| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Knihy
Teorie relativity


Personalizace
Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJižní Čechy chataKunžakKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Horká linka

..


Slovanské védy
Vydáno dne 13. 12. 2016 (2095 přečtení)

S J B E R J A
CЬ_Б ъ р ь я
. . . B o r e a

Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha Tvůrce. Vše povstalo skrze něj a bez něho nepovstalo nic, neboť Slovo bylo svobodně projevenou myšlenkou...aneb, proč by chtěli zakázat vyprávět české národní pohádky dětem

©Zdeněk Patrick, Praha 2016

Na samém vrcholku hory Maru, nejvyšší hoře nejzazší Severije / Hyper_Boreje, nad níž je zavěšena hvězda Sedaja (Severka / Polárka), sídlí sám vládce času a hybatel Svarogova kola dějin, Koleda / Koljada Коляда. Syn Máji Nijevny Zlatogorky a Perunice Dažboga. Na té posvatné hoře, kde i čas plyne odlišně od našeho, plane věčný oheň, kolem něhož v kruhu sedí dvanácte inspirativnách duchů, dvanácte měsíčků, ovládajících jednotlivý čas i jednotlivá roční období.

Zatím, co se hvězdné nebe nad horou Maru / Ma_Ra, kolem pevně ustavené osy, otočí jednou za 25900 let (Svarogovo kolo): 360 stupňů (velký Sar) => 7,2 let vládce času Koledy, na Zemi uběhne 72 let, tedy polovina lidského Konu (Životního okruhu, jenž v součtu činí 144 let).

A jsme u české národní pohádky o poslušné a pracovité MARU_šce, zlé sestře Holaně, jindy Mahuleně, která si kázala přinést z čarovné hory MARU, fialky, jahody a maliny. Z míst, kde sídlil vládce času Koleda, syn DajBoha a Máji Zlatogorky. Tentýž Koleda, jenž otáčí Svarogovým kolem dějin. Z pohádky, jejiž kořeny jsou však starší 40 000 let.

Zatím co mnozí zapisovali svá fiktivní vítězství do kamene, zlata i bláta, Slované / Rassa / Vindones / Vinedi viděli budoucnost ve svých dětech, neobroušených briliantech, o které se s nimi podělila Matka Země. Aniž kdy musely nést břímě otců, přenášely skupiny hrajících si dětí, v čase planetární katastrofy, slovanské védy v podobě nádherných vyprávění o dobru a zlu, o technologiích starého světa, který i skrze české národní pohádky nezmizel v beznaději.

LOMONOSŮV PODMOŘSKÝ HŘBET

podle zahraničních pramenů přeložil a upravil ©Zdeněk Patrick, Praha 2016

V srpnu roku 2004 mezinárodní vědecká skupina zavítala do Ledového oceánu, aby prozkoumala dno, přesněji někdejší Sluneční / Svarogův ostrov, jenž je znám světu spíše skrze Lomonosův hřbet, ležící v hloubce 1200 metrů pod současnou hladinou, tedy v úrovni vrcholků nejvyšších hor Slunečního ostrova Alatyr, jež se tyčily nad hladinou někdejšího Bílého moře až do výše více jak 1800 metrů. Cílem vědecké výpravy bylo získat vzorky podloží z období před 55 miliony. 16 států, tři ledoborce: Norský (Vidar Viking s vrtací soupravou), švédský (Oden) a Ruský (Sovětský Sojuz s vrtacím platem) zahájilo v souladu s programem podvodních vrtů (Arctic Coring Expedition / ACEX), aby ze získaných vzorků bylo určeno nejen stáří podmořského hřbetu, a ze získaného fosilního sedimentu teploty klimatických změn, jimiž byly usazeniny vystaveny. Expedice si ověřila skutečnost, že ,do vzdálenosti 55 milionů let teploty pod povrchem dna někdejšího ostrovav v Bílém moři (v Arktickém Ledovém oceánu) byly kdysi vhodné pro růst květeny.

Vědci oznámili, že sediment byl svého času vystaven průměrným teplotám 20˚C, což v porovnání se současnou teplotou – 1,5˚C hovoří ve prospěch květeny a navíc potvrzuje naše úvahy o subtropickém klimatu, jež bylo navíc ovlivněno přímořskými kontinentálními teplotami. Bereme na vědomí ideo_vědecké stáří Lomonosova podmořského hřbetu za platný orientační intervenční bod, jenž sice souhlasně pokyvuje nejen ke stáří vltavínů, ale i k období ideo_vědeckého zalednění Ant_arktidy, možného protějšku Severije / Hyperboreje, Země Antů, na konci světa – Antlánie. Avšak byla-li v té době jaká, aniž jsme ochotni uvažovat současný stav zalednění i její současnou polohu ideo_vědeckým časováním 55 milionů let, které sice sahá až k samým počátkům obnovy Země, po nestvůrném zničení téměř veškerého života na Zemi údajným pádem obřího kosmického tělesa do dnešního Mexického zálivu, jehož aktivací, v souladu s mayskými legendami kmene Kvíčů, podezříváme pány Ahauvy zpoza podsvětní Xibalby (Šibalby) a Srdce nebes U_Kux_Kax (U Kuš Kaš) Huracana. Možná v čase zažehnutí druhého Slunce - Utu a proměnou, kterou Slované označují "Pra" / Pradávno viděné zákony Universa, neboli Pravi_ dané, neboli Pravda...

