Looking Glass

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 29. 10. 2008

Vložíte-li do vyhledávače:

"2012 Konec světa" a v rozsáhlé nabídce neuvěřitelných konců poznáte, že kdosi velmi pilný zarputile pracuje, skrze lidskou zabedněnost, na svém, přesněji na našem konci světa? Jakoby mu nestačili hazardní hráči praktikující Janovu vizi.

Naděje umírá na stránkách internetu jako první? Když globalističtí praktikanti pracují na plné obrátky, abychom včas pocítili impregnované pochmurno a nevlídno. A tak vyhlédneme-li v jakoukoliv denní, či noční dobu z okna, vypadá to venku, jako když se jim černé dílo nadobyčej vydařilo? Přičemž při ranním odchodu do širého světa si musíme dávat obzvláštní pozor, abychom se hned po ránu neudusili.

Na to máme celý den.SuperVisor a jeho zrcadlo

© Zdeněk Patrick 1994/2008

Dostatečně rychle šířená verze o konci života na planetě Země, nejpozději v roce 2012, se může nazývat jakkoliv.

Nicméně operace "Looking Glass" se zdá být nedílnou součástí onoho mediálního projektu, jež ve své podstatě může být části projektu osvojování planety mimozemskými agresory. Skrze místní náčelníky a šamany.

Jakkoliv zní poslední věta fantasmagoricky, věrohodné příznaky a celosvětově vedená mediální válka proti informovanosti běžného domorodce o pravé podstatě zcela zásadních jevů, příznaků a skutečností programovým zesměšňováním a překrucováním pravdy, dávají tušit rozsah přicházejícího průšvihu. Součástí úporné mediální války musí být zásadní nedostatek pravdivých informací o čemkoli. Což vytváří záměrný informační hlad, jenž je následně živnou půdou pro "podzemní informační kanály", cíleně infiltrované několikanásobně protichůdnými informacemi, z nichž nepřipravenému domorodci jdou vlasy "hore dupkom" a má husí kůži snad i na patě. Informacemi ze kterých na mne padal několikatýdenní smutek a beznaděj.

Jakkoliv jsem se domníval, že jsem osobními prožitky uplynulých časů dostatečně vytrénován.

Jediným možným způsobem, jak zjistit v časech šířené nepravdy, co se vlastně děje a kam vlastně směřujeme, je prostá úvaha, že vody řek a potoků tečou vždy z hor dolů k moři. Přičemž zákon příčinností a důsledků lze ovlivnit jak kladnými tak zápornými vazbami. Projekt Looking Glass má být fenomén, jenž se z části pohybuje na úrovni přesahující stávající a stále úspěšně klesající vzdělanost průměrného domorodce.

Velkým otazníkem v této skrumáži není jen závažný původ finanční podpory Adolfa Hitlera a jeho válečné koloběžky s ideií smrtících koncentračních táborů, vynálezy Nikoly Tesly, ale i průvodní pragmatická devastace někdejších lidských hodnot.

Projekt "Looking Glass" protíná, aniž máme přesné informace, skrz na skrz skrumáží příprav na závěrečné zúčtování.

A jakkoliv nepotřebuji vidět domorodou budoucnost jinak, než skrze jevy vyskytující se na naší obloze, karcinogenní dudlíky, omlazující prostředky z lidských embryí, potraviny zabíjející a mrzačící melaninem, laboratorně vyvíjené ptačí chřipky, spadající chemtrails, chemickou válku v podobě smogu a pravidelnou inhalací kamionových zplodin, plíživou čipizaci, polostátně organizovaný mobing a oblíbené šmírování, svítící kosti čerstvě nakoupených kuřat a vepřového, červy prolezlé potraviny a genetické zrůdnosti vyrůstající na polích našich předků, či zcestné masáže politruků obhajující neobhajitelné, jdu-li navíc od pramene prosazovaných zrůdností a sleduji-li opakovaná slova i slovní spojení v opakovaných mediálních kampaních, pak moře do kterého plynou všechny zhovadilosti vybuzené příslušnými kádry nomenklaturních otroků, vykazuje všechny znaky obludnosti.

Není příjemné hledat a nalézat.

Neboť příští vynucená světová válka by byla, z pohledu organizovaně navyšujících se devastaci lidských hodnot a řízeného úpadku vnímání Mravního řádu, nepředstavitelně krutá a vymykající se všemu, co zlovolní tvůrci trilerů břitvostřihých, kdy vymysleli. Včetně euthanasie nepotřebného odpadu.

