| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Výtahové strany
Vydáno dne 02. 07. 2007 (2453 přečtení)

A tak velká byla naděje, že se konečne staneme lidmi..... Sci_fi?Výtahové strany

Parafráze na Murphyho zákon

Zpětná aplikace Murphologie výroby do politické praxe
Zákon o selektivním dopadu:
Strany, politici a přifařená prostitutující individua se chovají vždy tak, aby napáchaly co nejvíce ?kody.

Výtahové strany: Členskou základnu strany tvoří přesně tolik členů (včetně všech příznivců - zahraničních sponzorů), kteří se vejdou bez problému do výtahové kabiny střední velikosti.V těchto stranách je zároveň praktikována povinná kumulace funkcí a jednou z povinnosti každého člena je tzv. ?bobtnání?, jež má dosáhnout efektu celkového, byť fiktivního zmohutnění strany.
Ve styku s hloupými domorodci je doporučeno používat zejména: přívlastky, příslovce a přistavky, jež uspí?í proces nutné bobtnalizace ( Např. ...Drtivá většina strany, volba grémia strany, drtivá většina členské základny, převládající názor drtivé většiny našich voličů atd.).
Po zdařile nabobtnalizaci, nasílené řízenými a bohatě dotovanými mediálními masá?emi, relativní váha (alespoň v očích domorodců) lavinovitě naroste.
Nenaroste-li, naroste příslušnou medializací!
Zvlá?tě bude-li skutečná pravda pečlivě utajena!
Nelze připustit, aby domorodá veřejnost tužila, že ?výtahové strany? jsou zákrytným orgánem implantujícím cizí zájmy tajně do domorodého prostředí.
Druhou fází bobtnalizace je autobusizace. Drtivá většina výtahové strany trpí přirozeným komplexem nadutosti a jediným východiskem je okamžité zviditelnění tzv. autobusizací strany (Straničtí funkcionáři a členská základna nyní téměř zaplní už i autobus. Když ani mrtvé duše nejsou k zahození.).
Autobusizaci lze uspí?it velmi oblíbenými mezistranickými cestovatelskými tendencemi.

Následuje medializace drtivé části charismatických vůdců výtahové strany do podoby pohádkových krasavců.

Pokud je to vůbec možné.
Krátce po autobusizaci a řádné medializaci nechává sponzor z blízkého příhraničí tisknout letáky: ?Na?inec na hrad!? a okamžitě financuje mediálně sofistikovaný ?nezávislý výzkum? preferencí pro parlamentarizaci někdejší výtahové strany.
Parlamentarizace výtahové strany je pak již jen otázkou hodin a mediálně oblíbených nedemokratických praktik. Nyní nastává etapa zvaná hradčanizace. Shodou smutných okolností je hlavní kandidát buď ještě hloupější než ?na?inec?, nebo setřese se svých beder pozemské strasti právě včas. Ojedinělé negace našeho programu ?na?inec na hrad?, sofistikovaně vykouzlí, za spolupráce s ?na lidu nezávislou veřejnobezprávní TV, vždy jako aktiva výtahové strany a jejího hradního kandidáta.
Gremium výtahových stran v drtivé většině doporučuje:
S okamžitou platností, poprvé o dob rakouskou uherského chagánatu, zružit ústavní právo domorodců považovat rodný jazyk za rodný (zakázat prozatím ještě nelze).
Při té příležitosti pro jistotu zružit i zákon o vlastizradě. Zhasnout, aby se mohlo neruženě rozkrádat.
Vykrást domorodý zlatý poklad a vyměnit jej za hromádku bezcenných zlámaných gre?li, jejíž cena i nadále radostně poklesává, zatím co cena ukradených zlatých tun naopak velmi strmě narůstá.
Mediálně pak pořádat orgaistické tance kolem nakresleného Zlatého telete.

Připravit podklady a teze pro nový výklad domorodých dějin a překroucení historických událostí v neprospěch místních domorodců.
Okam?itě zatknut padoucha poslance, jenž hodlal ve třetím hlasování přehlasovat ?na?ince na hradě?.
Pravidelně obměňovat ústavu. Průběžně, vždy dle přání zemských škůdců a libůstek zainteresovaných zahraničních abonentů.
Zbytky domorodých tradic, jež lze jen dočasně tolerovat, jsou slavnostní sliby. Nicméně drtivá část gremia výtahových stran doporučuje považovat poslanecký slib, slib člena vlády i slavnostní sliby představitelů státu, pouze za nepříliš povedená zaklínadla našich gangů spolupracujících na falzifikaci dějinných událostí, drancování rodné země, poni?ování a genocidě domorodců, prosazování zvráceností, demontáži státnosti, bonzování cizím rozvědným službám a na rakousko-uherské lampárně.
Okam?itě zničit potravinovou soběstačnost
Při propadu preferencí, ukrýt spojenecký koncentrační tábor Quantanámo a předev?ím ostatní tajné koncentráky za ukázkovou věznici zlého strýčka Fidela (Nejlépe někde na očích domorodců a ?světa?).
Schválit zákony o vydávání domorodců na mučení komukoliv, kdo o to po?ádá.
Obnovit pomocné stráze státní nebezpečnosti!
Schválit bianco beztrestnost charismatických i spojeneckých válečných zločinců.
Vyzbrojit, opancéřovat a co do zákeřných surovosti generovat konflikty silových složek tak, že by otcové modro narů?ověle hnědých synů, rudí gentlemané z Národní třídy, navždy ze?loutli a uschli neutě?itelnou závistí.
Zbytek (poslužných) domorodců, jež nedopatřením unikli našim citlivým asociálním programům, zadlužovacím agenturám, hordám exekutorů, tunelá?ím, či nejsou-li řizenými stresy konečně umláceni k smrti, prozatím stále odměňovat zrcátky, korálky a barevnými sklíčky. Avšak, v rámci konečného řešení domorodé otázky, okamžitě transportovat do Patagonie.
Tajné: For eye only, Top Secret

Opakem botnalizace je uboptnávání.

