| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Ač si nepřipou?tím, přepadají mne rovně??
Vydáno dne 02. 01. 2010 (2287 přečtení)

PF 2010Neodbytné otázky,...

© Zdeněk Patrick - 2010 Praha

Neodbytné otázky, v počátku reprospektivy minulého i vývoje následujícího roku, na které, nejen já, stále hledám odpověď.

Netajím se, ?e jsem mnohdy nucen uva?ovat společně s vlastní nedokonalosti, mo?nou nepřipravenost náhodného čtenáře na konstantní syrovost některých mých písemných projevů. A tak se, v některých krajních úvahách, zda ano, či nikoli? Uchyluji k úhybným formám sci-fi, či eseji.

Ačkoliv mne i mé slabosti, či silné stránky, zná jen vybraný okruh mých přátel a ti ostatní, jen velmi okrajově, jsem ochoten, se skřípěním zubů, v mnoha věcech připustit, ?e hledám a mohu se tedy mýlit. Tam, kde vím přesně, co říkám, ani? je mým úmyslem mentorovat, očekávám dialog s vy??í vypovídající hodnotou.

Přičem? ohodnocení mých mentálních nekvalit, redukované k potě?e komentujícího deprivanta do úrovně "má? nasráno v mozku", je pro mne informace nulové vypovídající hodnoty. Pokud neuva?uji mo?nost projevu prostého navý?ení pracovního úsilí soudruha, vyplývající ze ztí?ených zaměstnaneckých podmínek. V čase co nejhlub?í mo?né hospodářské krize.

Ani? chci být podezříván (vycházím z textu komentáře napsaného na moji obranu), ?e vnímám více podprahových signálů, ne? oficiálně povoleno.

Svatou inkvizicí a zejména tého? milého čtenáře ubezpečuji, ?e jsem měl jen odvahu líně prole?et mnohé hodiny pod hvězdnou i denní oblohou. Hledat a srovnávat.
Jindy se pokoutně dovídám, ?e v mém spí?e zaml?eném zrcadle, jsem napsal to, či ono. Ačkoliv jsem nic z toho, z čeho si nepodepsaný chasník hodlal vytvořit své nesmrtelné dílko, nenapsal ani náhodou. S poznámkou: Přičem? buď pozorně nečetl, nebo vzhledem k své úrovni?
Nic nepochopil.
Mo?ná hnán jen svým mohutným chtíčem nevědomosti.

Jsem si vědom i svých pohře?ků, kterých jsem se dopustil v tématech souvisejících s různými proroctvími. Psal jsem asi a? příli? přesvědčivě (jak poznamenal čtenář: "S příli?nými emocemi."), v oblastech, kde si nemohu být jist sám sebou. K tému? problému: Nevěřte prosím těm, kteří vytvářejí atmosféru "Konce světa", tak jako nelze věřit těm, kteří snad ze strachu, či své pracovní náplně říkají, ?e se nic neděje.

"Tam venku" se něco děje. To, co se navíc, asynchronně s galaktickými anomáliemi, béře k prahům Země, úzce souvisí s úsilovným podvodem globalohřevistů vydělat sprostými daněmi hří?ný mamon, "ulovit miliontého bobříka mlčení" i se snahami okle?tit nezadatelná práva planety skrze ustavené bosse zelenostranických hord. Jsem přesvědčen, ?e pochopit výjimečnost události, je prvním krokem k účinné obraně.

Přičem? pozorování tohoto fenoménu není ani otázkou víry, ani výjimečnosti.
Nýbr? jen otázkou dostatku, či nedostatku času. Mnohdy sprostě ukradeného, skrze uměle vyvolané starosti a Cover Story (zákrytné příběhy). Ani? je plná pravda, v časech uměle vytvořené atmosféry Přesněji:

Profylaktickou péčí o?etřeného času patologické nedůvěry a umělé navozeného rozpadu zásadních lidských hodnot, plnohodnotně sdělitelná náhodnému chodci.

Mohu-li: Nevyhledávejte, či nesetrvávejte v místech častého výskytu. Obloukem se vyhněte těm místům. Zmizte jako duch. Nikoli hnáni strachem, ale opatrností. Četnost výskytu se toti? navý?ila, přičem? se i u nás objevil nový fenomén, o něm? si mohu myslet cokoliv legračního, ale i to nejhor?í.

Ani? je nutné se proto trápit. Nenechme se zahnat do připravené pasti fiktivní reality. Naopak, ?ijme plnohodnotným ?ivotem, obklopeni radostmi i smutky, svými blízkými i dětmi, či spolehlivými přáteli. Jsme-li věřící - nikoli pasivně věřme, jsme-li ateisté - mlčme o víře svých přátel a hledejme vlastní inspiraci. ?ijme podle svého nejvlastněj?ího vědomí a svědomí. V souladu s přírodou i lidmi tého?, nebo blízkého náhledu.

Naslouchejme vlastní intuici, nikoli virtuální realitě mediálních prostitutů a politických ?oldnéřů.

Nevěřme na zázračné, je?tě "za ?iva" praktikované, přechody do vy??ích dimenzí, či záchranné andělské sbory.

Kdyby ty existovaly, dávno by nakopaly, nejen Svaté otce i Svatou Inkvizici, hned při prvním pokusu o slavnostní středověké autodafé.
Stejně by pak dopadly i hordy hlasujících spáčů, finančníků, humanitárních bombardérů i osnovatelů světových potop krve.
Jsou-li to tití?, kteří mne při zrození, bez předchozích dlu?ních úpisů, nezi?tně obdarovali v?emi mými právy a svobodami?
Nebo naopak ti, kteří je, skrze vlastnoručně vystavené pověření, svévolně a plni zaludností, naopak odpírají?

To v?e při vědomí, ?e i pozemské technologie postoupily do mnohdy souměřitelné úrovně, je? mů?e být v eticky a mravně vyspělé demokracii jedinečným po?ehnáním a naopak.

Prokletím, je? sestoupí na tuto planetu, v podobě nemilosrdného fa?istického globalagregátu, právě tehdy, kdy se dobrovolně vzdáme svých práv a povinností.Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Divné? (09.10.2010)
Létám, létá?, létáme? (19.07.2010)
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo? (11.06.2010)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera je?tě slunečná a nejplodněj?í planeta v ?irém okolí... (12.02.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Chemtrails asistence... (01.12.2009)
Oran?ově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o zalo?ení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteří? zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strá?ci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelí? mne slu?ební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečněj?í... (18.01.2009)
Kdy? vládne imperiální Smrtono? ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví ?míráci:... (03.11.2008)
Vá?ení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad na?imi hlavami (07.10.2008)
Sestřelen nad Prahou? (11.09.2008)
Ani? víme, co je dobré? (03.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Sci-fi pohádka na dobrou noc... 3 část (17.06.2008)
Kdy? i pravda ji? pláče fale?ně... (10.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? .... 2. část (05.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? (02.06.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! - 2. část (20.05.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Kdy? vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Dru?ice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být toté?... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (14.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Velký "český" náčelník opět doma (16.10.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Kdy? nám vládnou Mar?ané (08.06.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do polo?ky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Je-li kdo mrtev, je to zřejmě na nav?dy... (29.03.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze ?ivotopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Kdy? hvězdnaté nebe brázdila prý jen le? (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo je?tě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
?ílení astronauté na obě?né dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Byd?ovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý ji? dávno odlétly! (23.08.2006)
Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem I. (12.03.2006)
Blízká setkání čtvrtého druhu? (15.01.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 10 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0