| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Marťanky prý nemají prsa! Pova?te prosím...
Vydáno dne 30. 10. 2006 (5394 přečtení)

Celoplanetární dezintegrace soudnosti?

© dmk1994/2006Někdy mívám dojem a některé možné příznaky potvrzují mé soukromé, (doufám, že scestné) sci-fi, že gradace zvráceností, popoháněná multimediálními prostituty a žoldnéry, nabývá na neobyčejné intenzitě.

Jakoby naši planetu napadly hordy nenávistně motivovaných mimozemců.
Utě?uji se, že tak tomu ještě nemusí být.
Otázka dne proto zní: "Kdo skutečně stojí v pozadí všeobecné dezintegrace planety?"

Lidstvo, díky svému stupni rozvoje, ani příliš vysokého, ani nízkého, nicméně zcela originálně všestranného, je stále unikátně propojeno filosoficky, duchovně, materiálně i transcedentálně, s původními kořeny Stvoření. Což vůbec neznamená pouze prosté plození. Opro?těné od dimenze, jež ve své podstatě udiví mnohého nevítaného návštěvníka z kosmu.

Přicházejícího pro nás utajeně. Tedy s neprůhlednými záměry.
Díky fenoménu bezprostřední plodnoti, jemuž vděčíme nejen za téměř nezdanitelné radosti, ale i za to, že stále znovu a znovu pučí nový život na naší planetě, lze předpokládat, že jedna z prvních operací mimozemské entity bude logicky směřovat, skrze proradnost politruků "Ničemna", právě proti naší plodnosti.
Neboť z počátků, avšak ani později, nepochopí prakticky nic z onoho rozmno?ovacího fenoménu. Jakkoliv stojícímu na celé řadě a koexistenci chemických a bioelektronických podnětů a vznětů. Z tohoto příznaku můžeme usoudit, že pro nezvané návštěvníky, je obyvklé spíše mno?ení genetickými manipulacemi (in vitro), řízkováním, či prostým dělením. Přičemž jim nemusí být až tak cizí i hlemý?dí dvojpohlavní "pružnost".
Později bude útok veden napříč domorodými quslingovskými náčelníky a proradnými ?amany. Za příslib pře?ití, respektive neruženého do?ití v blahobytu. Přičemž lze uvažovat i o možnosti mediálně (či prostřednictvím undergroundu) razantně šířené l?i ?o zvláštní výpomoci vesmírným bratrům?.

Až tato situace nastane, pak vězme, že se jedná o jednu z posledních kapitol tiše invazivní agrese. Bude vedena v celém spektru lidských úvah, filosofie a konání.

S nanotechnologickou přesností. Cíleně nenechat nic náhodě.
Při celkové dezintegraci a úpadku lidstva.
Politici a politické strany budou zástupně řešit, nikoli úbytek a příčiny sní?ené plodnosti, nýbrž jen nežádoucí přebytek přestárlých...
Tehdy přijde den, kdy bude již vše vyřešeno na ?vědecké? bázi, respektive na vlnách psychologického, elektronického, psychoelektronického globálně šířeného nadnárodního teroru.
Tuto fázi poznáme podle věrohodných příznaků, z nichž sekundární se nemusí bezoprostředně týkat jen našich rozmno?ovacích aktivit.
Celý komplot bude nastartován za zcela specifických podmínek nadstátního teroru, jež v rámci ochrany lidských práv a svobod bude omezovat právě tato nezadatelná práva a svobody.
Následně budou pronásledovány vymezené skupiny obyvatel (např, kuřáci, podivíni stranící se zločinného kvasu, sexuálně, nicméně v souladu s přirozenými pudy, hara?ící jedinci), když naopak úchylky budou všeplanetárně prosazovány.
Tu tam, za chvíli onde.
Pak po celé planetě!

Jedním z faktoru svědčícím o závěrečné etapě, právě probíhající invaze zuřící mimozemské entity, bude likvidace nosných komodit odpovědných za klima planety, zvýšená četnost nepřirozených řádění ?přírodních" živlů, sní?ená plodnost planety, podivně zvy?ující se neplodnost mužů i žen (Až již prostřednictvím řízených stresů, spadu, mikroeletronického harassmentu, změnou klimatických a atmosferických podmínek, či chemickými, mikrobiologickými, mikroelektronickými a multivirovými ataky, když riziková těhotenství, prostá, či chemická sterilizace není rovněž marná, tak jako mediálně uzákoněné právo na potrat). Jedním z příznaků této všeplanetární tragedie se projeví kastrofálním úbytkem všech tvorů na dosud nejplodnější planětě v širém vesmíru...

