Mrvící se kal

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 04. 11. 2013

Mrvící se kal vykazuje tendece obzváště se mrvit, takže lze lehce nabýt dojmu, že pan Hašek nejspíše navštívil samotného "Adolfa Hitlera", nikoli prezidenta suverenního státu. Ačkoliv tentýž mrvící se kal cíleně nechává bez povšimnutí nanejvýš šílené zákony EU, které schválili titíž staří šmejdi, které jste opět volili. Mediální hysterií mrvícího se kalu rukodělně povýšené na Spasitele účelově děravého hrnce?Jak se Vám jede na dokonale mrtvé kobyle?

Stvořili virtuální svět, nikoli nepodobný děravému hrnci, z něhož vytéká do špinavé stoky vše křišťálově čisté, aby se v protikladu s předchozím tvrzením o křišťálové substanci, u samého dna, hromadil jen kal. Hutný a plný vlastního, těžce, ach přetěžce mrvícího se života, kde nepoctiví jsou ještě poctivější, podvodníci a zeměškůdci zasloužilými a oslavovanými vlastenci, nemoudří se stávají ještě moudřejšími, notoričtí lháři pověřenými strážci pravdy. Váleční zločinci opěvovanými mírotvorci. A z téhož pak vyplývá, že ti nejpodlejší - nejčestnějšími.

Mrvící se kal mediálně vyřvávající svá marná jásání, dokonalým šmírováním strážícím si své užpiněné nedotknutelnosti. Při úmyslném nekonání odpovědných. Majících v původních povinnostech konat.

Jak asi bude poté vypadat pohádkový mlýn kamenných srdcí?
S upomínkou na naučenou nevědomost a podlé přísahy, že ... a nyní cituji: "Na svou čest"... To vše dávno vyšumělo nad našimi hlavami.
Vše.
Zůstal jen zcela původní "kalný" úmysl. Při marné vzpomínce na někdejší prolhané proklamace kalu: "O sociálně spravedlivém hrnci".
Jsme na konci cesty, abychom konečně vybředli do špinavé stoky, či vypařili se jak "pára nad hrncem": neboť těžce mrvící se kal se rozhodl "Na svou čest", ano... již tenkrát, ale i dávno před tím, od nás se očistit.
Lhostejno jak špinavými prostředky.
Hlavně, že budou v souladu s nově uzákoněnými, tedy oprávněnými potřebami zcela nepotřebného kalu.


Na tvrdo...2.
Na tvrdo...1.
Kostižužlal......