Blesky a relativistické jevy nad Prahou

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: U.F.O., Vydáno dne: 01. 04. 2008

Blesky a relativistické jevy nad Prahou

blesky © Zdeněk Patrick 1973 / 2008

29. července 2005 Praha 4, 22.30 hod.

Je to již několik hodin, co podivná letadla, v ještě podivnějším množství, do chemtrails v zakletého přísvitu mrazivého Slunce dolétala a chemtrails v podobě skřížené neuronové sítě, rozpouští vše v beznadějnou modře šedou směs polopropustného zrcadla.
Zdánlivě modrá, bezoblačná nebesa, se díky změně dopadového úhlu slunečních paprsků mění v hrozivě temné bouřkové oblaky. Aniž se cokoliv hnulo, či dokonce připluly snad dokonce skutečné mraky.
Je? by se měly přiřítit, podle dílčích TV "zaručeně" prý pravdivých, nicméně programově kusých zpráviček z Německa a Rakouska, přinejmenším rychlostí Uragánu (191 km/hod).
Nic takového se však nestalo!
Vše se konalo pouze na úrovni změny barvy nebes!
A pokud bylo možno sledovat nějaký pohyb na nebesích, tak jen velmi sporadicky a v zanedbatelné úrovni (čím? vůbec nechci bagatelizovat ¾ minuty trvající větrnou smršť přicházející z temných nebes do oblastí kolem Chomutova, jež brala střechy a do omítek zasekávala stře?ní krytinu (?)! Uragán (moderátorsky poní?ený na "možná" možný orkán) se pra?ské lokalitě totiž vůbec nekonal.
Nicméně?Vše přicházelo z nebes a navracelo se většinou i zpět?

Není to poprvé, kdy pozoruji nad Prahou tisíce nehlučných blesků, aniž by "mediální prostitut" cokoliv poznamenal.
Nad našimi hlavami nehlučně blýskající se nebesa odhalovala jakási nová mračna, jež tam ještě před několika vteřinami vůbec nebyla a vlastně ani nemohla být. Pokud hliník_bariový smog vypoužtěný podivnými letouny, možná již dostatečně radioaktivní (viz funkce baria), neklesl ze stratosféry poněkud blíže k naším plicím.
Aby už konečně byl nahrazeny poslední molekuly nebezpečného kyslíku čímkoli, co se již nedá běžně dýchat!

Intenzita bezhlučných explozí se rychle navy?ovala a čas od času se objevil i krátký oranžový blesk, mířící k zemi, doprovázený suchým zapraskáním, jež ani zdaleka nepřipomínal burácející hrom, jenž by logicky a v souladu s tisíciletými tradicemi měl zaznívat (podobný byl naopak onomu, blesku, jež byl vystřelen před několika dny z nad námi letícího dopravního letadla a jehož zvuk byl hromu zcela nepodoben!

Záblesky získávaly i na světelné intenzitě a tu, když už byla neuronová sí? bývalých chemtrails (zdánlivé kondenzační pruhy podobné chemickému útoku smrtelným plynem Orange na někdejší vietnamské "rebely a buřiče"), zřejmě dostatečně o?ivena ionizaci, přichází nový, dosud nevídaný trik.

Z nebes nad krčským údolím (vzdužnou čarou necelé čtyři kilometry od Nového hrádku u Kunratic, kde se, podle informací blíže zainteresovaných skupin, má v roce 2006 objevit nedobrovolný cestovatel časem Karel Hynek Mácha) vystoupil oslepující záblesk a nehlučně míří k zemi. Ve výšce asi 400 metrů nad zemí téměř zaniká, až do následujícího okamžiku, kdy z chemtrails mračen, do téhož bodu, zamíří v podobě pyramidy čtyři menší, stejně nehlučné blesky.

V tomtéž okamžiku se z několika, zřejmě přesně vybraných míst zmíněné pra?ské lokality (kde se již dříve rovněž objevovaly podobné nehlučné jevy), se zablesklo a jasně zářící a oči oslepující blesky naopak stoupají nehlučně vzhůru. Rovně? ve tvaru pyramidy, k podobně situovaným bleskům vycházejícím z nebes, aby se setkaly právě v bodě nedávného mateřského blesku!

Dvě zcela, co do rozměru a okamžiku, totožné pyramidy, vytvořené z blesků stýkající se v jediném vrcholovém bodu. Jev, jenž by mohl být, zanedbáme-li jeho nepřirozené zabarvení a nehlučnost, považován za běžný. Ovšem pouze tehdy, pokud by se do omrzení, jak jsme postupem času seznali, neopakoval, co do podoby i co do místa výskytu.

