| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Britská vláda odtajnila
Vydáno dne 23. 03. 2009 (3694 přečtení)

Související odkazy na články: matrix.cz a osud.cz viz dole v přílozelegraci o velké legraci

UFO © ?mí?a - dmk 2009 Praha

V roce 2010 a 2012 naplánovali neznámí tvůrci vizi konce světa (Doomsday) a kdy? to nevyjde a Rusko, společně s ostatními Slovany, nebude k plné spokokojenosti humanitárního bombardéra konečně zničeno, pak světu hrozí v roce 2030 nedostatek potravin, vody a energie. Takový je monstrozní titulek, je? na příkaz lehce obletí zeměkouli hned několikrát. Jak hbité U.F.O.

Co si mám myslet o dal?ím mediálně propagovaném dílku jakéhosi anglického profesora Johna Beddingtona, je? plně souzní s fa?istickou vizí nadstátního terorizmu a dávnými tézemi o Hitlerem zpackané genocidě, je? musí být provedena na vy??í vědecké úrovní stejně, ano i více tvrději.
Jak v této souvislosti mám chápat souběh hrozícího nedostatku potravin (hladomoru) a cílenou likvidaci někdej?í potravinové soběstačnosti, globalizovaně podporovaný likvidační systém ničící české, moravské a pravděpodobně i slovenské zemědělce. Jak v této souvislosti rozumět systematickému ničení tisíce let zúrodňované půdy, je? ?krtem pera zmizí kvůli gigantomaniacké dostavbě Hitlerových dálnic, výstavbě monstrozních skladů, připomínajících spí?e betonové nedobytné koncentrační tábory, neuvěřitelných super supermárketů na zelené louce, tedy na někdej?ích polích na?ich dědů a prabáb.
Jak rozumět silně medializovaným rajčatových a pomerančovým bitvám, kdy? děti v Africe v tentý? okam?ik beznadějně umírají hlady.

Jak rozumět EU komisaři ?pidlovi, jen? svého času označil zahrádkařské snahy o sebezásobu geneticky neupravenou zeleninou za nezákonnou "?edou ekonomiku".

Jak v souvislosti s připravovanými hladomory rozumět globalizovaným trendům propagujícími ozářené sazenice rostlin, je? urodí jen jednu úrodu, ani? by pak její plody mohly kdy opět vzklíčit.
Ryby v řekách a potocích prý hynou zvy?ováním teploty při medializovaně propagované změně klimatu.
Ach Bo?e? ryby v řekách přeci hynou zejména kvůli silnému chemicko ropnému znečistění, a to hromadně. A to prosím neuva?uji zatí?ení vod a flory obludně spadajícími chemtrails.
Říkám-li obludně, mám na mysli zejména potlačování jakékoliv informace o tomto fenoménu. Obludným se zdá i proces nasilování kamionové dopravy a ?ílené budování mnohaproudých dálnic s neustále vypařujícím se asfaltem. Do řek a potoků odplavovaným odpadem nejen z otěru nevzdorných pneumatik. Proč tolik nasazených prostředků k mimořádnému znečistění ?ivotního prostoru elektromagnetickým a mikrovlnným svinstvem.
A s čím vlastně souvisí mizení vzdu?ného obalu i vod. Přes noc a beze stopy mizejících z obřích vodních nádr?í?
S právě budovanými podzemními rezervacemi? V čí obraz je vlastně na?e, nedávno ?ivotem kypící planeta přeměňována!

Proč taková dokonalost při likvidací de?tných pralesů? Kdysi nedávno vytvářejících přirozené klima na?í, podtrhuji slovo "na?í" planety.

S čím souvisí systematické znečis?ování oceánů ropou a? po "komín" naplněných a dobře poji?těných tankerů.
Proč zaznamenáváme i u nás, od roku 2004, nejhor?í sluneční svit, způsobený masivním rozpra?ováním chemtrails s následným stmíváním planety.
Proč byla, su?e konstatuji, ?e s dostatečným předstihem, uzákoněna povinnost svítit za bílého dne? V rámci drancování planety a ?íleným spotřebním sloganem: "U?ij si v?eho dokud mů?e??!
Jakou roli vlastně sehrávají bankovní rodiny při uměle vytvářené celosvětové krizi. A co jsou vlastně zač tvůrci a propagátoři plánovaných devastací a morálního úpadku.
Kdo jsou ti, kteří tak lehce a snadno vygenerují celosvětovou krizi a velmi oblíbené, nebo? výdělečně výhodné, válečné konflikty.
Kam se ztrácí statisíce mladých lidí ročně.

Kdo stojí ve skutečnosti za drogovými mafiemi. Proč na?e vlády navazují diplomatické vztahy s gangsterskými organizemi a podporuji jejich zločiny?

