| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Nově vyhlá?ené smrtelné hříchy
Vydáno dne 18. 03. 2008 (3378 přečtení)

Jsem přesvědčen, že lidský vnímaný ?Mravní řád? je neměnný, lidstvem nevybudovaný a nezaměnitelný. Mů?eme o něm diskutovat, pojmenovávat, nikoliv však měnit!

Je neměnný!
Jsem -li zvíře, pak jej dozajista nechápu.
To samé platí i pro vysoce inteligentní a programově agresivní mimozemce!
Člověk se naopak v Mravním řádu shlí?í skrze své svědomí, jako v zrcadle. A ten obraz je reálný do té míry,Vyspělý globální Satanistan téměř na dosah ruky

© Zdeněk Patrick 1973 / 2008

Jakkoliv víme, že ničení planety, je nejničemnějším úradkem běsnící Pa?ravosti, jsou připravena další mediálně prostituovaná překvapení, jež mají postupně vyvolat pocit naši bezbřehé bezmocnosti!

Součástí běsnění Bratrstva všeobjímacího záští, nenávisti a humanitárního bombardování, je vyvolávání pocitu bezmoci, vyplývající z absolutní moci zákonné bezzákonnosti. Když jakýkoliv zárodek utrpení je navýsost vítán.

Je-li spravedlivé o?kubat bezmocnou důchodkyni skrze nesplatitelné lichvářské úroky, jež prý nejsou lichvářské!

Je-li únosné předat veškerou zákonnou a výkonnou moc nekontrolovatelným exekutorským bandám a vymahačským gangům!
Je-li lidské nabízet místo lékařské pomoci euthanzii!
Je-li nadále udržitelné udupávat méně oddolné!
Je-li vůbec pro pří?tě snesitelné dovolit Sběři další válečné zločiny!
Není-li šílené nekonáním vystavit své děti drogovému státně tolerovanému nadstandardu.
Je-li zákonné terorizovat rodinu skrze pokuty a nezaplacení nevyžádaného zboží!
Je-li přípustné monitorování a ataky mikrovlnnými zbraněmi!
Je-li udržitelné mimosmyslovými TV ataky diktovat vůli gangů!
Je-li normální ničit lidské životy, mučit, preventivně vra?dit a zabíjet v uměle vyvolaných konfliktech!
Není-li šílené ničit vzdužný obal viry, těžkými kovy a zhoubnými chemikáliemi!
Není-li šílené cíleně ničit potravinovou soběstačnost a vzápětí vyhlásit celosvětový potravinový kolaps!
Není-li šílené plánovitě likvidovat lidstvo a neutrálně vybízet skrze profi piar k nenávisti ke starým a nemohoucím, nyní již drogově ?svobodnouž, nicméně mravně zdevastovanou mláde?!
A to vše na základě šílených doktrín!

Jsem přesvědčen, že lidský vnímaný ?Mravní řád? je neměnný, lidstvem nevybudovaný a nezaměnitelný. Mů?eme o něm diskutovat, pojmenovávat, nikoliv však měnit!

Je neměnný!
Jsem-li zvíře, pak jej dozajista nechapu.
To samé platí i pro vysoce inteligentní a programově agresivní mimozemce!
Člověk se naopak v Mravním řádu shlí?í skrze své svědomí, jako v zrcadle. A ten obraz je reálný do té míry, jakých hodnot se snaží ten, či onen lidský duch dosáhnout.
Zdánlivě nevysvětlitelná skutečnost. Potlačím-li v sobě vše lidské a stanu-li se zvěří.
Či naopak, bude-li mé lidství silově potlačováno vyžadováním "povinného" mravního úpadku!
Každý sám za sebe je odpovědný za obraz, jenž se odráží v mravnosti.
Postavím-li mezi mravní řád a svědomí ?středověké peklo?, či cokoliv z hodnot a pahodnot materiálního světa, pak je obraz záměrně deformován, aby bylo možno tvrdit, že zále?í na úhlu pohledu!
Z toho vyplývají účelová tvrzení o štisíce úhlech pohleduž, jimiž lze oslepit toho lidského ducha, jenž ve své nízkosti vsadil vše na materiální prebendy.
Tvrzení, že příroda nerozeznává dobro a zlo, úmyslně ml?í skutečnost, že člověk je právě, se zlým úmyslem, kladen do úrovně zvířete. jež sice vnímá svět všemi svými zvířecími smysly, spřádá své lovecké ?ance na základě pudů, nicméně rozumem nevyhodnocuje své možné činy!

