| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Blesky a relativistické jevy nad Prahou
Vydáno dne 01. 04. 2008 (7642 přečtení)

Blesky a relativistické jevy nad Prahou

blesky © Zdeněk Patrick 1973 / 2008

29. července 2005 Praha 4, 22.30 hod.

Je to ji? několik hodin, co podivná letadla, v je?tě podivněj?ím mno?ství, do chemtrails v zakletého přísvitu mrazivého Slunce dolétala a chemtrails v podobě skří?ené neuronové sítě, rozpou?tí v?e v beznadějnou modře ?edou směs polopropustného zrcadla.
Zdánlivě modrá, bezoblačná nebesa, se díky změně dopadového úhlu slunečních paprsků mění v hrozivě temné bouřkové oblaky. Ani? se cokoliv hnulo, či dokonce připluly snad dokonce skutečné mraky.
Je? by se měly přiřítit, podle dílčích TV "zaručeně" prý pravdivých, nicméně programově kusých zpráviček z Německa a Rakouska, přinejmen?ím rychlostí Uragánu (191 km/hod).
Nic takového se v?ak nestalo!
V?e se konalo pouze na úrovni změny barvy nebes!
A pokud bylo mo?no sledovat nějaký pohyb na nebesích, tak jen velmi sporadicky a v zanedbatelné úrovni (čím? vůbec nechci bagatelizovat ¾ minuty trvající větrnou smr?? přicházející z temných nebes do oblastí kolem Chomutova, je? brala střechy a do omítek zasekávala stře?ní krytinu (?)! Uragán (moderátorsky poní?ený na "mo?ná" mo?ný orkán) se pra?ské lokalitě toti? vůbec nekonal.
Nicméně?V?e přicházelo z nebes a navracelo se vět?inou i zpět?

Není to poprvé, kdy pozoruji nad Prahou tisíce nehlučných blesků, ani? by "mediální prostitut" cokoliv poznamenal.
Nad na?imi hlavami nehlučně blýskající se nebesa odhalovala jakási nová mračna, je? tam je?tě před několika vteřinami vůbec nebyla a vlastně ani nemohla být. Pokud hliník_bariový smog vypou?těný podivnými letouny, mo?ná ji? dostatečně radioaktivní (viz funkce baria), neklesl ze stratosféry poněkud blí?e k na?ím plicím.
Aby u? konečně byl nahrazeny poslední molekuly nebezpečného kyslíku čímkoli, co se ji? nedá bě?ně dýchat!

Intenzita bezhlučných explozí se rychle navy?ovala a čas od času se objevil i krátký oran?ový blesk, mířící k zemi, doprovázený suchým zapraskáním, je? ani zdaleka nepřipomínal burácející hrom, jen? by logicky a v souladu s tisíciletými tradicemi měl zaznívat (podobný byl naopak onomu, blesku, je? byl vystřelen před několika dny z nad námi letícího dopravního letadla a jeho? zvuk byl hromu zcela nepodoben!

Záblesky získávaly i na světelné intenzitě a tu, kdy? u? byla neuronová sí? bývalých chemtrails (zdánlivé kondenzační pruhy podobné chemickému útoku smrtelným plynem Orange na někdej?í vietnamské "rebely a buřiče"), zřejmě dostatečně o?ivena ionizaci, přichází nový, dosud nevídaný trik.

Z nebes nad krčským údolím (vzdu?nou čarou necelé čtyři kilometry od Nového hrádku u Kunratic, kde se, podle informací blí?e zainteresovaných skupin, má v roce 2006 objevit nedobrovolný cestovatel časem Karel Hynek Mácha) vystoupil oslepující záblesk a nehlučně míří k zemi. Ve vý?ce asi 400 metrů nad zemí téměř zaniká, a? do následujícího okam?iku, kdy z chemtrails mračen, do tého? bodu, zamíří v podobě pyramidy čtyři men?í, stejně nehlučné blesky.

V tomté? okam?iku se z několika, zřejmě přesně vybraných míst zmíněné pra?ské lokality (kde se ji? dříve rovně? objevovaly podobné nehlučné jevy), se zablesklo a jasně zářící a oči oslepující blesky naopak stoupají nehlučně vzhůru. Rovně? ve tvaru pyramidy, k podobně situovaným bleskům vycházejícím z nebes, aby se setkaly právě v bodě nedávného mateřského blesku!

Dvě zcela, co do rozměru a okam?iku, toto?né pyramidy, vytvořené z blesků stýkající se v jediném vrcholovém bodu. Jev, jen? by mohl být, zanedbáme-li jeho nepřirozené zabarvení a nehlučnost, pova?ován za bě?ný. Ov?em pouze tehdy, pokud by se do omrzení, jak jsme postupem času seznali, neopakoval, co do podoby i co do místa výskytu.

Ale i to bych z hlediska logiky, či zákona pravděpodobnosti "jak? tak?" unesl!
Pokračování děje nenechalo ?ádného z pozorovatelů na pochybách, ?e se jedná o jev zcela nebývalý a umělý.
V tentý? okam?ik, kdy se čtveřice nebeských blesků propojila se čtveřicí blesků přicházejících ze ?irokého okolí krčského údolí, pohasl mateřský blesk z nebes a z uzlu, kde se je?tě před vteřinou propojovala se čtveřicí svých "nebeských dětí" (Dovolte mi prosím, vzhledem k mým mezerám ve vzdělání, ten příměr), vyrazila temně rudá ohnivá koule směrem k Vltavě. Kdy? na pozadí ohnivé koule se objevila překrásně vyvedená sinusoida o značné velikosti a celkové délce 2π.

