| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Souhvězdí Orion a...
Vydáno dne 04. 08. 2009 (6308 přečtení)

Astronomové univerzity v Berkeley na observatoři Mt. Wilson (USA) v intervalu roků 1993 - 2009 zaznamenali u obří hvězdy Betelgeuze, nejjasnější hvězdy souhvězdí Orion, že se její průměr v časovém intervalu, kdy probíhalo měření metodou interferometrie světla (Sledovanou čtyřmi dalekohledy), zmenžil o 15 %. Přičemž se zmenšuje čím dál tím rychleji.

Původní velikost hvězdy by v případě výměny za naše Slunce by byla impozantní. Okraj hvězdy by sahal až k Jupiteru.
Betelgeuze sice patří mezi pulzující proměnné hvězdy, nicméně ukaz podstatného zmenšování průměru je ojedinělý.
Zdroj: The Astrophysical Journal Letters
Podle Petra Sobotky
Astro.czBetelgeuze?

Země zlaté hvězdy Margity I.© Zdeněk Patrick - Praha 2009

Orion (Ori) - je nejvýraznější zimní souhvězdí s podivuhodnými mlhovinami, z nichž nejvýznačnější, co do pověsti, je Velká mlhovina v Orionu (kat. č. M42, nalezneme ve ?pičce Orionova meče, vzdálenost cca 1600 světelných let.). Mlhovinu ?Koňská hlava? a ?Plamínek? nalezneme poblíž hvězdy ?Alnitak?.

Někdejší sídlo egyptské bohyně Esety, souhvězdí Orion, stále existuje nedaleko Mléčné dráhy a tvoří je hned několik různorodých hvězd1, z nichž nejznámější dvě stálice tvoří jedna z nejjasnějších hvězd noční oblohy Riegel (v nohách střelce Oriona) a Betelgeuze, pulzující červený velebobr. Oranžová hvězda Betelgeuze v ramenou lukostřelce Oriona je od nás neurčitě vzdálená od 430 až 520 (jiní 320) světelných let. Je to právě ta hvězda o níž se hovoří v souvislosti se podstatným a urychlujícím se zmenšováním. Které se však odehrálo v minulosti, jakkoliv pozorované v časech naší přítomnosti. V závislosti na intervalu vzdálenosti hvězdy. Tedy před 430 až 520 roky (Jiní před 320 roky). Přepočítáme-li si na naše odměřování, pak astronomové dnes sledují na Betelgeuze děje, jež se odehrály v letech 1489 - 1579 n. l. (Jiní 1689 n. l.).
Nedaleko souhvězdí Orionu nalezneme v souhvězdí Velkého psa i někdejší domovinu a později i posmrtné sídlo egyptského boha Usireva - Sirius. Když nedaleko je i souhvězdí Býka (Taurus), k jehož období slavné nebeské zodiakalní záře se vá?í pohnutá období lidské historie. Alfa hvězdou souhvězdí Býka je červený obr Aldebaran. Podle některých prý domovina insektoidních, hmyzu podobných, bytostí, které známe z starořímské ??užkandy? pod označením sukubus & incubus. Do úvodu této kapitoly již zbývá pouze dodat, že toto souhvězdí starověrečtí Slávové nazývali Kráva Zemun a naopak Souhvězdí Orion, souhvězdím Bělojara. Mělo být ochrannou hvězdou někdejších Slávů v éře Skopce (2. tisíciletí př. n. l. - 4. století n. l.). Když čeští starověrečtí Slávové si navíc, vedle původního a později i posmrtného Esetina domova, velmi považovali Sirius. Domovinu a posmrtné sídlo egyptského boha Usireva (řecky Osirise). A to až tak, že podle vzpomínek na oblast vesmíru ?U dvou Slunců?, (Siria A a Siria B.), si jednak pojmenovali jeden z malostranských domů, či chcete-li jednu ze starobylých pra?ských hospůdek, a navíc měli ve svém znaku Sirira v podobě zlaté šesticípé hvězdy. Ta zlatě plápolala v modrém poli ještě na gonfanonu českého knížete Svatého Václava. Navíc si zákrytným označením Margita (Sirius), pojmenovali jistou starověreckou svatyni v Divoké ?árce v Praze.
Po Bílé hoře, než zlatá šesticípá hvězda Sirius navždy zmizela v českých pohádkách jako ?princezna se zlatou hvězdou na čele, prodělala proměnu v podobě odměny Habsburského domu za významnou pomoc při porá?ce Čechů, aby se, vedle osedlaného českého lva, objevila jako jeden z vítězných symbolů, byť v jistě odlišné variantě, i na Izraelské vlajce.
Přičemž v očích starověreckých českých Slávů princeznou byla vzpomínaná nejen bohyně Eseta, jako hvězda všech Slávů (Hvězdoslava), ale i Sirius A. Přičemž hvězdou na čele princezny byl nepochybně míněn i Sirius B. Přesněji vesmír u dvou Slunců.
Význačná česká kní?ata si symbolem Siria, zlatou šesticípou hvězdou, chránili solar plexus, v podobě velké hvězdné zlaté přezky širokého koženého pasu.
Zlatá šesticípá hvězda českých Slávů se dodnes objevuje na městských znacích, mnohdy doplněna i další atributy egyptské bohyně Esety - stříbrným Měsícem a ?rohem hojnosti?.

