Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973)

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: U.F.O., Vydáno dne: 02. 03. 2008

Stojíte-li u železniční tratě a pozorujete-li 120 km/hod rychle jedoucí rychlík, máte snad povinnost domnívat se, že se jedná o stádo válejících se ježků omámených jemně rozemletým Rudým Právem?

K tomu, co jsem skutečně viděl nemohu mlčet. Snad až mne sklátí dobře mířený lék soudruha ministra pro nelehké umírání a euthanazii zejména.

Kdyby někdo vyprávěl, nevěřil bych.Odpověď určitě neurčitým směrem

main_U.F.O.© Zdeněk Patrick 1973 / 2008

Vážení přátelé,

rozumím tomu, že mnohým z Vás nebylo dopřáno vidět některé technicko - fyzikální jevy. A sdělit nesdělitelné, v dobách všeobecného úpadků, při dokonalé absenci pravdy, je zřejmě nesdělitelné.

A to je také jediný důvod mého snažení, vyplývající z údivu nad touto sekundární, nicméně velmi zajímavou zvláštností.

Co do spojitosti, či sounáležitosti s tak závažným tématem, jakým výskyt podivných fenomenů a technicko fyzikálních jevů ve skutečnosti je.

Odtažitě od "miš maš" mediálních snah a profesionálně vedené demozkyzace, vypisuji naopak vše podstatné a zcela po pravdě, co jsem kdy pozoroval. Bez jakéhokoliv úmyslu podsouvat lži a mezipravdy.

Zároveň důrazně odmítám podsouvání "stříbrňáků", plynných koulí, kontaktologie a bůhví čeho ještě .

Aniž vnucují to, co jsem kdy viděl já.

Jediným tématem, o kterém jsem v této oblasti ochoten diskutovat, je má teorie relativity, vypracovaná na podkladě právě těch technicko fyzikálních jevů, které oficiálně neexistují.

Přičemž ubezpečuji "marné tahače kamení", že jsem si plně vědom faktu, že moje teorie relativity (ta část kterou jsem zveřejnil), je skvělá a špičkové jakosti.

Snadná k pochopení a dnes již také nesnadně zcizitelná!

Nicméně...

Jsem přesvědčen, že doba diskuzí "zda existují" dávno, velmi dávno, minula!

Neboť nasíleně urychlující se deprivace směřující k všeobecné netečnosti, tedy k zániku nejdůležitějšího pudu sebezáchovy, jde s nanotechnologickou přesností "v ruku v ruce" s celkovou dezintegrací všeho lidského.

A tak opakuji již řečené: Pouze kvůli svému svědomí a bez touhy s někým diskutovat, vypisuji části toho, co jsem kdy spatřil.

Tupý kámen je pro mne (v tomto hraničním případě) příliš užvatlaným partnerem.

Vědom si zároveň toho, že mnou a mými přáteli společně pozorované technicko - fyzikální jevy, nemohou být otázkou víry, ale jen a pouze poznání, jež je v souladu se zákony Univerza (až již je chceme znát, či utíkáme-li se raději ke drogám, lehce zaměnitelným nekonečným seriálům zblbělosti, či do náruče jiné Reality Show dobře vymyšleného Velkého bratra).

Ano, na horních palubách Titanicu se programově jásalo a v podpalubí, až do jistého okamžiku, vládla nevědomost.

Když zahynout, tak vesele?

Nebo v důsledku, či skrze modifikovanými deprivanty, vygenerovanou celkovou nevědomosti?

Z téhož důvodu, nebo právě proto, průběžně doplním některé detaily svých pozorování:

Budou postupně seřazeny, dle časové posloupnosti, v článku "Mávnutí motýlím křídlem".

Současně se tak pokusím odpovědět na smysluplné připomínky.

viz článek "Roku 1973, Praha - Československo.
Zde původní článek...

Celý problém s maximální rychlostí stíihacích migů byl v tom, že v roce do invaze roku 1968 byly lety bojových letadel nad Prahou omezeny prakticky pouze na přelety při vojenských přehlídkách. To se ovšem změnilo krátce po agresi Varšavské smlouvy.

Dokonce se stávalo běžným zvykem, že sovětská letadla překonávala hranici zvuku s příslušným efektem v nad hustě obydlenými, byť periferními částmi Prahy 4. Tomuto řádění byla po roce 1970 zřejmě udělána přítrž novou dislokací sovětských vojsk.

Nicméně přelety sovětských letadel na Prahou byly praktikovány okupačními vojsky ještě v roce 1973.

A protože se právě v té době objevil na periferii Prahy 4 zmíněný objekt, k němuž byla vyslána ona dvojice stíhaček přilétajících z jihu, usoudil jsem z téhož, že: Tím směrem leží nejen budějovické letiště, ale i záložní letiště v Bechyni, pokud nepočítám ostatní možnosti.

Tedy oblasti vybavené migy 21, a SU, přičemž doba volného letu z Budějovic mohla trvat nejdéle cca 5 minut. Což odpovídalo časové prodlevě mezi výskytem obřího objektu a příletem stihaček.

Prvotní detekce mimozemského objektu obřích rozměrů byla nepochybně provedena systémem PVOS, jenž nebyl V Českých Budějovicích. Nicméně nebyl proveden raketový útok a tak předpokládám let průzkumný s příslušnými filmovými záběry.

K objektu tedy přidoharašily dvě stíhačky neznámé provenience, nicméně jak jsem již uvedl, odhadem jsem určil ČS Migy a pokud se pamatuji v originále poznámek jsem napsal: "připloužili vysokými rychlostmi cca kolem 2 000 km/hod.