Jak příjemné je nevyhodnocovat rozumem obraz svědomí v Mravním řádu.
Mučit lidskou bytost uvařením ve vroucí vodě, či vroucím oleji!
Již i samotné nabádání k tomuto činu, či obhajování a vyžadování si beztrestnosti, je příznakem zvráceného ducha hodného opovržení. Jeho cíle nejsou vůbec dobré!
Je to nemravnost od samého počátku, s cílem obklíčit lidského ducha pomocí materiálního útlaku a spoutat elektronickými pouty.
Mravným rozumem nepochopitelná a neospravedlnitelná!
A proto budou deprivanté směřovat své útoky zejména proti Mravnímu řádu.
Vyjmenováním několika dalších smrtelných hříchů?
A proto tolik mediálně inzerované nevole ze strany prostitutů. Těch kteří drancují nejen svoji rodnou zem, ale i lidského ducha! A peklo, nic neříkající středověká instituce? A navíc je zřejmě prý zcela prázdné!
Zavržení v nicotě je jen pro nemravný smích.

Bylo před tím nutné peklo také zhasnout? Bylo snad i programové zhasínání spravedlnosti v ČR součástí instrukcí této pohádkové instituce? Je-li prázdné, existuje-li vůbec, pak je nutné ptát se: ?Proč?! Přesídlila snad pekelná moc své vyvolené do pozemské Reality Show? Je-li skutečně tak prázdné, jak tvrdil odborník na tyto mimozemské depozity, pan Halík! Je jim snad smě?ná i naše víra v Pravdu a Spravedlnost, jsme-li již beznadějně v područí sil, které jsou před námi tajeny. Mnohdy zkušenými tajemníky pro utajované skutečnosti!

Proč je místo zatracení... asakra tak beznadějně prázdné!
To není otázka, ale část filozofie, jež nemá se Soudným dnem nic společného!
Spíše možný a věrohodný příznak stávající reality o tzv beztrestnosti!
Proč jsme povinováni Sběři počůrat hroby svých rodičů, dědů a prabáb!
Milujících z hloubi svých nedokonalostí: svoji rodinu, vlast i nejkrásnější planetu v širém vesmíru! Konajících vždy s úctou k přírodě a v souladu s přírodou!

Proč skrze "legrační peklo" tolik mediálně nenávistného kvasu a ruchu, kolem vyhlá?ení nových smrtelných hříchů!

Jako, že ještě včera nebyly smrtelnými zločiny?!
Tak jako stále ještě nemá být mučení!
Tedy s vyplývajícím resumé, že co bylo zločinem včera, je z pohledu katolické církve beztrestné?
Jakkoliv jimi, právě nově jmenované a zejména zamlčené zločiny, byly již zločiny od počátků věků!

Smrtelnými zločiny (chcete-li pak - hříchy), nejen v pravém slova smyslu, ale i odvozeně! V důsledků a brizantních dopadech, ale i s možností konečně na nás zaručeně beztrestně vypustit své snové bezzákonnosti a konečně tak naplnit své sny o moci!

Až po samý okraj trpělivosti Univerza!
A všichni to tak, včetně ?naučené vědomosti? i prostituující deprivace, kupodivu v skrytu cítíme stejně.
Poružení ?Mravního řáduž lidského ducha nelze ničím omluvit.
Tak jako nelze stanovit pouze jeho dílčí odraz!Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLI? "?IKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak pře?ít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té ?elmy... (28.07.2011)
Čipo?elmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí ho?i z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Mar?anské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlá?ení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zapla? můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porá?ku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
?koda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
?patné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sr?áni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá m?e? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a ?áci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Budování vyspělého Satanátuž (09.03.2008)
Kosovo = Srbsko (18.02.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické haražení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické haražení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
?oková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když Sv. Jan na ostrově Patmos prážil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Pova?te prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1658 hl.)
 
Ne (1048 hl.)
 
Možná (1022 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 3728

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0