Michail Vasiljevič Lomonosov

Lomonosův hřbet, nazvaný na počest ruského vědce a genia Michaila Vasilijeviče Lomonosova, jenž jako první inicializoval skrze pruskou šlechtičnu, budoucí ruskou carevnu Kateřinu Velikou, tajnou výpravu do Ledového oceánu s cílem nalézt Zlatý, či Sluneční ostrov Severije, kde se lidé dožívali, skrze zvláštní elixír mládí, nezvykle vysokého věku, aniž podléhali nemocem. A těžce ranění, neřku-li již zhola mrtví, zcelováni mrtvou vodou a ve zvláštních studních frekvencemi a masážemi živé vody opět oživováni. A nekupte to, jste-li mocnou, leč výhledově stárnoucí krasavicí a tušíte, že i zasvěcenci Temnot, Karl der Grosse, či uhnilá větev starověrectví Jindra der Fogelsteler a naposledy i Adolf Hitler, by také rádi pro své banskterské páníčky ukrojili z bohatého slovanského koláče.

Lomonosův hřbet, vrcholky horstva Zlatého (Slunečního, či Svarogoava) ostrova, se nalézá cca 1200 metrů pod hladinou severního ledového oceánu. Táhne se k současnému severnímu pólu, od něhož je necelých 230 km vzdálen. Jedná se prastarý útvar z doby před 55 miliony let, jehož hledáním byl velitel tajné arktické výpravy carevnou pověřen instrukcemi v zapečetěném dopise. Tento podmořský útvar byl totiž, jak již řečeno, někdejší součástí Seberije / Hyper_ Boreje, ke které se váží mnohé slovanské, převážně však ruské legendy.

Zde svého času, ve zlatém městě bílých vědoucích bohů přebývala i gospoda od dvou Slunců (Sirius A; Sirius B), která nalezla mezi našimi předky asyl a zanechala vzpomínku, co symbol Hvězdoslavy, hvězdy všech roduvěrných Slávů: Princezny se zlatou hvězdou na čele. Zlaté šesticípé hvězdy všech českých Slávů, jež v bitvách chránila čákry Solar plexus a jež v modrém poli zářila i na gonfanonu Sv. Václava. Českého knížete a jediného dědice České Země a Svantovida, jehož Svaté světlo nám svítí i v těch nejbědnějších časech.

Poznámky pod čarou:

Ra / životný, pln energie
Re / totéž co Ra / Koptové vyslovují Hrej
JaRa / Ja Jarylo / dŽarilo, životný a zařící, pln sluneční pohody energie které mám dost / Ra_dost
Ma_Ra / Prs Matky Zemlji plný životní energie
Ma_Russia / Ma_Ru_ška. Matka Rusých, Prusých, Bílých, Čistých, Rassa
Holana báječná bytost sídlící na Holi (na vrcholu Homole) maželka Strýboga. Též Mahulena.
Strybog - Vládce větru, bytem v Dmiechle / Miechle
Macecha, nevlastní matka Marušky, zřejmě pani Morana Svarogovna
Princezna / Perunica - dcera Peruna – Lada Terja z E_setu, Altyn Gorodu / Zlatého města bílých bohů / Bhaša Nagara.
Princ / Perunic – syn Peruna – Tarch, Dažbog, bájný všeslovanský kníže JaRa Rudé slunéčko, též Jarylo, Džarilo, Žarilo
Děd Vševěd se zlatými vlasy: Zlatovlasý archanděl Pěrun, nesmiřitelný vymahatel Pravi silou vojenské moci...
Prav / být Prav ve významu v Pravdě Spravedlivý (Český národ i Jan Žižka byl Prav a dodnes je Prav, se všemi faktory z téhož vyplývajícími.)
Parvati / matka země světlých , v překladu Horská / Garvati, manželka Šivy Dévanagarí (z města bílých bohů)
Kálí / Bohyně Temných sil vyžadujících si krvavé oběti
Kon okruh Pravi v Javi, viz české koná, vý_kon, to co bylo mimo slovanský kon za_konem, byl úkon proti slovanskému vnímání práva.

Celá tisková zpráva | Komentáře: 5 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky
Nabídka knih

Nabídka knih

  Novinky
20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně ještě nevynalezne... Více


  Závislý výzkum agentury Step by step
Podkožní nosiče informací implantované svéprávným lidským bytostem signalizují, že společnost je velmi těžce nemocná. Zločinci pak využijí jakýchkoliv nezákonných triků k postupné čipizaci všeho. I vašich trenýrek. Záleží jen na Vás, zda jste kus hadru, který lze kdykoliv nakopnout. Pamatujte, že zdravá společnost nepotřebuje značkovat Vaše děti a novorozeňata jako zločince, či nemocná hovada.


Celkem hlasovalo: 21096

  Statistika

12/7 2017 - 2 710298
12/7 2017 - 1 972929
12/7 2017 - 697430
39 939

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0