Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění fal?uje dějiny

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Země zlaté hvězdy Margity 1. díl, Vydáno dne: 18. 09. 2006

Hon na čarodějnice odstartován

© Zdeněk Patrick - 2006 Praha

© Země Zlaté hvězdy Margity
©Kdo je kdo v českých dějináchdne 12.září 2006 SRN, bavorské Řezno

Toho dne navštívil velký pop latinského ritu německého jazyka Ratzinger řezenské arcibiskupství , jež od dob násilné christianizace a následné genocidy západních Slovanů, sehrává dominantní roli zejména při násilné i pozvolné domestikaci českých kmenů.

Nic není sofistikovanému teamu řezenské marky příhraničního styku cizí. Od proklínání někdejší slovanské mateřštiny, věznění věrozvěsta Metoděje a mučení jeho ?áků, podvržených historických fakt a dokumentů, asistence při několikanásobných křížových výpravách proti "kacířským Čechům" (Jejich? jediným výlučným cílem bylo vyhubení českého národa. Včetně nemluvňat. Jak přísahal při slavnostní (křes?anské) m?i nebojácný výkvět "evropského rytířstva". Krátce před svým neslavně dramatickým úprkem z "bitvy" u Doma?lic.).
V tomto náhodném výčtu priorit řezenské marky nelze zapomenout ani na pobělohorské vyhánění českého národa, násilnou rekatolizaci a bezpříkladnou germanizaci zbývajícícho obyvatelstva.

Bavorský rodák a současný výkonný papež pan Ratzinger (té? Benedikt XVI.) s drzostí tomuto podivnému uskupení vlastní, při příležitosti cílené náv?těvy řezenského arcibiskupství napadl muslimy a prakticky je obvinil z činů, kterými naopak zjevně překypovala právě katolická církev německého jazyka obzvláš?. A to více než bohatě.

Jeho první pokus obvinit ze zločinů a nekonání katolické církve nezávislé kolemjdoucí a navázat tak na slavnou éru vra?dění ve jménu Boha a rehabilitovat křížové výpravy proti možná možným "nevěřícím a kacířům" prozatím dopadl prý neslavně.
Podtrhuji ten fakt, že dne 12. září 2006 se opět stala historická fakta, skrze ústa pana Ratzingera (za asistence jásajících přísedících), jedním z cáru neupotřebitelného papíru.
Nicméně "zdařilá" vlna bouřlivých protestů (mediálně řádně odfiltrovaných od pravdy), jež se pozvedla, dle toužebného očekávání na Ratzingerovu l?ivou reminisenci účelově vybraného dobového spisu, v muslimkých zemích, signalizuje naopak "dílčí úspěch".
Podobný nedavné, uměle vygenerované, aféře s karikaturami proroka Mohameda.
Je to vlastně zákeřná hra nevypočitatelného systému, jak připravit vykalkulovaný ?olík z cizího rukávu do pozice našeho neře?itelného problému...
Nenáhodně naplánovaná cesta zmíněného popa nepochybně směřuje též k 28. září.
Tedy nedej Bož e i do Čech.
Oslavit nikoli českého světce, jako spíše naši současnou bezmocnost a naše pomyslné poní?ení skrze Svatovítskou katederálu. Přičemž se dá s úspěchem očekávat spíše rituální ?vatlání podle scénaře ortodoxního landsmanschaftu a pana spolkového, respektive bavorského Edmunda Stoibera.

Rozhodně se nejedná, z pohledu současného globalizačního procesu, jen o prostý akt rehabilitace kři?áckých výprav proti komukoliv.

Nové "hony na čarodějnice" a možná možné rebely, byly totiž již dávno nastartovány. S příslušnou legislativou, jež si nezadá ani se zločinnými "revolučními oprávněními" masového vraha V. I. Lenina, či někdejšího pangermánského mesiá?e Adolfa Hitlera.
Zákon povolující mučení, nemů?e být zákonem.
Je jen zločinným ujednáním bandy ničemů!
Rovně? zákony mající několik pomyslných metrů různých délek, zalo?ené na Chamurapiho zákoníku z dob lovců mamutů, rovněž nemohou být zákony lidského společenství 21. století!.
Jedná se pouze o vzájemnou dohodu tlupy mezinárodních zločinců.
A přesto generální pop Ratzinger ?vatlá, za jásání místních domorodců, jen svoji pochybnou verzi "o krvavých muslimech".
Suže konstatuji, že pan Ratzinger nemá, narozdíl od papeže Jana Pavla II. (Karola Wojtyly blahé paměti) "Klíče", kterými by odemykal potřebná tajemství . Nemá dokonce ani dar porozumět, co se vlastně na této planetě skutečně děje.
Zdá se, že se snaží pouze vytřískat z podivně aran?ovaného hodokvasu i něco pro své a domácí.
Jak dalece se mýlím?