Čas mého svítání, utkaného Rudou září

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Země zlaté hvězdy Margity 1. díl, Vydáno dne: 21. 08. 2011

Abych přede?el dalším nedorozuměním a vážený čtenář měl konečně jasno, kdo jsem a jaké ctím hodnoty a z čeho vyplývá má neústupnost, dovoluji si v následujícím článku poodhalit některé osobní údaje: Kdo jsem, kam směřuji a s kým nehodlám dýchat stejný vzduch.

Abych jasněji, možná jen sám sobě k upamatování, vyslovil, nebo jen lehce naznačil, co je vlastně životní energií mého, a netvrdím, že snového světa, jsem si dovolil sepsat malé Curriculum Vitae.Zdeněk ?mitmajer (Toho jména druhý).

Narozen 14. 7. 1945 v Praze 2. u Apolináře. Tam i křtěn. Narozen v rodině Josefa a Emilie rozené Krizsanové, ze slovenského rodu Jána Krizsana, mého vzácného dědy Ambro?e Krizsana, z rodu Justíny rozené Remanárové, z rodu Patrick a ?tefanik.
Po otci z rodu Josefa ?mitmajera a Anny rozené Zemanové z Týnovltavska. Kdysi mírně kudrnatý, doposud modrých oči, výška 182 cm, kdysi váhy velterové. Dnes snad polotě?ké, spíše těžké. Po důkladném mikrovlném ataku na eliminaci běsných psů po mozkové mrtvici, s atrofii svalstva, okraden a rozkulačen tě?ce chodící a navíc zdě?en, nikoli úpornou odezvou fale?ných přátel, kvůli níž jsem prošel peklem beznaděje v bezzákonnosti duchovní nouze, při vzpomínce na geniálního WIESNERA A JEHO KNIHU "DO RÁJE PROJDE? PERKLEM". Poděkování patří primáři Fixovy JIP, že mou dlouhodobou paměť zchránil i za cenu mého neporozumění s některými pro mne snovými praktikami vstupujícího Zla, kterému se nelíbila má poznámka "A to proto jen, že jsem měl svou zem tak rád".
Mateřský jazyk: slovenština
Rodný jazyk: čeština
Rodná země: Velká, slovanská a celá, celičká moje. Navzdory hlupákům. Obdivuhodná svými dějinami a vírou v čestnost skrze vítězící pravdu, zaslepená i moudrá, ha?teřící se i radující.

Náboženství smíšené: Skrze slovenské předky nejen řecko evangelické
Skrze české předky: protestantské a podobojí. Vzdělán v katolickém ritu.
Vlast, ke které se hlásím a na kterou jsem přísahal: Československo
Vyučen: Strojní zámečník
Střední vzdělání: SP?S Betlémská
Vysoko?kolské: PFUK Retigová, z části V? Strojní Dejvice, směr technické obory a další přidružené: matematika, fyzika, mechanika (statika, dynamika, hydro a termo), psychologie, sociologie, pedagogika.
Další obory: Elektronika a mikroelektronika.

Povolání: Do roku 1986: údr?bář, do 1989 vedoucí metodického oddělení. Od 1989 středo?kolský učitel.
Majitel 8 infarktů myokardu: řekli odborníci, pěti bypasů, dvou umělých čoček modré mutace, a několika obřích kamenů nevalné ceny.

Ostatní vzdělání: hudební (housle, foukací harmonika, kytara, kytarbasa, bicí nástroje), certifikovaný revizor tlakových nádob, certifikovaný poradce pro IT, státně zkoušený svařeč autogen, el. oblouk, CO2, radista 1. třída, radiodálnopisec 1. třída, velitel radiostanice R118 a R121 - V1p/Wozduch, (dnes již neexistující) protivzdužná obrana státu, ve svém volném čase velitel čety neboť vyučující morze (bez problému lapal 240 znaků/min těžkého šifráku, při sly?itelnosti QSA 2), elektrotechniky a dálnopisného spojení (usmažil vajíčka na Daliboru více než 400 znaky těžkého šifráku/min) a právě proto, tehdy v souladu s rozkazem velitele Praporu v poddůstojnické škole Vú 4453, na dnes dokonale vykradeném letišti ?atec, zvaném "Korea". Vegetující též ve Větružících na odloučeném pracovišti - radiostanici R118. Nedegradovaný podvojín, kterému zadarmo půjčovali 1x týdně k sborce a rozborce, či vyčistění zajižtěný samopal vzor 24 a vzor 26 s ohnutou hlavní. A jednou dokonce z dálky ukázali vypreparovanou atrapu granátu. Podvojín, velitel stanice r118 aV1p v dnes neexistující záloze ČSLA.jen? měl 3 týdny před 21 srpnem povolávací rozkaz na 21. srpna 1968. V čase válečném určený moudrými soudruhy, co levný zkužební vzorek, do prvních linií a minových polí, jemuž mělo být povoleno zpívat pouze v plynové masce a smát se jen s nohou na ná?lapné mině, při těžké fyzické námaze, nebo při nedalekém atomovém výbuchu.

