Výtahové strany

Autor: cassurgis <(at)>, Téma: Glosy, Vydáno dne: 02. 07. 2007

A tak velká byla naděje, že se konečne staneme lidmi..... Sci_fi?Výtahové strany

Parafráze na Murphyho zákon

Zpětná aplikace Murphologie výroby do politické praxe
Zákon o selektivním dopadu:
Strany, politici a přifařená prostitutující individua se chovají vždy tak, aby napáchaly co nejvíce ?kody.

Výtahové strany: Členskou základnu strany tvoří přesně tolik členů (včetně všech příznivců - zahraničních sponzorů), kteří se vejdou bez problému do výtahové kabiny střední velikosti.V těchto stranách je zároveň praktikována povinná kumulace funkcí a jednou z povinnosti každého člena je tzv. ?bobtnání?, jež má dosáhnout efektu celkového, byť fiktivního zmohutnění strany.
Ve styku s hloupými domorodci je doporučeno používat zejména: přívlastky, příslovce a přistavky, jež uspí?í proces nutné bobtnalizace ( Např. ...Drtivá většina strany, volba grémia strany, drtivá většina členské základny, převládající názor drtivé většiny našich voličů atd.).
Po zdařile nabobtnalizaci, nasílené řízenými a bohatě dotovanými mediálními masá?emi, relativní váha (alespoň v očích domorodců) lavinovitě naroste.
Nenaroste-li, naroste příslušnou medializací!
Zvlá?tě bude-li skutečná pravda pečlivě utajena!
Nelze připustit, aby domorodá veřejnost tužila, že ?výtahové strany? jsou zákrytným orgánem implantujícím cizí zájmy tajně do domorodého prostředí.
Druhou fází bobtnalizace je autobusizace. Drtivá většina výtahové strany trpí přirozeným komplexem nadutosti a jediným východiskem je okamžité zviditelnění tzv. autobusizací strany (Straničtí funkcionáři a členská základna nyní téměř zaplní už i autobus. Když ani mrtvé duše nejsou k zahození.).
Autobusizaci lze uspí?it velmi oblíbenými mezistranickými cestovatelskými tendencemi.

Následuje medializace drtivé části charismatických vůdců výtahové strany do podoby pohádkových krasavců.

Pokud je to vůbec možné.
Krátce po autobusizaci a řádné medializaci nechává sponzor z blízkého příhraničí tisknout letáky: ?Na?inec na hrad!? a okamžitě financuje mediálně sofistikovaný ?nezávislý výzkum? preferencí pro parlamentarizaci někdejší výtahové strany.
Parlamentarizace výtahové strany je pak již jen otázkou hodin a mediálně oblíbených nedemokratických praktik. Nyní nastává etapa zvaná hradčanizace. Shodou smutných okolností je hlavní kandidát buď ještě hloupější než ?na?inec?, nebo setřese se svých beder pozemské strasti právě včas. Ojedinělé negace našeho programu ?na?inec na hrad?, sofistikovaně vykouzlí, za spolupráce s ?na lidu nezávislou veřejnobezprávní TV, vždy jako aktiva výtahové strany a jejího hradního kandidáta.
Gremium výtahových stran v drtivé většině doporučuje:
S okamžitou platností, poprvé o dob rakouskou uherského chagánatu, zružit ústavní právo domorodců považovat rodný jazyk za rodný (zakázat prozatím ještě nelze).
Při té příležitosti pro jistotu zružit i zákon o vlastizradě. Zhasnout, aby se mohlo neruženě rozkrádat.
Vykrást domorodý zlatý poklad a vyměnit jej za hromádku bezcenných zlámaných gre?li, jejíž cena i nadále radostně poklesává, zatím co cena ukradených zlatých tun naopak velmi strmě narůstá.
Mediálně pak pořádat orgaistické tance kolem nakresleného Zlatého telete.

Připravit podklady a teze pro nový výklad domorodých dějin a překroucení historických událostí v neprospěch místních domorodců.
Okam?itě zatknut padoucha poslance, jenž hodlal ve třetím hlasování přehlasovat ?na?ince na hradě?.
Pravidelně obměňovat ústavu. Průběžně, vždy dle přání zemských škůdců a libůstek zainteresovaných zahraničních abonentů.
Zbytky domorodých tradic, jež lze jen dočasně tolerovat, jsou slavnostní sliby. Nicméně drtivá část gremia výtahových stran doporučuje považovat poslanecký slib, slib člena vlády i slavnostní sliby představitelů státu, pouze za nepříliš povedená zaklínadla našich gangů spolupracujících na falzifikaci dějinných událostí, drancování rodné země, poni?ování a genocidě domorodců, prosazování zvráceností, demontáži státnosti, bonzování cizím rozvědným službám a na rakousko-uherské lampárně.
Okam?itě zničit potravinovou soběstačnost
Při propadu preferencí, ukrýt spojenecký koncentrační tábor Quantanámo a předev?ím ostatní tajné koncentráky za ukázkovou věznici zlého strýčka Fidela (Nejlépe někde na očích domorodců a ?světa?).
Schválit zákony o vydávání domorodců na mučení komukoliv, kdo o to po?ádá.
Obnovit pomocné stráze státní nebezpečnosti!
Schválit bianco beztrestnost charismatických i spojeneckých válečných zločinců.
Vyzbrojit, opancéřovat a co do zákeřných surovosti generovat konflikty silových složek tak, že by otcové modro narů?ověle hnědých synů, rudí gentlemané z Národní třídy, navždy ze?loutli a uschli neutě?itelnou závistí.
Zbytek (poslužných) domorodců, jež nedopatřením unikli našim citlivým asociálním programům, zadlužovacím agenturám, hordám exekutorů, tunelá?ím, či nejsou-li řizenými stresy konečně umláceni k smrti, prozatím stále odměňovat zrcátky, korálky a barevnými sklíčky. Avšak, v rámci konečného řešení domorodé otázky, okamžitě transportovat do Patagonie.
Tajné: For eye only, Top Secret

Opakem botnalizace je uboptnávání.

Tento trik doporučuje drtivá část naši členské základny. Tedy celé gremium.
Mírné uboptnání doporučujeme při jednání z rakousko uherskými občany na téma JETE a dalšího uvolnění při drancování rodné země.
Středně až maximální uboptnání je vhodné při styku se všemi našimi německými i americkými partnery.
Bombastické uboptnání při jednáních s Landsmanschaftem.
Celkové uboptnání je vhodné zejména při výjezdu do Spojených států, při vy?etřování naší úplátkářské afery, nebo nebo při vy?etřování našich nekalých úmyslů. Tehdy doporučujeme systém "mrtvý brouk", nebo zpátky do Říše, či bleskový přechod na Sei?ely, pod ochranu Bildebergů, do Bruselu, či do řídících rad vybraných podniků.
?Při dalším poklesu preferencí strany okamžitě transformovat vedení nejblišší výtahové strany (rozuměj zcela vyměnit pod naším vedením) tak, aby bylo možné, v nejblišším možném termínu, novou výtahovou stranu v našich kooperujících svazcích okamžitě parlamenizovat.
A pak ústava neústava, aber sofort: ?Na?inec zase na hrad?!
Hlava nehlava rozkrádat a drancovat, pokud je ještě co!
A hlavně nezapomenout na daně z počtů zubů, z de??ové vody a přívalových de??ů!
Když marné nebudou ani daň ze svitu Slunce, p?oukání a dramaticky neúnosného opotřebování polních cest! To se nám to drancuje To se nám to drancuje!