Apokalypsa Jana Theologa? 3. část

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 10. 04. 2008

Když byli mimozemšťané konfrontováni s uvedenými výsledky šetření, potvrdili jejich pravdivost. Potvrdili, že vždy stáli za všemi zlými událostmi a manipulovali lidskou rasou náboženstvím, satanismem, čarodějnictvím a okultismem. Dále vysvětlili, že umí putovat časem a že předpovězené události by se mohly skutečně stát. Mimozemšťané nám ukázali hologram, jež vydávali za skutečné ukřižování Krista? "Kristův návrat prý lze očekávat kolem roku 2011"

Milton William Cooper
Mimozemšťané v pozadí vlády USA

Typ EBE (mimozemská biologická entita) vykazoval tendence ke lžím a během prvních let dával na kladené otázky odpovědi, které byly od něho očekávány?

Milton William Cooper
Mimozemšťané v pozadí vlády USA

Střípky a zrcadélka pro možné deprivanty toužící po vyjímečných zvrácenostech a několik nahozených udiček v čase, to je část taktiky možné mimozemské invaze. Tak lze získat pátou kolonu, výměnou pravdy za přislib moci a pomyslné vyjímečnosti?Apokalypsa Jana Theologa? 3. část

Janova Apokalypsa © Zdeněk Patrick 1994/2008

Rovněž hlasy polnic, respektive následných pohrom s koflíky vylitého hněvu, zdánlivě nemají koordinovaný systém časové posloupnosti, vzhledem k platným "časovým pásmům".

Nicméně, vše se (u prvých čtyř troubení) "natvrdo" průběžně stále vyvíjí a kupodivu - zcela nezávisle na vyšší moci (zvonkajšku to tak naozaj vyzérá), až do konečné dříve popsané podoby. Jako když dozrává jablko.

Přičemž hnacím stimulem gradace se zdá být pažravost a navyšování zisků těch, co přidali nejen Adolfu Hitlerovi na koncentrační tábory a víc než jednu dobře vyzbrojenou výletnickou koloběžku.

1. troubení: Třetina země, třetina stromů a veškerá zeleň sežehnuta.

2. troubení: Moře znečištěno (ropou, atomovými výbuchy, městskými odpady, chemicko-biologickými spady viz DDT), třetina mořských tvorů vyhyne, třetina lodí bude zničena (ropné tankery a pojistné podvody?).

3. troubení: Hvězda Pelyněk (Černobyl)? Jaderný spad způsobí "zhořknutí" vod v řekách, a pramenech vod. A množství lidí pomřelo od těch otrávených vod.

Zde je nutné uvážit i všechny atomové pokusy: na povrchu Země, pod povrchem, v oceánech i ve vzdužném obalu.

4. troubení: Třetina Slunce, třetina hvězd, třetina Měsíce potemněla. Potemněl den i noc! (Postupné stmívání vypouštěním splodin, částic prvků a těžkých kovů komíny továren, hutí a výdobytky zbrojního průmyslu, nasílené přízemním smogem idiotskými výstavbami dálničních tahů, používáním středověkých spalovacích motorů a sofistikovaná logistika idiotských projektů a kampaně za prospěšnost kamionové dopravy.).

A to ani zdaleka Janova Apokalypsa nepočítá s dramatickým nárůstem smrtícího rámusu a neuvěřitelného znečistění životního prostředí elektromagnetickým a mikrovlnným smogem. Viz chlubivé reklamní pokrytí celého územi anténními systémy pro elektromagnetické a mikrovlnné signály.

5. troubení: Valící se dým z propasti jako z obrovské pece, jež zatmí Slunce i všechno ovzduší. Z dýmu se vyrojí "kobylky", jež mají moc zemských štírů (příznaky štířího uštknutí - onemocnění podobající se nemoci z ozáření?).