Trestán: Jednou krát tatínkem. Líbám na stotisíckrát jeho upracovanou a laskavou ruku. A obě, za krásné dětství a nevšední svět poznání, naší statečné mamince.

Mé srdce radostí poskakuje a odhazuje by_pasy, při vzpomínce na tety Justinku, Ilonku, tetu Zemanovou původem z Vodňan a tetu Annu. A čas od času, k večeru, při Slunce západu, tiše volám jejich jména do lesní tišiny, aby přišly, neboť mi velmi chybí jejich neobyčejná laskavost a duchovní inspirace. A možná, za vlahých nocí, když je konstelace příznivá, na naší pralesní mýtinku s chajdou i přicházejí a nesly?ně usedají kolem nás, aby trpělivě naslouchaly našim stezkům i radostem.

Obviněn: Na fale?né a podlé udání. Dodnes se marně pokoužím vzpamatovat ze sociálního ?oku z počátku puč samovlády pravdoláskovců Václava Havla.

Bezúhonný a ženat 48 let.

Jazykové vybavenosti: mizerně několik (asi 6 jazyků, když slovanské (ruštinu, srbochorvatštinu, slovinštinu, polštinu) počítám za jeden, a u ostatních (chaldejský klínopis, francouzština, angličtina, němčina a sanskrt, se složitě přelamuji a na zvláš? zajímavou staroruštinu Velesovy knihy jsem motivován a připraven.).
Smím-li se pochlubit: Když nedobrý v jazycích, alespoň solidně popojí?dím s parní i dieselelektrickou lokomotivou, aniž jsem kdy vyhloubil náhodně přidružený tunel pod Bohdalcem.
Od roku 1980 - 1985 poslanec v Praze 4, za tzv. nestraníky, pod podmínkou, že nechám při jednání s předsedou národního výboru, své stále nažhavené kolty za dveřmi. žádný problém, neboť to byl, na rozdíl od jiných komunistů, velmi hodný a vnímavý člověk.
Vztah k socialistickému táboru: Sychravě nevlídný, ač srdce na levém místě, mysl ovlivněna kriminalizaci a vězněním mého tatínka - strojního zámečníka, číslo vězně - mukla 20054, prý horší vraha, neboť nebezpečný Bene?ovec. (Psal se rok 1958. Nezapomenu soudruzi.). Kriminalizovaného na podkladě závazku poslance ?tefana Bíly, který si dal na tehdejší Praze 14 socialistický závazek: Do čtrnácti dnů zružit všechny tvrdohlavé, soukromě se živící řemeslníky. Svůj socialistický závazek, na počest (co já vím) 61. výročí Velké Říjnové Socialistické Revoluce splnil na 150 procent.
Aby mohl dva dny po uvěznění mého tatínka neruženě rozkrást stroje a vybavení dílny včetně kola, které jsem díl po dílu sestavil.
Přisti?en mnou při činu. Čest jeho práci - soudruzi trockisté a vykořeněnci.
?ivil jsem se, v bohatě rozvíjející se socialistické a již, věřte neveřte, beztřídní společnosti Antonína Novotného, abych nezemřel hladem, od svých 12 let tu a tam pohozenými chlebovými kůrkami, ale i jako samostatný sběrač ?rotu cca 30 - 50 Kč denně, navíc obohacen prodejem nálepek od zápalek za jednu housku. Při matčině socialisticky vlídné výplatě 300 Kč.
Od čtrnácti let tramp, kamarády nazývaný ?mí?a. S oblíbenými řekami vltavotýnskou Vltavou, Medníkovou Sázavou a ?loukovickou Berounkou. Obdivovatel barevného Dunaje, Tater a hvězdné oblohy pod ?irákem. Nezmínit se o svém nejlepším příteli z dětství, bych pokládat za vlastní selhání. Přítele, se kterým jsem se nestačil rozloučit, neboť tak rychle komunisté spěchali s uvězněním mého tatínka. A poté, když čas uběhl, mí rodiče přede mnou léta tajili, kde pobýval. Dnes vím, že u dobrých lidí, nedaleko od mne - na Libuši. Jmenoval se Arga a dodnes ?ije alespoň v mém pěti bypasovém srdci a slza slz patří i jeho skvostné duži. Nezapomenu.
Sporty: V průměrné i ní?e položené úrovni: kopaná, hokej, box, vzpírání, cyklistika, kanoistika, ly?ování - sjezd i bě?ky, střelba z malorá?ky, a na stará kolena skvěle motivující lukostřelba, elektrocyklistika (ryze na sluneční energii).
Někdejší člen hudební skupiny Truckers, Country&Expres, Rodeo&Ladislav Vodička (později Vodomilové) a Ohaři.
Podnikání: Po vyhození z práce, v souladu s černou listinou třídních nepřátel, aktivisty OF - podnikal v oblasti VT a správy sítí. Fotovoltaika a obnovitelné a na stávajícím fašistickém systému nezávislé energie.
Postavil jsem s man?elkou Vlastou dva domky, zplodil syna a dceru, kterou zabily mirkovlnami, vyproutkařil a vyhloubil vodnatou studnu, zasadil několik stromků.
Půtkami s idioty - provokatéry, sám podstaty zhrublé, vždy a okamžitě připraven k tvrdé odpovědi, mysli zlehka i přitroublé, neboť prvotně vždy důvěřivé a navíc tvrdohlavě sangvinicko cholerické. Nedarující nic, co bylo sprostou podpásovkou.
Starší bratr Milan, alias velký ?mí?a (na cimpr campr ve Finsku převálcovaný komunistickou MK ULTRA a dopracovaný doma všeho schopnými odborníky. Nezapomenu soudruzi.).
Nejlepší přátelé z řad komunistů: Ano, také - někteří. neboť čestní a přátelé do deště. Aniž kdy podrazili.
Nejlepší přátelé z řad právě opačných, dýchajících stejný vzduch jako já: ano, neboť podobných osudů. A navíc stejně spolehliví, jak očekávali ode mne a já od nich.
Nepřátelé: až na několik zatvrzelých houževnatců, většinou mrtví, či trvale poškozeni vlastním zlem.
Vztah k současnému EU zřícení: Zcela záporný, až neslučitelný se životem, neboť zhoubně infarktový.

