| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973)
Vydáno dne 02. 03. 2008 (3830 přečtení)

Stojíte-li u ?elezniční tratě a pozorujete-li 120 km/hod rychle jedoucí rychlík, máte snad povinnost domnívat se, ?e se jedná o stádo válejících se je?ků omámených jemně rozemletým Rudým Právem?

K tomu, co jsem skutečně viděl nemohu mlčet. Snad a? mne sklátí dobře mířený lék soudruha ministra pro nelehké umírání a euthanazii zejména. Kdyby někdo vyprávěl, nevěřil bych.Odpověď určitě neurčitým směrem

main_U.F.O.© Zdeněk Patrick 1973 / 2008

Vá?ení přátelé,

rozumím tomu, ?e mnohým z Vás nebylo dopřáno vidět některé technicko - fyzikální jevy. A sdělit nesdělitelné, v dobách v?eobecného úpadků, při dokonalé absenci pravdy, je zřejmě nesdělitelné.
A to je také jediný důvod mého sna?ení, vyplývající z údivu nad touto sekundární, nicméně velmi zajímavou zvlá?tností.
Co do spojitosti, či sounále?itosti s tak záva?ným tématem, jakým výskyt podivných fenomenů a technicko fyzikálních jevů ve skutečnosti je.
Odta?itě od "mi? ma?" mediálních snah a profesionálně vedené demozkyzace, vypisuji naopak v?e podstatné a zcela po pravdě, co jsem kdy pozoroval. Bez jakéhokoliv úmyslu podsouvat l?i a mezipravdy.
Zároveň důrazně odmítám podsouvání "stříbrňáků", plynných koulí, kontaktologie a bůhví čeho je?tě .
Ani? vnucují to, co jsem kdy viděl já.

Jediným tématem, o kterém jsem v této oblasti ochoten diskutovat, je má teorie relativity, vypracováná na podkladě právě těch technicko fyzikálních jevů, které oficiálně neexistují.

Přičem? ubezpečuji "marné tahače kamení", ?e jsem si plně vědom faktu, ?e moje teorie relativity (ta část kterou jsem zveřejnil), je skvělá a ?pičkové jakosti.
Snadná k pochopení a dnes ji? také nesnadně zcizitelná!

Nicméně...

Jsem přesvědčen, ?e doba diskuzí "zda existují" dávno, velmi dávno, minula!
Nebo? nasíleně urychlující se deprivace směřující k v?eobecné netečnosti, tedy k zániku nejdůle?itěj?ího pudu sebezáchovy, jde s nanotechnologickou přesností "v ruku v ruce" s celkovou dezintegrací v?eho lidského.

A tak opakuji ji? řečené: Pouze kvůli svému svědomí a bez touhy s někým diskutovat, vypisuji části toho, co jsem kdy spatřil.

Tupý kámen je pro mne (v tomto hraničním případě) příli? u?vatlaným partnerem.
Vědom si zároveň toho, ?e mnou a mými přáteli společně pozorované technicko - fyzikální jevy, nemohou být otázkou víry, ale jen a pouze poznání, je? je v souladu se zákony Univerza (a? ji? je chceme znát, či utíkame-li se raději ke drogám, lehce zaměnitelným nekonečným seriálům zblbělosti, či do náruče jiné Reality Show dobře vymy?leného Velkého bratra).
Ano, na horních palubách Titanicu se programově jásalo a v podpalubí, a? do jistého okam?iku, vládla nevědomost.
Kdy? zahynout, tak vesele?
Nebo v důsledku, či skrze modifikovanými deprivanty, vygenerovanou celkovou nevědomosti?
Z tého? důvodu, nebo právě proto, průbě?ně doplním některé detaily svých pozorování:
Budou postupně seřazeny, dle časové posloupnosti, v článku "Mávnutí motýlím křídlem". Současně se tak pokusím odpovědět na smysluplné připomínky.

viz článek "Roku 1973, Praha - Československo.
Zde původní článek...

Celý problém s maximální rychlostí stihacích migů byl v tom, ?e v roce do invaze roku 1968 byly lety bojových letadel nad Prahou omezeny prakticky pouze na přelety při vojenských přehlídkách. To se ov?em změnilo krátce po agresi Var?avské smlouvy.

Dokonce se stávalo bě?ným zvykem, ?e sovětská letadla překonávala hranici zvuku s přííslu?ným efektem v nad hustě obydlenými, by? periferními částmi Prahy 4. Tomuto řádění byla po roce 1970 zřejmě udělána přítr? novou dislokací sovětských vojsk.

