| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Looking Glass
Vydáno dne 29. 10. 2008 (5569 přečtení)

Vložíte-li do vyhledávače:

"2012 Konec světa" a v rozsáhlé nabídce neuvěřitelných konců poznáte, že kdosi velmi pilný zarputile pracuje, skrze lidskou zabedněnost, na svém, přesněji na našem konci světa? Jakoby mu nestačili hazardní hráči praktikující Janovu vizi.

Naděje umírá na stránkách internetu jako první? Když globalističtí praktikanti pracují na plné obrátky, abychom včas pocítili impregnované pochmurno a nevlídno. A tak vyhlédneme-li v jakoukoliv denní, či noční dobu z okna, vypadá to venku, jako když se jim černé dílo nadobyčej vydařilo? Přičemž při ranním odchodu do širého světa si musíme dávat obzvláštní pozor, abychom se hned po ránu neudusili.

Na to máme celý den.SuperVisor a jeho zrcadlo

© Zdeněk Patrick 1994/2008

Dostatečně rychle šířená verze o konci života na planetě Země, nejpozději v roce 2012, se může nazývat jakkoliv.

Nicméně operace "Looking Glass" se zdá být nedílnou součástí onoho mediálního projektu, jež ve své podstatě může být části projektu osvojování planety mimozemskými agresory. Skrze místní náčelníky a šamany.

Jakkoliv zní poslední věta fantasmagoricky, věrohodné příznaky a celosvětově vedená mediální válka proti informovanosti běžného domorodce o pravé podstatě zcela zásadních jevů, příznaků a skutečností programovým zesměšňováním a překrucováním pravdy, dávají tušit rozsah přicházejícího průšvihu. Součástí úporné mediální války musí být zásadní nedostatek pravdivých informací o čemkoli. Což vytváří záměrný informační hlad, jenž je následně živnou půdou pro "podzemní informační kanály", cíleně infiltrované několikanásobně protichůdnými informacemi, z nichž nepřipravenému domorodci jdou vlasy "hore dupkom" a má husí kůži snad i na patě. Informacemi ze kterých na mne padal několikatýdenní smutek a beznaděj.

Jakkoliv jsem se domníval, že jsem osobními prožitky uplynulých časů dostatečně vytrénován.

Jediným možným způsobem, jak zjistit v časech šířené nepravdy, co se vlastně děje a kam vlastně směřujeme, je prostá úvaha, že vody řek a potoků tečou vždy z hor dolů k moři. Přičemž zákon příčinností a důsledků lze ovlivnit jak kladnými tak zápornými vazbami. Projekt Looking Glass má být fenomén, jenž se z části pohybuje na úrovni přesahující stávající a stále úspěšně klesající vzdělanost průměrného domorodce.

Velkým otazníkem v této skrumáži není jen závažný původ finanční podpory Adolfa Hitlera a jeho válečné koloběžky s ideií smrtících koncentračních táborů, vynálezy Nikoly Tesly, ale i průvodní pragmatická devastace někdejších lidských hodnot.

Projekt "Looking Glass" protíná, aniž máme přesné informace, skrz na skrz skrumáží příprav na závěrečné zúčtování.

A jakkoliv nepotřebuji vidět domorodou budoucnost jinak, než skrze jevy vyskytující se na naší obloze, karcinogenní dudlíky, omlazující prostředky z lidských embryí, potraviny zabíjející a mrzačící melaninem, laboratorně vyvíjené ptačí chřipky, spadající chemtrails, chemickou válku v podobě smogu a pravidelnou inhalací kamionových zplodin, plíživou čipizaci, polostátně organizovaný mobing a oblíbené šmírování, svítící kosti čerstvě nakoupených kuřat a vepřového, červy prolezlé potraviny a genetické zrůdnosti vyrůstající na polích našich předků, či zcestné masáže politruků obhajující neobhajitelné, jdu-li navíc od pramene prosazovaných zrůdností a sleduji-li opakovaná slova i slovní spojení v opakovaných mediálních kampaních, pak moře do kterého plynou všechny zhovadilosti vybuzené příslušnými kádry nomenklaturních otroků, vykazuje všechny znaky obludnosti.

Není příjemné hledat a nalézat.

Neboť příští vynucená světová válka by byla, z pohledu organizovaně navyšujících se devastaci lidských hodnot a řízeného úpadku vnímání Mravního řádu, nepředstavitelně krutá a vymykající se všemu, co zlovolní tvůrci trilerů břitvostřihých, kdy vymysleli. Včetně euthanasie nepotřebného odpadu.

Totiž zcela šílená.

Zcela šílená!

A o to jim vlastně běží.