Pokud kdy bylo souhvězdí Bělojara (Orion) ochrannou hvězdou starověreckých Slávů a někdejším a posléze i posmrtným domovem starověreckými českými Slávy uctívané egyptské bohyně Esety, pak by nás měly zajímat souvislosti.

Vezmeme-li do úvahy příklad reverzního in?enýrství, pak eliminací všeho neznámého, nepotřebného, církevními odborníky Svaté Inkvizice, či nástupnickými servisními službami podstrčených účelových ?přilepenců?, pak se dostaneme - skrze osobní nesdělitelné pro?itky, prastaré legendy, inscenované procesy ?honů na čarodějnice, notoricky známé utajované skutečnosti, reálnou mediální fikci, jež v bohapustě šíleném procesu budování matrixové sítě a cíleně nasíleném přibli?ování radostných zítřků soudruhů z NVO - až na sám pokraj zoufalé logiky podzemních zdrojů. neboť ve smradlavě pářícím se močále je každé stébelko vítáno.
A právě podle těchto zdrojů bylo souhvězdí Bělojara (Orion) napadeno nosatými šedivci hadími vazaly Dragonů, pánů dračího pokolení z alfa Draconis. Přičemž insektoidní bytosti z Aldebaranu (alfa Taurus), se přiživují při každé kloudné akci spojeneckého agregátu nosatí šedivci & Dragoni. Jednak vysáváním životních energií, lymfatických sekretů, endorfínů a jen Bůhví čeho ještě? Přičemž pro své partnery mohou být zajímavými i skrze svojí výraznou schopnost ve spánku ovlivnit a zcela ochromit vybraného jedince a vnutit mu jakékoliv liché představy. Vět?inou pohybující se až na samé ještě snesitelné hranici libovolných emocí. V tom nejhlubším a nanejvýš dramatickém pro?itku.
Naopak? Představitelem první migrace utečenců z Bělojara (Orionu) byla, vedle Thovta i Eseta, božská Usirevova sestra a man?elka. Usirev je naopak představitelem migrace utečenců ze Siria (viz předchozí články).
Podle tých?, většinou dobře, mnohdy až podezřele velmi dobře informovaných podzemních zdrojů, byť silně znečistěných příspěvkovými polovojenskými organizacemi, jež jsou do posledního místečka, snad až po samého ?efredaktora, přeplněny divokými hledači soukromých databází a pseudoodborníky na relativitu, či pátrači po nebezpečné ufologicko - psychotronické sektě, se jeden z ústředních motivů našeho případu ?Betelgeuze? odehrál právě v tajných laboratořích ?Dulce?.
Až tak tajných, že jen šílenec, jindy pan Spielberg (Den nezávislosti), či teoretik - odborník na celosvětové pikle, by se odvážil potvrdit jejich existenci.
Právě v neexistujících tajných laboratořích ?Dulce? se odehrál notoricky známý případ mimozemce, jenž upadl do pozemských osidel, či byl recipročně vydán nadmíru přísným domorodým vyznavačům kultu o utajovaní všeho. Tentý?, co v různých obměnách beznadějně umírá poté, co vydal vy?etřujícím odborníkům veškerá svá tajemství a nejtajnější informace mimozemského agregátu. Tého?, jenž kdysi i právě teď, skrze deprivovaný managment klonů někdejších domorodců, dlouhodobě obhospodařuje naší pozemskou zahrádku a okolí. Aby nás společnými silami, tak jako kdysi v minulosti, konečně dotlačili do role čipizantů, kteří se, podobně jako v hmyzím království, bez vědomí určujícího bestiálního faktoru ani neup?ouknou.
Takže?

Vzácný zajatec, mimo tzv. ?luté knihy, několika přehr?lí prokazatelných l?í a velkého dojmu, zanechal prý i informaci o jistých bratřích v Orionu, kteří nutně potřebují pomoc, protože trpí stejnou genetickou vadou, jako vzácný zajatec. Toto?nou se somatickou chorobou, která nutí nosaté šedivce lovit lidské domorodce a dobytek pro své krvavé koupele a krvavě masité obklady. Hrozní vesmírní páni z Čachtic!

Aniž měl jistotu, zda vlastně bratři z Orionu pohromu skrytou v jejich složité DNK vlastně přežili, snažil se získat od lidí získat něco, čemu vlastně ani za mák neporozuměl.
Nemohl, nemaje to, co převá?ná část lidstva dostala darem při svém zrození. Být natolik blízko Genezi Univerza. Tak blízko, že mimozemci převy?ující lidstvo o třídu výše, stojí o skrze neexistující spirit o několik tříd ní?e v duchovní, či supradimenzionální konstelaci.
A že vzácný vyslanec l?e i v této kauze, mám nyní na mysli ostře šířenou tezi o stvoření lidstva touto nebezpečně nepřátelskou, nicméně na genetickou úchylku skomírající entitou, vyplývá z témě? zoufaleho hledání, jak poopravit své vlastní geny lidskými.

