V bídném čase nečasů a sloty...

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 15. 03. 2011

Jakoby zlé síly opustily samo peklo a sám Satan, obklopen legračními přívěsky lidské duchovní bídy, okrá?lené skalpy z nečasu a sloty, konvertoval opět do vrcholné politiky. S cílem ustavit nád námi čipo?elmostroj sčitatelných duší. V?evládnou vrchnost RFIDů, sčítající z nejzaz?í hlubokosti lidské mysli zlomeného lidského ducha. S čísly regionálního koncentráku povinně vytetovanými i nemluvňatům hluboko do srdce. V nesmyslném reji loutko stvůr globálního marasmu a multi kulti samonosného šílenství.Vyjadřuji účast se všemi lidmi, kteří v předstihu před námi, procházejí s hlavou vztyčenou, byť nadmíru pomuchlanou, skrze až neuvěřitelné planetární katastrofy, mnohdy však způsobené téměř mravenčí pílí celozrůdného ekvivalentu někdejšího lidství.

Nicméně neodpustím si otázku: Jak dalece je problémem při holých stěnách a prázdných střechách na atomových elektrárnách, ze zákona instalovat zálo?ní (lokální) energetický fotovoltaický zdroj: Pro chladící čerpadla a pomocnou armaturuž

...s neurčitostí možné vývojové varianty

© Zdeněk Patrick - Praha 2011
Glosy

Jak legenda vypráví, v časech, když rozhněvaný Bůh chtěl potrestat neposlušnou lidskou havě?, sečetl jí.

Nás sečtou jen marniví pupíci a přisluhovači přisluhovačů? Poctivě pro?acují, s rudými karafiáty za klopou a zeleno hnědo modrými kapesníčky v TOP náprsence: Kde ještě a kolik v náš neprospěch? A kdo a kolik... z kola ven?

Avšak ani dnes, při pohledu na krčské údolí, či spíše neproniknutelnou a nedýchatelnou bio chemickou směs s bílo a ?edým popílkem padajícím z nebes, zůstává naděje skrze stesk po čistém a dýchatelném vzduchu s přirozenou cirkulací, křišťálově čiré hvězdné obloze, jasném Slunci a již nezaměnitelná jistota: Děti, které nebyly počaty ze samé a přirozené lásky, skrze systémově uspořádané stresy a plí?ivě vnucovanou sterilizaci, ale i děti jejich dětí, se již nikdy nenarodí. Celé rody i národy budou navždy vymazány z této planety? Pane? Aby nesmrtelný duch očíslován pomsty chtivou tetáží zkomíral ve všeobjímající láskyplné nečinnosti? Nemajíce přirozeného práva vlastní účinné odpovědi proti l?ím, bezpráví a zvůli?

Je jim cizí pravda i dobročiní.

Posilují se našim utrpením.
Přicházejí zplozenci temnot

Jakoby se veškeré záležitosti značně urychlovaly? Aniž jsme schopni rozeznat, skrze stupňující se mediální ?míru, kde vlastně končí hlupáci, kde začíná spiklenecké černé dílo samovyvolených, kde tvrdě pracují temné síly o jednu z dimenzí výše postavené a kde již nastupují moci veskrze univerzální a zda se, že již krajně nakva?ené.

A říci pravdu, zdá se být stále více, až nepříjemně mrzuté.

A přesto vše? Protože jsou již prostě k neposlouchání a nedívání a k smíchu ?okoukáni?, při mizícím bílém bodu uprostřed nestřídmě šílené obrazovky, při běhu odtud a zase zpět. Skrze povalující se nicotu a v nepravdě protínající se bildboardy:

?Pamatuj rebele, nevolit nás znamená propadat naději a pravdě. Zde vás zpracují vámi zvolení bodří satanoví úderníci. Pamatuj! Nevolit nás, znamená propadat pravdě a naději. ?
V ten samý čas je řvoucí ticho prolomeno mlčky přeposlaným poselstvím: Na?e planeta není až tak velká, aby unesla bezuzdné hory bezosty?ného řádění, tolik l?í, bezpráví a nejnišších pudových surovostí. Je příliš malá, než aby se beztrestně nechala drancovat, aniž pa?ravostí zasviněný vzdužný obal byl prodáván co obchodovatelná položka - ze zelenkavé fal?e ukutými poukázkami: k dalšímu znečistění. Při řevu l?í, skrze pravdyprázdné krajně extrémistické mediální uskupení, s generálním příkazem drze nazývat právoplatné této země ? krajními extrémisty a rebely. Sami fašizoidně nečistí extrémisté. Nesliční duchem.
V ruku v ruce s vadnými zaklínadly: ?V?dy? v klidu obrazovky pozorujte, v bezpečné vzdálenosti od utrpení a konce jiných, pečlivě odfiltrovaného od bolesti - A jen považte prosím: V námi zprostředkovaném přímém přenosu.
Aniž máte povoleno znát příčinnosti událostí.

Právě vás, za bukem v anonymitě vždy číhající temní bardi, čeká jedno z převelkých překvapení.

Věřte nevěřte?
Ne zde a nikoli ve vámi systematicky uspořádaném čase nečasů beznadějně děravějící matrixové sítě, ?umícím v marností nad vašimi nechvályhodnými skutky a dalšími neblahými úmysly. Jakkoliv se náhlíte uspěchaně splnit svoji poslední osvícenou pětiletku.