Britská vláda odtajnila

Autor: cassurgis <(at)>, Téma: U.F.O., Vydáno dne: 23. 03. 2009

Související odkazy na články: matrix.cz a osud.cz viz dole v přílozelegraci o velké legraci

UFO © ?mí?a - dmk 2009 Praha

V roce 2010 a 2012 naplánovali neznámí tvůrci vizi konce světa (Doomsday) a když to nevyjde a Rusko, společně s ostatními Slovany, nebude k plné spokokojenosti humanitárního bombardéra konečně zničeno, pak světu hrozí v roce 2030 nedostatek potravin, vody a energie. Takový je monstrozní titulek, jež na příkaz lehce obletí zeměkouli hned několikrát. Jak hbité U.F.O.

Co si mám myslet o dalším mediálně propagovaném dílku jakéhosi anglického profesora Johna Beddingtona, jež plně souzní s fašistickou vizí nadstátního terorizmu a dávnými tézemi o Hitlerem zpackané genocidě, jež musí být provedena na vyšší vědecké úrovní stejně, ano i více tvrději.
Jak v této souvislosti mám chápat souběh hrozícího nedostatku potravin (hladomoru) a cílenou likvidaci někdejší potravinové soběstačnosti, globalizovaně podporovaný likvidační systém ničící české, moravské a pravděpodobně i slovenské zemědělce. Jak v této souvislosti rozumět systematickému ničení tisíce let zúrodňované půdy, jež ?krtem pera zmizí kvůli gigantomaniacké dostavbě Hitlerových dálnic, výstavbě monstrozních skladů, připomínajících spíše betonové nedobytné koncentrační tábory, neuvěřitelných super supermárketů na zelené louce, tedy na někdejších polích našich dědů a prabáb.
Jak rozumět silně medializovaným rajčatových a pomerančovým bitvám, když děti v Africe v tentýž okamžik beznadějně umírají hlady.

Jak rozumět EU komisaři ?pidlovi, jenž svého času označil zahrádkařské snahy o sebezásobu geneticky neupravenou zeleninou za nezákonnou "šedou ekonomiku".

Jak v souvislosti s připravovanými hladomory rozumět globalizovaným trendům propagujícími ozářené sazenice rostlin, jež urodí jen jednu úrodu, aniž by pak její plody mohly kdy opět vzklíčit.
Ryby v řekách a potocích prý hynou zvy?ováním teploty při medializovaně propagované změně klimatu.
Ach Bož e? ryby v řekách přeci hynou zejména kvůli silnému chemicko ropnému znečistění, a to hromadně. A to prosím neuvažuji zatí?ení vod a flory obludně spadajícími chemtrails.
Říkám-li obludně, mám na mysli zejména potlačování jakékoliv informace o tomto fenoménu. Obludným se zdá i proces nasilování kamionové dopravy a šílené budování mnohaproudých dálnic s neustále vypařujícím se asfaltem. Do řek a potoků odplavovaným odpadem nejen z otěru nevzdorných pneumatik. Proč tolik nasazených prostředků k mimořádnému znečistění životního prostoru elektromagnetickým a mikrovlnným svinstvem.
A s čím vlastně souvisí mizení vzdužného obalu i vod. Přes noc a beze stopy mizejících z obřích vodních nádrší?
S právě budovanými podzemními rezervacemi? V čí obraz je vlastně naše, nedávno životem kypící planeta přeměňována!

Proč taková dokonalost při likvidací de?tných pralesů? Kdysi nedávno vytvářejících přirozené klima naší, podtrhuji slovo "naší" planety.

S čím souvisí systematické znečis?ování oceánů ropou až po "komín" naplněných a dobře pojižtěných tankerů.
Proč zaznamenáváme i u nás, od roku 2004, nejhorší sluneční svit, způsobený masivním rozpra?ováním chemtrails s následným stmíváním planety.
Proč byla, suže konstatuji, že s dostatečným předstihem, uzákoněna povinnost svítit za bílého dne? V rámci drancování planety a šíleným spotřebním sloganem: "U?ij si všeho dokud může??!
Jakou roli vlastně sehrávají bankovní rodiny při uměle vytvářené celosvětové krizi. A co jsou vlastně zač tvůrci a propagátoři plánovaných devastací a morálního úpadku.
Kdo jsou ti, kteří tak lehce a snadno vygenerují celosvětovou krizi a velmi oblíbené, neboť výdělečně výhodné, válečné konflikty.
Kam se ztrácí statisíce mladých lidí ročně.