Jinou l?í se zdá být ta o vymírajících bratřích v Orionu. Kdysi dávno, za časů starého Chaldejska, tatáž negativní entita majíce dostatek vysoce ceněného lidského materiálu a krve, potřebovala tenkrát naopak pozemské zlato. Aby zachránila své bratry v Orionu, jejichž rodná planeta je ohrožena blíže nespecifikovaným nebezpečím, jemuž lze čelit rozptýlením zlatých částic do plynného obalu planety, či ústřední hvězdy. Betelgeuze, či Rigel?

Rigeliani prý představují jednu ze vzpomínaných negativních spojeneckých entit domorodých ?elitních? náčelníků, připravujících nám jedno překvapení za druhým.

V té samé chvíli se vybaví informace, jež skrze podzemní zdroje hovoří na téma surového vyvra?dění původního společenství v Orionu, jich? se rasa nosatých šedivých hadivců a dragonů dopustila a které je i vizuálně zaznamenáno a příležitostně nepříčetnými chlubili i ukazováno. Stalo se tak právě v pradávných časech egyptské bohyně Esety a prvních utečeneckých migrací z Orionu. V období samého prvopočátku egyptských staro?itnosti ?Zep Tepi".

Poznámky pod čarou:

Viz Wikipedie
hvězd1 - Souhvězdí Orion je pojmenováno po hrdinovi řeckých bájí lovci Orionovi, synu řeckého boha moře Poseidona a lovkyně z družiny bohyně Artemidy. Nedůtklivá bohyně Héra jej za drzé vychloubání nechala užtknout štírem. Po smrti a na prosbu Artemidy byl, i se svým psem, přenesen na oblohu.
Orion ( Ori ) tvoří hvězdy o jasnosti 0. - 3. mag. Nejjasnější hvězda Rigel - (beta Ori, překlad z arabštiny ?Noha?. Jedná se o dvojhvězdu, bílého zabarvení a o celkové jasnosti 0,3. mag. Průvodce Riegelu, druhá hvězda, jež má nišší jasnosti 6,7 mag.) tvoří s hvězdou Saiph - (jasnost 2.mag) Orionovi nohy. Dvojhvězda Rigel je padesáti násobně větší než naše Slunce a jeho svítivost je až 57 000 krát vyšší, při uvažované vzdálenosti 200 pc.
Oranžová nepravidelně proměnná hvězda Betelgeuze (Alfa Ori) - 10 000 krát svítivější než Slunce. Pulzující červený veleobr (jasnost 0,3 - 1,2 mag) a tvoří spolu s hvězdou Bellatrix - (gama Ori, jasnost 1,6 mag) Orionovy ramena. Betelgeuze nejisté vzdálenosti uvažované od 430 do 520 světelných let.
Hlavu tvoří hvězda Heka - (jasnost 3.4 mag) se dvěma slabšími hvězdami, a Orionův pás je sestaven z trojice hvězd o jasnosti cca 2. mag - Alnitak, Alnilam a dvojhvězdy Mintaka (delta Ori o světelnosti 2,4 mag, když druhá hvězda má světelnost 6,8 mag.).
Orionův meč (pod pásem) tvoří hvězdy o jasnosti 3. - 5. mag.
Sigma Ori je čtyřnásobná hvězda
Lambda Ori - dvojhvězda
Jota Ori - tvořená hvězdami 2,9 a 7,4 mag.
Ró Ori - dvojice 4,6 a 8,6 mag
Dzéta Ori - levá hvězda pásu, poblíž hlavní složky 2. velikosti svítí průvodce o jasnosti 4,2 mag
Hlavu Orionu tvoří hvězda Heka a dvě méně jasné hvězdy, pí Ori (3. - 5. mag) pak vytváří Orionův napnutý luk.
Nedaleko lovce Oriona lze nalézt i jeho psy: souhvězdí Malého psa (Canis minor) a souhvězdí Velkého Psa (Canis major) s proslaveným Siriem (Alfa Canis Majoris) a nedaleko i hvězdu Sirius B.
Nedaleko Orionu najdeme též souhvězdí Eriadnus (Eri), jehož podlouhlá klikatost připomínala klikatící se posvátný Nil (v naší zeměpisné ?ířce je viditelná pouze severní část souhvězdí.).Související články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaed?o? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sinta?ta - Airjanem Vaed?o. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko živovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS ? (12.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké staro?itnosti Slávů... (18.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libužina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Pamě? národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění fal?uje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajně?ích (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 2 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1664 hl.)
 
Ne (1052 hl.)
 
Možná (1025 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 3741

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0