V tentý? okam?ik se pomyslná oblaka osvětlila oran?ově v přímce východ západ, aby letící koule zřejmě navý?ila ionizaci určené dráhy v chemtrails. V následujícím okam?iku se objevil, v místě uzlu, v něm? se v?echny nehlučné blesky před několika málo okam?iky spojily a ze kterého vyletěla i ohnivá koule (v přímce východ - západ, 300 - 500 metrů nad hlubokým krčským údolím, podlouhlý oran?ově ?hnoucí válcovitý náboj. Podobný ohnivé plazmě, je? po kratičké prodlevě vystřelil po té?e přímce, je? se zdála být součástí právě vytvořené trajektorie. Podobající se neuronové síti lidského mozku.

V jisté fázi letu se pohyboval náboj rychlostmi hodnými relativistických seancí.
Opakuji - přírodní (?) jev s relativistickými tendencemi!
Stále by bylo mo?no je?tě tvrdit, ?e invence a umění přírodních sil jsou nevyčerpatelnými zdroji inspirujícími lidské poznání.
Pokud by se tého? pozdního večera, na stejném místě, do nejmen?ích podrobností, neopakovala tato neobyčejná podívaná, je?tě nejméně desetkrát. Včetně krásně vyvedených sinusoid!

Celé pseudovědecké "Stmívání planety", nasílené o chemický posyp domorodých Jo?inů a nyní mo?ná pový?ené i o ionizaci vzdu?ného obalu planety (pro snaz?í směrování mikrovlnných zbraní, snaz?í snímání elektronických dat z mo?ných podko?ních nosičů informací (bezpečně oddělujících "zrno od plev"), viditelně, téměř ze dne na den, akceleruje politické ambice deprivantů usilujících o pru?něj?í zavádění čipizace do praxe.

Přičem? jedna z mých pracovních hypotéz uva?uje o jevu, jako o mo?ném zbraňovém systému, na úrovni relativistických efektů, z provenience domorodé SDI (byl-li v té době na obě?né dráze raketoplán).

Jiná pracovní hypotéza je poplatná jisté nedokonalosti pou?ité metodiky a do jisté míry i četnosti neúspě?ných pokusů. Z té?e příčiny by mohl být jev přisouzen i zběsilosti pozemských náčelníků motivovaných religiozními odborníky "?elmy" - na sestupování "ohně z nebes" (viz Janova vize).
Nikoli v?ak mimozemské entitě.

Nabízí se je?tě jedno mo?né vysvětlení! Známý videosnímek a líně pohybující se mimozemské cíle, av?ak v?dy bleskurychle reagující na vněj?í domorodé ataky, přicházejících v podobě ji? dříve vyzkou?ených, přímo k cíli letících, elektromagneticky urychlených střel. Nyní mají být zřejmě mo?né cíle zmateny a oklamány nevyzpytatelně a zdánlivě chaoticky, nicméně průbě?ně urychlujícím se elektromagnetickým nábojem, pohybujícím se cik cak.

Po zdánlivě chaoticky vytvořené dráze ionizovaných linií tak, ?e vybraný cíl nevyhodnotí stav jako záva?ný. Pak nemá ?anci ani seberychlej?í U.F.O., či inteligentní střela.
Bylo by to krásné, kdyby to tak ve skutečnosti bylo!
Pak bychom si dokonce skutečně mohli blahopřát k existenci svátku slaveného 4. července.
Bylo by to krásné?
Skutečnost je v?ak, dle věrohodných zkru?ujících příznaků, zřejmě mnohem, mnohem smutněj?í.Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Divné? (09.10.2010)
Létám, létá?, létáme? (19.07.2010)
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo? (11.06.2010)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera je?tě slunečná a nejplodněj?í planeta v ?irém okolí... (12.02.2010)
Ač si nepřipou?tím, přepadají mne rovně?? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Chemtrails asistence... (01.12.2009)
Oran?ově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o zalo?ení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteří? zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strá?ci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelí? mne slu?ební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečněj?í... (18.01.2009)
Kdy? vládne imperiální Smrtono? ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví ?míráci:... (03.11.2008)
Vá?ení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad na?imi hlavami (07.10.2008)
Sestřelen nad Prahou? (11.09.2008)
Ani? víme, co je dobré? (03.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Sci-fi pohádka na dobrou noc... 3 část (17.06.2008)
Kdy? i pravda ji? pláče fale?ně... (10.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? .... 2. část (05.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? (02.06.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! - 2. část (20.05.2008)
Kdy? vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Dru?ice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být toté?... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (14.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Velký "český" náčelník opět doma (16.10.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Kdy? nám vládnou Mar?ané (08.06.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do polo?ky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Je-li kdo mrtev, je to zřejmě na nav?dy... (29.03.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze ?ivotopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Kdy? hvězdnaté nebe brázdila prý jen le? (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo je?tě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
?ílení astronauté na obě?né dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Byd?ovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý ji? dávno odlétly! (23.08.2006)
Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem I. (12.03.2006)
Blízká setkání čtvrtého druhu? (15.01.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0