| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Sci fi - Zlý sen
Vydáno dne 09. 04. 2009 (2893 přečtení)

Vše v následujícím článku je vymy?lené z oblasti špatné Sci-fi. Prosím méně oddolné, nechť následující článek s lehkou myslí a sluncem v Srdci - přeskočí....Sci-fi Zlý sen

sci-fi © Zdeněk Patrick 2009 Praha

Jedné noci jsem měl sen. Ocitl jsem se na planetě, jíž vládli egoističtí a sebestřední tyrané. Říkali si vyvolení a ostatní lidské bytosti považovali za zvěř, ale jednali s nimi hůře než se zvěří.

Mimo neuvěřitelnostmi, které bezzákonní zakonodárníci na té divné planetě běžně schvalovali, byl nesly?ně prosazen zákon hluché slepoty ke kodexu, jenž vymezoval povolenou kalorickou hodnotu potravin. Tak nízkou, aby potraviny nedodávaly potřebné živiny. A nadmíru obtloustlé lidské bytosti pak snadněji umíraly hlady, až k smrti přecpané jalovinami. Mistrná zbraň na vysoké vědecké úrovni, společně s přidruženými chorobami hravě zdolávala jakoukoliv přirozenou odolnost a snižovala imunitu každé lidské bytosti.

V tom strašném snu byly naopak kvalitní potraviny, s dostatkem živin, používány jako fosilní palivo, či jako rekvizita při rajčatových a pomerančových bitvách. Pořádanými na počest právě probíhajících hladomorů.

Pře?výkavci byly krmeni rozdrcenými chcíplými zvířaty, traviny pokrývány smrtícími chemikáliemi, seno a sláma byla spalována zeleno hnědavci, jako nepotřebná biomasa. Aby i ?pinavý vzduch prodávali k dalšímu znečistění. A nanejvýš odborně svorně mektali a mektala... Snad až do Soudného dne...

Nebylo již nikoho, kdo by se ve své nevědomosti neradoval se Zlatého věku a konce konců.

Lidské bytosti se totiž rády a často srdečně radovaly. Radovaly se i z každého slibu velkých Tyranů. Beztoho, aby se na druhý den upamatovaly na cokoliv. Vyjma svého bydli?tě, jména a identifikačního čísla svého podkožního čipu. Nic divného jim již nebylo divné...

Pěstování vlastních plodin bylo v té pří?erné změti vyhlá?eno za hrdelní zločin pokutovano ztrátou veškerého majetku, pokutami, penále z pokut a penále z penále. Stejný trest čekal i sousedy, kteří tento těžký zločin nenahlásili. Za stejně hrůzný zločin bylo vyhlá?eno používání papírových obrázků, jejichž cena byla snově určená. Prý až do úrovni zlata.

Rodinné všeovládající klany, lidskými bytostmi tě?ce vydělané peníze dědičně shroma?ďovaly ve svých tajných sejfech. Aby si je krátce poté, mezi sebou, soudružsky rozdělily, když část věnovaly na budování podzemních úkrytů, díl na vědecký vývoj dalších GM jalovin, jinou pak na zašpinění nebes, aby se snad Stvořitel veškerenstva příliš nerozčiloval.

A bída byla tak veliká, že doléhala i na prostituty Tyranů. A to v takové míře, že jednoho krásného chemtrails dne byli nuceni propoužtět ze svých služeb své milenky. A protože se mladých mužů již nedostávalo, když mnozí z nich byli násilným systémem dr?eni v otrocké práci, vrhly se armády bývalých milenek na movité i méně movité staříky, kteří by v posledních záchvěvech své čtvrté mízy, zabezpečili bývalým krasavicím další bezproblémový život. A chlípní staříci, posilněni připravenými chemikáliemi, si těsně před smrtí velmi libovali a chválili Tyrany za Zlaté zítřky lidstva.

V té strašné době se omlazovali Tyrané a jejich služebníci lidskou krví, konzumací a injekcemi látek vyrobených z embryí lidských bytostí. Nikoli starších než čtrnáct dní.

Ty matky, které odmítaly úředně zaevidovat své budoucí mateřství, byly mediálně kriminalizovány a odváděny v poutech.

Byl to strašný sen, v němž vítězila propagace potratů a v němž orlí vajíčko mělo tisícinásobně vyšší cenu, než embryo budoucí lidské bytosti.

Přirozené mužské aktivity, dané přírodou a Bohem, byly vyhla?ovány za zločinné haražení, ženy v plodném věku diskriminovány, a jejich matky, přirozené ochránkyně rodin svých dcer, vyhazovány z práce, krátce po své padesátce. A všechny lidské bytosti mlčely a uvědoměle přihlížely.