Totiž zcela šílená.

Zcela šílená!

A o to jim vlastně běží.

V těch dnech, právě za našeho života a nasíleného bezpráví, k nám promlouvá cosi, co mnohá lidská bytost jen těžce pojmenuje, neboť je to pro mnohé nepřijatelné.

Jsou to poslední varovná slova. Nehlasná, ale o to důraznější.

Vstupující do našich myslí skrze svědomí, jež odráží ustanovený Mravní řád.

Hovoří k nám bez hlasu. Mezi řádky nevyslovených utajovaných a zamlčených skutečností, skrze tunelářské triky a zlatopadákové arbitráže, skrze průhledné a primitivní masáže ničemných politruků, fotografiemi na kost hladovějících, či programově vražděných dětí, skrze poružované právo a navazování diplomatických styků se zločineckými organizacemi. Skrze odborně a sofistikovaně řízené masakry mediálně odfiltrované od lidské hrůzy a bolesti. Skrze postupné prosazování zločinných projektů a zejména mezi řádky denních lží šířených mediálními prostituty.

I v odlehlé pokojné přírodě, kde je mnohdy i ticho slyšet.

Aniž by kdokoliv příště mohl opět skřehotat svá zbytečná zaklínadla: Nevěděl jsem, neslyšel a jak jsem měl vlastně pocítit bezhlasé varování?

Odpověď je velmi jednoduchá: Jako každý z nás. Tak jako běžná lidská bytost!

Nechť každý sám za sebe posoudí, jak dalece přispívá zmaru.

Co si můžeme představit pod pojmem projekt Looking Glass?

Především musím zdůraznit, že o tomto projektu nevím vůbec nic a vše co následuje je moje nouzová pracovní hypotéza vycházející z hrozivě vyhlížejícího datumu, k němuž směřují všechny všeobecně známé Zlé úmysly a bláboly o konci světa.

Nevím o něm vůbec nic, tak jako ostatně ortodoxní šiřitelé poplašné zvěsti o konci světa v roce 2010 - 2012.

Jistou paralelu téhož nalezneme na rozhraní roku 999/1000 n. l., když jistá skupina cíleně vypustila informaci o nadcházejícím konci světa a nutností okamžitě se zbavit majetku. Aby hříšník prošel "příslovečným uchem jehly". A tehdy, 1. ledna roku 1000 n. l.. se dobytek potuloval liduprázdnými městy a autoři falešné zprávy si mnuli tlapky nad bytelným ziskem. Zatímco právě kající se hříšní křesťané splakali nad svým novoročním výdělkem. Systém z levé do pravé kapsy byl zajisté originální. Jakkoliv byl v průběhu dějin několikanásobně několikrát překonán.

Poslední verzi téhož můžeme bezprostředně pozorovat i za dnešních Zlatých zítřků.

Na přelomu roků 1999/2000 se mediální prostituti snažili o podobný trik, přičemž vytáhli na občana těžký kalibr: Překroucené překlady veršů Michaela de Nostradama o Velkém králi Hrůzy, jenž sestoupí na zem. Nicméně hříšných křesťanů očividně hmatatelně ubylo a ti ostatní již dávno byli na mizině a ve při s neviditelnou rukou trhu.

Čím vším může být projekt Looking Glass? Vycházím dílem ze své představy o Tezcatlipokově zrcadle, potažmo z dobových popisů kouzelného zrcadla Johna Dee, či zemního zrcadla z Prachaticka.

Zčásti též z informací o projektu Montauk, či patentů a možných vynálezů Nikoly Tesly.

Co vlastně znamená slovní spojení Looking Glass:

looking - dívající se

- vypadající

- pohlížející

- dohlížející

- hledající

- hledící

Glass- sklo (surovina, nádobí, výrobky)

sklenka - obecně výrobky ze skla

- zrcadlo

looking glass - zrcadlo; obrácený pohled

Tedy přesně to, co si představuji jako Tezcatlipokovo Dýmající zrcadlo, kouzelné zrcadlo Johna Dee, či zemní zrcadlo z Prachaticka.

Technické zařízení, umožňující majiteli hledat, dohlížet, šmírovat, hledět do dalekých krajů až do budoucnosti. Tedy vše, čím vládl Tezcatlipoka a pravděpodobně i zprostředkovaně John Dee.

