Chemtrails nad Českou republikou

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Chemtrails, Vydáno dne: 11. 08. 2006

Pamatujte si tyto dny a pozorně naslouchejte:


Kosovo = Srbsko

4. srpna 2004 Praha 4

Zatímco okolní svět již od roku 1999 věděl své, v České republice začalo vše opožděně. Avšak po necelém roce masivního náletu letadel (létajících většinou ve výškách nad 20 kilometrů) se obloha nad našimi hlavami mění z "triangulačních bodů" ve strašidelně temně rudý marťanský průšvih.

To, co vystupuje z obřích letadel přípomíná
co do mohutnosti... Zde více
Fotky a vývoj ničemných pokusů s chemitrails nad Prahou

4. srpna 2004!!

© Zdeněk Patrick

klikni na foto

To, co vystupuje z obřích letadel přípomíná, co do mohutnosti, Orange gaz, jimž byl svého času "obhospodařován" Vietnam.

XFILE

Křižující chemitrails, v podobě pavoučích sítí, pak prudce expandují a mění oblohu nad Českou republikou k nepoznání. Jednak se vytvářejí povedeně zabarvená mračna, jednak se vytváří clona, za níž skrývají nejen hvězdy, nezvyklé jevy, ale i ona podivná "práškující" letadla.

vecerni trails

Říkám práškující, neboť mimo smradu, vypouštěných (prý nezávadných) "minerálních" olejů, spadájí na nás nejen ona podivná mračna, ale i poloprůhledné částice neznámého složení.

Mnohdy větší než 20 mm.

V okamžiku inverze jsme nápadně levně dušeni nejen kamionovou dopravou, svolanou snad z celé Evropy (podle ministra dopravy prý leží na dumpingových "českých" silnicích peníze ladem), ale i puchem z nebes. A tak se všichni pokorně dusíme pod několika neprodyšnými příklopy.

Zatímco zpomalovači politických dopadů tvrdohlavě protlačují prastarý snímek kouřícího výfuku osobního automobilu.

Dám jim zdarma jinou genialní alternativu: Svedl bych to i na heterosexuální kuřáky...

Nicméně se proslýchá, že... Zelený žabák opět zuřivě kuňká. Tentokráte o naší záchraně skrze jeho krvavě rudě zelené bratrstvo.

Noèní trails

Pavoučí sítě expandují

Chemická válka s civilním obyvatelstvem nabrala na obrátkách!

Suše konstatuji, že nás práškují jako hmyz.

Nabývám neodbytně silného dojmu, že nás nepochybně domorodí Marťani považují za "Jožiny z bažin".

Nejen na obloze, ale i na malůvkách televizních rosniček svití místo Slunce již jen sodíková lampa mizerné kvality.

Abychom však, společně s nastupující generací, skutečně nabyli nezvratného dojmu, že se jedná o zcela přirozený stav věcí, jenž tu na nás zízal zhůry odpradávna, jsou televizním software, či hardware dokonce ošetřeny filmové trihlery (barevně i smogově). Včetně stařičkých filmů (pohádky nevyjímaje).

Což zas není až tak velký problém.

To i mnohé jiné zvrácenosti signalizují, že máme jejich zločiny i zločiny těch, kteří mlčí a nekonají, považovat za setrvalý stav.

Vedle šíleného zablýskávání a nesmyslného blikání (kopírující zvukové sekvence), "vypalování" očních nervíků, schizofrenických střihů a podprahových frekvencí, ale také čipově satelitního hospodářství, špiclování a šmírování, je to další příspěvěk "Nových pořádků" variantě Jak Janovu Apokalypsu vyzkoušet v praxi".

odpolední trails

Beznadějně žalostný pohled se naskýtal nejen v zimních měsících roku 2005, ale i začátkem roku 2006.

Svit Slunce tehdy poklesl hluboko pod úroveň roku 2005 (rok 2005 - chemitrails snížily svit Slunce o celých 80%!)!

Zionizovaná mračna


youtube.com... zdravím Honzu ...
Andělé zkázy nad Dobeškouž
Chemitrails nad Českou republikou
Chemitrails - paranoidní halucinace!
Polétavá smrt
Chemitrails mi již nevrtájí hlavou! Netajím se, že mám vztek, Pane!
A vy si skutečně myslíte, že vás necháme za odměnu žít?
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí?
Co mi stále vrtá hlavou, pane!