Nicméně přelety sovětských letadel na Prahou byly praktikovány okupačními vojsky je?tě v roce 1973.
A proto?e se právě v té době objevil na periferii Prahy 4 zmíněný objekt, k němu? byla vyslána ona dvojice stíhaček přilétajících z jihu, usoudil jsem z tého?, ?e: Tím směrem le?í nejen budějovické leti?tě, ale i zálo?ní leti?tě v Bechyni, pokud nepočítám ostatní mo?nosti. Tedy oblasti vybavené migy 21, a SU, přičem? doba volného letu z Budějovic mohla trvat nejdéle cca 5 minut. Co? odpovídalo časové prodlevě mezi výskytem obřího objektu a příletem stihaček.
Prvotní detekce mimozemského objektu obřích rozměrů byla nepochybně provedena systémem PVOS, jen? nebyl V Českých Budějovicích. Nicméně nebyl proveden raketový útok a tak předpokládám let průzkumný s příslu?nými filmovými záběry. ¨ K objektu tedy přidohara?ily dvě stíhačky neznámé provenience, nicméně jak jsem ji? uvedl, odhadem jsem určil ČS Migy a pokud se pamatuji v originále poznámek jsem napsal: "připlou?ili vysokými rychlostmi cca kolem 2000 km/hod. Co? se později mému nakladateli nepozdávalo, nebo? v případě, ?e se jednalo o sovětská letadla bě?ně operujícími i nad Prahou, pak by to mohly být i Migy 23 (v páteřní výzbroji SSSR od roku 1972). Pak by se jednalo o rychlosti vy??í ne? 2600 km/hod.

Dvojice zmíněných letadel byla tak vysoko, ?e připomínala ?pendlíkové hlavičky.

Jejich rychlost mne a? tak nezajímala a přiznám se, ?e ten stav trvá dodnes, nebo? v celém případě sehrává roli ventilku na ko?těti Baby Jagy.
V době, kdy jsem psal onen článek, jsem byl ji? zálo?ák - radista a radiodalnopisec při speciálním systému, tedy vázán mlčenlivosti a přísahou.
Z tého? i jiných důvodu jsem dodnes zamlčel některé detaily a vzhledem k své získané dočasné slepotě jsem ponechal, při kopírováním textů, i rychlost 3000 km/hod.
Mo?ná naopak čekám, a? se ozvou hlavní protagonisté onoho setkání a upozorní mne na nezvyklou rychlost Migů a konečně prozradí, jak objekt vypadal zblízka. Respektive, jak se povedly kamerové záznamy mimozemského objektu.
A kde jsou ulo?eny s trezorovou pečlivostí.
Mimo to, ?e jsem navíc získal nesdělitelnou zku?enost fantasmagorického mobingu, je? následoval krátce po vydání nejmenovaného dílu mých knih, týkající jednak mých dal?ích pozorování a dílem mé teorie relativity, si pochvaluji stále obměňující se legraci, kdy? termín "fantasmagorický" onu specifiíckou zábavu ani zdaleka nevystihuje.

Mimořádnost vzniklé situace spočívala hned v několika rovinách.

Jednalo o naru?ení vzdu?ného prostoru nejen komunistického státu, ale celého, pova?te jen: "socialistického tábora" plného mírových raket zuřivě dalekého dosahu, kdy? náplň byla mnohdy nejistá.
Kdy? naopak náplň nepřátelských raket, řízených otrokářským bičem Wall Streetu, byla ji? tenkrát jednoznačně určena.
Ani? nám tenkrát kdokoliv řekl, ?e se ve skutečnosti jedná o rub a líc té?e fa?istické mise.

?e je to mimozemský objekt muselo být od samého počátku patrné i na radarech PVOS (ProtiVzdu?né Obrany Státu) a nad zmíněnou oblast, pokud nevysublimoval přímo z mimoprostoru, se také nějak odněkud dostavil.

