| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Apokalypsa Jana Theologa
Vydáno dne 04. 04. 2008 (5173 přečtení)Apokalypsa Jana Theologa

Janova Apokalypsa © Zdeněk Patrick 1994/2008

Nechci se dnes zabývat těmi "svatými" písmy, které mi mnohdy připomínají spíše deníček otrlého lupiče, jenž, pro vlastní jistotu beztrestnosti, připsal své činy svým bohům.

Je mi rovněž lhostejno, zda Ježíš Nazaretský měl, či neměl modré oči! Zda žil, či nikoli. Nicméně si troufám poznamenat, že zůstává jedinečnou rýhou, jež v mé mysli vytvořila tato ojedinělá a vyjimečná autorita.

Bez ohledu, zda byl, či nebyl...

Jak posuzovat ostatní Svaté muže, když mnohé ani neznám a a převážná část ostatních svatých mužů nebyli svatými muži ani náhodou?

Marně jsem ve své naivitě pátral, proč mám stále jen hořký pocit marných lží vyžadujících jen další marné lhaní!

Když se navíc z kulaté Země opět postupně stává povinná placka. Maximálně nadnášena slony stojícími na obří želvě.

A odvrácená strana Měsíce "nikoho" nezajímající nadbytečnost, mimozemské alternace živočišně nenávistný problém hodný obětních plamenů slavnostních autodafé a Wachlerův projekt "Reflektor" snadno sestřelitelný vážnou odbornicí na dvouramenné páky.

V čase, kdy se běh věcí začíná podobat Janově vizi, téměř jako vejce vejci.

Přičemž slůvko "téměř" je zcela určujícím faktorem zcela jisté neurčitosti. jež pronásleduje současné lidstvo od samého počátku prvotního utajování pravd. Či spíše od raných dob monitoringu možná možných odpůrců a budování pevného mřížoví neprůstřelných lží kolem celé planety.

Tedy opět nic přirozeného.

Janova Apokalypsa:

Jedním z fenoménů, jehož dešifrování se dotýká celé lidské pospolitosti na této planetě, samých počátků a předpočátků a snad i samotných konců, je tzv Janova vize, či chcete-li Janova Apokalypsa.

Jakkoliv mohla být, a pravděpodobně v různých podobách také teoreticky zřejmě i byla, použita již dříve a dokonce několikrát v historii planety!

Posoudím-li nejen formu, obsah, ale i okolností možného naplnění, pak suže konstatuji, že jsme, soudě dle věrohodných příznaků, opět ve zdraví dorazili do počátků konců.

Nicméně, je také možné, že si mocní mocí nemocní pouze s Janovou vizí pohrávají.

Což ve své podstatě může vyjít nastejno, ale pozor!

Také podstatně hůře.

Ono vyměnit pravdu, za pomyslný pocit moci, může být ošidný počin. Zvláště pokud jsem nečetl pečlivě.

Veškerá problematika Janovi vize, je z mého, čistě subjektivního pohledu, nutně svázána hned s několika reálnými faktory, o nichž Jan Theolog, ale i veškeré Svaté písmo mlčí (na rozdíl od upovídaných starobabylónských, chcete-li pak chaldejských eposů). Jindy hovoří v jisté úrovni alegorií. Ke všemu se mnohdy vytratil i původní význam slov a příměrů.

Nyní si dovolím poznamenat své čistě subjektivní poznatky, jimiž musím nutně texty Janovy vize porovnávat:

Viděl, či byl jsem postupně svědkem technicko - fyzikálních jevů, z nichž by sice agenti Sisyfa radostně juchali ( Zde jsou typické příklady mých pozorování), nicméně ani Jan Theolog, ani ostatní Svaté písmo, na toto ožehavé a stále aktuálnější téma, možná zdánlivě nereaguje.

Z tohoto pohledu (usilovná a cílevědomá fluktuace pravdy o těchto zcela zásadních technicko - fyzikálních jevech) vytváří precedens, jenž paradoxně souzní, nejen s Janovou Apokalypsou, či Svatý písmem, ale i se současným a neutěšeným stavem obecných i všesvětových věcí.

Jakkoliv výsledkem je neuvěřitelná kakofonie, zaměnitelná s nebeskými pozouny!

Z tohoto, čistě mého poznatku, vychází má rozpolcenost a nedůvěra, jež vrtá v hlavě jako neodbytný červ: Kdo je skutečným autorem Janovy Apokalypsy a z jakého důvodu se stala součástí Nového zákona.

Chci vědět. Chci mít jistotu!

Nikoli však proto, že bych ustoupil od své víry, či prchal se ukrýt do podzemních jeskyní. Chci pouze znát spojitosti a souvztažnosti mezi technicko - fyzikálními jevy, sítí lží, cílených servisních podvrhů, Janovou Apokalypsou, medialně šířenou fiktivní realitou a (možná hranou) šíleností současného světového managmentu. Přičemž jsem upřímně fascinován slovy Janovy vize:

Majíce oči, nevidí. Majíce uši, neslyší. Kdysi pro mne příhodný příměr, nyní strašidelné zaklínadlo plně zjevující rozsah umrtvené pravdy!

Celý problém se skrývá v objektivním poznání závažnosti tématu, jehož autora nikdo nikdy nespatřil: Jana Theologa. Téhož, jenž měl svá vidění na ostrově Patmos (římsky bohumilé internační útočiště pro věčné nespokojence). Jakkoliv jsou přisuzovány blíže neurčitelným jedincům s konkrétním jménem.

Přičemž ignoruji i způsob výběru textů, chcete-li způsob kanonizace (házením textů na vzdálený stůl. Ty které doletěly, tak jen s pomocí Bož í. Což sice není málo, nicméně není to Bož í. Jakkoliv může být.). A to zcela pomlčím o faktu, že úvodní část je pravděpodobně nejstaršího data, a na další se podílelo hned několik dalších neznámých autorů. Ostatně jako i v jiných částech vize. V celé problematice je rovněž nutné vzít v úvahu i podobné, nicméně starší vize národů, jež žily zcela odděleně od tehdejšího známého světa.

Z hlediska "faktografie" mne v tento okamžik nezajímá ani ta pasáž, jež je z hlediska aktualizace upřesnění datace sepsání spisu, z hlediska objektivních znalostí rodících se křesťanských církví, zcela cíleně jednoznačná (viz poselství tehdejším církvím. Pisatel dává čtenáři najevo, že se dobře orientuje v soudobé problematice.).

Nejzajímavější jsou pak ty alegorické vize, jež se v průběhu mění?

Pokračování příště?Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLIŠ "ŠIKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak přežít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té šelmy... (28.07.2011)
Čipošelmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí hoši z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Marťanské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...2/3. část (06.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...1/3. část (04.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zaplať můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porážku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Množství jistot nedaleko černé díry... (21.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
Škoda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
Špatné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sršáni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá mše? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a žáci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlášené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátu? (09.03.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
Šoková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když sv. Jan na ostrově Patmos prášil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Považte prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

https://www.youtube.com/watch?v=9rAvJxuhe_I&feature=youtu.be/


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2037 hl.)
 
Ne (1303 hl.)
 
Možná (1320 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4660

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0