Proč a kdo vlastně naplánoval generální linie genocidy domorodého obyvatelstva Země, aby mediální prostituti naopak vytvářeli fiktivní neexistující svět zvrhlé zábavy, fingované reality, při zásadním tlumení jakýchkoli pravdivých informací.
Proč jsou připraveny podklady a teze pro sjednocení evropských dějin, kdy? i ty současné jsou podvrhem. Stejným podvrhem jako interpretace starověkých a předstarověkých události na této planetě.
Proč tolik úsilí při postupné a cílené celosvětové podko?ní čipizaci, kamerizaci a nasíleného ?mírování. My přeci nejsme bin Ladin. Ten je, za časů volným pádem padajících vý?kových budov, kupodivu stále svobodný.
A jen pro nás, nikoli pro bin Ladina, jsou ve v?í tichosti a za hranicemi mediálního zájmu, připravované globalizované zákony o povinné čipizaci psů, čipizaci jízdenek, čipizaci parkovacích ploch, pilotní programy čipizace pacientů, lékařů i obslu?ného personálu, čipizace občanských průkazů s otisky prstů, povinného sběru DNK a ve?kerých informací o zdravotním, finančním i rodinném stavu jednotlivce, o jakém si fa?ista Hitler mohl jen zdát.
Proč tolik řevu při přípravě cenzury webových stránek, kdy? hlavní násilí, opomenu-li kři?ácká ta?ení, probíhá se v?í sprostotou a deviací na programově zakrvácených televizních obrazovkách.
Proč tolik řevu Fritzl, Fritzl a stále jen Fritzl, kdy? i nekonečný, mediálními prostituty tak oblíbený seriál, čunkiáda je tak super.
Proč tolik řevu kolem změny klimatu planety, kdy? je?tě nedávno nám tití?, co nám vyhro?ují zastřelením vyhro?ovali i tenkrát, při zveřejnění varovných signálů, je? by tento stav mohly zapříčinit.
Proč neustále vlastenectví označují za neonacionalizmus, kdy? ty skutečné neonacionalisty, hajlováním oslavující Hitlera, tvrdohlavě systém dová?í z blízkého Nedaleka?
A tak bychom mohli pokračovat celé hodiny i dny? Co se vlastně děje?

Bohu?el musím dát za pravdu těm, kteří tvrdí, ?e problematika U.F.O. je v?dy systémem pou?ita k zastření skutečných problémů a odvedení pozornosti od záva?ných skutečností. Tak jako ostatně spolehlivě slou?í i teorie o spiknutí, k potlačení pravdy o pravé podstatě spiknutí. Vláda Velké Britanie zveřejnila utajované skutečnosti o U.F.O. Je to po Spojených státech, Francii dal?í mocnost, je? mediálně propagovanými výmysly, nic, ale zhola nic, mimo úsměvných a ubohých nesmyslů, neodtajnila.

Nebo? zveřejnit by? jen nepatrnou částečku z utajovaných skutečností, by bylo pro mocenské struktury cosi jako "harakiri".
Nicméně obdivuji virtuozitu s jakou vymáčknou ze l?í dal?í le?, je? bude mezi mediálními prostituty alespoň týden, ne? se opět zapomene, velmi oblíbeným hitem. Kdy? uchvátné se mi zdají, v souvislosti s negací mo?né pravděpodobnosti, i obraz doplňující komentáře internetové elity.
Pokud neobjeví dal?ího Fritzla, či stejně úspě?nou čunkiádu.
"Neva? se! Odva? se! U?ívej si s plným nasazením?
A hlavně utrácej! Dokud je čas a neobjeví? se v palebném kří?i jakékoliv silové bandy.
Lhostejno proč?

Související články

kliknutím my?kou = stop

pohyb my?kou = posuvmatrix-2001.cz
Nejen Austrálie se zbláznilamatrix-2001.cz
Pouliční nepokoje? Nikoli...

osud.cz
Chemtrails, vlna, letadla


matrix-2001.cz
Nejen Austrálie se zbláznila

matrix-2001.cz
Pouliční nepokoje? Nikoli...

osud.cz
Chemtrails, vlna, letadlaNa následující fotografie se vztahuje autorské právo. Pou?ití povoleno pouze s odkazem na smit.wz.cz. Originály ulo?eny v databázi Zdeňka Patricka
Na fotografie se vztahuje autorské právo. Pou?ití povoleno pouze s odkazem na stránky smit.wz.cz. Originály ulo?eny v databázi Zdeňka Patricka
Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Divné? (09.10.2010)
Létám, létá?, létáme? (19.07.2010)
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo? (11.06.2010)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera je?tě slunečná a nejplodněj?í planeta v ?irém okolí... (12.02.2010)
Ač si nepřipou?tím, přepadají mne rovně?? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Chemtrails asistence... (01.12.2009)
Oran?ově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o zalo?ení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteří? zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strá?ci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
A zastřelí? mne slu?ební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečněj?í... (18.01.2009)
Kdy? vládne imperiální Smrtono? ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví ?míráci:... (03.11.2008)
Vá?ení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad na?imi hlavami (07.10.2008)
Sestřelen nad Prahou? (11.09.2008)
Ani? víme, co je dobré? (03.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Sci-fi pohádka na dobrou noc... 3 část (17.06.2008)
Kdy? i pravda ji? pláče fale?ně... (10.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? .... 2. část (05.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? (02.06.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! - 2. část (20.05.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Kdy? vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Dru?ice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být toté?... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (14.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Velký "český" náčelník opět doma (16.10.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Kdy? nám vládnou Mar?ané (08.06.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do polo?ky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Je-li kdo mrtev, je to zřejmě na nav?dy... (29.03.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze ?ivotopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Kdy? hvězdnaté nebe brázdila prý jen le? (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo je?tě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
?ílení astronauté na obě?né dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Byd?ovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý ji? dávno odlétly! (23.08.2006)
Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem I. (12.03.2006)
Blízká setkání čtvrtého druhu? (15.01.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 16 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0