| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Milí ho?i z "Gott mit uns"...
Vydáno dne 06. 07. 2011 (3077 přečtení)

Mlčel bych, ale...Upoutal mne titulek nejmenovaných e_autorů:

"Česká církev chce další vlastní svaté. Jde hlavně o oběti totalit?"

Zkrátka opět mediální jednička s hvězdičkou. Ač, nikoli nejvydařenější kousek od časů přísah HB: "Na Mou čest"... při této vzácné příležitosti vstřebání se další urážky vůči mému lokálnímu nahlížení na význam melodie: "Má rodná vlast", dostatečně obohacen i z dřívějších zásob Mediální skulptury globalizované Bestie, podle zneužívající každý milimetr tolerovaných stupňů volnosti a vždy dokonale urá?en, jakkoliv v souladu s ústavou NVO - přesto protestuji.Nevěřil bych svým očím, kdybych netužil ?o co nositelům železných válečných křížů "Za vlastizradu" při dělení světovlády v Nových pořádcích vlastně "kráčí?. A hle v nečase časů: Římsko katolická církev, v čele s podivně uspořádaným papežem, je mediálně prohla?ovaná za českou.

aneb... Nezávislá historie

Raději bych mlčel...© Zdeněk Patrick - Praha 2011

Jakoliv stejně na hlavu padlý slogan vychází z prohnaného P&R, v jehož pozadí vidím nikoli pana Kardinála Dominika Duku, jenž je mému srdci blíže, než on pocítí kdy k mému. Mám na mysli celou smečku zaprodanců. Fale?ných věrozvěstů vysílaných opět a opět z hadího hnízda pravdo laskovců, skrytě i zjevně, zdávna i dnes, budujících, a doufejme že marně, současný feudál otrokářský global protektorát.

Se vším důrazem a s dostatečně jasnou národní pamětí, se ohrazuji proti použitému názvu ?Česká? katolická církev.
Není prozatím takové.
Ani nemů?e být, posuzuji-li, ač střídmě a velmi uvážlivě, činy církve, jejíž logo ?římsko katolická? vypráví o jiné, než české, konstelaci panů, jimž ve skutečnosti slouží. Ač možná nikoli všichni, v religiozně vojenském řádu, naší vlasti zcela cizí provenience.
Od samého počátku, kdy odvrhla učení Krista a přimkla se k Paulinizmu, jenž byl zaměřen jednoznačně protislovansky. Když se v největší míře podílela na nekalých rejdech německých kněží, biskupů a arcibiskupů kolem včera vzpomínaného Cyrila a zejména moravského arcibiskupa Metoděje, jehož věhlas, nikoli upape?enci, jej předurčil ?ířit víru i do ostatních slovanských zemí.

Říkám-li ?římsko katolická? pak hovořím o nejčernějších v dějinách celé Evropy - o zjevném a v dne?ních dnech i skrytém otrokářství, nasíleného výbuchy kostnického bordel ?ampaňského s chystanými krvavými hody, když bylo a je možné si nabrknout svého Upape?e, co posvěcenou bránu nebes a odbrknout prodáním do otroctví, jakékoliv množství nevolníků a ovčanů druhého řádu. Nejlépe však vyvra?děním, celých slovanských rodů a národů.

Říkali a dodnes tomu říkají ššíření lásky k bližnímu svémuž.
Ho?i z ?Got mit uns? si zkrátka nedají pokoj, ani při rekonstrukci ocelového kruhu, jenž měl kdysi i nyní, sevřít český národ, jak katova smyčka, palečnice pacholka. S cílem zlikvidovat krví mučením a ?očistnými? plameny, jak nebohou nic netušící "čarodějnici". A tak, jak si lehce, s po?ehnáním černého Upape?e, troufali odbrknout kacířský(?) český národ kři?áckými výpravami celé demoralizované Evropy, tak i dnes stejně surově konají vůči nám i národům ostatním?
Ano, tak to cítím. pane Hans, ano právě vy - se železným válečným křížem, od teroristického uskupení nemajícícho historickou pamě?, natož milující dobu českého obrození, či Pravdu samotnou. S bájemi o naučené nevědomostí.
A navíc opakuji, má rodná vlast byla zemí, kterou římsko - katolická církev nesčíslněkrát proklela těmi nejmocnějšími možnými kletbami, s dalece proplánovanými potopami krve a farami přeplněnými tisícerými odpůstky pro zločince.
Mezi námi bratry...Řádili jste, jak pominutá zvěř. Za časů Jana ?i?ky, tak v časech prvního Temna. V dobách druhého Temna chcete nové svaté? Noví "čeští" svatí nečeské římsko katolické církve?
Nebudou určitě čeští.
Říkáte Oběti totalit?

Určitě snad nemáte na mysli oběti římsko & katolické totality, kdysi úspěšně podnikající při franko - nemeth náčelnících a velkootrokářských svazech (římský trh otroků až 10 000 otroků/ za den)? Pilně a dlouze prosperující i po legračním pádu Říma. Hovořím též o nesvatém a podivném uskupení, zakazující mým předkům myslet a hovořit rodnou řečí, prosazující v mé rodné vlasti jen a jen mrzké zájmy cizáků?

Nebo snad vyhlásíte za blahoslavené oběti třetí komfašistické totality, když systémových obětí je již nepočítaně?

Ač měli jste konat, nekonali jste rovněž. My z nevědomé línosti, vy zřejmě v skupinově neuvědomělé, o to cílenější vypočítavosti. Ač stejně vinný, nevinný, klaněli jsme se a hovořili k modlám, feti?ům, dřevu i kamení.

Mnohdy v dobré vůli i víře.
Není-li již čas říci "Amen"?


Modlitba za Českou zemi


Tvé cesty a osudy národe český...Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLI? "?IKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak pře?ít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té ?elmy... (28.07.2011)
Čipo?elmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Mar?anské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlá?ení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zapla? můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porá?ku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
?koda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
?patné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sr?áni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá m?e? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a ?áci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlá?ené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátuž (09.03.2008)
Kosovo = Srbsko (18.02.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické haražení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické haražení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
?oková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když Sv. Jan na ostrově Patmos prážil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Pova?te prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1658 hl.)
 
Ne (1048 hl.)
 
Možná (1022 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 3728

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0