| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.kverulant.org/


Vládkyně nad celými Čechami II.
Vydáno dne 28. 01. 2008 (4956 přečtení)

Pamatujte si tyto dny a pozorně naslouchejte:
Kosovo = SrbskoMládí kněžny Libuše II.

© Zdeněk Patrick 1994/2006
Země Zlaté hvězdy Margity 1. díl

V minulém článku jsem přeskočil některá důležitá svědectví pověstí a vznesl, sám pro sebe dotaz, kam kněžna Libuš, nyní již vládkyně a soudkyně celých Čech zamířila ze ?dáru. Jasně, že si nechám některá tajemství až na vydání knihy, nicméně je pravděpodbné, že její první kroky směřovaly do Budče. Ka?dopádně zůstala prozatím na levém vltavském břehu, když pravý břeh byl vyhrazen skomírajícímu keltskému živlu. Zdá se v?ak, že svojkovická informace, jedna z nejstarších legend, věrně a úžasně přesně zachytila časový interval života legendární Libuše!
A pokud zůstanu věren svému (z Nomen Omen) odvozenému časování starověreckého období na úsvitu našich národních dějin, pak kněžna Libuše, ?vládkyně nad celými Čechami? odjí?dí z opevnění na ?ďáru a Rokytanska v roce konce vlády vojvody Soroki, tedy v roce 490 n. l.
Ve věku 14 let.
Předpokládejme, že v doprovodu ostatních dév a svých ochráňkyň, starších sester Tety a Ka?i. Její aktivity během osmiletého pobytu ve ?ďárském opevnění, byly nejspíše téhož zaměření, jakého bylo možno očekávat v Budach (pota?mo v Budči).
Základní znalosti geomantie, vodopisectví, orientace v krajině, určování polohy podle hvězd, či Slunce, ale i dalších příznaků, znalost hvězdného, potažmo Slunečního kalendáře, osvojení si jednoduchých zápisů, signální soustavu (hlas rohů, pí??al, ohně, kouř), znalosti bylin a kořínků, vaření lektvarů, léčení nemocí, ti?ení bolestí, porodnictví, oslávné, či spíše světící tance přivádějící lidského ducha na hranice bytí, seznamování se z krajinou. Včetně nácviku pře?ití v přírodě.
Lze tedy předpokládat časté ?výlety? nejen do okolí, ale i do širé a neznámé divočiny
Do tohoto a je?ě ranějšího období Libušina života může být zahrnuto objevování krajiny na dne?ním Teplicku. Přesněji ke Krupce (Jakkoliv Krupku založila Libuše o několik let později. Pradvděpodbně znalá souvislostí.) a její mladistvé aktivity se prozatím vztahují spíše k pahorku (viz) ?Libužin tanec.?.

Kolem roku 500 n. l.

Období usilovné obnovy opužtěných keltských peherků a vyhledávání dalších, pro ostrahu a obranu vhodných lokalit, kde jsou budovány nové tvrze a hrady.
Do této činnosti zapojuje kněžna Libuše i své ochránkyně, starší sestry Tetu a Ka?i.
Obnovení někdejšího posvátného vrchu Keltů Závještí nad Zbraslaví.
Očividně jde o cílenou a nasílenou snahu o vybudování obranného systému opevněných hradi??.
Z tohoto pohledu jsou mnohá, již opužtěná keltská opidia nejvhodnější.
Jaké informace kněžna Libuše měla, respektive jaké nebezpečí hrozilo kolem roku 500 n.l. stávajícímu obyvatelstvuž
V tomtéž čase nechává na Poděbradsku, jedno ze z opevnění chráněné řekou a lužními lesy. Místo důvěrně zná..Má totiž na nedalekém vrchu O?kobrhu jedno ze svých sídel.
A právě na O?kobrk za ní z Kaňku loňmo dojí?dí Ka?i, čarodějnice z legend doprovázena černým psem. První staroslovanské osídlení Libice lze skutečně rovněž datovat rokem 500 n. l.. Respektive počátkem 6. století.

Jiné, Libuší budované opevnění (gorod - hrad) Mydlovar, se nachází na pravém břehu Labe, Skryté v lesích mezi Kostomlaty a Lysou, U opevnění rostly mohutné duby, pod nimi? Libuše soudívala rozepře a spory mezi rody. Součástí legendy je i vzpomínka na ?Libužinu zahrádkuž se vzácnými bylinami, jež rostly jen v tomto kraji. V nedalekém potoce prováděla Libuše očistné koupele, aby na Holi,(dnešní Lysá), v sídle Velké Matky Holeny (Ma Holeny), družky boha větru Striboga, prováděla příslušné oběti.

