| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


A česky dýchát smím?
Vydáno dne 21. 10. 2011 (3114 přečtení)

"Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jako? i svobodně vyhledávat, přijímat a roz?iřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu". (Listina základních práv a svobod České republiky).

Jakákoliv forma cenzury, potlačování pravdy, zakrývání masivních kriminálních zločinů, propagace válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, je typickou reakci nedomokratických a fašizoidně orientovaných systémů.

České jásání majitelů německého tisku nad běsnícím vra?děním v Lybii, asiat - hunské jásání nad zničením Kadáfího rodné vesnice, servilní jásání mediálních prostitutů nad nejvydařenější fotkou zdevastovaného Kadáfího, či stejně odporné mediální tanečky nad ?oprávněným? lynčováním, skrze evropskou výpomoc, při nezištném vra?dění dětí, překá?ejících při vykrádání lybijského zlata a ropy, to je pro mne lekce, vybuzující stejně odporné asociace:Sním, či bdím? Dr?et hubu, dr?et krok!

© Zdeněk Patrick - Praha 2011

České jásání majitelů německého tisku nad běsnícím vra?děním v Lybii, propaganda a jásání nad zničením Kadáfího rodné vesnice, či nad ?oprávněným? lynčováním, skrze účinnou evropskou "výpomoc". Při nezištném francouzském vykrádání lybijského zlata a ropy, bohužel pod hlavičkou i naší vlasti, ve mne vzbuzuje asociace:

Likvidace Lidic: Obyvatele i s dětmi, co nejsurověji vyhladit, jejich domovy srovnat se zemí, tam kde tekl potok, obrátí obratní a říši oddaní hitlerjugend jeho tok opačným směrem. Tam, kde bylo návrší, bude dolina, tam kde dolina tam návrší. Nesmí zůstat kámen na kameni. Nenávist asiobarbarů s podivně ustavenými faš zákony, avšak vždy a důsledně směřující proti Pravdě. neboť praktikovaná podivná fašistická magie pseudomystickými fašizoidními uskupeními. Skrze bohaté dotace pocházející z drzého ?acování našeho myšlení, našeho soukromí a našich kapes.

Zmíněný tisk však svojí pečlivě naučenou nevědomostí vytváří do budoucnosti neobyčejný precedens, neobyčejně účinné dvojsečné zbraně:

Oprávněnost barbarizmu.
Oprávněnost válečných zločinů.
Oprávněnost neposti?itelnosti ekonomických a kriminálních zločinů.
Odvozeně oprávněnost sterilizace a genocidy.
Oprávněnost zajmout, mučit, vyřezat orgány a posléze lynčovat.
Oprávněnost fašizace skrze prosazování euthanasie, co lůze odpovídající náhradu za bezplatnou lékařskou péči.

A co nového pod Sluncem a u vlezdobruselistů od dob, kdy bylo pod trestem smrti zakázáno Slovanům hovořit rodným jazykem?

V Anglii ve?el ve známost: Zákaz slůvek "maminka a tatínek" na úředních listinách. Fa?istický systém tak pře?el k praktické likvidaci všech malých národních států, které stojí a padají s existencí rodiny. Instituci slovanským národům nejblišší. Likvidace probíhá v souladu s prohla?ením nejvyššího Rompucha E_sovětského svazu. Je otázka času, kdy Vámi ?svobodně? a přímo volená ?pidla a černých hadů uspávači, krasavci - alias volení poslanci, opět zaktivizují své usilovnou prací unavené dvě, tři buňky. Usilovnou prací proti Tvé rodné zemi... GModifikované a vyčerpané bojem za destrukci české státnosti, přepisováním diskriminančních zákonů ?proti kuřákům?, mediálně budovanou nenávistí proti důchodcům, proti rodičovství, diskriminací žen v plodném věku, či kriminalizací maminek rodících v bezpečí domova, aby jsouce zločinnými ve svých smy?lenkách, opět koordinovaně s EU politruky a odborníky na zničení národních států, vytáhli do boje za fašistickou čistotu českého jazyka a ?oprávněnouž čipizaci.
Va?ich psů a Va?ich dětí.
Opakuji: Va?ich psů a Va?ich dětí.
Sly?íte? Va?ich psů a Va?ich dětí!
Neboť další zadarmo a výhodně sypající se miliardy z dluhopisů, či z bez výběrových řízení. Vše pečlivě o?etřeno bezákonnými ?zákonodárci? a soukromou policií.

