| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Apokalypsa Jana Theologa
Vydáno dne 04. 04. 2008 (4654 přečtení)Apokalypsa Jana Theologa
Janova Apokalypsa © Zdeněk Patrick 1994/2008

Nechci se dnes zabývat těmi ?svatými? písmy, které mi mnohdy připomínají spíše deníček otrlého lupiče, jen?, pro vlastní jistotu beztrestnosti, připsal své činy svým bohům.

Je mi rovněž lhostejno, zda Ježíš Nazaretský měl, či neměl modré oči! Zda žil, či nikoli. Nicméně si troufám poznamenat, že zůstává jedinečnou rýhou, jež v mé mysli vytvořila tato ojedinělá a vyjimečná autorita.
Bez ohledu, zda byl, či nebyl...
Jak posuzovat ostatní Svaté muže, když mnohé ani neznám a a převá?ná část ostatních svatých mužů nebyli svatými muži ani náhodouž

Marně jsem ve své naivitě pátral, proč mám stále jen hořký pocit marných l?í vy?adujících jen další marné lhaní!

Když se navíc z kulaté Země opět postupně stává povinná placka. Maximálně nadná?ena slony stojícími na obří ?elvě.
A odvrácená strana Měsíce ?nikoho? nezajímající nadbytečnost, mimozemské alternace živoči?ně nenávistný problém hodný obětních plamenů slavnostních autodafé a Wachlerův projekt ?Reflektor? snadno sestřelitelný vážnou odbornicí na dvouramenné páky.

V čase, kdy se běh věcí začíná podobat Janově vizi, téměř jako vejce vejci.

Přičemž slůvko ?téměř? je zcela určujícím faktorem zcela jisté neurčitosti. jež pronásleduje současné lidstvo od samého počátku prvotního utajování pravd. Či spíše od raných dob monitoringu možná možných odpůrců a budování pevného mří?oví neprůstřelných l?í kolem celé planety.
Tedy opět nic přirozeného.

Janova Apokalypsa:

Jedním z fenoménů, jehož de?ifrování se dotýká celé lidské pospolitosti na této planetě, samých počátků a předpočátků a snad i samotných konců, je tzv Janova vize, či chcete-li Janova Apokalypsa.
Jakkoliv mohla být, a pravděpodobně v různých podobách také teoreticky zřejmě i byla, použita již dříve a dokonce několikrát v historii planety!
Posoudím-li nejen formu, obsah, ale i okolností možného naplnění, pak suže konstatuji, že jsme, soudě dle věrohodných příznaků, opět ve zdraví dorazili do počátků konců.
Nicméně, je také možné, že si mocní mocí nemocní pouze s Janovou vizí pohrávají.
Co? ve své podstatě může vyjít nastejno, ale pozor!
Také podstatně hůře.
Ono vyměnit pravdu, za pomyslný pocit moci, může být o?idný počin. Zvláště pokud jsem nečetl pečlivě.

Ve?kerá problematika Janovi vize, je z mého, čistě subjektivního pohledu, nutně svázána hned s několika reálnými faktory, o nichž Jan Theolog, ale i veškeré Svaté písmo mlčí (na rozdíl od upovídaných starobabylónských, chcete-li pak chaldejských eposů). Jindy hovoří v jisté úrovni alegorií. Ke všemu se mnohdy vytratil i původní význam slov a příměrů.

Nyní si dovolím poznamenat své čistě subjektivní poznatky, jimiž musím nutně texty Janovy vize porovnávat:
Viděl, či byl jsem postupně svědkem technicko - fyzikálních jevů, z nichž by sice agenti Sisyfa radostně juchali ( Zde jsou typické příklady mých pozorování), nicméně ani Jan Theolog, ani ostatní Svaté písmo, na toto o?ehavé a stále aktuálnější téma, možná zdánlivě nereaguje.
Z tohoto pohledu (usilovná a cílevědomá fluktuace pravdy o těchto zcela zásadních technicko - fyzikálních jevech) vytváří precedens, jenž paradoxně souzní, nejen s Janovou Apokalypsou, či Svatý písmem, ale i se současným a neutěšeným stavem obecných i všesvětových věcí.
Jakkoliv výsledkem je neuvěřitelná kakofonie, zaměnitelná s nebeskými pozouny!

Z tohoto, čistě mého poznatku, vychází má rozpolcenost a nedůvěra, jež vrtá v hlavě jako neodbytný červ: Kdo je skutečným autorem Janovy Apokalypsy a z jakého důvodu se stala součástí Nového zákona.

Chci vědět. Chci mít jistotu!
Nikoli však proto, že bych ustoupil od své víry, či prchal se ukrýt do podzemních jeskyní. Chci pouze znát spojitosti a souvzta?nosti mezi technicko - fyzikálními jevy, sítí l?í, cílených servisních podvrhů, Janovou Apokalypsou, medialně šířenou fiktivní realitou a (možná hranou) šíleností současného světového managmentu. Přičemž jsem upřímně fascinován slovy Janovy vize: ?Majíce oči, nevidí. Majíce uši, nesly?í. Kdysi pro mne příhodný příměr, nyní strašidelné zaklínadlo plně zjevující rozsah umrtvené pravdy!

Celý problém se skrývá v objektivním poznání záva?nosti tématu, jehož autora nikdo nikdy nespatřil: Jana Theologa. Tého?, jenž měl svá vidění na ostrově Patmos (římsky bohumilé internační útoči?tě pro věčné nespokojence). Jakkoliv jsou přisuzovány blíže neurčitelným jedincům s konkrétním jménem.

Přičemž ignoruji i způsob výběru textů, chcete-li způsob kanonizace (házením textů na vzdálený stůl. Ty které doletěly, tak jen s pomocí Bož í. Což sice není málo, nicméně není to Bož í. Jakkoliv může být.). A to zcela pomlčím o faktu, že úvodní část je pravděpodobně nejstaršího data, a na další se podílelo hned několik dalších neznámých autorů. Ostatně jako i v jiných částech vize. V celé problematice je rovněž nutné vzít v úvahu i podobné, nicméně starší vize národů, jež žily zcela odděleně od tehdejšího známého světa.
Z hlediska ?faktografie? mne v tento okamžik nezajímá ani ta pasá?, jež je z hlediska aktualizace upřesnění datace sepsání spisu, z hlediska objektivních znalostí rodících se křesťanských církví, zcela cíleně jednoznačná (viz poselství tehdejším církvím. Pisatel dává čtenáři najevo, že se dobře orientuje v soudobé problematice.).
Nejzajímavější jsou pak ty alegorické vize, jež se v průběhu mění?

Pokračování pří?tě?Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLI? "?IKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak pře?ít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té ?elmy... (28.07.2011)
Čipo?elmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí ho?i z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Mar?anské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlá?ení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zapla? můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porá?ku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
?koda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
?patné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sr?áni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá m?e? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a ?áci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlá?ené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátuž (09.03.2008)
Kosovo = Srbsko (18.02.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické haražení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické haražení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
?oková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když Sv. Jan na ostrově Patmos prážil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Pova?te prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1658 hl.)
 
Ne (1048 hl.)
 
Možná (1022 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 3728

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0