Tento trik doporučuje drtivá část naši členské základny. Tedy celé gremium.
Mírné uboptnání doporučujeme při jednání z rakousko uherskými občany na téma JETE a dalšího uvolnění při drancování rodné země.
Středně až maximální uboptnání je vhodné při styku se všemi našimi německými i americkými partnery.
Bombastické uboptnání při jednáních s Landsmanschaftem.
Celkové uboptnání je vhodné zejména při výjezdu do Spojených států, při vy?etřování naší úplátkářské afery, nebo nebo při vy?etřování našich nekalých úmyslů. Tehdy doporučujeme systém "mrtvý brouk", nebo zpátky do Říše, či bleskový přechod na Sei?ely, pod ochranu Bildebergů, do Bruselu, či do řídících rad vybraných podniků.
?Při dalším poklesu preferencí strany okamžitě transformovat vedení nejblišší výtahové strany (rozuměj zcela vyměnit pod naším vedením) tak, aby bylo možné, v nejblišším možném termínu, novou výtahovou stranu v našich kooperujících svazcích okamžitě parlamenizovat.
A pak ústava neústava, aber sofort: ?Na?inec zase na hrad?!
Hlava nehlava rozkrádat a drancovat, pokud je ještě co!
A hlavně nezapomenout na daně z počtů zubů, z de??ové vody a přívalových de??ů!
Když marné nebudou ani daň ze svitu Slunce, p?oukání a dramaticky neúnosného opotřebování polních cest! To se nám to drancuje To se nám to drancuje!Související články:
Mnichov 1938 jinak (04.10.2018)
Čas mého svítání, utkaného Rudou září (21.08.2011)
Fukužima 1? (26.03.2011)
Z hluboka dýchat... (05.03.2011)
Ve znakové řeči.. pro Vás: (12.05.2010)
Černý pasa?ér... (25.04.2010)
Kvalitu světa nezničily děti... (06.04.2010)
A dýchat smím? (26.03.2010)
Tehdy, až Strach a Hrůza samou hrůzou zkamení? (26.02.2010)
Dávno, dávno? odstaven a téměř navždy přemalován (06.02.2010)
Omlouvám se za své bludy a rouhání se... (03.02.2010)
Če?i opět v Praze? (25.01.2010)
Aby smutek neměl kam přisednout... (02.01.2010)
Tití?isté a zimní radovánky? (23.12.2009)
Jak lehce eliminovat domorodce? (12.12.2009)
Hrozba globálního oteplovaní? (09.12.2009)
Nejsme na tom o nic hůře, než zítra? (24.10.2009)
Hromy a blesky 2. (06.09.2009)
Blýskání na lepší časy... I. část (06.09.2009)
Ideozločin.... (07.07.2009)
Země je placatá, pane Stwora... (29.06.2009)
Povodeň prý způsobily běžné letní bouřky (25.06.2009)
Petr Cibulka (15.06.2009)
Mediální manipulace... (15.06.2009)
Již šest let není na Pra?ském hradě agent KGB... (12.06.2009)
matrix-2001.cz... (22.05.2009)
Až tak? (19.05.2009)
Zpět "na cestě do (nové) Evropy"? (17.05.2009)
Výběr... (23.04.2009)
?edivci mezi námi? (20.04.2009)
My zase můžeme... (05.04.2009)
Výběr článků 2...Kobyla již sebou křečovitě ?kube (17.03.2009)
Roskas... (19.02.2009)
Energie pro pře?ití 3. část (10.02.2009)
Blízké aktivity nenásilí... (02.02.2009)
Jak snadno vykořenit národ? (27.01.2009)
Energie pro pře?ití.... 2.část (01.01.2009)
Pokusy na lidech v Česku legální? (15.12.2008)
Blízký program Neviditelných (27.11.2008)
Když devět stále ještě není sedm (24.11.2008)
Zapírají, nebo programově lžouž (17.11.2008)
Levá i pravá ruka Ďábla... (22.10.2008)
Opakování je matka moudrosti? (16.10.2008)
Ďábel v hudbě (14.10.2008)
Nácvik možné simulace letu U.F.O.?... (24.03.2008)
Bratrstvo všeobjímající zášti a humanitárního bombardování (17.02.2008)
Volba osypáním (10.02.2008)
První den hrůzy (09.02.2008)
Mrtví vstávají z hrobů, hluží sly?í, slepí opět vidí (04.02.2008)
Svobodné volby (21.12.2007)
Energie pro pře?ití (06.08.2007)
Heslo: Extremista a nedej Karl Marx dokonce vesmirnilide.cz (14.05.2007)
Záhady, které mi stále vrtají hlavou (11.05.2007)
Dogma a nebezpeční odpírači (23.04.2007)
Zdravice (21.02.2007)
Návrh vlády středovýchodo západního Hevilstanu (05.01.2007)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (786 hl.)
 
Ne (561 hl.)
 
Mo?ná (516 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1863

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.7. 2020 - 5 397 584
31.7.2020 4 147 926
31.7.2020 1 106 298
31.7.. 2020 - 143 360

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0