Svazek mezi mužem a ženou byl mediálně považován téměř za nezákonný, rodina tolerována pouze v čase jejího rozpadu. neboť příliš silná rodina byla ekonomicky nezávislá na Tyranech a jejich prostitutech.

V tomtéž čase, vždy, když se na poslední velkou loupe? zapomnělo, jednou za tří generace lidských bytosti, vykradli vůdcové bank vše a v?ude, aby vzápětí rozpoutali masové vra?dění ve světových válkách a revolucích. Takže mnoho pamětníků nezbylo. Jen utěšeně vzrůstající množství masových hrobů docela pokrylo celou planetu. A již se budovaly další a další.

V té snové zemi, kde jsem ve své hrůzné vidině pobýval, kdosi posvětil posvátné dogma o ničem, jehož poskvrnění bylo zločinem nejhrůznějším, hodným příkladných trestů do devátého kolena v budoucnosti a do devátého kolena v minulosti.

Tyrani dál drancovali planetu, drancovali kosti Matky Země, dál budovali podzemní úkryty, kradli krev, náhradní díly z lidských bytostí, vodu i kyslík do zásoby. Neštítili se nazývat vra?dění dětí humanitárním bombardováním. A mysl lidské bytosti tyranům vadila nejvíce. Nechali tedy sestrojit nové zbraně vysoce energetických pulzů vymazávající jakékoliv vzpomínky, mikrovlnné ?mírovaní a trestající přístroje. Cílenými frekvenčními kmitočty ničili v lidské mysli vše, co v ní bylo Stvořitelem vybudováno. Z téhož důvodu zakázali Tyrané, při oslavách Marnosti, všem zúčastněným nosit kovové předměty a klíče obzvláš?. Nikoli proto, aby jimi opět výhružně hrozili. Nýbr? jen proto, že hrozilo reálné nebezpečí prozrazení projektu skrze ohřev kovových předmětů pohybujících se ve vysokoenergetickém elektromagnetickém pulzu.

Kamerovými systémy a podkožní čipizaci a zákony o odebírání DNK hodlali zotročit lidské bytosti, v co nejkratším časovém intervalu.

A zvěst o jejich slavných činech se rychle ?ířila po celém širém a hlubokém vesmíru. Mnohé dravčí entity se již slétaly, s dostatečným předstihem, na velkou hostinu, s cílem snahy Tyranů dostatečně nasílit a urychlit.

A tak se jednoho dne sešli vybraní tyrané na černé m?i a stanovili přesný termín, kdy se odebéřou do svých podzemních komnat. A černý papež po?ehnal jejich dílu.

Mezitím mediální prostituti, z pověření mocných, mezi pravidelnou l?í roz?iřovali zvěsti o velkém elektromagnetickém pulzu a o nutnosti světové války. A protože se nadmíru činili, vyvolali Daemony (Vědoucí) z dávných dob, kdy naše galaxie i sluneční soustava ještě neexistovala. Velký záblesk z hlubokých končin úzce nasměrovaném paprsku pak na planetu Tyranů vyslal zprávu, jež dorazila do míst, kde se bude nalézat a skutečně nalézala Země za miliardy světelných let:

?Jsem a přicházím?.

Mezi Tyrany zavládlo trapné zdě?ení, nicméně rovněž nelenili a vyslali mezi lidské bytosti další velkou armádu ?nic nevidících, nic nesly?ících?. Jejich domorodého náčelníka bohatě obdarovali střípky a zrcadélky, když největší radost určitě měl z vysokého vyznamenaní Franko - Österiech - Ungarn chaganátu - Signum Laudis, za úspěšnou zradu rodné vlasti, zničení Pravdy a průběžně matení lidských bytostí.

?Padněte na nás hory a skryjte nás naše podzemní jeskyně?, volali tenkrát vydě?ení Tyrané a jejich vybraní prostituti.

Ale k smrti vydrancovaná Matka Země jim již nenaslouchala, aniž naslouchala zbývajícím lidským bytostem. A Svatý duch České země se hotovil k času konců. Jeho? čas nikdo z nišších, i o něco vyšších bytostí, nezná a ani nemů?e?Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Dny "Mlčení"... (07.06.2012)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLIŠ "ŠIKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak přežít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té šelmy... (28.07.2011)
Čipošelmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí hoši z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Marťanské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...2/3. část (06.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...1/3. část (04.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zaplať můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porážku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Množství jistot nedaleko černé díry... (21.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
Škoda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
Špatné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sršáni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá mše? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a žáci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlášené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátu? (09.03.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
Šoková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když sv. Jan na ostrově Patmos prášil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Považte prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 7 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

...


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1318 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4705

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0