Sci fi - Zlý sen

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 09. 04. 2009

Vše v následujícím článku je vymy?lené z oblasti špatné Sci-fi. Prosím méně oddolné, nechť následující článek s lehkou myslí a sluncem v Srdci - přeskočí....Sci-fi Zlý sen

sci-fi © Zdeněk Patrick 2009 Praha

Jedné noci jsem měl sen. Ocitl jsem se na planetě, jíž vládli egoističtí a sebestřední tyrané. Říkali si vyvolení a ostatní lidské bytosti považovali za zvěř, ale jednali s nimi hůře než se zvěří.

Mimo neuvěřitelnostmi, které bezzákonní zakonodárníci na té divné planetě běžně schvalovali, byl nesly?ně prosazen zákon hluché slepoty ke kodexu, jenž vymezoval povolenou kalorickou hodnotu potravin. Tak nízkou, aby potraviny nedodávaly potřebné živiny. A nadmíru obtloustlé lidské bytosti pak snadněji umíraly hlady, až k smrti přecpané jalovinami. Mistrná zbraň na vysoké vědecké úrovni, společně s přidruženými chorobami hravě zdolávala jakoukoliv přirozenou odolnost a snižovala imunitu každé lidské bytosti.

V tom strašném snu byly naopak kvalitní potraviny, s dostatkem živin, používány jako fosilní palivo, či jako rekvizita při rajčatových a pomerančových bitvách. Pořádanými na počest právě probíhajících hladomorů.

Pře?výkavci byly krmeni rozdrcenými chcíplými zvířaty, traviny pokrývány smrtícími chemikáliemi, seno a sláma byla spalována zeleno hnědavci, jako nepotřebná biomasa. Aby i ?pinavý vzduch prodávali k dalšímu znečistění. A nanejvýš odborně svorně mektali a mektala... Snad až do Soudného dne...

Nebylo již nikoho, kdo by se ve své nevědomosti neradoval se Zlatého věku a konce konců.

Lidské bytosti se totiž rády a často srdečně radovaly. Radovaly se i z každého slibu velkých Tyranů. Beztoho, aby se na druhý den upamatovaly na cokoliv. Vyjma svého bydli?tě, jména a identifikačního čísla svého podkožního čipu. Nic divného jim již nebylo divné...

Pěstování vlastních plodin bylo v té pří?erné změti vyhlá?eno za hrdelní zločin pokutovano ztrátou veškerého majetku, pokutami, penále z pokut a penále z penále. Stejný trest čekal i sousedy, kteří tento těžký zločin nenahlásili. Za stejně hrůzný zločin bylo vyhlá?eno používání papírových obrázků, jejichž cena byla snově určená. Prý až do úrovni zlata.

Rodinné všeovládající klany, lidskými bytostmi tě?ce vydělané peníze dědičně shroma?ďovaly ve svých tajných sejfech. Aby si je krátce poté, mezi sebou, soudružsky rozdělily, když část věnovaly na budování podzemních úkrytů, díl na vědecký vývoj dalších GM jalovin, jinou pak na zašpinění nebes, aby se snad Stvořitel veškerenstva příliš nerozčiloval.

A bída byla tak veliká, že doléhala i na prostituty Tyranů. A to v takové míře, že jednoho krásného chemtrails dne byli nuceni propoužtět ze svých služeb své milenky. A protože se mladých mužů již nedostávalo, když mnozí z nich byli násilným systémem dr?eni v otrocké práci, vrhly se armády bývalých milenek na movité i méně movité staříky, kteří by v posledních záchvěvech své čtvrté mízy, zabezpečili bývalým krasavicím další bezproblémový život. A chlípní staříci, posilněni připravenými chemikáliemi, si těsně před smrtí velmi libovali a chválili Tyrany za Zlaté zítřky lidstva.

V té strašné době se omlazovali Tyrané a jejich služebníci lidskou krví, konzumací a injekcemi látek vyrobených z embryí lidských bytostí. Nikoli starších než čtrnáct dní.

Ty matky, které odmítaly úředně zaevidovat své budoucí mateřství, byly mediálně kriminalizovány a odváděny v poutech.

Byl to strašný sen, v němž vítězila propagace potratů a v němž orlí vajíčko mělo tisícinásobně vyšší cenu, než embryo budoucí lidské bytosti.