V těch dnech, právě za našeho života a nasíleného bezpráví, k nám promlouvá cosi, co mnohá lidská bytost jen těžce pojmenuje, neboť je to pro mnohé nepřijatelné.

Jsou to poslední varovná slova. Nehlasná, ale o to důraznější.

Vstupující do našich myslí skrze svědomí, jež odráží ustanovený Mravní řád.

Hovoří k nám bez hlasu. Mezi řádky nevyslovených utajovaných a zamlčených skutečností, skrze tunelářské triky a zlatopadákové arbitráže, skrze průhledné a primitivní masáže ničemných politruků, fotografiemi na kost hladovějících, či programově vražděných dětí, skrze poružované právo a navazování diplomatických styků se zločineckými organizacemi. Skrze odborně a sofistikovaně řízené masakry mediálně odfiltrované od lidské hrůzy a bolesti. Skrze postupné prosazování zločinných projektů a zejména mezi řádky denních lží šířených mediálními prostituty.

I v odlehlé pokojné přírodě, kde je mnohdy i ticho slyšet.

Aniž by kdokoliv příště mohl opět skřehotat svá zbytečná zaklínadla: Nevěděl jsem, neslyšel a jak jsem měl vlastně pocítit bezhlasé varování?

Odpověď je velmi jednoduchá: Jako každý z nás. Tak jako běžná lidská bytost!

Nechť každý sám za sebe posoudí, jak dalece přispívá zmaru.

Co si můžeme představit pod pojmem projekt Looking Glass?

Především musím zdůraznit, že o tomto projektu nevím vůbec nic a vše co následuje je moje nouzová pracovní hypotéza vycházející z hrozivě vyhlížejícího datumu, k němuž směřují všechny všeobecně známé Zlé úmysly a bláboly o konci světa.

Nevím o něm vůbec nic, tak jako ostatně ortodoxní šiřitelé poplašné zvěsti o konci světa v roce 2010 - 2012.

Jistou paralelu téhož nalezneme na rozhraní roku 999/1000 n. l., když jistá skupina cíleně vypustila informaci o nadcházejícím konci světa a nutností okamžitě se zbavit majetku. Aby hříšník prošel "příslovečným uchem jehly". A tehdy, 1. ledna roku 1000 n. l.. se dobytek potuloval liduprázdnými městy a autoři falešné zprávy si mnuli tlapky nad bytelným ziskem. Zatímco právě kající se hříšní křesťané splakali nad svým novoročním výdělkem. Systém z levé do pravé kapsy byl zajisté originální. Jakkoliv byl v průběhu dějin několikanásobně několikrát překonán.

Poslední verzi téhož můžeme bezprostředně pozorovat i za dnešních Zlatých zítřků.

Na přelomu roků 1999/2000 se mediální prostituti snažili o podobný trik, přičemž vytáhli na občana těžký kalibr: Překroucené překlady veršů Michaela de Nostradama o Velkém králi Hrůzy, jenž sestoupí na zem. Nicméně hříšných křesťanů očividně hmatatelně ubylo a ti ostatní již dávno byli na mizině a ve při s neviditelnou rukou trhu.

Čím vším může být projekt Looking Glass? Vycházím dílem ze své představy o Tezcatlipokově zrcadle, potažmo z dobových popisů kouzelného zrcadla Johna Dee, či zemního zrcadla z Prachaticka.

Zčásti též z informací o projektu Montauk, či patentů a možných vynálezů Nikoly Tesly.

Co vlastně znamená slovní spojení Looking Glass:

looking - dívající se

- vypadající

- pohlížející

- dohlížející

- hledající

- hledící

Glass- sklo (surovina, nádobí, výrobky)

sklenka - obecně výrobky ze skla

- zrcadlo

looking glass - zrcadlo; obrácený pohled

Tedy přesně to, co si představuji jako Tezcatlipokovo Dýmající zrcadlo, kouzelné zrcadlo Johna Dee, či zemní zrcadlo z Prachaticka.

Technické zařízení, umožňující majiteli hledat, dohlížet, šmírovat, hledět do dalekých krajů až do budoucnosti. Tedy vše, čím vládl Tezcatlipoka a pravděpodobně i zprostředkovaně John Dee.

Zařízení z něhož při určitém rituálu (spočívající ve vstupním loginu vysloveném v enochianském jazyku, s příslušně zabarveným hlasem), a šťastném překročení ochranné zony draka jménem Dragonzon, vystoupil z přístroje trojrozměrný obraz a průvodce, jemuž mohly být kladeny otázky (V této souvislosti si připomeňme seance v příbytku pana Hájka z Hájku, u něhož Johnn Dee předváděl své kouzelné zrcadlo, aby se mu dostalo audience u císaře Rudolfa. Přičemž se rozpomeňme, že císař Rudolf od doby, kdy mohl skrze zázračný přístroj hovořit se svými dvořany začal ještě ve větší míře trpět trudnomyslnosti. Nahlédl do snad do své, či naši budoucnosti?).

