| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku?
Vydáno dne 15. 03. 2008 (3327 přečtení)Nejsme k večeři

main_UFO © Zdeněk Patrick - 2006 Praha


Související článek: U.F.O.? - Nechme se překvapit!

Jak jsem ji? řekl, nevypisuji ze svých pozorování v?echny podrobnosti. Nicméně některé okolnosti při celkové sumarizaci mne nutí reagovat. Zejména v neobvyklém případu výskytu modrozelené koule cítím potřebu doplnit informace o několik zásadních a několik přidru?ených skutečností.

Modrozelená koule: reaguje na stav mysli pozorovatele. Do té míry, ?e si svého pozorovatele postupně ochočí, aby si zvykl. Přičem? se vzdálenost od pozorovatele, den ode dne, postupně a zcela programově sni?uje.

Jak jsem ji? psal, četnost výskytu modrozelené koule se navý?ila v přímé závislosti na mých pozorovacích aktivitách.
Přilétala 1x denně v tentý? letní čas 21: 45 (+/- 5 minut).
Zpočátku praktikovala přelet nedaleko pozorovatele ve vý?kách 200 metrů. Vý?ka i vzdálenost se den o ode dne postupně sni?ovala a po týdnu přilétávala koule ji? ve vý?kách 10 metrů a ve vzdálenosti cca 30m.
Spí?e zelená barva mohla, ale také vůbec nemusela, signalizovat mírově plandající zelené ratolesti. Jakkoliv se fenomén dokázal, po příslu?ném manévru vzhůru ke hvězdám, na vysoké obloze rozzářit do velikosti 1/3 Měsíce!
Kdy? jsem si byl jist časem, vyzval jsem přítele, aby sledoval jev se mnou.
Jakmile se v?ak objekt objevil, příli? hlasitě projevoval své nad?ení. Ztichl a? po mé poznámce, ?e hlasitě zvědavý voják ? mrtvý voják.
Na?ím cílem, není nabízet se k večeři.
Spí?e posoudit do jakých rozměrů prů?vih ji? vyrostl.
Jakkoliv stále nevíme, o co vlastně kráčí a vydávat se zbytečně do nastra?ené pasti, není příli? prozíravé.
Není třeba zavdat důvod, aby se ?koule? začala domnívat, ?e jsme svolní se v?ím. Tehdy by přilétla i nebezpečně blízko.
A má vize se naplnila relativně krátce po této predikci. Popsal jsem ji? setkání v článku?U.F.O.? - Nechme se překvapit!

Poznatek: Můj předpoklad o postupném ochočování pozorovatele je podpořen skutečností, ?e se modrozelený fenomén začal objevovat přesně v ten čas, kdy jsem začal pravidelně vycházet a pozorovat noční oblohu. Dokonce bych přísahal na to, ?e pět minut mi v?dy bylo dáno na pohodlné usazení se na lehátku.

