| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


V bídném čase nečasů a sloty...
Vydáno dne 15. 03. 2011 (2526 přečtení)

Jakoby zlé síly opustily samo peklo a sám Satan, obklopen legračními přívěsky lidské duchovní bídy, okrá?lené skalpy z nečasu a sloty, konvertoval opět do vrcholné politiky. S cílem ustavit nád námi čipo?elmostroj sčitatelných duší. V?evládnou vrchnost RFIDů, sčítající z nejzaz?í hlubokosti lidské mysli zlomeného lidského ducha. S čísly regionálního koncentráku povinně vytetovanými i nemluvňatům hluboko do srdce. V nesmyslném reji loutko stvůr globálního marasmu a multi kulti samonosného šílenství.Vyjadřuji účast se všemi lidmi, kteří v předstihu před námi, procházejí s hlavou vztyčenou, byť nadmíru pomuchlanou, skrze až neuvěřitelné planetární katastrofy, mnohdy však způsobené téměř mravenčí pílí celozrůdného ekvivalentu někdejšího lidství.

Nicméně neodpustím si otázku: Jak dalece je problémem při holých stěnách a prázdných střechách na atomových elektrárnách, ze zákona instalovat zálo?ní (lokální) energetický fotovoltaický zdroj: Pro chladící čerpadla a pomocnou armaturuž

...s neurčitostí možné vývojové varianty

© Zdeněk Patrick - Praha 2011
Glosy

Jak legenda vypráví, v časech, když rozhněvaný Bůh chtěl potrestat neposlušnou lidskou havě?, sečetl jí.

Nás sečtou jen marniví pupíci a přisluhovači přisluhovačů? Poctivě pro?acují, s rudými karafiáty za klopou a zeleno hnědo modrými kapesníčky v TOP náprsence: Kde ještě a kolik v náš neprospěch? A kdo a kolik... z kola ven?

Avšak ani dnes, při pohledu na krčské údolí, či spíše neproniknutelnou a nedýchatelnou bio chemickou směs s bílo a ?edým popílkem padajícím z nebes, zůstává naděje skrze stesk po čistém a dýchatelném vzduchu s přirozenou cirkulací, křišťálově čiré hvězdné obloze, jasném Slunci a již nezaměnitelná jistota: Děti, které nebyly počaty ze samé a přirozené lásky, skrze systémově uspořádané stresy a plí?ivě vnucovanou sterilizaci, ale i děti jejich dětí, se již nikdy nenarodí. Celé rody i národy budou navždy vymazány z této planety? Pane? Aby nesmrtelný duch očíslován pomsty chtivou tetáží zkomíral ve všeobjímající láskyplné nečinnosti? Nemajíce přirozeného práva vlastní účinné odpovědi proti l?ím, bezpráví a zvůli?

Je jim cizí pravda i dobročiní.

Posilují se našim utrpením.
Přicházejí zplozenci temnot

Jakoby se veškeré záležitosti značně urychlovaly? Aniž jsme schopni rozeznat, skrze stupňující se mediální ?míru, kde vlastně končí hlupáci, kde začíná spiklenecké černé dílo samovyvolených, kde tvrdě pracují temné síly o jednu z dimenzí výše postavené a kde již nastupují moci veskrze univerzální a zda se, že již krajně nakva?ené.

A říci pravdu, zdá se být stále více, až nepříjemně mrzuté.

A přesto vše? Protože jsou již prostě k neposlouchání a nedívání a k smíchu ?okoukáni?, při mizícím bílém bodu uprostřed nestřídmě šílené obrazovky, při běhu odtud a zase zpět. Skrze povalující se nicotu a v nepravdě protínající se bildboardy:

?Pamatuj rebele, nevolit nás znamená propadat naději a pravdě. Zde vás zpracují vámi zvolení bodří satanoví úderníci. Pamatuj! Nevolit nás, znamená propadat pravdě a naději. ?
V ten samý čas je řvoucí ticho prolomeno mlčky přeposlaným poselstvím: Na?e planeta není až tak velká, aby unesla bezuzdné hory bezosty?ného řádění, tolik l?í, bezpráví a nejnišších pudových surovostí. Je příliš malá, než aby se beztrestně nechala drancovat, aniž pa?ravostí zasviněný vzdužný obal byl prodáván co obchodovatelná položka - ze zelenkavé fal?e ukutými poukázkami: k dalšímu znečistění. Při řevu l?í, skrze pravdyprázdné krajně extrémistické mediální uskupení, s generálním příkazem drze nazývat právoplatné této země ? krajními extrémisty a rebely. Sami fašizoidně nečistí extrémisté. Nesliční duchem.
V ruku v ruce s vadnými zaklínadly: ?V?dy? v klidu obrazovky pozorujte, v bezpečné vzdálenosti od utrpení a konce jiných, pečlivě odfiltrovaného od bolesti - A jen považte prosím: V námi zprostředkovaném přímém přenosu.
Aniž máte povoleno znát příčinnosti událostí.

Právě vás, za bukem v anonymitě vždy číhající temní bardi, čeká jedno z převelkých překvapení.

Věřte nevěřte?
Ne zde a nikoli ve vámi systematicky uspořádaném čase nečasů beznadějně děravějící matrixové sítě, ?umícím v marností nad vašimi nechvályhodnými skutky a dalšími neblahými úmysly. Jakkoliv se náhlíte uspěchaně splnit svoji poslední osvícenou pětiletku.Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLI? "?IKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak pře?ít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té ?elmy... (28.07.2011)
Čipo?elmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí ho?i z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Mar?anské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlá?ení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zapla? můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porá?ku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
?koda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
?patné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sr?áni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá m?e? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a ?áci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlá?ené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátuž (09.03.2008)
Kosovo = Srbsko (18.02.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické haražení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické haražení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
?oková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když Sv. Jan na ostrově Patmos prážil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Pova?te prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 16 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1658 hl.)
 
Ne (1048 hl.)
 
Možná (1022 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 3728

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0