| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Záhadný zvuk nad na?imi hlavami
Vydáno dne 07. 10. 2008 (3812 přečtení)

Inspirováno článkem popisujícím problémy s nedefinovatelným zvukem, je? ztrpčuje ?ivot jisté rodině na Třebíčsku....

Víme skutečně, co se to vlastně děje?

MAIN_UFO © Zdeněk Patrick - 2006 - 2008 Praha

Ji? druhým rokem pozorujeme, na několika od sebe vzdálených místech, zajímavý úkaz: Monotonní bzučení o stejném kmitočtu, přicházející z volného prostoru, jeho? hlasitost kolísá, aby signál zcela vymizel a vzápětí se obnovil, co do hlasitosti na stejné intenzitě.

Nejedná se sice o příli? častý jev, nicméně trvající od několika minut i několik desítek minut. Někdy i hodin. Přičem? se směr, odkud zvuk přichází, mů?e průbě?ně dramaticky měnit
Podtrhuji skutečnost, ?e mo?né zdroje tohoto zvuku se v místech pozorování nevyskytují a pozorování je ji?těno minimálně dvěma nezávislými pozorovateli.
Pokud pí?i, ?e se jedná o různá a co do topografie zcela odli?ná místa, mají společného jmenovatele:
Jsou to místa, kde pozorujeme na obloze a okolí jiné a podle na?eho mínění zcela odli?né jevy. Vymykající se mediálním pravdám.
Zpočátku byl signál zaznamenáván od půl jedné ráno do třetí hodiny ranní. Později ji? i ve dne, zejména v odpoledních hodinách.
Jedna zará?ející skutečnost, kterou není mo?né opomenout a staví celou problematiku do zcela jiného světla, spočívá ve faktu, ?e vět?ina elektrických spotřebičů (lux, zahradní sekačka, různé elektrické motory) jsou, zajisté s příslu?nou státní, či ISO normou, naladěny na stejnou frekvenci. Tak?e bzučení přicházející z volného prostoru mnohdy splyne se zvukem, je? vydává nepříli? vzdálená sekačka.
V průběhu času, právě od dob, kdy se tlf operátoři pochlubili) úplným pokrytím na?í vlasti tlf signálem, zároveň s nasílením ?prá?kováním? ionizačními chemtrails, se výskyt podivného občasného bzučení, ale i výskyt jiných nesouvisejících jevů navý?il.

Po jisté době jsme na jednom z pozorovacích míst zjistili, ?e kovová konstrukce dětské houpačky rezonuje s onou sly?itelnou frekvencí a navíc se intenzita hlasitosti zvuku navy?uje při relativně bezmračné obloze. V okam?iku, kdy mrak zakryje Slunce, zvuk ustává. A naopak. Co? v?ak nelze vzít, vzhledem k malému počtu sledovaných hodin, za bernou minci.

Poprvé jsme usly?eli stejný zvuk o stejné frekvenci tuto neděli v Ji?ních Čechách. Tedy v zalesněném a hornatém terénu, nicméně s dobrým pokrytím tlf signálem. Právě v okam?iku, kdy se na nebi, relativně neza?mouraném, objevilo v chemtrails stopě fale?né Slunce.
A nemohu jinak ne? upozornit na dal?í zajímavý poznatek: V místech psího Slunce chemtrails expandovaly do ?íře podstatně a viditelně rychleji, ne? na jiném místě.
V souvislosti s článkem popisujícím problémy s nedefinovatelným zvukem pronásledujícím jistou rodinu na Třebíčsku (a pokud je fotografie domků a okolí autentická), si dovolím tvrdit, ?e jsou-li některé části konstrukce můstku kovovové, navy?ují rezonancí onen nepříjemný zvuk. Podle mého úsudku sly?itelně monotonní bzučení, je paralelním efektem cílených mikrovlnných ataků.
Mo?ná kovová konstrukce působí jako prostá, či náhodná ozvučnice.
Někdy je dobré prověřit i sousedy.

Dal?í podivností, kterou jsem v této souvislosti zaregistroval je pragmatické obklíčení zmíněného článku zhovadilými komentáři, jejich? záměr je úděsně prostinký ? mimo hlupství i preventivní destrukce mo?né pravdy. Podobný snahám, neadresných tvůrců norem (?) stejně vyladěných frekvenci el. motorků, bě?ně pou?ívaných při domácích i zahradních pracech.

Co? je vzhledem k mo?ná očekávané rezonanci, holým technickým paskvilem.
Čas uká?e, co chce zlý úmysl vlastně zastřít.
Sestavování mozaiky stále pokračuje.
Do stejné kategorie bych zařadil i běsnící noční motorkáře, strojově bubnující, dutě basující a repující automobily vybavené mohutnými aparaturami techno patů. Vyrábějící krátkodobě okam?itý, v?e přehlu?ující hlomoz a dunící rachot v místech, kam se při normálním stavu společnosti technicky generovaný hřmot nedostal.
Nyní to nejdůle?itěj?í: Stejné bzučení lze občas zaslechnout i v podkladových, ne příli? souvisejících hudebních paskvilních variacích při TV trilerech a seriálech. Je? jsou soubě?ně nasíleny nepříčetným a nelogickým blikáním obrazovky. Opomenu-li, ?e po pseudo uměleckém rozostření a cíleném ztmavnutí obrazu, následuje ?desítka? flashů, či zločinně opakujících se stroboskopických záblesků, nepříjemně zasahujících nepřipravené oči? Uvá?íme-li, jak citlivě reaguje lidský organizmus na světelné i zvukové ataky, pak smysl takového jednání je zcela evidentní - ?kodit.

Právě ve spojitosti organizovanými televizními světelnými ataky (je? rada pro TV vysílání nezákonně toleruje), masivním rozséváním chemtrails, se jeví přesně naladěné bzučení a rezonující ocelové konstrukce, nehlučné světelné efekty na noční obloze, stejně podivné, jako se jeví přesně globalizovaně načasované finanční machince s příslu?nými mediálními masá?emi.

?e by ru?tí agenti?Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Divné? (09.10.2010)
Létám, létá?, létáme? (19.07.2010)
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo? (11.06.2010)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera je?tě slunečná a nejplodněj?í planeta v ?irém okolí... (12.02.2010)
Ač si nepřipou?tím, přepadají mne rovně?? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Chemtrails asistence... (01.12.2009)
Oran?ově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o zalo?ení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteří? zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strá?ci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelí? mne slu?ební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečněj?í... (18.01.2009)
Kdy? vládne imperiální Smrtono? ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví ?míráci:... (03.11.2008)
Vá?ení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Sestřelen nad Prahou? (11.09.2008)
Ani? víme, co je dobré? (03.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Sci-fi pohádka na dobrou noc... 3 část (17.06.2008)
Kdy? i pravda ji? pláče fale?ně... (10.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? .... 2. část (05.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? (02.06.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! - 2. část (20.05.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Kdy? vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Dru?ice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být toté?... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (14.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Velký "český" náčelník opět doma (16.10.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Kdy? nám vládnou Mar?ané (08.06.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do polo?ky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Je-li kdo mrtev, je to zřejmě na nav?dy... (29.03.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze ?ivotopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Kdy? hvězdnaté nebe brázdila prý jen le? (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo je?tě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
?ílení astronauté na obě?né dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Byd?ovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý ji? dávno odlétly! (23.08.2006)
Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem I. (12.03.2006)
Blízká setkání čtvrtého druhu? (15.01.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 25 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0