Později na posvátných místech našich starověrecký předků pak mni?i latinského ritu vystavěly klášter a v místě oběti?tě pak dokonce kapli, aby tak navždy vymazali jakoukoliv vzpomínku na za?lé časy našich národních dějin. Nicméně legendu o Libuši mni?i Lysého kláštera své své klášterní kronice pro své potřeby zaznamenali. Nezbývá než dodat, že na a vzácné byliny chodily kněžky odbornice za jasných nocí, na rozhraní dnů (o půlnoci) , když Měsíc byl v úplňku. neboť jedině tak měly byliny a kořínky největší sílu a léčebnou moc. Právě polarizované světlo Měsíce mohlo tuto čarovnou transmutaci bylin uskutečnit, respektive nasílit.. V jistém ročním období, měsíci, dni i čase!
Cosi z tohoto sběratelského kultu bylin, zaznívá i v pověsti o zalo?ení Krupky I dnes lze nedaleko zříceniny hradu Krupka (poblíž Teplic) spatřit peherk nazývaný ?Libužin tanec?, k němuž se vá?e pověst o světlé postavě kněžny Libuše, vycházející za úplňku z lesa nad městem, aby nejdříve po?ehnala České zemi a zatančila s lesními dévami své mystické tance. Možná tance k rozproudění krevního oběhu za jasné a chladné noci, nebo určení přesného času zbývajícího ke sběru bylin. V souladu s pohybem hvězd na noční obloze, Respektive hvězdným či Slunečním kalendářem.

Jedním, ze základních poznatků, jež vyplývají z pověstí a legend o kněžně Libuši (Z období horečnatého obnovování opužtěných keltských oppidií a budování nových, je skutečnost, že každé takové opevnění, či chceteli ?hrad? (gorod) osadila zkušenou a oddannou, zřejmě vysloužilou kněžkou, a příslušným doprovodem.

Typickým příkladem je nejen Ka?i, ale i další její služebnice.
Na staré jižní obchodní cestě, vedoucí skrze Rakotnicko směrem na Vltavotýnsko, založila Libuše por své kněžky Veselou, Bogyni a Týnu tři hrady. Veselí (nad Lužnicí), Bechyni a Týn (nad Vlatavou). Mimochodem v kraji s velkým množstvím keltských oppidií, popelnicových hájů a zejména s velkým množstvím mohylových pohřbů. Z čeho? vyplývá, že se jedná o kraj kdysi osídlený nejen latenskými Kelty, ale zejména jejich bojskými vladaři pozdně laténského osídlení.
Snaha kněžny Libuše i v tomto případě směřovala k zabezpečení obchodních a přístupových cest do vnitrozemi. Pravděpodobně i proto, že původní obyvatelé na tuto činnost, vzhledem k bojské tragedii, jednak rezignovali, jednak neměli dostatek sil.
Zatímco Libušina sestra Ka?i obstarávala kontrolu vltavského komunikačního systému od soutoku Vltavy se zlatonosnou Otavou (s nedalekým a kdysi slavným keltským Nevěznickým oppidiiem) až po Zbraslavskou Závjě??.
Obnova kontroly těchto cest se promítla i v místních legendách jakkoliv cíkví jemně poupravených.
S pověstmi o osazování nově zakládaných hradů Libušinými vysloužilými kněžkami koresponduje i pověst o služebnicích kněžny Libuše,, sídlících na hradu Mydlovat, odkud vycházely Na Rozkoš, kde při cestě směřující na Lyský hrad přepadaly karavany i osamělé cestující muže.

Dříve, než vyřkneme pointu onoho příběhu, si nejdříve připomeňme, že kněžka mohla ukončit své panenské zasvěcení, aniž ji postihl přísný trest, až ve věku 36 let. Právě těmito ženami osadila své nově zalo?ené hrady rafinovaná kněžna Libuše.

Obnova vymáhání mýtného nebyl dozajista snadný úkol. Zvláště kdy putující cizozemci a místní zpupní muži odmítali platit přé poplatky.
Jak to vše, skončilo?
Informační kanál z Rozkoše, nedaleko hradu Mydlovaru, v místní legendě potvrzuje, ?e.se neukojené Libušiny vysloužilé kněžky se zajatými muži - Na rozkoši v rozkoši oddávaly divokým milostným hrám? s nebohými insolventními, či lakomými zajatci.

A dál? To je prozatím mé tajemství, jakkoliv jsem mnohé naznačil v dřívějších článcíchSouvisející články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaed?o? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sinta?ta - Airjanem Vaed?o. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko živovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS ? (12.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké staro?itnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libužina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Pamě? národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění fal?uje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajně?ích (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

https://volnyblog.news/ ...


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1885 hl.)
 
Ne (1207 hl.)
 
Možná (1164 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4256

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0