Přirozené mužské aktivity, dané přírodou a Bohem, byly vyhla?ovány za zločinné haražení, ženy v plodném věku diskriminovány, a jejich matky, přirozené ochránkyně rodin svých dcer, vyhazovány z práce, krátce po své padesátce. A všechny lidské bytosti mlčely a uvědoměle přihlížely.

Svazek mezi mužem a ženou byl mediálně považován téměř za nezákonný, rodina tolerována pouze v čase jejího rozpadu. neboť příliš silná rodina byla ekonomicky nezávislá na Tyranech a jejich prostitutech.

V tomtéž čase, vždy, když se na poslední velkou loupe? zapomnělo, jednou za tří generace lidských bytosti, vykradli vůdcové bank vše a v?ude, aby vzápětí rozpoutali masové vra?dění ve světových válkách a revolucích. Takže mnoho pamětníků nezbylo. Jen utěšeně vzrůstající množství masových hrobů docela pokrylo celou planetu. A již se budovaly další a další.

V té snové zemi, kde jsem ve své hrůzné vidině pobýval, kdosi posvětil posvátné dogma o ničem, jehož poskvrnění bylo zločinem nejhrůznějším, hodným příkladných trestů do devátého kolena v budoucnosti a do devátého kolena v minulosti.

Tyrani dál drancovali planetu, drancovali kosti Matky Země, dál budovali podzemní úkryty, kradli krev, náhradní díly z lidských bytostí, vodu i kyslík do zásoby. Neštítili se nazývat vra?dění dětí humanitárním bombardováním. A mysl lidské bytosti tyranům vadila nejvíce. Nechali tedy sestrojit nové zbraně vysoce energetických pulzů vymazávající jakékoliv vzpomínky, mikrovlnné ?mírovaní a trestající přístroje. Cílenými frekvenčními kmitočty ničili v lidské mysli vše, co v ní bylo Stvořitelem vybudováno. Z téhož důvodu zakázali Tyrané, při oslavách Marnosti, všem zúčastněným nosit kovové předměty a klíče obzvláš?. Nikoli proto, aby jimi opět výhružně hrozili. Nýbr? jen proto, že hrozilo reálné nebezpečí prozrazení projektu skrze ohřev kovových předmětů pohybujících se ve vysokoenergetickém elektromagnetickém pulzu.

Kamerovými systémy a podkožní čipizaci a zákony o odebírání DNK hodlali zotročit lidské bytosti, v co nejkratším časovém intervalu.

A zvěst o jejich slavných činech se rychle ?ířila po celém širém a hlubokém vesmíru. Mnohé dravčí entity se již slétaly, s dostatečným předstihem, na velkou hostinu, s cílem snahy Tyranů dostatečně nasílit a urychlit.

A tak se jednoho dne sešli vybraní tyrané na černé m?i a stanovili přesný termín, kdy se odebéřou do svých podzemních komnat. A černý papež po?ehnal jejich dílu.

Mezitím mediální prostituti, z pověření mocných, mezi pravidelnou l?í roz?iřovali zvěsti o velkém elektromagnetickém pulzu a o nutnosti světové války. A protože se nadmíru činili, vyvolali Daemony (Vědoucí) z dávných dob, kdy naše galaxie i sluneční soustava ještě neexistovala. Velký záblesk z hlubokých končin úzce nasměrovaném paprsku pak na planetu Tyranů vyslal zprávu, jež dorazila do míst, kde se bude nalézat a skutečně nalézala Země za miliardy světelných let:

?Jsem a přicházím?.

Mezi Tyrany zavládlo trapné zdě?ení, nicméně rovněž nelenili a vyslali mezi lidské bytosti další velkou armádu ?nic nevidících, nic nesly?ících?. Jejich domorodého náčelníka bohatě obdarovali střípky a zrcadélky, když největší radost určitě měl z vysokého vyznamenaní Franko - Österiech - Ungarn chaganátu - Signum Laudis, za úspěšnou zradu rodné vlasti, zničení Pravdy a průběžně matení lidských bytostí.

?Padněte na nás hory a skryjte nás naše podzemní jeskyně?, volali tenkrát vydě?ení Tyrané a jejich vybraní prostituti.

Ale k smrti vydrancovaná Matka Země jim již nenaslouchala, aniž naslouchala zbývajícím lidským bytostem. A Svatý duch České země se hotovil k času konců. Jeho? čas nikdo z nišších, i o něco vyšších bytostí, nezná a ani nemů?e?