Zařízení z něhož při určitém rituálu (spočívající ve vstupním loginu vysloveném v enochianském jazyku, s příslušně zabarveným hlasem), a šťastném překročení ochranné zony draka jménem Dragonzon, vystoupil z přístroje trojrozměrný obraz a průvodce, jemuž mohly být kladeny otázky (V této souvislosti si připomeňme seance v příbytku pana Hájka z Hájku, u něhož Johnn Dee předváděl své kouzelné zrcadlo, aby se mu dostalo audience u císaře Rudolfa. Přičemž se rozpomeňme, že císař Rudolf od doby, kdy mohl skrze zázračný přístroj hovořit se svými dvořany začal ještě ve větší míře trpět trudnomyslnosti. Nahlédl do snad do své, či naši budoucnosti?).

Dříve než vypíši přejaté informace o dějích kolem roku 2012 n. l. a možná v intervalu až 3760 n. l., získané projektem Looking Glass, musím zdůraznit, že mnohé informace kouzelného zrcadla Johna Dee o budoucnosti byly mnohdy nepřesné a nejasné, mnohdy lživé. V této souvislosti si připomeňme, že Tezcatlipoca bylo mocné božstvo. Vlastně spíše zlý mimozemec, ovládající ze svého stanoviště příslušné domorodce.

Tezcatlipokovo Dýmající zrcadlo, jistá smrt, bylo též nazýváno Itlachiayaque, "místo ze kterého hlídá". Bylo umístěno v síních hlavního chrámu Tenochtitlanu a Tezcatlipoca přísně dohlížel skrze něj, na vše a všechno. Tezcatlipoca - kouřící zrcadlo štít a jedna smrt vlastnil prsten, pomocí něhož nahlížel do srdcí myslí lidí. A všichni byli jeho otroci, neboť nesl též jméno Titlacahuan. Mistr a tvůrce lidských osudů vzhlížející skrze Dymajícího zrcadla do budoucnosti i minulosti, aby upravil přítomnost?

A zde je podstata legendy o projektu Looking Glass.

Součást celé škály projektů Výzkumného střediska Zóny 51, Dreamland - v Zemi hypotetických snů

Projekt Aquarius zabývající se mimozemskými aktivitami EBE

Projekt Sigma - navázání kontaktu s mimozemci

Výzkum pohonných systémů mimozemských strojů (projekt Galileo),

A nyní, to co nás zajímá: specifické cestování v čase - projekt Looking Glass. Pohled zrcadlem do možné budoucnosti. S tímto fenoménem souvisí nejen projekt Montauk, ale i studium záměny shod časových linií (záměny konvergací časových linií) a záměrné mimozemské manipulace s časem.

Při průniku časem bylo podle Davida Wilcocka zjištěno, že spojení s časovým intervalem 2010 - 2012 není možné, přičemž po roce 2012 je evidentně vše mimo čas. Nic neexistuje. Ani planeta, ani prostor. Zkrátka všude Velké nic.

Tato zpráva si však vzápětí odporuje informací, že blíže neznámou katastrofu přežily jen dvě skupiny lidí.

Přičemž pohled do roku 3670 ukazuje neznámé město v ruinách, beze stopy života, jež je charakteristické jezdeckou sochou bez jezdce. Přesněji sochou vzpínajícího koně na jednom z náměstí. Vzduch prý dýchatelný.

Každopádně legenda, vedle celé řady nevyslovených výsledků vědeckého výzkumu, nese neklamné známky chtěné nejistoty a vyplývajícího napětí, jež společně s ostatními negativními celosvětovými jevy přispívají k šíření fašizujících tezi směřujících do globalizovaného zločinu.

Avšak zcela jiné provenience.

Jakkoliv zní teze projektu Looking Glass, v konfrontaci s poznatky legend o vnějších silách, přesněji moci starých božstev Yukatanu, Chaldejska, či Babylonu, velmi věrohodně a zasluhují podstatně kvalitnější průzkum potvrzený z několika nezávislých pramenů, řešení současné situace je stále ještě možné.

Jsem přesvědčen, že každý z nás, sám za sebe, za své blízké, své děti i jejich děti , je odpovědný za to, co se kolem nás zlého děje. Se všemi nepříznivými a dávno vykalkulovanými dopady.

Neuvažuji-li objektivně vyskytující se technicko fyzikální jevy, jejichž usilovně tutlaný a vysmívaný výskyt může být pravou podstatou uměle generovaného úpadku lidstva.


Tezkatlipoca - Dýmající zrcadlo I.
Tezkatlipoca - Dýmající zrcadlo II.