Záhadný zvuk nad našimi hlavami

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: U.F.O., Vydáno dne: 07. 10. 2008

Inspirováno článkem popisujícím problémy s nedefinovatelným zvukem, jež ztrpčuje život jisté rodině na Třebíčsku....

Víme skutečně, co se to vlastně děje?

MAIN_UFO © Zdeněk Patrick - 2006 - 2008 Praha

Již druhým rokem pozorujeme, na několika od sebe vzdálených místech, zajímavý úkaz: Monotonní bzučení o stejném kmitočtu, přicházející z volného prostoru, jehož hlasitost kolísá, aby signál zcela vymizel a vzápětí se obnovil, co do hlasitosti na stejné intenzitě.

Nejedná se sice o příliš častý jev, nicméně trvající od několika minut i několik desítek minut. Někdy i hodin. Přičemž se směr, odkud zvuk přichází, může průběžně dramaticky měnit
Podtrhuji skutečnost, že možné zdroje tohoto zvuku se v místech pozorování nevyskytují a pozorování je jižtěno minimálně dvěma nezávislými pozorovateli.
Pokud pí?i, že se jedná o různá a co do topografie zcela odlišná místa, mají společného jmenovatele:
Jsou to místa, kde pozorujeme na obloze a okolí jiné a podle našeho mínění zcela odlišné jevy. Vymykající se mediálním pravdám.
Zpočátku byl signál zaznamenáván od půl jedné ráno do třetí hodiny ranní. Později již i ve dne, zejména v odpoledních hodinách.
Jedna zará?ející skutečnost, kterou není možné opomenout a staví celou problematiku do zcela jiného světla, spočívá ve faktu, že většina elektrických spotřebičů (lux, zahradní sekačka, různé elektrické motory) jsou, zajisté s příslušnou státní, či ISO normou, naladěny na stejnou frekvenci. Takže bzučení přicházející z volného prostoru mnohdy splyne se zvukem, jež vydává nepříliš vzdálená sekačka.
V průběhu času, právě od dob, kdy se tlf operátoři pochlubili) úplným pokrytím naší vlasti tlf signálem, zároveň s nasílením ?prá?kováním? ionizačními chemtrails, se výskyt podivného občasného bzučení, ale i výskyt jiných nesouvisejících jevů navýžil.

Po jisté době jsme na jednom z pozorovacích míst zjistili, že kovová konstrukce dětské houpačky rezonuje s onou sly?itelnou frekvencí a navíc se intenzita hlasitosti zvuku navy?uje při relativně bezmračné obloze. V okamžiku, kdy mrak zakryje Slunce, zvuk ustává. A naopak. Což však nelze vzít, vzhledem k malému počtu sledovaných hodin, za bernou minci.

Poprvé jsme usly?eli stejný zvuk o stejné frekvenci tuto neděli v Jižních Čechách. Tedy v zalesněném a hornatém terénu, nicméně s dobrým pokrytím tlf signálem. Právě v okamžiku, kdy se na nebi, relativně neza?mouraném, objevilo v chemtrails stopě fale?né Slunce.
A nemohu jinak než upozornit na další zajímavý poznatek: V místech psího Slunce chemtrails expandovaly do šíře podstatně a viditelně rychleji, než na jiném místě.
V souvislosti s článkem popisujícím problémy s nedefinovatelným zvukem pronásledujícím jistou rodinu na Třebíčsku (a pokud je fotografie domků a okolí autentická), si dovolím tvrdit, že jsou-li některé části konstrukce můstku kovovové, navy?ují rezonancí onen nepříjemný zvuk. Podle mého úsudku sly?itelně monotonní bzučení, je paralelním efektem cílených mikrovlnných ataků.
Možná kovová konstrukce působí jako prostá, či náhodná ozvučnice.
Někdy je dobré prověřit i sousedy.

Další podivností, kterou jsem v této souvislosti zaregistroval je pragmatické obklíčení zmíněného článku zhovadilými komentáři, jejichž záměr je úděsně prostinký - mimo hlupství i preventivní destrukce možné pravdy. Podobný snahám, neadresných tvůrců norem (?) stejně vyladěných frekvenci el. motorků, běžně používaných při domácích i zahradních pracech.

Co? je vzhledem k možná očekávané rezonanci, holým technickým paskvilem.
Čas uká?e, co chce zlý úmysl vlastně zastřít.
Sestavování mozaiky stále pokračuje.
Do stejné kategorie bych zařadil i běsnící noční motorkáře, strojově bubnující, dutě basující a repující automobily vybavené mohutnými aparaturami techno patů. Vyrábějící krátkodobě okamžitý, vše přehlužující hlomoz a dunící rachot v místech, kam se při normálním stavu společnosti technicky generovaný hřmot nedostal.
Nyní to nejdůle?itější: Stejné bzučení lze občas zaslechnout i v podkladových, ne příliš souvisejících hudebních paskvilních variacích při TV trilerech a seriálech. jež jsou souběžně nasíleny nepříčetným a nelogickým blikáním obrazovky. Opomenu-li, že po pseudo uměleckém rozostření a cíleném ztmavnutí obrazu, následuje ?desítka? flashů, či zločinně opakujících se stroboskopických záblesků, nepříjemně zasahujících nepřipravené oči? Uvá?íme-li, jak citlivě reaguje lidský organizmus na světelné i zvukové ataky, pak smysl takového jednání je zcela evidentní - ?kodit.

Právě ve spojitosti organizovanými televizními světelnými ataky (je? rada pro TV vysílání nezákonně toleruje), masivním rozséváním chemtrails, se jeví přesně naladěné bzučení a rezonující ocelové konstrukce, nehlučné světelné efekty na noční obloze, stejně podivné, jako se jeví přesně globalizovaně načasované finanční machince s příslušnými mediálními masá?emi.

?e by ruští agenti?