Obří objekt drze trčel nad oblastí, které dočasně vládli urputně brunátní sovět?tí generálové, z nich? mnozí věděli více, ne? by obyčejný smrtelník pře?il ve zdraví. Fyzikálně reálný objekt se objevil nad hlavním městem státu, jeho? speciální kontra?pioná?ní jednotky spolehlivě pracovaly a tak tehdej?í prezident, zřejmě Gustáv Husák, okam?itě mohl servilně ?havit své rudé telefony přímo do Moskvy.
Kam také jinam.
Hlavní vrata do pekel se toti? pootevřela a? po roce 1989 /2001.
Objekt "oddfrčel" rychlostmi překračujícími prah za pomezím relativistických jevů.
To znamená, ?e se nejednalo o skutečný let, ve smyslu námi přednostně vnímanými a do hlav vtloukanými newtonovskými, tedy doslova přízemními zákony.
Byl to přesun v čase a prostoru, jeho? cykly vnímal nedokonalý zrak, jako plynulý sled jednotlivých filmových snímků.
Z tého? důvodu jsem v?dy tvrdil, ?e někdej?í pohádková "neviditelnost", je "reálným" jevem, vyplývajícím z těchto relativistických příčin. Neuva?uji-li kamuflá?, je? byla majiteli objektu pou?ita na počátku pozorování.
A nebyl to stroj domorodé provenience.
A dlouhá staletí a tisíciletí asi ani nebude!
Bude-li, kdy jaká budoucnost, nebudou to Zlaté zítřky borců z prognostického ústavu.
Přihlédnu-li k nasíleně provozované globalizační destrukci rozumu a lidství.

Hrozí je?tě jedno nebezpečí.

A? bude výpomocnými globalizátory konečně zničena nejen ve?kerá potravinová soběstačnost jednotlivých států a regionů, ale i zdárně cílené razantní umen?ení obyvatelstva konečně umo?ní v?eobecnou čipizaci zbytku, při jasně podvr?ené rekonstrukci historických skutečností, vyhlásí nekalé ?ivly "na věčné časy" zvlá?tní "vyjímečné" zákony a zároveň "zveřejní" část holywodské filmotéky prezentující hraným dokumentem přistání mimozemců, se zásadním projevem o konci vydrancované lidské společnosti na této planetě.
Je dost bláznivé, aby to byla Pravda?
Kolik ?ílenosti je ji? mnoho, kolik málo?
A kolik je příli??
Přesně tolik kolik neuneseme ve zdraví!
Kdy byla, či doufejme ?e teprve bude, překročena mez lavinovitě (nevratně) ?ířícího se prů?vihu, je? smete nejdříve nic netu?ící oběti a deprivanty a pak i samotné iniciátory.
Kdy? ani jedna, z ji? realizovaných zvracených ?íleností, ba ani jediná le?: nepochází ani ode mne, mé rodiny, mých přátel. Ani? by se na zločinném ?íření zvráceností podíleli mí známí a geometrický součet jejich přátel... A troufám si tvrdit, ?e nepochází od převá?né vět?iny obyvatel této planety!
A přesto jsou očividně ?ílené teze realizovany s lehkostí gazelích skoků!


Nyní dovolte, na vylep?ení nálady, moji malou, velmi optimisticky laděnou Sci fi pohádku na dobrou noc!


Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Divné? (09.10.2010)
Létám, létá?, létáme? (19.07.2010)
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo? (11.06.2010)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera je?tě slunečná a nejplodněj?í planeta v ?irém okolí... (12.02.2010)
Ač si nepřipou?tím, přepadají mne rovně?? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Chemtrails asistence... (01.12.2009)
Oran?ově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o zalo?ení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteří? zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strá?ci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelí? mne slu?ební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečněj?í... (18.01.2009)
Kdy? vládne imperiální Smrtono? ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví ?míráci:... (03.11.2008)
Vá?ení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad na?imi hlavami (07.10.2008)
Sestřelen nad Prahou? (11.09.2008)
Ani? víme, co je dobré? (03.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Sci-fi pohádka na dobrou noc... 3 část (17.06.2008)
Kdy? i pravda ji? pláče fale?ně... (10.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? .... 2. část (05.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? (02.06.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! - 2. část (20.05.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Kdy? vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Dru?ice a číhající dravci (05.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být toté?... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (14.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Velký "český" náčelník opět doma (16.10.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Kdy? nám vládnou Mar?ané (08.06.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do polo?ky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Je-li kdo mrtev, je to zřejmě na nav?dy... (29.03.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze ?ivotopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Kdy? hvězdnaté nebe brázdila prý jen le? (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo je?tě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
?ílení astronauté na obě?né dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Byd?ovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý ji? dávno odlétly! (23.08.2006)
Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem I. (12.03.2006)
Blízká setkání čtvrtého druhu? (15.01.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0