Dříve než vypíši přejaté informace o dějích kolem roku 2012 n. l. a možná v intervalu až 3760 n. l., získané projektem Looking Glass, musím zdůraznit, že mnohé informace kouzelného zrcadla Johna Dee o budoucnosti byly mnohdy nepřesné a nejasné, mnohdy lživé. V této souvislosti si připomeňme, že Tezcatlipoca bylo mocné božstvo. Vlastně spíše zlý mimozemec, ovládající ze svého stanoviště příslušné domorodce.

Tezcatlipokovo Dýmající zrcadlo, jistá smrt, bylo též nazýváno Itlachiayaque, "místo ze kterého hlídá". Bylo umístěno v síních hlavního chrámu Tenochtitlanu a Tezcatlipoca přísně dohlížel skrze něj, na vše a všechno. Tezcatlipoca - kouřící zrcadlo štít a jedna smrt vlastnil prsten, pomocí něhož nahlížel do srdcí myslí lidí. A všichni byli jeho otroci, neboť nesl též jméno Titlacahuan. Mistr a tvůrce lidských osudů vzhlížející skrze Dymajícího zrcadla do budoucnosti i minulosti, aby upravil přítomnost?

A zde je podstata legendy o projektu Looking Glass.

Součást celé škály projektů Výzkumného střediska Zóny 51, Dreamland - v Zemi hypotetických snů

Projekt Aquarius zabývající se mimozemskými aktivitami EBE

Projekt Sigma - navázání kontaktu s mimozemci

Výzkum pohonných systémů mimozemských strojů (projekt Galileo),

A nyní, to co nás zajímá: specifické cestování v čase - projekt Looking Glass. Pohled zrcadlem do možné budoucnosti. S tímto fenoménem souvisí nejen projekt Montauk, ale i studium záměny shod časových linií (záměny konvergací časových linií) a záměrné mimozemské manipulace s časem.

Při průniku časem bylo podle Davida Wilcocka zjištěno, že spojení s časovým intervalem 2010 - 2012 není možné, přičemž po roce 2012 je evidentně vše mimo čas. Nic neexistuje. Ani planeta, ani prostor. Zkrátka všude Velké nic.

Tato zpráva si však vzápětí odporuje informací, že blíže neznámou katastrofu přežily jen dvě skupiny lidí.

Přičemž pohled do roku 3670 ukazuje neznámé město v ruinách, beze stopy života, jež je charakteristické jezdeckou sochou bez jezdce. Přesněji sochou vzpínajícího koně na jednom z náměstí. Vzduch prý dýchatelný.

Každopádně legenda, vedle celé řady nevyslovených výsledků vědeckého výzkumu, nese neklamné známky chtěné nejistoty a vyplývajícího napětí, jež společně s ostatními negativními celosvětovými jevy přispívají k šíření fašizujících tezi směřujících do globalizovaného zločinu.

Avšak zcela jiné provenience.

Jakkoliv zní teze projektu Looking Glass, v konfrontaci s poznatky legend o vnějších silách, přesněji moci starých božstev Yukatanu, Chaldejska, či Babylonu, velmi věrohodně a zasluhují podstatně kvalitnější průzkum potvrzený z několika nezávislých pramenů, řešení současné situace je stále ještě možné.

Jsem přesvědčen, že každý z nás, sám za sebe, za své blízké, své děti i jejich děti , je odpovědný za to, co se kolem nás zlého děje. Se všemi nepříznivými a dávno vykalkulovanými dopady.

Neuvažuji-li objektivně vyskytující se technicko fyzikální jevy, jejichž usilovně tutlaný a vysmívaný výskyt může být pravou podstatou uměle generovaného úpadku lidstva.


Tezkatlipoca - Dýmající zrcadlo I.
Tezkatlipoca - Dýmající zrcadlo II.Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Dny "Mlčení"... (07.06.2012)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLIŠ "ŠIKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak přežít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té šelmy... (28.07.2011)
Čipošelmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí hoši z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Marťanské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...2/3. část (06.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...1/3. část (04.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zaplať můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porážku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Množství jistot nedaleko černé díry... (21.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
Škoda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
Špatné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sršáni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá mše? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a žáci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlášené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátu? (09.03.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
Šoková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když sv. Jan na ostrově Patmos prášil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Považte prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 3 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

...


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1318 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4705

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0