Kdo stojí ve skutečnosti za drogovými mafiemi. Proč naše vlády navazují diplomatické vztahy s gangsterskými organizemi a podporuji jejich zločiny?

Proč a kdo vlastně naplánoval generální linie genocidy domorodého obyvatelstva Země, aby mediální prostituti naopak vytvářeli fiktivní neexistující svět zvrhlé zábavy, fingované reality, při zásadním tlumení jakýchkoli pravdivých informací.
Proč jsou připraveny podklady a teze pro sjednocení evropských dějin, když i ty současné jsou podvrhem. Stejným podvrhem jako interpretace starověkých a předstarověkých události na této planetě.
Proč tolik úsilí při postupné a cílené celosvětové podkožní čipizaci, kamerizaci a nasíleného ?mírování. My přeci nejsme bin Ladin. Ten je, za časů volným pádem padajících výškových budov, kupodivu stále svobodný.
A jen pro nás, nikoli pro bin Ladina, jsou ve vší tichosti a za hranicemi mediálního zájmu, připravované globalizované zákony o povinné čipizaci psů, čipizaci jízdenek, čipizaci parkovacích ploch, pilotní programy čipizace pacientů, lékařů i obslužného personálu, čipizace občanských průkazů s otisky prstů, povinného sběru DNK a veškerých informací o zdravotním, finančním i rodinném stavu jednotlivce, o jakém si fašista Hitler mohl jen zdát.
Proč tolik řevu při přípravě cenzury webových stránek, když hlavní násilí, opomenu-li kři?ácká ta?ení, probíhá se vší sprostotou a deviací na programově zakrvácených televizních obrazovkách.
Proč tolik řevu Fritzl, Fritzl a stále jen Fritzl, když i nekonečný, mediálními prostituty tak oblíbený seriál, čunkiáda je tak super.
Proč tolik řevu kolem změny klimatu planety, když ještě nedávno nám titíž, co nám vyhro?ují zastřelením vyhro?ovali i tenkrát, při zveřejnění varovných signálů, jež by tento stav mohly zapříčinit.
Proč neustále vlastenectví označují za neonacionalizmus, když ty skutečné neonacionalisty, hajlováním oslavující Hitlera, tvrdohlavě systém dová?í z blízkého Nedaleka?
A tak bychom mohli pokračovat celé hodiny i dny? Co se vlastně děje?

Bohužel musím dát za pravdu těm, kteří tvrdí, že problematika U.F.O. je vždy systémem použita k zastření skutečných problémů a odvedení pozornosti od záva?ných skutečností. Tak jako ostatně spolehlivě slouží i teorie o spiknutí, k potlačení pravdy o pravé podstatě spiknutí. Vláda Velké Britanie zveřejnila utajované skutečnosti o U.F.O. Je to po Spojených státech, Francii další mocnost, jež mediálně propagovanými výmysly, nic, ale zhola nic, mimo úsměvných a ubohých nesmyslů, neodtajnila.

Neboť zveřejnit byť jen nepatrnou částečku z utajovaných skutečností, by bylo pro mocenské struktury cosi jako "harakiri".
Nicméně obdivuji virtuozitu s jakou vymáčknou ze l?í další le?, jež bude mezi mediálními prostituty alespoň týden, než se opět zapomene, velmi oblíbeným hitem. Když uchvátné se mi zdají, v souvislosti s negací možné pravděpodobnosti, i obraz doplňující komentáře internetové elity.
Pokud neobjeví dalšího Fritzla, či stejně úspěšnou čunkiádu.
"Neva? se! Odva? se! U?ívej si s plným nasazením?
A hlavně utrácej! Dokud je čas a neobjeví? se v palebném kříži jakékoliv silové bandy.
Lhostejno proč?

Související články

kliknutím my?kou = stop

pohyb my?kou = posuvmatrix-2001.cz
Nejen Austrálie se zbláznilamatrix-2001.cz
Pouliční nepokoje? Nikoli...

osud.cz
Chemtrails, vlna, letadla


matrix-2001.cz
Nejen Austrálie se zbláznila

matrix-2001.cz
Pouliční nepokoje? Nikoli...

osud.cz
Chemtrails, vlna, letadlaNa následující fotografie se vztahuje autorské právo. Použití povoleno pouze s odkazem na smit.wz.cz. Originály ulo?eny v databázi Zdeňka Patricka
Na fotografie se vztahuje autorské právo. Použití povoleno pouze s odkazem na stránky smit.wz.cz. Originály ulo?eny v databázi Zdeňka Patricka