Co se týče vysublimování modrozelené koule, doslova na dosah mé líné ruky, musím doplnit fakt, ?e jakkoliv v?e probíhalo z mé strany bez emocí, nejsem příli? trpělivý. Jsem spí?e impulzivní a kdy? jsem se mírně pootočil k tře?ni bleskla mi hlavou nepříli? jasná my?lenka. Asi jako: ?Je načase, aby se něco dělo, třeba tvůj odlet?.
Tehdy jsem se otočil zpět k modro zelené kouli, je? na mne civěla v úrovni mých očí a právě tehdy se dala do mírně zrychlujícího pohybu. Zrychlení bylo nasíleno, kdy? mne minula, v úrovni mého pravého ramene. Odlet byl v souladu s mými představami o relativistických jevech.
Mohl bych uva?ovat o náhodě, nemít jiné zku?enosti se zcela jinými technicko fyzikálními jevy. Tím rezolutně odmítám jakékoliv podsouvání nestabilních kulových blesků, plynných koulí a dal?ích idiotismů, které vymý?lejí příznivci pseudovědeckého, či spí?e pseudoidelistického systému ?Sisyfos?.
Dal?í, zřejmě důsledková setkání s modrozeleným kulovým fenoménem se krátce poté navý?ila i v jiných, a? 100 km vzdálených regionech.
Jsem dokonce ochoten přistoupit, na podkladě svých zku?eností, ?e některá má pozorování byla iniciována nezávisle na mé vůli, ani? jsem kdy cizí vůli pocítil.
Jednalo se, mo?ná nelogické, jistě v?ak o instinktivní otočení se s konkrétně nasměrovaným pohledem do těch správných míst.
Uposlechnutí, či spí?e nevysly?ení prvního záblesku impulzu, zná jistě ka?dý z nás.
Předpokládám vyu?ívání té lidské signální soustavy, je? se vá?e k těm nejstar?ím, kterými ná? mozek, mícha disponují a skrze neurony řídí běh člověčích reakcí na podněty. Zcela nezávisle na vědomí a vůli.
Přičem? nejsou, v těchto mezních setkání, kupodivu aktivovány ty prvky, směřující k obraně: mobilizace k boji, zje?ení chlupů, výroba adrenalinu (?), sní?ení kyslíkových dotací pro některé orgány a naopak příliv dotací do svalových tkání.
Podivností, kterou jsem na sobě pozoroval, byla vysoká četnost pozorování těchto jevů, právě na podkladě instinktivní reakce v ní? periferní vidění hrálo sice podstatnou, nicméně mnohdy nulovou roli.
Pokud by fenomén nezmizel tak, jak zmizel?
I tuto problémovou mo?nost jsem posuzoval z mnohých hledisek.
A do?el jsem k jednoznačnému názoru, je? nutně musím spojovat s některými historickými fakty, týkající se mojí rodiny: Nekrmit a nedrá?dit!

Kulový blesk zabil, za dřevních časů Ostereich Ungarn chaganátu, moji prababičku. Právě spěchající z louky, s plnou nů?í a kovovým srpem zabodnutým v pokoseném jeteli. Smutný příběh mladé ?eny, matky tří dětí, se pak v na?í rodině dlouhá léta vzpomínal.

Jakkoliv náhodní svědci hovořili o kulovém blesku, na jejím těle nebyly nalezeny ?ádné popáleniny.
Při této příle?itosti mi kdysi můj otec vyprávěl o svém setkání s ?kulovým bleskem?. Jako sedmnáctiletý chasník se vydal do lesa na houby, kdy? se náhle vedle něho objevil ?zelený kulový blesk?. Můj otec nelenil vzal nohy na ramena a kličkováním mezi stromy se sna?il ?kulovému blesku? uniknout. Nicméně kulatá věc, ne vět?í ne? deset, či patnáct centimetrů mu byla stále v patách.
Zastavil se a zadýchán očekával věci pří?tí. Kulový blesk jej nehnutě ?pozoroval?, aby se po chvíli dal do pohybu a krátce na to, před očima pozorovatele záhadně zmizel.
Stalo se v ji?ních Čechách, asi 50 kilometrů od mého místa pozorování, a dovolím si říci, ?e tého? fenoménu.

Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Divné? (09.10.2010)
Létám, létá?, létáme? (19.07.2010)
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo? (11.06.2010)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera je?tě slunečná a nejplodněj?í planeta v ?irém okolí... (12.02.2010)
Ač si nepřipou?tím, přepadají mne rovně?? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Chemtrails asistence... (01.12.2009)
Oran?ově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o zalo?ení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteří? zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strá?ci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelí? mne slu?ební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečněj?í... (18.01.2009)
Kdy? vládne imperiální Smrtono? ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví ?míráci:... (03.11.2008)
Vá?ení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad na?imi hlavami (07.10.2008)
Sestřelen nad Prahou? (11.09.2008)
Ani? víme, co je dobré? (03.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Sci-fi pohádka na dobrou noc... 3 část (17.06.2008)
Kdy? i pravda ji? pláče fale?ně... (10.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? .... 2. část (05.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? (02.06.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! - 2. část (20.05.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Kdy? vůl seje (21.03.2008)
Dru?ice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být toté?... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (14.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Velký "český" náčelník opět doma (16.10.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Kdy? nám vládnou Mar?ané (08.06.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do polo?ky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Je-li kdo mrtev, je to zřejmě na nav?dy... (29.03.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze ?ivotopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Kdy? hvězdnaté nebe brázdila prý jen le? (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo je?tě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
?ílení astronauté na obě?né dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Byd?ovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý ji? dávno odlétly! (23.08.2006)
Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem I. (12.03.2006)
Blízká setkání čtvrtého druhu? (15.01.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0