Což se později mému nakladateli nepozdávalo, neboť v případě, že se jednalo o sovětská letadla běžně operujícími i nad Prahou, pak by to mohly být i Migy 23 (v páteřní výzbroji SSSR od roku 1972). Pak by se jednalo o rychlosti vyšší než 2 600 km/hod.

Dvojice zmíněných letadel byla tak vysoko, že připomínala špendlíkové hlavičky.

Jejich rychlost mne až tak nezajímala a přiznám se, že ten stav trvá dodnes, neboť v celém případě sehrává roli ventilku na koštěti Baby Jagy.

V době, kdy jsem psal onen článek, jsem byl již záložák - radista a radiodálnopisec při speciálním systému, tedy vázán mlčenlivosti a přísahou.

Z téhož i jiných důvodu jsem dodnes zamlčel některé detaily a vzhledem k své získané dočasné slepotě jsem ponechal, při kopírováním textů, i rychlost 3 000 km/hod.

Možná naopak čekám, až se ozvou hlavní protagonisté onoho setkání a upozorní mne na nezvyklou rychlost Migů a konečně prozradí, jak objekt vypadal zblízka. Respektive, jak se povedly kamerové záznamy mimozemského objektu.

A kde jsou uloženy s trezorovou pečlivostí.

Mimo to, že jsem navíc získal nesdělitelnou zkušenost fantasmagorického mobingu, jež následoval krátce po vydání nejmenovaného dílu mých knih, týkající jednak mých dalších pozorování a dílem mé teorie relativity, si pochvaluji stále obměňující se legraci, když termín "fantasmagorický" onu specifiíckou zábavu ani zdaleka nevystihuje.

Mimořádnost vzniklé situace spočívala hned v několika rovinách.

Jednalo o naružení vzdušného prostoru nejen komunistického státu, ale celého, považte jen:

"Socialistického tábora" plného mírových raket zuřivě dalekého dosahu, když náplň byla mnohdy nejistá.

Když naopak náplň nepřátelských raket, řízených otrokářským bičem Wall Streetu, byla již tenkrát jednoznačně určena.

Aniž nám tenkrát kdokoliv řekl, že se ve skutečnosti jedná o rub a líc téže fašistické mise.

Že je to mimozemský objekt muselo být od samého počátku patrné i na radarech PVOS (Proti Vzdušné Obrany Státu) a nad zmíněnou oblast, pokud nevysublimoval přímo z mimoprostoru, se také nějak odněkud dostavil.

Obří objekt drze trčel nad oblastí, které dočasně vládli urputně brunátní sovětští generálové, z nichž mnozí věděli více, než by obyčejný smrtelník přežil ve zdraví.

Fyzikálně reálný objekt se objevil nad hlavním městem státu, jehož speciální kontrašpionážní jednotky spolehlivě pracovaly a tak tehdejší prezident, zřejmě Gustáv Husák, okamžitě mohl servilně žhavit své rudé telefony přímo do Moskvy.

Kam také jinam.

Hlavní vrata do pekel se totiž pootevřela až po roce 1989 /2001.

Objekt "odfrčel" rychlostmi překračujícími práh za pomezím relativistických jevů.

To znamená, že se nejednalo o skutečný let, ve smyslu námi přednostně vnímanými a do hlav vtloukanými newtonovskými, tedy doslova přízemními zákony.

Byl to přesun v čase a prostoru, jehož cykly vnímal nedokonalý zrak, jako plynulý sled jednotlivých filmových snímků.

Z téhož důvodu jsem vždy tvrdil, že někdejší pohádková "neviditelnost", je "reálným" jevem, vyplývajícím z těchto relativistických příčin. Neuvažuji-li kamufláž, jež byla majiteli objektu použita na počátku pozorování.

A nebyl to stroj domorodé provenience.

A dlouhá staletí a tisíciletí asi ani nebude!

Bude-li, kdy jaká budoucnost, nebudou to Zlaté zítřky borců z prognostického ústavu.

Přihlédnu-li k nasíleně provozované globalizační destrukci rozumu a lidství.

Hrozí ještě jedno nebezpečí.

Až bude výpomocnými globalizátory konečně zničena nejen veškerá potravinová soběstačnost jednotlivých států a regionů, ale i zdárně cílené razantní umenšení obyvatelstva konečně umožní všeobecnou čipizaci zbytku, při jasně podvržené rekonstrukci historických skutečností, vyhlásí nekalé živly "na věčné časy" zvláštní "vyjímečné" zákony a zároveň "zveřejní" část holywodské filmotéky prezentující hraným dokumentem přistání mimozemců, se zásadním projevem o konci vydrancované lidské společnosti na této planetě.

Je dost bláznivé, aby to byla Pravda?

Kolik šílenosti je již mnoho, kolik málo?

A kolik je příliš?

Přesně tolik kolik neuneseme ve zdraví!

Kdy byla, či doufejme že teprve bude, překročena mez lavinovitě (nevratně) šířícího se průšvihu, jež smete nejdříve nic netušící oběti a deprivanty a pak i samotné iniciátory.

Když ani jedna, z již realizovaných zvracených šíleností, ba ani jediná lež:

Nepochází ani ode mne, mé rodiny, mých přátel. Aniž by se na zločinném šíření zvráceností podíleli mí známí a geometrický součet jejich přátel... A troufám si tvrdit, že nepochází od převážné většiny obyvatel této planety!

A přesto jsou očividně šílené teze realizovany s lehkostí gazelích skoků!


Nyní dovolte, na vylepšení nálady, moji malou, velmi optimisticky laděnou Sci fi pohádku na dobrou noc!