Milí ho?i z "Gott mit uns"...

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 06. 07. 2011

Mlčel bych, ale...Upoutal mne titulek nejmenovaných e_autorů:

"Česká církev chce další vlastní svaté. Jde hlavně o oběti totalit?"

Zkrátka opět mediální jednička s hvězdičkou. Ač, nikoli nejvydařenější kousek od časů přísah HB: "Na Mou čest"... při této vzácné příležitosti vstřebání se další urážky vůči mému lokálnímu nahlížení na význam melodie: "Má rodná vlast", dostatečně obohacen i z dřívějších zásob Mediální skulptury globalizované Bestie, podle zneužívající každý milimetr tolerovaných stupňů volnosti a vždy dokonale urá?en, jakkoliv v souladu s ústavou NVO - přesto protestuji.Nevěřil bych svým očím, kdybych netužil ?o co nositelům železných válečných křížů "Za vlastizradu" při dělení světovlády v Nových pořádcích vlastně "kráčí?. A hle v nečase časů: Římsko katolická církev, v čele s podivně uspořádaným papežem, je mediálně prohla?ovaná za českou.

aneb... Nezávislá historie

Raději bych mlčel...© Zdeněk Patrick - Praha 2011

Jakoliv stejně na hlavu padlý slogan vychází z prohnaného P&R, v jehož pozadí vidím nikoli pana Kardinála Dominika Duku, jenž je mému srdci blíže, než on pocítí kdy k mému. Mám na mysli celou smečku zaprodanců. Fale?ných věrozvěstů vysílaných opět a opět z hadího hnízda pravdo laskovců, skrytě i zjevně, zdávna i dnes, budujících, a doufejme že marně, současný feudál otrokářský global protektorát.

Se vším důrazem a s dostatečně jasnou národní pamětí, se ohrazuji proti použitému názvu ?Česká? katolická církev.
Není prozatím takové.
Ani nemů?e být, posuzuji-li, ač střídmě a velmi uvážlivě, činy církve, jejíž logo ?římsko katolická? vypráví o jiné, než české, konstelaci panů, jimž ve skutečnosti slouží. Ač možná nikoli všichni, v religiozně vojenském řádu, naší vlasti zcela cizí provenience.
Od samého počátku, kdy odvrhla učení Krista a přimkla se k Paulinizmu, jenž byl zaměřen jednoznačně protislovansky. Když se v největší míře podílela na nekalých rejdech německých kněží, biskupů a arcibiskupů kolem včera vzpomínaného Cyrila a zejména moravského arcibiskupa Metoděje, jehož věhlas, nikoli upape?enci, jej předurčil ?ířit víru i do ostatních slovanských zemí.

Říkám-li ?římsko katolická? pak hovořím o nejčernějších v dějinách celé Evropy - o zjevném a v dne?ních dnech i skrytém otrokářství, nasíleného výbuchy kostnického bordel ?ampaňského s chystanými krvavými hody, když bylo a je možné si nabrknout svého Upape?e, co posvěcenou bránu nebes a odbrknout prodáním do otroctví, jakékoliv množství nevolníků a ovčanů druhého řádu. Nejlépe však vyvra?děním, celých slovanských rodů a národů.

Říkali a dodnes tomu říkají ššíření lásky k bližnímu svémuž.
Ho?i z ?Got mit uns? si zkrátka nedají pokoj, ani při rekonstrukci ocelového kruhu, jenž měl kdysi i nyní, sevřít český národ, jak katova smyčka, palečnice pacholka. S cílem zlikvidovat krví mučením a ?očistnými? plameny, jak nebohou nic netušící "čarodějnici". A tak, jak si lehce, s po?ehnáním černého Upape?e, troufali odbrknout kacířský(?) český národ kři?áckými výpravami celé demoralizované Evropy, tak i dnes stejně surově konají vůči nám i národům ostatním?
Ano, tak to cítím. pane Hans, ano právě vy - se železným válečným křížem, od teroristického uskupení nemajícícho historickou pamě?, natož milující dobu českého obrození, či Pravdu samotnou. S bájemi o naučené nevědomostí.
A navíc opakuji, má rodná vlast byla zemí, kterou římsko - katolická církev nesčíslněkrát proklela těmi nejmocnějšími možnými kletbami, s dalece proplánovanými potopami krve a farami přeplněnými tisícerými odpůstky pro zločince.
Mezi námi bratry...Řádili jste, jak pominutá zvěř. Za časů Jana ?i?ky, tak v časech prvního Temna. V dobách druhého Temna chcete nové svaté? Noví "čeští" svatí nečeské římsko katolické církve?
Nebudou určitě čeští.
Říkáte Oběti totalit?

Určitě snad nemáte na mysli oběti římsko & katolické totality, kdysi úspěšně podnikající při franko - nemeth náčelnících a velkootrokářských svazech (římský trh otroků až 10 000 otroků/ za den)? Pilně a dlouze prosperující i po legračním pádu Říma. Hovořím též o nesvatém a podivném uskupení, zakazující mým předkům myslet a hovořit rodnou řečí, prosazující v mé rodné vlasti jen a jen mrzké zájmy cizáků?

Nebo snad vyhlásíte za blahoslavené oběti třetí komfašistické totality, když systémových obětí je již nepočítaně?

Ač měli jste konat, nekonali jste rovněž. My z nevědomé línosti, vy zřejmě v skupinově neuvědomělé, o to cílenější vypočítavosti. Ač stejně vinný, nevinný, klaněli jsme se a hovořili k modlám, feti?ům, dřevu i kamení.

Mnohdy v dobré vůli i víře.
Není-li již čas říci "Amen"?


Modlitba za Českou zemi


Tvé cesty a osudy národe český...