A česky dýchát smím?

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Dýmající zrcadlo 1.díl, Vydáno dne: 21. 10. 2011

"Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu". (Listina základních práv a svobod České republiky).

Jakákoliv forma cenzury, potlačování pravdy, zakrývání masivních kriminálních zločinů, propagace válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, je typickou reakci nedemokratických a fašizoidně orientovaných systémů.

České jásání majitelů německého tisku nad běsnícím vražděním v Lybii, asiat - hunské jásání nad zničením Kadáfího rodné vesnice, servilní jásání mediálních prostitutů nad nejvydařenější fotkou zdevastovaného Kadáfího, či stejně odporné mediální tanečky nad "oprávněným" lynčováním, skrze evropskou výpomoc, při nezištném vraždění dětí, překážejících při vykrádání lybijského zlata a ropy, to je pro mne lekce, vybuzující stejně odporné asociace:Sním, či bdím? Držet hubu, držet krok!

© Zdeněk Patrick - Praha 2011

České jásání majitelů německého tisku nad běsnícím vražděním v Lybii, propaganda a jásání nad zničením Kadáfího rodné vesnice, či nad "oprávněným" lynčováním, skrze účinnou evropskou "výpomoc". Při nezištném francouzském vykrádání lybijského zlata a ropy, bohužel pod hlavičkou i naší vlasti, ve mne vzbuzuje asociace:

Likvidace Lidic:

Obyvatele i s dětmi, co nejsurověji vyhladit, jejich domovy srovnat se zemí, tam kde tekl potok, obrátí obratní a říši oddaní hitlerjugend jeho tok opačným směrem. Tam, kde bylo návrší, bude dolina, tam kde dolina tam návrší. Nesmí zůstat kámen na kameni. Nenávist asiobarbarů s podivně ustavenými faš zákony, avšak vždy a důsledně směřující proti Pravdě. neboť praktikovaná podivná fašistická magie pseudomystickými fašizoidními uskupeními. Skrze bohaté dotace pocházející z drzého šacování našeho myšlení, našeho soukromí a našich kapes.

Zmíněný tisk však svojí pečlivě naučenou nevědomostí vytváří do budoucnosti neobyčejný precedens, neobyčejně účinné dvojsečné zbraně:

Oprávněnost barbarizmu.

Oprávněnost válečných zločinů.

Oprávněnost nepostižitelnosti ekonomických a kriminálních zločinů.

Odvozeně oprávněnost sterilizace a genocidy.

Oprávněnost zajmout, mučit, vyřezat orgány a posléze lynčovat.

Oprávněnost fašizace skrze prosazování euthanasie, co lůze odpovídající náhradu za bezplatnou lékařskou péči.

A co nového pod Sluncem a u vlezdobruselistů od dob, kdy bylo pod trestem smrti zakázáno Slovanům hovořit rodným jazykem?

V Anglii vešel ve známost:

Zákaz slůvek "maminka a tatínek" na úředních listinách. Fašistický systém tak přešel k praktické likvidaci všech malých národních států, které stojí a padají s existencí rodiny. Instituci slovanským národům nejbližší. Likvidace probíhá v souladu s prohlašením nejvyššího Rompucha E_sovětského svazu. Je otázka času, kdy Vámi "svobodně" a přímo volená špidla a černých hadů uspávači, krasavci - alias volení poslanci, opět zaktivizují své usilovnou prací unavené dvě, tři buňky. Usilovnou prací proti Tvé rodné zemi... GModifikované a vyčerpané bojem za destrukci české státnosti, přepisováním diskriminančních zákonů "proti kuřákům", mediálně budovanou nenávistí proti důchodcům, proti rodičovství, diskriminací žen v plodném věku, či kriminalizací maminek rodících v bezpečí domova, aby jsouce zločinnými ve svých smyšlenkách, opět koordinovaně s EU politruky a odborníky na zničení národních států, vytáhli do boje za fašistickou čistotu českého jazyka a "oprávněnou" čipizaci.

Vašich psů a Vašich dětí.

Opakuji: Vašich psů a Vašich dětí.

Slyšíte? Vašich psů a Vašich dětí!

Neboť další zadarmo a výhodně sypající se miliardy z dluhopisů, či z bez výběrových řízení. Vše pečlivě ošetřeno bezákonnými "zákonodárci" a soukromou policií.

Pamatujme si tento čas i fašistické nohsledy banskterizmu, oddaně praktikujících genocidu českého národa.

A nyní suchý komentář k připravované novince zákazu zásadních slov naší mateřštiny. Je snad buzerant rodič 1, nebo rodič 2? A který z nich je vlastně rodič 1 a který rodič 2?

Že by nám názorně v praxi předvedli, jak a co parent 1 a parent 2 rodí zadkem?

Není-li to odporná ohavnost před Hospodinem!

Kupujete a čtete "nevtíravou" fašistickou propagandu německého tisku:

Užijte si.

Milujete své VIP mediální prostituty, kteří se jak čert kříži vyhýbají pravdě:

Užijte si.

Necháváte se balamutit objednaným "výzkumem" veřejného mínění, že jste na půl germáni:

Užijte si dvojnásob.

Obáváte se požadovat okamžité vystoupení Vaší rodné země ze spolků a organizací důvodně podezřelých z páchání válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a preferujících ukradení Kosova vyřezávači orgánů z UCK. Obáváte se označit Eurovůdce a jejich ekvipáž? Sběř důvodně podezřelou z válečných zločinů páchaných v Jugoslávii a Lybii, za válečné zločince?

Užijte si.

A hlavně nezapomeňte zhluboka dýchat, aby jste si na poslední svojí chvíli užili neexistujících chemtrails. A považte jen: Nikoli zdarma. Ale za miliardy, tahanými středně vyškoleným EUčarodějem z Vaší rodné země, jako použové zajíčky z čarodějného kloboučku. Kdykoliv si Global EUbanskter zamane. Při drzém šacování Vaší domácnosti, Vaší rodiny a Vašich kapes, v prohraných arbitrážích. Při obrácení Vaší rodné země v polopoužitelnou, vydrancovanou a zcela poníženou skrze lstivé otrokářsko - evronáckovské minoritní multi kulti. Aniž byl kdy vytýčen jiný národní program smysluplně ošetřující potřeby občanů, než primitivní destrukce, bezuzdné loupení a barbarské drancování naší ubohé rodné zemičky. Přeplněné zvláštní a včera zhola nemyslitelnou mediální a politickou dekadencí. Opět kráčející na východ skrze zlovůlí post dokončované Hitlerovo dílo: Zcela zbytečnými sítěmi Hitlerových dálnic směřujících k novému megalomanskému Stalingradu. S rozsáhlou sítí skladových koncentráků. Vybudovaných na šťavnatých pastvinách a včera ještě těžce zúrodňované půdě našich předků.

O jakých lidských právech a svobodách se vlastně ještě v pravdoláskovských kuloárech vede lstivá řeč: Při bezuzdném drancování mé vlasti, euronácky a přirozenými nohsledy banksterizmu, směřované povinným zadlužováním rovnou po bok Řecka:

"Držet hubu, držet krok!"