Pak bude tiše vyhlá?ená doktrina Zákazu sdělovat pravdu a Le? ovládne vše. Bude se lhát i při předpovědi počasí.
A zprávy ze světa se zú?í pouze na informace o uměle vygenerovaných sporech několika lokálních hlupáků a jejich o nic chytřejších poradců.

Až nastane ten čas...

Zdaleka však ještě není všem dnům konec.

Výstra?ným znamením bude období globalizovaníé bezzákonosti ?uzákoňující prostou i podkožní čipizaci. Bude nasílena kontrola veškerých osobních aktivit každé lidské bytosti. Součástí nadstátního teroru bude vedle zákazu platby v hotovosti, kontrola ekonomické závislosti každého jedince. Do téže oblasti nadstátního teroru budou patřit i daně z neči?těného vzduchu, jež bude naopak na prodej k dalšímu zneči?tění.
Na prodej budou i odsouzení vězni.
Ka?dá zvrácenost se stane výnosným prodejním artiklem.
Obklopení vzdužného obalu planety nebeskými pruhy s dílčím cílem umenšit sluneční světlo inspiruje příkaz povinnosti svítit i ve dne. Dojde k navýšení elektromagnetické aktivity (v 1000 násobném řádu) dezintegrující psychiku pozemských tvorů. Ovdzuží bude uměle a velmi nebezpečně ionizováno. K nasílení ataků mimkrovlnnými technologiemi. To povede i k dalšímu navýšení elektromagnetických aktivit (průvodním jevem bude i zvýšená četnost bezhlučných blesků). To vše bude hlavní příčinou katastrofických klimatických změn. Zátopy, povodně, vygenerovaná zemětřesní, lavinovité tání ledovců a polárního pokrytí věčným sněhem a ledem způsobí únik vodních par do kosmu. Vodní páry budou směřovat ke Slunci a vodíkem navýší sluneční aktivitu, jež následně uspí?í průběh klimatických a planetárních změn.
Nakonec proradní náčelnící vyhlásí, že jejich zločinné drancování planety způsobilo nevratné změny klimatu planety je nevratné.
I to bude le?, směřující k eskalaci nadstátního teroru,
V rámci potlačení aktivit odpůrců těchto zločinných aktivit spustí zavedený systém věcí projekt kamerizace, špiclování, udávání tak, aby byl nastartován Nový hon na čarodějnice (a? již tak nazýváme cokoli).
Taj nastartují poslední etapu našeho bytí na této krásné planetě, při jejíž aplikaci budou ?oddaně? asistovat místní ?vyvolení? domorodci, domnívající se, že právě nastal jejich dlouho očekávaný čas.
Nebude tomu tak!
A svůj omyl nestačí ani zjistit.
I když na čas budou krutě vládnout a nelidsky manipulovat s vědomím lidstva vyspělými technologiemi.
Jediným cílem mimozemských návštěvníků, pohybujících se a manipulujících časem, bude přesunout náš reálný svět do jiné časové varianty. Jinými slovy cílenými ataky přerušit naše dávné napojení na kořeny Stvoření, jež živá planeta zprostředkovala s Univerzem. Jedná se o výrazný zásah a ten musí být proveden tak, aby receptory veškerenstva přijali informaci o našem přirozeně degenerativním zániku, při němž neasistovala žádná jiná mimozemská entita.
My sami musíme, nevím jak, ale my sami musíme vyvolat takové hybné mechanizmy, aby vše této variantě nasvědčovalo!
Tak totiž probíhá skutečná mimozemská invaze,
Nikoli tedy medialně propagována varianta po zuby vyzbrojené mimozemské nestvůry útočící vesmírnými kulomety a bleskomety, nebo naopak v kamuflá?i mírových sborů s palmovými ratolestmi.
Protože jsme moudří nic takového se prozatím nekoná!
Jen věrohodné příznaky zatím vypráví o podivných zběsilostech, které si prý sami na sebe vytváříme!
Zatím?
Nyní si dovolím drze opakovat několik málo multimediálně šířených bonmotů v rytmu Public Relations:
..."A proč vlastně nepřicházejí?"......
Vy snad věříte na UFONY pane doktore....
Vy to ještě nevíte? Mimozem??anky a Mar?anky obzvláš?, prý nemají prsa!...Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLI? "?IKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak pře?ít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té ?elmy... (28.07.2011)
Čipo?elmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí ho?i z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Mar?anské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlá?ení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zapla? můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porá?ku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
?koda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
?patné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sr?áni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá m?e? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a ?áci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlá?ené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátuž (09.03.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
?oková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když Sv. Jan na ostrově Patmos prážil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1909 hl.)
 
Ne (1229 hl.)
 
Možná (1181 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4319

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0