| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Apokalypsa Jana Theologa? 3. část
Vydáno dne 10. 04. 2008 (3655 přečtení)

Když byli mimozemšťané konfrontováni s uvedenými výsledky ?etření, potvrdili jejich pravdivost. Potvrdili, že vždy stáli za všemi zlými událostmi a manipulovali lidskou rasou náboženstvím, satanismem, čarodějnictvím a okultismem. Dále vysvětlili, že umí putovat časem a že předpovězené události by se mohly skutečně stát. Mimozem??ané nám ukázali hologram, jež vydávali za skutečné ukřižování Krista?. ?Kristův návrat prý lze očekávat kolem roku 2011?

Milton William Cooper
Mimozem??ané v pozadí vlády USA

? Typ EBE (mimozemská biologická entita) vykazoval tendence ke l?ím a během prvních let dával na kladené otázky odpovědi, které byly od něho očekávány?.

Milton William Cooper
Mimozem??ané v pozadí vlády USA

Střípky a zrcadélka pro možné deprivanty toužící po vyjímečných zvrácenostech a několik nahozených udiček v čase, to je část taktiky možné mimozemské invaze. Tak lze získat pátou kolonu, výměnou pravdy za přislib moci a pomyslné vyjímečnosti?.Apokalypsa Jana Theologa? 3. část
Janova Apokalypsa © Zdeněk Patrick 1994/2008

Rovně? hlasy polnic, respektive následných pohrom s koflíky vylitého hněvu, zdánlivě nemají koordinovaný systém časové posloupnosti, vzhledem k platným ?časovým pásmům?.

Nicméně? vše se (u prvých čtyř troubení) ?natvrdo? průběžně stále vyvíjí a kupodivu - zcela nezávisle na vyšší moci (zvonkaj?ku to tak naozaj vyzérá), až do konečné dříve popsané podoby. Jako když dozrává jablko.
Přičemž hnacím stimulem gradace se zdá být pa?ravost a navy?ovování zisků těch, co přidali nejen Adolfu Hitlerovi na koncentrační tábory a víc než jednu dobře vyzbrojenou výletnickou kolobě?ku.

1. troubení: Třetina země, třetina stromů a veškerá zeleň sešehnuta.
2. troubení: Moře zneči?těno (ropou, atomovými výbuchy, městskými odpady, chemicko-biologickými spady viz DDT), třetina mořských tvorů vyhyne, třetina lodí bude zničena (ropné tankery a pojistné podvody?).
3. troubení: Hvězda Pelyněk (Černobyl)? Jaderný spad způsobí ?zhořknutí? vod v řekách, a pramenech vod. A množství lidí pomřelo od těch otrávených vod.
Zde je nutné uvážit i všechny atomové pokusy: na povrchu Země, pod povrchem, v oceánech i ve vzdužném obalu.
4. troubení: Třetina Slunce, třetina hvězd, třetina Měsíce potemněla. Potemněl den i noc! (Postupné stmívání vypoužtěním splodin, částic prvků a těžkých kovů komíny továren, hutí a výdobytky zbrojního průmyslu, nasílené přízemním smogem idiotskými výstavbami dálničních tahů, používaním středověkých spalovacích motorů a sofistikovaná logistika idiotských projektů a kampaně za prospěšnost kamionové dopravy.).

A to ani zdaleka Janova Apokalypsa nepočítá s dramatickým nárůstem smrtícího rámusu a neuvěřitelného znečistění životního prostředí elektromagnetickým a mikrovlnným smogem. Viz chlubivé reklamní pokrytí celého územi anténními systémy pro elektromagnetické a mikrovlnné signály.