Zde můžeme, mimo jiné vymoženosti zařadit pseudovědecký projekt "Stmívání planety", za pomocí chemtrails. Svit Slunce poklesl za rok 2005 o 80% oproti roku 2004. O dalších 80 % za rok 2006 o proti roku 2005 atd.

Chemtrails obsahují jedovaté soli barya, údajně k zachycování tvrdého záření, jemná hliníková vlákna trhající plíce, drcený hliník, polymerová vlákna, miliardy podivných trojúhelníkových "trsátek" neznámé substance, odrážejících sluneční záření směrem na jiho východ, podle lavinovitého nárůstu houbovitých kožních onemocnění - pravděpodobně i antimykotika, ale další nám neznámé fujtajbly. Včetně možných pseudovědeckých letecko - očkovacích průšvihů!

Jak jsem již jednou poznamenal: Nic, co bych snesl i na svém hrobě!

Nyní si představme, že soli barya splnili svůj úkol a pohltily část radioaktivního záření. K večeru klesající smradlavé mračno pěkně vydýcháme, hliníkem rozdrásanými plícemi zpracujeme a hajdy k předkům?? A příští jitro další, v noci připravená nová várka?

A nyní pozor!

Jedná se prý o zcela neškodné contrails, které prý naopak slouží jako účinná zbraň proti Oteplování planety! Ach Bož e, jsi tam ještě?...

Jinou, z hlediska chápání Janovy Apokalypsy, je otázka, kdo platí greenpeace Česká republika? https://www.greenpeace.org/czech/

Jak to, že se greenpeace Česká republika, ochránci celé planety, nezabývají hlavními, a dozajista i nebezpečnými znečisťovateli vzdušného obalu? Snad ani nechtějí! Jakkoliv právě chemtrails a kamionová doprava, elektromagnetický smog a mikrovlnné zločiny zásadně a zcela určitě, společně s Gakonou, relativistickými pokusy, výzkumem a prodejem hladové potravy, patří mezi hlavní globalizované příčiny umělého Oteplování planety!

Z hlediska chápání podstaty Janovy Apokalypsy mne rovněž zajímá proč tento stav ignoruje importovaná výtahová strana Zelených! Proč, místo hystericky nastrojeného "jajkání", nebrojí proti umělému ovlivňování planetárního klimatu!

Jde snad i výběr Satanovy sběře rovněž napříč stranami?

Pak bych rozuměl i velkému boomu kolem čínských nesvobod a zásadnímu mlčení charismatických chrchlalů v případě nelidského nicméně sofistikovaného mučení a již vybudovanými koncentračními tábory ...

Jak je možné, v době umělých klimatických proměn, stavět několikaproudé dálniční tahy a navyšovat kamionovou dopravu!

Nasilovat úmyslně i asfaltové výpary, výpary z právě opotřebovávaných milionů pneumatik, zaplavování vodních toků chemickým odpadem uměle vygenerovaných šíleností.

Jak je možné, že dálniční tahy jsou umně vedeny co nejblíže lidským osídlení, aby hluk nasílil uměle generovaný sociální stres. Kdo zločincům povolil opékání řidičů mikrovlnnými troubami!

Proč jsem v Čechách slyšel jen dvoje troubení, když osud celé planety je naším osudem...

Již mlčím? Pane!

Ale jsem strašně rozzuřen?

Jakkoliv 6. troubení pokračuje válečnými machinacemi bankovních odborníků a Jan Theolog určuje velikost armád konkrétním číslem, zřejmě z notebooku idiotských politiků a rozhazovačných generálů, pro něž nemá lidský život žádnou cenu? Stále je existuje teoretická možnost šílenství zastavit.

Pokud by Janova Apokalypsa probíhala pouze podle not bankéřských rodin a části kooperujících tajných, méně tajných i zjevných zájmových spolků.

Budujících (pozor - podle Jana Theologa) ve skalách podzemní jeskyně, aby?

Pokračování příště?