Ale i to bych z hlediska logiky, či zákona pravděpodobnosti "jak? tak?" unesl!
Pokračování děje nenechalo žádného z pozorovatelů na pochybách, že se jedná o jev zcela nebývalý a umělý.
V tentýž okamžik, kdy se čtveřice nebeských blesků propojila se čtveřicí blesků přicházejících ze širokého okolí krčského údolí, pohasl mateřský blesk z nebes a z uzlu, kde se ještě před vteřinou propojovala se čtveřicí svých "nebeských dětí" (Dovolte mi prosím, vzhledem k mým mezerám ve vzdělání, ten příměr), vyrazila temně rudá ohnivá koule směrem k Vltavě. Když na pozadí ohnivé koule se objevila překrásně vyvedená sinusoida o značné velikosti a celkové délce 2π.

V tentýž okamžik se pomyslná oblaka osvětlila oranžově v přímce východ západ, aby letící koule zřejmě navýžila ionizaci určené dráhy v chemtrails. V následujícím okamžiku se objevil, v místě uzlu, v němž se všechny nehlučné blesky před několika málo okamžiky spojily a ze kterého vyletěla i ohnivá koule (v přímce východ - západ, 300 - 500 metrů nad hlubokým krčským údolím, podlouhlý oranžově ?hnoucí válcovitý náboj. Podobný ohnivé plazmě, jež po kratičké prodlevě vystřelil po téže přímce, jež se zdála být součástí právě vytvořené trajektorie. Podobající se neuronové síti lidského mozku.

V jisté fázi letu se pohyboval náboj rychlostmi hodnými relativistických seancí.
Opakuji - přírodní (?) jev s relativistickými tendencemi!
Stále by bylo možno ještě tvrdit, že invence a umění přírodních sil jsou nevyčerpatelnými zdroji inspirujícími lidské poznání.
Pokud by se téhož pozdního večera, na stejném místě, do nejmenších podrobností, neopakovala tato neobyčejná podívaná, ještě nejméně desetkrát. Včetně krásně vyvedených sinusoid!

Celé pseudovědecké "Stmívání planety", nasílené o chemický posyp domorodých Jo?inů a nyní možná povýšené i o ionizaci vzdužného obalu planety (pro snaz?í směrování mikrovlnných zbraní, snaz?í snímání elektronických dat z možných podkožních nosičů informací (bezpečně oddělujících "zrno od plev"), viditelně, téměř ze dne na den, akceleruje politické ambice deprivantů usilujících o pružnější zavádění čipizace do praxe.

Přičemž jedna z mých pracovních hypotéz uvažuje o jevu, jako o možném zbraňovém systému, na úrovni relativistických efektů, z provenience domorodé SDI (byl-li v té době na oběžné dráze raketoplán).

Jiná pracovní hypotéza je poplatná jisté nedokonalosti použité metodiky a do jisté míry i četnosti neúspěšných pokusů. Z téže příčiny by mohl být jev přisouzen i zběsilosti pozemských náčelníků motivovaných religiozními odborníky "?elmy" - na sestupování "ohně z nebes" (viz Janova vize).
Nikoli však mimozemské entitě.

Nabízí se ještě jedno možné vysvětlení! Známý videosnímek a líně pohybující se mimozemské cíle, avšak vždy bleskurychle reagující na vnější domorodé ataky, přicházejících v podobě již dříve vyzkoušených, přímo k cíli letících, elektromagneticky urychlených střel. Nyní mají být zřejmě možné cíle zmateny a oklamány nevyzpytatelně a zdánlivě chaoticky, nicméně průběžně urychlujícím se elektromagnetickým nábojem, pohybujícím se cik cak.

Po zdánlivě chaoticky vytvořené dráze ionizovaných linií tak, že vybraný cíl nevyhodnotí stav jako záva?ný. Pak nemá ?anci ani seberychlejší U.F.O., či inteligentní střela.
Bylo by to krásné, kdyby to tak ve skutečnosti bylo!
Pak bychom si dokonce skutečně mohli blahopřát k existenci svátku slaveného 4. července.
Bylo by to krásné?
Skutečnost je v?ak, dle věrohodných zkružujících příznaků, zřejmě mnohem, mnohem smutnější.