5. troubení: Valící se dým z propasti jako z obrovské pece, jež zatmí Slunce i všechno ovzduží. Z dýmu se vyrojí ?kobylky, jež mají moc zemských štírů (příznaky štířího užtknutí - onemocnění podobající se nemoci z ozáření?).
Zde můžeme, mimo jiné vymo?enosti zařadit pseudovědecký projekt "Stmívání planety", za pomocí chemtrails. Svit Slunce poklesl za rok 2005 o 80% oproti roku 2004. O dalších 80 % za rok 2006 o proti roku 2005 atd.
Chemtrails obsahují jedovaté soli barya, údajně k zachycování tvrdého záření, jemná hliníková vlákna trhající plíce, drcený hliník, polymerová vlákna, miliardy podivných trojúhelníkových ?trsátek? neznámé substance, odrážejících sluneční záření směrem na jiho východ, podle lavinovitého nárůstu houbovitých ko?ních onemocnění - pravděpodobně i antimykotika, ale další nám neznámé fujtajbly. Včetně možných pseudovědeckých letecko - očkovacích průšvihů!
Jak jsem již jednou poznamenal: Nic, co bych snesl i na svém hrobě!
Nyní si představme, že soli barya splnili svůj úkol a pohltily část radioaktivního záření. K večeru klesající smradlavé mračno pěkně vydýcháme, hliníkem rozdrásanými plícemi zpracujeme a hajdy k předkům?? A příští jitro další, v noci připravená nová várka?
A nyní pozor!
Jedná se prý o zcela neškodné contrails, které prý naopak slouží jako účinná zbraň proti Oteplování planety! Ach Bož e, jsi tam ještě?...

Jinou, z hlediska chápání Janovy Apokalypsy, je otázka, kdo platí greenpeace Česká republika? http://www.greenpeace.org/czech/

Jak to, že se greenpeace Česká republika, ochránci celé planety, nezabývají hlavními, a dozajista i nebezpečnými znečis?ovateli vzdužného obaluž Snad ani nechtějí! Jakkoliv právě chemtrails a kamionová doprava, elektromagnetický smog a mikrovlnné zločiny zásadně a zcela určitě, společně s Gakonou, relativistickými pokusy, výzkumem a prodejem hladové potravy, patří mezi hlavní globalizované příčiny umělého Oteplování planety!
Z hlediska chápání podstaty Janovy Apokalypsy mne rovněž zajímá proč tento stav ignoruje importovaná výtahová strana Zelených! Proč, místo hystericky nastrojeného "jajkání", nebrojí proti umělému ovlivňování planetárního klimatu!
Jde snad i výběr Satanovy sběře rovněž napříč stranami?
Pak bych rozumněl i velkému boomu kolem čínských nesvobod a zásadnímu mlčení charizmatických chrchlalů v případě nelidského nicméně sofistikovaného mučení a již vybudovanými koncetračními tábory ...
Jak je možné, v době umělých klimatických proměn, stavět několikaproudé dálniční tahy a navy?ovat kamionovou dopravu!
Nasilovat úmyslně i asfaltové výpary, výpary z právě opotřebovávaných milionů pneumatik, zaplavování vodních toků chemickým odpadem uměle vygenerovaných šíleností.
Jak je možné, že dálniční tahy jsou umně vedeny co nejblíže lidským osídlení, aby hluk nasílil uměle generovaný sociální stres. Kdo zločincům povolil opékání řidičů mikrovlnnými troubami!

Proč jsem v Čechách slyšel jen dvoje troubení, když osud celé planety je naším osudem...

Již mlčím? Pane!
Ale jsem strašně rozzuřen?
Jakkoliv 6. troubení pokračuje válečnými machinacemi bankovních odborníků a Jan Theolog určuje velikost armád konkrétním číslem, zřejmě z notebooku idiotských politiků a rozhazovačných generálů, pro ně? nemá lidský život žádnou cenužStále je existuje teoretická možnost šílenství zastavit.
Pokud by Janova Apokalypsa probíhala pouze podle not bankéřských rodin a části kooperujících tajných, méně tajných i zjevných zájmových spolků.
Budujících (pozor - podle Jana Theologa) ve skalách podzemní jeskyně, aby?

Pokračování pří?tě?Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLI? "?IKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak pře?ít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té ?elmy... (28.07.2011)
Čipo?elmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí ho?i z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Mar?anské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlá?ení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zapla? můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porá?ku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
?koda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
?patné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sr?áni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá m?e? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a ?áci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlá?ené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátuž (09.03.2008)
Kosovo = Srbsko (18.02.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické haražení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické haražení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
?oková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když Sv. Jan na ostrově Patmos prážil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Pova?te prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1658 hl.)
 
Ne (1048 hl.)
 
Možná (1022 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 3728

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0