| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění fal?uje dějiny
Vydáno dne 18. 09. 2006 (5904 přečtení)

Hon na čarodějnice odstartován

© Zdeněk Patrick - 2006 Praha

© Země Zlaté hvězdy Margity
©Kdo je kdo v českých dějináchdne 12.září 2006 SRN, bavorské Řezno

Toho dne navštívil velký pop latinského ritu německého jazyka Ratzinger řezenské arcibiskupství , jež od dob násilné christianizace a následné genocidy západních Slovanů, sehrává dominantní roli zejména při násilné i pozvolné domestikaci českých kmenů.

Nic není sofistikovanému teamu řezenské marky příhraničního styku cizí. Od proklínání někdejší slovanské mateřštiny, věznění věrozvěsta Metoděje a mučení jeho ?áků, podvržených historických fakt a dokumentů, asistence při několikanásobných křížových výpravách proti "kacířským Čechům" (Jejich? jediným výlučným cílem bylo vyhubení českého národa. Včetně nemluvňat. Jak přísahal při slavnostní (křes?anské) m?i nebojácný výkvět "evropského rytířstva". Krátce před svým neslavně dramatickým úprkem z "bitvy" u Doma?lic.).
V tomto náhodném výčtu priorit řezenské marky nelze zapomenout ani na pobělohorské vyhánění českého národa, násilnou rekatolizaci a bezpříkladnou germanizaci zbývajícícho obyvatelstva.

Bavorský rodák a současný výkonný papež pan Ratzinger (té? Benedikt XVI.) s drzostí tomuto podivnému uskupení vlastní, při příležitosti cílené náv?těvy řezenského arcibiskupství napadl muslimy a prakticky je obvinil z činů, kterými naopak zjevně překypovala právě katolická církev německého jazyka obzvláš?. A to více než bohatě.

Jeho první pokus obvinit ze zločinů a nekonání katolické církve nezávislé kolemjdoucí a navázat tak na slavnou éru vra?dění ve jménu Boha a rehabilitovat křížové výpravy proti možná možným "nevěřícím a kacířům" prozatím dopadl prý neslavně.
Podtrhuji ten fakt, že dne 12. září 2006 se opět stala historická fakta, skrze ústa pana Ratzingera (za asistence jásajících přísedících), jedním z cáru neupotřebitelného papíru.
Nicméně "zdařilá" vlna bouřlivých protestů (mediálně řádně odfiltrovaných od pravdy), jež se pozvedla, dle toužebného očekávání na Ratzingerovu l?ivou reminisenci účelově vybraného dobového spisu, v muslimkých zemích, signalizuje naopak "dílčí úspěch".
Podobný nedavné, uměle vygenerované, aféře s karikaturami proroka Mohameda.
Je to vlastně zákeřná hra nevypočitatelného systému, jak připravit vykalkulovaný ?olík z cizího rukávu do pozice našeho neře?itelného problému...
Nenáhodně naplánovaná cesta zmíněného popa nepochybně směřuje též k 28. září.
Tedy nedej Bož e i do Čech.
Oslavit nikoli českého světce, jako spíše naši současnou bezmocnost a naše pomyslné poní?ení skrze Svatovítskou katederálu. Přičemž se dá s úspěchem očekávat spíše rituální ?vatlání podle scénaře ortodoxního landsmanschaftu a pana spolkového, respektive bavorského Edmunda Stoibera.

Rozhodně se nejedná, z pohledu současného globalizačního procesu, jen o prostý akt rehabilitace kři?áckých výprav proti komukoliv.

Nové "hony na čarodějnice" a možná možné rebely, byly totiž již dávno nastartovány. S příslušnou legislativou, jež si nezadá ani se zločinnými "revolučními oprávněními" masového vraha V. I. Lenina, či někdejšího pangermánského mesiá?e Adolfa Hitlera.
Zákon povolující mučení, nemů?e být zákonem.
Je jen zločinným ujednáním bandy ničemů!
Rovně? zákony mající několik pomyslných metrů různých délek, zalo?ené na Chamurapiho zákoníku z dob lovců mamutů, rovněž nemohou být zákony lidského společenství 21. století!.
Jedná se pouze o vzájemnou dohodu tlupy mezinárodních zločinců.
A přesto generální pop Ratzinger ?vatlá, za jásání místních domorodců, jen svoji pochybnou verzi "o krvavých muslimech".
Suže konstatuji, že pan Ratzinger nemá, narozdíl od papeže Jana Pavla II. (Karola Wojtyly blahé paměti) "Klíče", kterými by odemykal potřebná tajemství . Nemá dokonce ani dar porozumět, co se vlastně na této planetě skutečně děje.
Zdá se, že se snaží pouze vytřískat z podivně aran?ovaného hodokvasu i něco pro své a domácí.
Jak dalece se mýlím?Související články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaed?o? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sinta?ta - Airjanem Vaed?o. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko živovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS ? (12.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké staro?itnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libužina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Pamě? národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajně?ích (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1905 hl.)
 
Ne (1224 hl.)
 
Možná (1176 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4305

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0