Pamatujme si tento čas i fašistické nohsledy banskterizmu, oddaně praktikujících genocidu českého národa.

A nyní suchý komentář k připravované novince zákazu zásadních slov naší mateřštiny. Je snad buzerant rodič 1, nebo rodič 2? A který z nich je vlastně rodič 1 a který rodič 2?
?e by nám názorně v praxi předvedli, jak a co parent 1 a parent 2 rodí zadkem?
Není-li to odporná ohavnost před Hospodinem!

Kupujete a čtete ?nevtíravouž fašistickou propagandu německého tisku:

U?ijte si.
Milujete své VIP mediální prostituty, kteří se jak čert kříži vyhýbají pravdě:
U?ijte si.
Necháváte se balamutit objednaným ?výzkumem? veřejného mínění, že jste na půl germáni:
U?ijte si dvojnásob.
Obáváte se požadovat okamžité vystoupení Vaší rodné země ze spolků a organizací důvodně podezřelých z páchání válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a preferujících ukradení Kosova vyřezávači orgánů z UCK. Obávate se označit Eurovůdce a jejich ekvipá?? Sběř důvodně podezřelou z válečných zločinů páchaných v Jugoslávii a Lybii, za válečné zločince?
U?ijte si.
A hlavně nezapomeňte zhluboka dýchat, aby jste si na poslední svojí chvíli užili neexistujících chemtrails. A považte jen: Nikoli zdarma. Ale za miliardy, tahanými středně vy?koleným EUčarodějem z Vaší rodné země, jako použové zajíčky z čarodějného kloboučku. Kdykoliv si Global EUbanskter zamane. Při drzém ?acování Vaší domácnosti, Vaší rodiny a Va?ich kapes, v prohraných arbitrá?ích. Při obrácení Vaší rodné země v polopouž? vydrancovanou a zcela poní?enou skrze lstivé otrokářsko - evronáckovské minoritní multi kulti. Aniž byl kdy vytýčen jiný národní program smysluplně o?etřující potřeby občanů, než primitivní destrukce, bezuzdné loupení a barbarské drancování naší ubohé rodné zemičky. Přeplněné zvláštní a včera zhola nemyslitelnou mediální a politickou dekadencí. Opět kráčející na východ skrze zlovůlí post dokončované Hitlerovo dílo: Zcela zbytečnými sítěmi Hitlerových dálnic směřujících k novému megalomanskému Stalingradu. S rozsáhlou sítí skladových koncentráků. Vybudovaných na ??avnatých pastvinách a včera ještě tě?ce zúrodňované půdě našich předků.
O jakých lidských právech a svobodách se vlastně ještě v pravdoláskovských kuloárech vede lstivá řeč: Při bezuzdném drancování mé vlasti, euronácky a přirozenými nohsledy banksterizmu, směřované povinným zadlužováním rovnou po bok Řecka:
?Dr?et hubu, dr?et krok!


Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLI? "?IKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak pře?ít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té ?elmy... (28.07.2011)
Čipo?elmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí ho?i z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Mar?anské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlá?ení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zapla? můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porá?ku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
?koda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
?patné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sr?áni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá m?e? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a ?áci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlá?ené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátuž (09.03.2008)
Kosovo = Srbsko (18.02.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické haražení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické haražení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
?oková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když Sv. Jan na ostrově Patmos prážil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Pova?te prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 22 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1658 hl.)
 
Ne (1048 hl.)
 
Možná (1022 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 3728

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0