Čas mého svítání utkaného Rudou září

© Zdeněk Patrick - Praha 2011
© All rights reserved.& smit.wz.cz © Zdeněk Patrick

Co všechno jsem věděl (pane Vláďo) při nástupu do života? Co jsem mohl vědět o své budoucnosti a národu, který se měl stát mým domovem. Pane Vláďo, ach... Vám to neřeknu ani náhodou.).

Abych však dostál svému slovu, pokusím se, co nejpřesněji a bez obalu vypsat pro ostatní čtenáře své skutečné pocity a vize možné budoucnosti, skrze... A nyní si dovolím doslovně citovat paní Cibulkovou z článku ?o Českém národě (A hovoří-li se zde o Českém národě jedním dechem je hovořeno i o národě Moravském, Lužicko Srbském, Slezském i Slovenském) cituji:

?"Co přiná?í?, český národe, do mých cest - co mi klade? do kolébky, do vínkuž Jsi nadán vzácnou, nevšední a velmi silnou duchovní vlohou. S tebou se v tvém duchovním poslání spojuje Kristus.

Tebe inspiruje Bož í moudrost a v duži mluví láska. Co učiní? pro budoucnost, aby byla realizací Bož skouž
Jak bude? myslet, mluvit i jednat, aby univerzální mír byl životem národů, od tebe začal jako dítě od svých rodičů?
Kristus odpovídá za národ s Ním spojený v utrpení poroby zlem i ve vítězství nad ním: "

Já si nyní dovolím, v mezivstupu glosovat (ZP): "Posly?te papežové, kteří jste nazvali Český národ kacíři a bezvěrci, jak Vám odpovídá, za Vámi poplivaný a vlastizrádci stále dehonestovaný, avšak vědoucí i když mlčící český národ, sám Kristus:"

"Já, národ český, duchovní České království, přijal jsem od Boha a v sobě nosím, a svým životem, činností, službou a prací projevuji duchovní misi: Bož ské obrody života - Bož ské osvěty života - Bož ské služby životu, který je dnes i zítra, který je věčnou budoucností . . .

To je mé kratičké vyznání: Nikoli má slabost, mé nádherné dětství, mé dospívání, má cílevědomá síla, má mocná ochrana, mé veškeré schopnosti, můj domov a vlast, čest mých předků, má v pokoře skloněná hlava, můj nedosti?ný sen, má strašlivá pomsta, má rodná zem a vlast, moji přátelé a bratři, má cesta, má slza slz, má sladká tišina ?alu, má vzpůrnost i touha, mé radosti, mé hledání lidskosti, moje dobrodružná i nesdělitelná setkání, mé setrvání v lásce, zdroj víry v odpužtění, má Naděje, můj sen a Pravda o jedině možné budoucnosti...

Zdeněk Patrick ?mitmajer