaven a téměř navždy přemalován (06.02.2010)
Omlouvám se za své bludy a rouhání se... (03.02.2010)
Češi opět v Praze? (25.01.2010)
Aby smutek neměl kam přisednout... (02.01.2010)
Titížisté a zimní radovánky? (23.12.2009)
Jak lehce eliminovat domorodce? (12.12.2009)
Hrozba globálního oteplovaní? (09.12.2009)
Nejsme na tom o nic hůře, než zítra? (24.10.2009)
Hromy a blesky 2. (06.09.2009)
Blýskání na lepší časy... I. část (06.09.2009)
Ideozločin.... (07.07.2009)
Země je placatá, pane Stwora... (29.06.2009)
Povodeň prý způsobily běžné letní bouřky (25.06.2009)
Petr Cibulka (15.06.2009)
Mediální manipulace... (15.06.2009)
Již šest let není na Pražském hradě agent KGB... (12.06.2009)
matrix-2001.cz... (22.05.2009)
Až tak? (19.05.2009)
Zpět "na cestě do (nové) Evropy"? (17.05.2009)
Výběr... (23.04.2009)
Šedivci mezi námi? (20.04.2009)
My zase můžeme... (05.04.2009)
Výběr článků 2...Kobyla již sebou křečovitě škube (17.03.2009)
Roskas... (19.02.2009)
Energie pro přežití 3. část (10.02.2009)
Blízké aktivity nenásilí... (02.02.2009)
Jak snadno vykořenit národ? (27.01.2009)
Energie pro přežití.... 2.část (01.01.2009)
Pokusy na lidech v Česku legální? (15.12.2008)
Blízký program Neviditelných (27.11.2008)
Když devět stále ještě není sedm (24.11.2008)
Zapírají, nebo programově lžou? (17.11.2008)
Levá i pravá ruka Ďábla... (22.10.2008)
Opakování je matka moudrosti? - 1 (16.10.2008)
Ďábel v hudbě (14.10.2008)
Nácvik možné simulace letu U.F.O.?... (24.03.2008)
Bratrstvo všeobjímající zášti a humanitárního bombardování (17.02.2008)
Volba osypáním (10.02.2008)
První den hrůzy (09.02.2008)
Mrtví vstávají z hrobů, hluží slyší, slepí opět vidí (04.02.2008)
Svobodné volby (21.12.2007)
Energie pro přežití (06.08.2007)
Výtahové strany (02.07.2007)
Heslo: Extremista a nedej Karl Marx dokonce vesmirnilide.cz (14.05.2007)
Záhady, které mi stále vrtají hlavou (11.05.2007)
Dogma a nebezpeční odpírači (23.04.2007)
Zdravice (21.02.2007)
Návrh vlády středovýchodo západního Hevilstanu (05.01.2007)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 42 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

...


  Knižní novinky






DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1318 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4705

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0